<tbody id="hov2l"></tbody>
 1. <button id="hov2l"></button>
 2. <li id="hov2l"></li>
  <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

   東部華僑城一日游

   小學生日記2296字
   作者:張慧儀
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.    
  8.  
  9.  
  10.  
  11.  
  12. dōng
  13. huá
  14. qiáo
  15. chéng
  16. yóu
  17.    1  東部華僑城一日游
  18.  
  19.  
  20.             
  21. nián
  22.    
  23. yuè
  24.    
  25.  
  26.  
  27. le
  28. dōng
  29.  200981日 ,我和爸爸媽媽一起去了東
  30. huá
  31. qiáo
  32. chéng
  33. wán
  34. le
  35. zhěng
  36. tiān
  37.  
  38. 部華僑城玩了一整天!
  39.  
  40.  
  41. zǎo
  42. shàng
  43. diǎn
  44. duō
  45.  
  46. men
  47. zuò
  48. shàng
  49. le
  50.          
  51. chē
  52.  
  53.  早上八點多,我們坐上了308路車。一路
  54. shàng
  55. chē
  56. shuǐ
  57. lóng
  58.  
  59. chē
  60. ruò
  61. yǐn
  62. ruò
  63. xiàn
  64.  
  65. rén
  66. men
  67. jiē
  68. dào
  69. 上車水馬龍,車子若隱若現,人們把街道
  70. de
  71. shuǐ
  72. xiè
  73. tōng
  74.  
  75. shù
  76. zài
  77. wēi
  78. fēng
  79. tiào
  80. le
  81. dǎo
  82. 擠的水泄不通,大樹在微風里跳起了舞蹈
  83.  
  84. xiǎo
  85. ?g
  86.  
  87. xiǎo
  88. cǎo
  89. zài
  90. wēi
  91. fēng
  92. zhōng
  93. píng
  94. píng
  95. diǎn
  96. tóu
  97.  
  98. jiù
  99. lián
  100. niǎo
  101. ,小花、小草在微風中屏屏點頭,就連鳥
  102. ér
  103. zhàn
  104. zài
  105. zhī
  106. tóu
  107. còu
  108. nào
  109. lái
  110.  
  111. men
  112. gài
  113. zuò
  114. le
  115. 兒也站在枝頭湊起熱鬧來。我們大概坐了
  116. xiǎo
  117. shí
  118. de
  119. chē
  120. chéng
  121.  
  122. jiù
  123. dào
  124. le
  125. dōng
  126. huá
  127. qiáo
  128. chéng
  129.  
  130. 一個小時的車程,就到了東部華僑城。
  131.  
  132.  
  133. gāng
  134. gāng
  135. zǒu
  136. jìn
  137. le
  138. dōng
  139. huá
  140. qiáo
  141. chéng
  142.  
  143. jiù
  144. kàn
  145. dào
  146. le
  147.  剛剛走進了東部華僑城,就看到了幾
  148. kuài
  149. huáng
  150. de
  151. shí
  152. tóu
  153.  
  154. shí
  155. tóu
  156. shàng
  157. diāo
  158. le
  159. xiē
  160. jīng
  161. 塊黃色的大石頭,大石頭上雕刻了一些精
  162. měi
  163. de
  164. huà
  165.  
  166. huà
  167. shàng
  168. huà
  169. le
  170. xiē
  171. rén
  172. zhèng
  173. zài
  174. gǎn
  175. zhe
  176. qún
  177. yáng
  178. 美的畫,畫上畫了一些人正在趕著一群羊
  179.  
  180. gǎn
  181. yáng
  182. rén
  183. shǒu
  184. hái
  185. zhe
  186. tiáo
  187. biān
  188. ne
  189.  
  190. hái
  191. ,趕羊人手里還拿著一條鞭子呢!還幾個
  192. rén
  193. zài
  194. tuō
  195. zhe
  196. tóu
  197. niú
  198. zài
  199. gēng
  200.  
  201. hǎo
  202. xié
  203. měi
  204. 人在拖著一頭牛在耕地,好一副和諧美麗
  205. de
  206. huà
  207. ā
  208.  
  209. jiǎn
  210. zhí
  211. dōu
  212. dài
  213. rén
  214. mín
  215. huà
  216. de
  217. huà
  218. 的畫??!簡直都可以和古代人民畫的壁畫
  219. zhī
  220. měi
  221. le
  222.  
  223. 之媲美了。
  224.  
  225.    
  226. náo
  227. guì
  228. pái
  229. bǎo
  230.  
  231. qiáng
  232.  
  233. ào
  234. shù
  235. *蟯炅嗣牌保?頤薔徒?傲恕
  236.  
  237.  
  238. wa
  239.  
  240. dōng
  241. huá
  242. qiáo
  243. chéng
  244. zhēn
  245. shì
  246. tài
  247. měi
  248. le
  249.  
  250. zài
  251. shù
  252.  哇!東部華僑城真是太美了!在綠樹
  253. hóng
  254. ?g
  255. de
  256. zhào
  257. yīng
  258. xià
  259.  
  260. zuò
  261. pēn
  262. quán
  263. xiǎn
  264. gèng
  265. jiā
  266. de
  267. měi
  268. 紅花的照應下,一座噴泉顯得更加的美麗
  269. le
  270.  
  271. pēn
  272. quán
  273. de
  274. zhōng
  275. jiān
  276. shì
  277. tiáo
  278. de
  279. shuǐ
  280. zhù
  281.  
  282. pēn
  283. 了:那噴泉的中間是一條大大的水柱,噴
  284. fēi
  285. cháng
  286. de
  287. gāo
  288.  
  289. zhōu
  290. wéi
  291. zhe
  292. de
  293. xiǎo
  294. shuǐ
  295. zhù
  296.  
  297. zài
  298. 得非常的高,四周圍著它的小水柱,也在
  299. xiàng
  300. tiān
  301. kōng
  302. pēn
  303. shuǐ
  304.  
  305. měi
  306. le
  307.  
  308. 向天空噴水,美麗極了。
  309.  
  310.  
  311. zhèng
  312. dāng
  313. men
  314. kàn
  315. de
  316. xìng
  317. fèn
  318. shí
  319.  
  320. rán
  321. jiào
  322.  正當我們看的興奮時,爸爸突然大叫
  323. le
  324. shēng
  325.  
  326.  
  327. jiā
  328. kuài
  329. kàn
  330. ā
  331.  
  332.  
  333. máng
  334. 了一聲:“大家快看??!”我和媽媽急忙
  335. kàn
  336.  
  337. yuán
  338. lái
  339. shì
  340. yǒu
  341. rén
  342. zài
  343. wán
  344. guǐ
  345. dào
  346. piāo
  347. liú
  348.  
  349. zhè
  350. piāo
  351. liú
  352. 一看,原來是有人在玩軌道漂流。這漂流
  353. zǒng
  354. zhǎng
  355. yǒu
  356.          
  357.  
  358. wán
  359. le
  360. 總長有975米!我和爸爸媽媽立刻一起去玩了
  361. zhè
  362. yóu
  363.  
  364. men
  365. rén
  366. mǎi
  367. le
  368. jiàn
  369.  
  370. shí
  371. yuán
  372. 這個游戲。我們一人買了一件雨衣,十元
  373. chuān
  374. shàng
  375. le
  376. zhī
  377. hòu
  378.  
  379. men
  380. kāi
  381. shǐ
  382. pái
  383. duì
  384. le
  385.  
  386. wán
  387. zhè
  388. xiàng
  389. 穿上了之后,我們開始排隊了。玩這個項
  390. de
  391. rén
  392. zhēn
  393. duō
  394. ā
  395.  
  396. kàn
  397. zhe
  398. gāng
  399. gāng
  400. wán
  401. wán
  402. piāo
  403. liú
  404. de
  405. rén
  406. 目的人真多??!我看著剛剛玩完漂流的人
  407.  
  408. mén
  409. de
  410. liǎn
  411. shàng
  412. chōng
  413. mǎn
  414. le
  415. yuè
  416.  
  417. shí
  418. fèn
  419. de
  420. xìng
  421. fèn
  422.  
  423. ,他門的臉上充滿了喜悅,十分的興奮。
  424. ā
  425.  
  426. zhōng
  427. dào
  428. men
  429. le
  430.  
  431. men
  432. shàng
  433. le
  434. tiáo
  435. xiàng
  436. chuán
  437. ??!終于到我們了,我們上了一條橡皮船
  438.  
  439. dài
  440. shàng
  441. ān
  442. quán
  443. dài
  444.  
  445. chū
  446. le
  447.  
  448. yòu
  449. xìng
  450. fèn
  451. yòu
  452. jǐn
  453. zhāng
  454. ,帶上安全帶,出發了!我又興奮又緊張
  455.  
  456. xīn
  457. zāng
  458.  
  459. pèng
  460. pèng
  461.  
  462. de
  463. tiào
  464. zhe
  465.  
  466. liǎn
  467. shàng
  468. chōng
  469. mǎn
  470. le
  471. yuè
  472. ,心臟“碰碰”的跳著,臉上充滿了喜悅
  473.  
  474. men
  475. lái
  476. dào
  477. le
  478. tiáo
  479. guǐ
  480. dào
  481.  
  482. wéi
  483. hěn
  484. kǒng
  485. 。我們來到了第一條軌道,我以為很恐怖
  486.  
  487. xià
  488. de
  489. jiào
  490. le
  491. shēng
  492.  
  493. shuí
  494. zhī
  495.  
  496. zhī
  497. shì
  498. jīng
  499. chǎng
  500. ,嚇的大叫了一聲,誰知,只是虛驚一場
  501.  
  502. dào
  503. le
  504. èr
  505. tiáo
  506. guǐ
  507. dào
  508.  
  509. yǒu
  510. diǎn
  511. dǒu
  512.  
  513. chōng
  514. xià
  515.  
  516. !到了第二條軌道,有點陡,一沖下去,
  517. shuǐ
  518. ?g
  519. jiàn
  520.  
  521. xiǎo
  522. xīn
  523.  
  524. jiù
  525. le
  526. kǒu
  527. shuǐ
  528.  
  529. 水花四濺,我一不小心,就喝了一口水,
  530.  
  531. men
  532. yòu
  533. yán
  534. zhe
  535. tiáo
  536. guǐ
  537. dào
  538. wǎng
  539. shàng
  540. zǒu
  541.  
  542. xià
  543. 哈哈!我們又沿著一條軌道往上走,嚇得
  544. bàn
  545.  
  546. wéi
  547.  
  548. shàng
  549. dào
  550. diǎn
  551. jiù
  552. dǎo
  553. zhe
  554. wǎng
  555. xià
  556. 我半死,我以為一 上到極點就倒著往下
  557. chōng
  558.  
  559. xìng
  560. hǎo
  561. shì
  562. zhè
  563. yàng
  564. de
  565.  
  566. yòu
  567. xià
  568. le
  569. tiào
  570.  
  571. ā
  572. 沖,幸好不是這樣的,又嚇了我一跳!啊
  573.  
  574. men
  575. yào
  576. xià
  577. tiáo
  578. guǐ
  579. dào
  580. le
  581.  
  582. zhè
  583. tiáo
  584. guǐ
  585. dào
  586. shì
  587. zuì
  588. !我們要下一條軌道了,這一條軌道是最
  589. zhǎng
  590. de
  591.  
  592. shì
  593. zuì
  594. dǒu
  595. de
  596.  
  597. luò
  598. chà
  599.       
  600.  
  601. kāi
  602. shǐ
  603. xià
  604. zhè
  605. tiáo
  606. 長的,也是最陡的。落差49米!開始下這條
  607. guǐ
  608. dào
  609. le
  610.  
  611.  
  612. ā
  613.  
  614. ā
  615.  
  616. ā
  617.  
  618. ā
  619.  
  620. ā
  621.  
  622.  
  623. xià
  624. dào
  625. 軌道了,“??!??!??!??!??!”下到
  626. guǐ
  627. dào
  628. de
  629. bàn
  630. shí
  631.  
  632. jiù
  633. xiàng
  634. guò
  635. shān
  636. chē
  637. yàng
  638.  
  639. hái
  640. gěi
  641. rén
  642. 軌道的一半時,就像過山車一樣,還給人
  643. le
  644. zhǒng
  645. kuài
  646. yào
  647. zhì
  648. de
  649. gǎn
  650. jiào
  651.  
  652.  
  653. sōu
  654.  
  655. de
  656. shēng
  657.  
  658. 了一種快要窒息的感覺!“嗖”的一聲,
  659. men
  660. xià
  661. dào
  662. le
  663. shuǐ
  664. miàn
  665.  
  666. yòu
  667. jiàn
  668. le
  669. de
  670. làng
  671. 我們下到了水面,又濺起了一個大大的浪
  672. ?g
  673.  
  674. làng
  675. ?g
  676. yòu
  677. jiàn
  678. dào
  679. le
  680. de
  681. shēn
  682. shàng
  683.  
  684. yào
  685. shì
  686. chuān
  687. 花,浪花又濺到了我的身上,要不是我穿
  688. shàng
  689. le
  690.  
  691. zǎo
  692. jiù
  693. chéng
  694. le
  695. luò
  696. tāng
  697. le
  698.  
  699. zhè
  700. de
  701. 上了雨衣,我早就成了落湯雞了!這里的
  702. měi
  703. tiáo
  704. guǐ
  705. dào
  706. dōu
  707. yǒu
  708. zhǒng
  709. xīn
  710. de
  711. gǎn
  712. shòu
  713.  
  714. bié
  715. shì
  716. 每一條軌道都有一種新奇的感受,特別是
  717. yǒu
  718. fāng
  719.  
  720. guǐ
  721. dào
  722. rán
  723. biàn
  724. xíng
  725.  
  726. xiàng
  727. chuán
  728. yào
  729. dǎo
  730. 有一個地方,軌道突然變形,橡皮船要倒
  731. zhe
  732. wǎng
  733. xià
  734. chōng
  735.  
  736. wéi
  737. hěn
  738.  
  739. xià
  740. kuài
  741. le
  742.  
  743. 著往下沖,我以為很可怕,嚇得快哭了,
  744. shì
  745.  
  746. zhè
  747. diǎn
  748.  
  749. fǎn
  750. dǎo
  751. hěn
  752. hǎo
  753. wán
  754.  
  755. 可是,這一點也不可怕,反倒很好玩,嘻
  756.  
  757. piāo
  758. liú
  759. jié
  760. shù
  761. le
  762.  
  763. zhè
  764. guǐ
  765. dào
  766. piāo
  767. liú
  768. zhēn
  769. hǎo
  770. wán
  771. ā
  772.  
  773. 嘻!漂流結束了,這軌道漂流真好玩??!
  774. xià
  775. zài
  776. wán
  777.  
  778. cóng
  779. xiǎo
  780. shì
  781. ài
  782. mào
  783. xiǎn
  784. de
  785. rén
  786.  
  787. 下次再玩一次。我從小是個愛冒險的人,
  788. miǎn
  789. qiáng
  790. shuō
  791.  
  792. xià
  793. zài
  794. wán
  795.  
  796. què
  797. 爸爸勉強地說,他下次再玩一次,媽媽卻
  798. shuō
  799.  
  800. xià
  801. zài
  802. gǎn
  803. wán
  804. le
  805.  
  806.  
  807. 說,下次再也不敢玩了。哈哈!
  808.  
  809.  
  810. jiē
  811. zhe
  812.  
  813. men
  814. jiù
  815. shàng
  816. shān
  817. le
  818.  
  819. shàng
  820. shān
  821. shí
  822. ?
  823. yào
  824.  接著,我們就上山了。上山時一定要
  825. zuò
  826. xiǎo
  827. huǒ
  828. chē
  829. huò
  830. zhě
  831. shì
  832. zuò
  833. lǎn
  834. chē
  835.  
  836. men
  837. zuò
  838. le
  839. xiǎo
  840. huǒ
  841. chē
  842. 坐小火車或者是坐纜車。我們坐了小火車
  843.  
  844. 。
  845.  
  846.  
  847. yīn
  848. wéi
  849. jīn
  850. tiān
  851. shì
  852.             
  853. nián
  854.    
  855. yuè
  856.    
  857.  
  858. dōng
  859. huá
  860. qiáo
  861. chéng
  862. quán
  863. guī
  864.  因為今天是200981日,東部華僑城全規
  865. kāi
  866. fàng
  867.  
  868. rén
  869. bié
  870. de
  871. duō
  872.  
  873. dàn
  874. shì
  875.  
  876. liàng
  877. xiǎo
  878. huǒ
  879. chē
  880. 模開放,人特別的多。但是,一輛小火車
  881. zuò
  882.                                  
  883. rén
  884.  
  885. suǒ
  886. huì
  887. ér
  888. jiù
  889. dào
  890. men
  891. le
  892.  
  893. men
  894. 可以坐73-------75人,所以一會兒就到我們了。我們
  895. zuò
  896. shàng
  897. le
  898. xiǎo
  899. huǒ
  900. chē
  901.  
  902. zhè
  903. huǒ
  904. chē
  905. shì
  906. dǎo
  907. zhe
  908. wǎng
  909. shàng
  910. kāi
  911. de
  912.  
  913. 坐上了小火車。這火車是倒著往上開的,
  914. guài
  915. ba
  916.  
  917.  
  918. huǒ
  919. chē
  920. jiàn
  921. jiàn
  922. de
  923. wǎng
  924. shàng
  925. kāi
  926.  
  927. kàn
  928. jiàn
  929. 奇怪吧?!火車漸漸的往上開,可以看見
  930. zhěng
  931. dōng
  932. huá
  933. qiáo
  934. chéng
  935. de
  936. jǐng
  937.  
  938. zhè
  939. shí
  940.  
  941. yǒu
  942. liè
  943. huǒ
  944. 整個東部華僑城的景色。這時,有一列火
  945. chē
  946. zài
  947. wǎng
  948. xià
  949. kāi
  950.  
  951. men
  952. pèng
  953. le
  954. miàn
  955.  
  956. suī
  957. shuō
  958. zhè
  959. huǒ
  960. 車在往下開,和我們碰了個面。雖說這火
  961. chē
  962. shì
  963. dǎo
  964. zhe
  965. wǎng
  966. shàng
  967. kāi
  968. de
  969.  
  970. shì
  971.  
  972. què
  973. hěn
  974. hài
  975.  
  976. 車是倒著往上開的,可是,我卻很害怕,
  977. xiàng
  978. piāo
  979. liú
  980. yàng
  981.  
  982. dào
  983. le
  984. dǐng
  985. jiù
  986. wǎng
  987. xià
  988. chōng
  989.  
  990. dào
  991. 我怕它像漂流一樣,到了頂就往下沖。到
  992. le
  993. shān
  994. dǐng
  995.  
  996. huǒ
  997. chē
  998. màn
  999. màn
  1000. de
  1001. de
  1002. tíng
  1003. le
  1004. xià
  1005. lái
  1006.  
  1007. jiù
  1008. yǒu
  1009. rén
  1010. 了山頂,火車慢慢的的停了下來。就有人
  1011. zài
  1012. jiào
  1013.  
  1014.  
  1015. méi
  1016. yǒu
  1017. diàn
  1018. le
  1019.  
  1020. huǒ
  1021. chē
  1022. yào
  1023. wǎng
  1024. xià
  1025. chōng
  1026. le
  1027.  
  1028.  
  1029. 在叫:“沒有電了,火車要往下沖了!”
  1030. jiù
  1031. dāng
  1032. zhēn
  1033. le
  1034.  
  1035. xià
  1036. jiào
  1037. lái
  1038.  
  1039. hǎo
  1040. xiǎn
  1041. huǒ
  1042. chē
  1043. méi
  1044. 我就當真了,嚇地大叫起來。好險火車沒
  1045. yǒu
  1046. wǎng
  1047. xià
  1048. chōng
  1049.  
  1050. xià
  1051. le
  1052.  
  1053. 有往下沖,嚇死我了!
  1054.  
  1055.  
  1056. dào
  1057. le
  1058. shān
  1059. dǐng
  1060.  
  1061. men
  1062. le
  1063. dēng
  1064. fēng
  1065. zào
  1066.  
  1067. dēng
  1068. fēng
  1069.  到了山頂,我們去了登峰造極。登峰
  1070. zào
  1071. shì
  1072. zài
  1073. xuán
  1074. biān
  1075.  
  1076. chū
  1077. kuài
  1078. fāng
  1079.  
  1080. zhè
  1081. fāng
  1082. 造極是在懸崖邊,突出一塊地方,這地方
  1083. de
  1084. bǎn
  1085. shì
  1086. kuài
  1087. hòu
  1088.  
  1089. zhàn
  1090.       
  1091. rén
  1092.  
  1093. xiān
  1094. 的地板是一塊厚玻璃,一次站60人。爸爸先
  1095. zhàn
  1096. le
  1097. shàng
  1098.  
  1099. cái
  1100. zǒu
  1101. le
  1102. jiù
  1103. tuì
  1104. le
  1105. huí
  1106. lái
  1107.  
  1108. 站了上去。我才走了一步就退了回來。媽
  1109. zhēn
  1110. shì
  1111. ?
  1112. xiǎo
  1113.  
  1114. zǒu
  1115.  
  1116. hòu
  1117. lái
  1118.  
  1119. jiào
  1120. 媽真是膽小,一步也不走。后來,我覺得
  1121. shàng
  1122. zǒu
  1123. zǒu
  1124.  
  1125. shì
  1126. hěn
  1127. kuī
  1128. běn
  1129. ma
  1130.  
  1131. shì
  1132.  
  1133. 不上去走一走,不是很虧本嗎?于是,我
  1134. shàng
  1135. zǒu
  1136. le
  1137. zhuǎn
  1138.  
  1139. zhēn
  1140. hài
  1141. rán
  1142. suì
  1143. le
  1144.  
  1145. 上去走了一轉,我真害怕玻璃突然碎了,
  1146. men
  1147. jiù
  1148. shuāi
  1149. le
  1150. xià
  1151.  
  1152. shì
  1153.  
  1154. piān
  1155. piān
  1156. hài
  1157. shí
  1158.  
  1159. 我們就摔了下去??墒?,偏偏我害怕時,
  1160. hái
  1161. jiào
  1162. zhào
  1163. zhāng
  1164. xiàng
  1165.  
  1166. è
  1167.  
  1168. 爸爸還叫我照一張相,可惡!
  1169.  
  1170.  
  1171. zhào
  1172. wán
  1173. le
  1174. xiàng
  1175.  
  1176. men
  1177. jiù
  1178. zuò
  1179. lǎn
  1180. chē
  1181. xià
  1182. shān
  1183. le
  1184.  
  1185. dāng
  1186.  照完了相,我們就坐纜車下山了。當
  1187. men
  1188. zǒu
  1189. dào
  1190. zuó
  1191. qiáo
  1192. shàng
  1193. shí
  1194.  
  1195. yǒu
  1196. rén
  1197. zài
  1198. wán
  1199. hěn
  1200. 我們走到一昨橋上時,有人在玩一個很可
  1201. de
  1202. dòng
  1203. yóu
  1204.  
  1205. zhè
  1206. yóu
  1207. ?
  1208. zài
  1209. shān
  1210. shàng
  1211.  
  1212. yǒu
  1213.                            
  1214. 怕的機動游戲。這游戲建在山上,足有5-------6
  1215. me
  1216. gāo
  1217.  
  1218. zuò
  1219.    
  1220. rén
  1221.  
  1222. yóu
  1223. kāi
  1224. shǐ
  1225. le
  1226.  
  1227. xiē
  1228. 那么高。一次坐8個人。游戲開始了,那些
  1229. rén
  1230. zài
  1231. shàng
  1232. miàn
  1233.  
  1234. biǎo
  1235. qíng
  1236. hěn
  1237. jǐn
  1238. zhāng
  1239.  
  1240. yǒu
  1241.                            
  1242. gāo
  1243. de
  1244. kāi
  1245. 人在上面,表情很緊張。有5-------6米高的大臂開
  1246. shǐ
  1247. zài
  1248.          
  1249. zhuǎn
  1250. dòng
  1251.  
  1252. xiē
  1253. rén
  1254. zuò
  1255. de
  1256. zài
  1257.          
  1258. zhuǎn
  1259. dòng
  1260. 始在360度轉動,那些人坐的椅子也在360度轉動
  1261.  
  1262.  
  1263. ā
  1264.  
  1265. ā
  1266.  
  1267.  
  1268. miàn
  1269. shàng
  1270. de
  1271. rén
  1272. zài
  1273. jiào
  1274.  
  1275. shì
  1276. !“??!??!”地面上的人在大叫??墒?/div>
  1277.  
  1278. zài
  1279. shàng
  1280. miàn
  1281. wán
  1282. yóu
  1283. de
  1284. rén
  1285. què
  1286. méi
  1287. yǒu
  1288. jiào
  1289.  
  1290. men
  1291. zhēn
  1292. shì
  1293. ,在上面玩游戲的人卻沒有叫,他們真是
  1294. yǒng
  1295. gǎn
  1296. de
  1297. yǒng
  1298. shì
  1299. ā
  1300.  
  1301. men
  1302. zhēn
  1303. bàng
  1304.  
  1305. 勇敢的勇士??!他們真棒!
  1306.  
  1307.  
  1308. men
  1309. lái
  1310. dào
  1311. le
  1312. lǎn
  1313. chē
  1314. kǒu
  1315.  
  1316. ya
  1317.  
  1318. lǎn
  1319. chē
  1320. kǒu
  1321. pái
  1322. duì
  1323.  我們來到了纜車口。呀!纜車口排隊
  1324. de
  1325. rén
  1326. zhēn
  1327. shǎo
  1328. ā
  1329.  
  1330. men
  1331. hěn
  1332. kuài
  1333. de
  1334. jiù
  1335. zuò
  1336. shàng
  1337. le
  1338. lǎn
  1339. chē
  1340.  
  1341. 的人真少??!我們很快的就坐上了纜車,
  1342. wa
  1343.  
  1344. zhè
  1345. lǎn
  1346. chē
  1347. zǒu
  1348. de
  1349. tài
  1350. kuài
  1351. le
  1352.  
  1353. hǎo
  1354. kǒng
  1355. ā
  1356.  
  1357. zhè
  1358. xià
  1359. 哇!這纜車走的太快了,好恐怖??!這下
  1360. cái
  1361. zhī
  1362. dào
  1363. wéi
  1364. shí
  1365. me
  1366. lǎn
  1367. chē
  1368. kǒu
  1369. zhè
  1370. me
  1371. shǎo
  1372. rén
  1373. le
  1374.  
  1375. zài
  1376. lǎn
  1377. 我才知道為什么纜車口這么少人了!在纜
  1378. chē
  1379. shàng
  1380.  
  1381. kàn
  1382. dào
  1383. le
  1384. wèi
  1385. lán
  1386. de
  1387. hǎi
  1388.  
  1389. cuì
  1390. de
  1391. 車上,我看到了蔚藍色的大海、翠綠色的
  1392. shù
  1393. lín
  1394.  
  1395. zhēn
  1396. shì
  1397. tài
  1398. měi
  1399. le
  1400.  
  1401. zài
  1402. wèi
  1403. lán
  1404. de
  1405. hǎi
  1406. shàng
  1407. 樹林,真是太美麗了!在蔚藍色的大海上
  1408.  
  1409. yǒu
  1410. sōu
  1411. sōu
  1412. chū
  1413. hǎi
  1414. de
  1415. chuán
  1416.  
  1417. zài
  1418. cuì
  1419. de
  1420. ,有一艘艘出海捕魚的魚船,在翠綠色的
  1421. shù
  1422. lín
  1423.  
  1424. yǒu
  1425. zhī
  1426. zhī
  1427. kuài
  1428. huó
  1429. de
  1430. xiǎo
  1431. niǎo
  1432. zài
  1433. chàng
  1434.  
  1435. duō
  1436. 樹林里,有一只只快活的小鳥在唱歌!多
  1437. me
  1438. měi
  1439. miào
  1440. ā
  1441.  
  1442. 么美妙??!
  1443.  
  1444.  
  1445. dào
  1446.    
  1447. fèn
  1448. zhōng
  1449.  
  1450. men
  1451. jiù
  1452. dào
  1453. le
  1454. shān
  1455. jiǎo
  1456. xià
  1457.  
  1458. dào
  1459.  不到5分鐘,我們就到了山腳下。一到
  1460. shān
  1461. jiǎo
  1462.  
  1463. tài
  1464. yáng
  1465. jiù
  1466. de
  1467.  
  1468. jiù
  1469. gěi
  1470. men
  1471. měi
  1472. 山腳,太陽就毒辣辣的,爸爸就給我們每
  1473. rén
  1474. mǎi
  1475. le
  1476. bēi
  1477. páo
  1478. bīng
  1479.  
  1480. chī
  1481. de
  1482. shì
  1483. cǎo
  1484. méi
  1485. wèi
  1486. de
  1487.  
  1488. 人買了一杯刨冰,我吃的是草莓味的;媽
  1489. chī
  1490. de
  1491. shì
  1492. luó
  1493. wèi
  1494. de
  1495.  
  1496. chī
  1497. de
  1498. shì
  1499. lán
  1500. méi
  1501. wèi
  1502. de
  1503. 媽吃的是菠蘿味的;爸爸吃的是藍莓味的
  1504.  
  1505. wa
  1506.  
  1507. zhēn
  1508. hǎo
  1509. chī
  1510.  
  1511. zhēn
  1512. liáng
  1513. kuài
  1514.  
  1515. 。哇!真好吃!真涼快!
  1516.  
  1517.  
  1518. dào
  1519. le
  1520. xià
  1521.    
  1522. diǎn
  1523. bàn
  1524.  
  1525. men
  1526. jiù
  1527. yóu
  1528. yǒng
  1529. le
  1530.  
  1531.  到了下午3點半,我們就去游泳了。
  1532.  
  1533.  
  1534. hǎo
  1535. le
  1536. shǒu
  1537. pái
  1538.  
  1539. men
  1540. chuān
  1541. shàng
  1542. le
  1543. yóu
  1544. yǒng
  1545.  爸爸拿好了手牌,我們也穿上了游泳
  1546.  
  1547. de
  1548. yóu
  1549. yǒng
  1550. shì
  1551. hóng
  1552. de
  1553.  
  1554. shàng
  1555. miàn
  1556. yǒu
  1557. hěn
  1558. duō
  1559. shuāng
  1560. 衣,我的游泳衣是紅色的,上面有很多雙
  1561. xiǎo
  1562. jiǎo
  1563.  
  1564.  
  1565. jìn
  1566. yóu
  1567. yǒng
  1568. chí
  1569. le
  1570.  
  1571.  
  1572. 小腳丫?!斑M游泳池了!”我和爸爸媽媽
  1573. jìn
  1574. le
  1575. yóu
  1576. yǒng
  1577. chí
  1578.  
  1579.  
  1580. wa
  1581.  
  1582.  
  1583. men
  1584. dōu
  1585. jiào
  1586. le
  1587. 一起進了游泳池?!巴?!”我們都大叫了
  1588. shēng
  1589.  
  1590. kāi
  1591. shǐ
  1592. wán
  1593. shuǐ
  1594.  
  1595. yóu
  1596. yǒng
  1597. le
  1598.  
  1599. men
  1600. xiān
  1601. le
  1602.  
  1603. 一聲。開始玩水、游泳了!我們先去了,
  1604. èr
  1605. yóu
  1606. yǒng
  1607. chí
  1608.  
  1609. zhī
  1610. yǒu
  1611. liǎng
  1612. yóu
  1613. yǒng
  1614. chí
  1615. zhè
  1616. yóu
  1617. 第二個游泳池。那里只有兩個游泳池這游
  1618. yǒng
  1619. chí
  1620. xiàng
  1621. tiáo
  1622. yùn
  1623. yàng
  1624.  
  1625. wéi
  1626. rào
  1627. zhe
  1628. zhěng
  1629. yóu
  1630. yǒng
  1631. chí
  1632. 泳池像一條運河一樣,圍繞著整個游泳池
  1633.  
  1634. zhǎo
  1635. dào
  1636. le
  1637. yóu
  1638. yǒng
  1639. quān
  1640.  
  1641. yóu
  1642. yǒng
  1643. quān
  1644. miǎn
  1645. fèi
  1646. lǐng
  1647. 。我找到了一個游泳圈,游泳圈免費領取
  1648. tào
  1649. zài
  1650. shēn
  1651. shàng
  1652.  
  1653. men
  1654. de
  1655.  
  1656. tàn
  1657. xiǎn
  1658. zhī
  1659.  
  1660. kāi
  1661. shǐ
  1662. le
  1663.  
  1664. 套在身上。我們的“探險之旅”開始了!
  1665. zài
  1666. de
  1667. yóu
  1668. yǒng
  1669. quán
  1670. shàng
  1671. miàn
  1672.  
  1673. men
  1674. jiù
  1675. kāi
  1676. 爸爸媽媽趴在我的游泳拳上面,我們就開
  1677. shǐ
  1678. tàn
  1679. xiǎn
  1680. le
  1681.  
  1682. men
  1683. yóu
  1684. zhe
  1685. yóu
  1686. zhe
  1687.  
  1688. yóu
  1689. dào
  1690. hēi
  1691. dòng
  1692. 始探險了!我們游著游著,游到一個黑洞
  1693.  
  1694. yóu
  1695. jìn
  1696. le
  1697. hēi
  1698. dòng
  1699.  
  1700. yǒu
  1701. rén
  1702. jiù
  1703. kāi
  1704. shǐ
  1705. xué
  1706. guǐ
  1707. jiào
  1708.  
  1709. zēng
  1710. 里。游進了黑洞,有人就開始學鬼叫,增
  1711. jiā
  1712. kǒng
  1713.  
  1714. tīng
  1715.  
  1716. hái
  1717. wéi
  1718. shì
  1719. zhēn
  1720. de
  1721. guǐ
  1722. zài
  1723. 加恐怖氣息。我一聽,還以為是真的鬼在
  1724. jiào
  1725.  
  1726. hài
  1727. le
  1728.  
  1729. shì
  1730.  
  1731. zǎi
  1732. tīng
  1733.  
  1734. zhè
  1735. shì
  1736. 叫,可害怕了,可是,仔細一聽,這不是
  1737. guǐ
  1738. jiào
  1739.  
  1740. shì
  1741. rén
  1742. zài
  1743. jiào
  1744.  
  1745.  
  1746. 鬼叫,是人在叫!哈哈!
  1747.  
  1748.  
  1749. jiē
  1750. xiǎo
  1751. lái
  1752.  
  1753. men
  1754. le
  1755. yóu
  1756. yǒng
  1757. chí
  1758.  
  1759.  接小來,我們去了第一個游泳池。我
  1760. wán
  1761. le
  1762. shuǐ
  1763. shàng
  1764. yóu
  1765. xiàng
  1766.  
  1767. men
  1768. 和爸爸媽媽玩起了水上游樂項目,我們一
  1769. huì
  1770. ér
  1771. huá
  1772. huá
  1773.  
  1774. huì
  1775. ér
  1776. zǒu
  1777. shuǐ
  1778. shàng
  1779. diào
  1780. qiáo
  1781.  
  1782. hǎo
  1783. kuài
  1784. 會兒劃劃梯,一會兒走水上吊橋,好不快
  1785. ā
  1786.  
  1787. 樂??!
  1788.  
  1789.  
  1790. shí
  1791. jiān
  1792. guò
  1793. de
  1794. zhēn
  1795. kuài
  1796.  
  1797.    
  1798. diǎn
  1799. jiù
  1800. dào
  1801. le
  1802.  
  1803. yīn
  1804. wéi
  1805. yóu
  1806. yǒng
  1807.  時間過的真快,5點就到了。因為游泳
  1808. chí
  1809.    
  1810. diǎn
  1811. zhōng
  1812. guān
  1813. mén
  1814.  
  1815. men
  1816. yào
  1817. shàng
  1818. àn
  1819. le
  1820.  
  1821. huàn
  1822. hǎo
  1823. le
  1824. 5點鐘關門,我們也要上岸了。換好了衣
  1825.  
  1826.    
  1827. diǎn
  1828. bàn
  1829. le
  1830.  
  1831. dōng
  1832. huá
  1833. qiáo
  1834. chéng
  1835. kuài
  1836. yuán
  1837. le
  1838.  
  1839. 服,也5點半了。東部華僑城也快閉園了。
  1840. shě
  1841. chū
  1842. le
  1843. yuán
  1844.  
  1845.  
  1846. 我和爸爸媽媽依依不舍地出了園……
  1847.  
  1848.  
  1849. dōng
  1850. huá
  1851. qiáo
  1852. chéng
  1853. shì
  1854. měi
  1855. de
  1856. fāng
  1857.  
  1858. tóng
  1859. shí
  1860.  東部華僑城是一個美麗的地方,同時
  1861. shì
  1862. chōng
  1863. mǎn
  1864.  
  1865. huān
  1866. de
  1867. wáng
  1868. guó
  1869.  
  1870. dōng
  1871. huá
  1872. 也是一個充滿刺激、歡樂的王國。東部華
  1873. qiáo
  1874. chéng
  1875.    
  1876.  
  1877.             
  1878.  
  1879.          
  1880.  
  1881.  
  1882.  
  1883.  
  1884.    
  1885.  
  1886.  
  1887.  
  1888.  
  1889. 僑城I love you  1  
    
   無注音版:
    
    
    
     1
    
    東部華僑城一日游
     2009年8月1日 ,我和爸爸媽媽一起去了東部華僑城玩了一整天!
     早上八點多,我們坐上了308路車。一路上車水馬龍,車子若隱若現,人們把街道擠的水泄不通,大樹在微風里跳起了舞蹈,小花、小草在微風中屏屏點頭,就連鳥兒也站在枝頭湊起熱鬧來。我們大概坐了一個小時的車程,就到了東部華僑城。
     剛剛走進了東部華僑城,就看到了幾塊黃色的大石頭,大石頭上雕刻了一些精美的畫,畫上畫了一些人正在趕著一群羊,趕羊人手里還拿著一條鞭子呢!還幾個人在拖著一頭牛在耕地,好一副和諧美麗的畫??!簡直都可以和古代人民畫的壁畫之媲美了。
    *蟯炅嗣牌保?頤薔徒?傲恕
     哇!東部華僑城真是太美了!在綠樹紅花的照應下,一座噴泉顯得更加的美麗了:那噴泉的中間是一條大大的水柱,噴得非常的高,四周圍著它的小水柱,也在向天空噴水,美麗極了。
     正當我們看的興奮時,爸爸突然大叫了一聲:“大家快看??!”我和媽媽急忙一看,原來是有人在玩軌道漂流。這漂流總長有975米!我和爸爸媽媽立刻一起去玩了這個游戲。我們一人買了一件雨衣,十元穿上了之后,我們開始排隊了。玩這個項目的人真多??!我看著剛剛玩完漂流的人,他門的臉上充滿了喜悅,十分的興奮。??!終于到我們了,我們上了一條橡皮船,帶上安全帶,出發了!我又興奮又緊張,心臟“碰碰”的跳著,臉上充滿了喜悅。我們來到了第一條軌道,我以為很恐怖,嚇的大叫了一聲,誰知,只是虛驚一場!到了第二條軌道,有點陡,一沖下去,水花四濺,我一不小心,就喝了一口水,哈哈!我們又沿著一條軌道往上走,嚇得我半死,我以為一 上到極點就倒著往下沖,幸好不是這樣的,又嚇了我一跳!??!我們要下一條軌道了,這一條軌道是最長的,也是最陡的。落差49米!開始下這條軌道了,“??!??!??!??!??!”下到軌道的一半時,就像過山車一樣,還給人了一種快要窒息的感覺!“嗖”的一聲,我們下到了水面,又濺起了一個大大的浪花,浪花又濺到了我的身上,要不是我穿上了雨衣,我早就成了落湯雞了!這里的每一條軌道都有一種新奇的感受,特別是有一個地方,軌道突然變形,橡皮船要倒著往下沖,我以為很可怕,嚇得快哭了,可是,這一點也不可怕,反倒很好玩,嘻嘻!漂流結束了,這軌道漂流真好玩??!下次再玩一次。我從小是個愛冒險的人,爸爸勉強地說,他下次再玩一次,媽媽卻說,下次再也不敢玩了。哈哈!
     接著,我們就上山了。上山時一定要坐小火車或者是坐纜車。我們坐了小火車。
     因為今天是2009年8月1日,東部華僑城全規模開放,人特別的多。但是,一輛小火車可以坐73-------75人,所以一會兒就到我們了。我們坐上了小火車。這火車是倒著往上開的,奇怪吧?!火車漸漸的往上開,可以看見整個東部華僑城的景色。這時,有一列火車在往下開,和我們碰了個面。雖說這火車是倒著往上開的,可是,我卻很害怕,我怕它像漂流一樣,到了頂就往下沖。到了山頂,火車慢慢的的停了下來。就有人在叫:“沒有電了,火車要往下沖了!”我就當真了,嚇地大叫起來。好險火車沒有往下沖,嚇死我了!
     到了山頂,我們去了登峰造極。登峰造極是在懸崖邊,突出一塊地方,這地方的地板是一塊厚玻璃,一次站60人。爸爸先站了上去。我才走了一步就退了回來。媽媽真是膽小,一步也不走。后來,我覺得不上去走一走,不是很虧本嗎?于是,我上去走了一轉,我真害怕玻璃突然碎了,我們就摔了下去??墒?,偏偏我害怕時,爸爸還叫我照一張相,可惡!
     照完了相,我們就坐纜車下山了。當我們走到一昨橋上時,有人在玩一個很可怕的機動游戲。這游戲建在山上,足有5-------6米那么高。一次坐8個人。游戲開始了,那些人在上面,表情很緊張。有5-------6米高的大臂開始在360度轉動,那些人坐的椅子也在360度轉動!“??!??!”地面上的人在大叫??墒?,在上面玩游戲的人卻沒有叫,他們真是勇敢的勇士??!他們真棒!
     我們來到了纜車口。呀!纜車口排隊的人真少??!我們很快的就坐上了纜車,哇!這纜車走的太快了,好恐怖??!這下我才知道為什么纜車口這么少人了!在纜車上,我看到了蔚藍色的大海、翠綠色的樹林,真是太美麗了!在蔚藍色的大海上,有一艘艘出海捕魚的魚船,在翠綠色的樹林里,有一只只快活的小鳥在唱歌!多么美妙??!
     不到5分鐘,我們就到了山腳下。一到山腳,太陽就毒辣辣的,爸爸就給我們每人買了一杯刨冰,我吃的是草莓味的;媽媽吃的是菠蘿味的;爸爸吃的是藍莓味的。哇!真好吃!真涼快!
     到了下午3點半,我們就去游泳了。
     爸爸拿好了手牌,我們也穿上了游泳衣,我的游泳衣是紅色的,上面有很多雙小腳丫?!斑M游泳池了!”我和爸爸媽媽一起進了游泳池?!巴?!”我們都大叫了一聲。開始玩水、游泳了!我們先去了,第二個游泳池。那里只有兩個游泳池這游泳池像一條運河一樣,圍繞著整個游泳池。我找到了一個游泳圈,游泳圈免費領取套在身上。我們的“探險之旅”開始了!爸爸媽媽趴在我的游泳拳上面,我們就開始探險了!我們游著游著,游到一個黑洞里。游進了黑洞,有人就開始學鬼叫,增加恐怖氣息。我一聽,還以為是真的鬼在叫,可害怕了,可是,仔細一聽,這不是鬼叫,是人在叫!哈哈!
     接小來,我們去了第一個游泳池。我和爸爸媽媽玩起了水上游樂項目,我們一會兒劃劃梯,一會兒走水上吊橋,好不快樂??!
     時間過的真快,5點就到了。因為游泳池5點鐘關門,我們也要上岸了。換好了衣服,也5點半了。東部華僑城也快閉園了。我和爸爸媽媽依依不舍地出了園……
     東部華僑城是一個美麗的地方,同時也是一個充滿刺激、歡樂的王國。東部華僑城I love you
    
    1
    
    

    世界之窗一日游

    小學生日記986字
    作者:PETERZ
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xiǎo
   • xué
   • zuò
   • wén
   •  
   •  
   •  
   •  
   •   小學作文  
   •  
   •  
   • zhè
   • lái
   • dào
   • zhǎng
   • shā
   •  
   • jǐn
   • xīn
   • shǎng
   • dào
   • zhè
   • de
   •  這次我來到長沙,不僅欣賞到這里的
   • měi
   • hǎo
   • fēng
   • guāng
   •  
   • hái
   • zài
   • shì
   • jiè
   • zhī
   • chuāng
   • yóu
   • wán
   • le
   • zhěng
   • tiān
   •  
   • 美好風光,還在世界之窗游玩了一整天。
   • 閱讀全文

    掌布一日游

    小學生日記936字
    作者:石躍婷
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xīng
   •    2009831日   星期
   •  
   •  
   • hái
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • zhǎng
   •  還記得826日,我和爸爸媽媽去掌布度
   • 閱讀全文

    月亮灣公園一日游

    小學生日記683字
    作者:張豐怡
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xīng
   • liù
   • shàng
   •  
   • jìn
   • xué
   • xiào
   • dài
   • zhe
   •   星期六上午,晉級學校帶著我
   • men
   • lái
   • dào
   • yuè
   • liàng
   • wān
   • gōng
   • yuán
   • yóu
   • wán
   •  
   •  
   •  
   • 們一起來到月亮灣公園游玩?! ?/div>
   •  
   •  
   •  
   • jìn
   • mén
   •  
   • shǒu
   • xiān
   • yìng
   • yǎn
   • lián
   • de
   • shì
   • yìn
   • yǒu
   • guān
   •  一進門,首先映入眼簾的是印有關
   • 閱讀全文

    東部華僑城一日游

    小學生日記2296字
    作者:張慧儀
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   •  
   • dōng
   • huá
   • qiáo
   • chéng
   • yóu
   •    1  東部華僑城一日游
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   •  
   • le
   • dōng
   •  200981日 ,我和爸爸媽媽一起去了東
   • huá
   • qiáo
   • chéng
   • wán
   • le
   • zhěng
   • tiān
   •  
   • 部華僑城玩了一整天!
   • 閱讀全文

    豐樂生態公園半日游

    小學生日記409字
    作者:黃劭楓
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • fēng
   • shēng
   • tài
   • gōng
   • yuán
   • bàn
   • yóu
   •   豐樂生態公園半日游
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • yīn
   • wéi
   • tiān
   • cuò
   •  
   • zuò
   • xiě
   • wán
   • le
   •  今天因為天氣不錯,作業也寫完了
   •  
   • suǒ
   • dài
   • fēng
   • shēng
   • tài
   • yuán
   • zuò
   • xiū
   • ,所以爸爸和媽媽帶我去豐樂生態園做休
   • 閱讀全文

    月球半日游

    小學生日記450字
    作者:江民惠
   •  
   •  
   •  
   •  
   • huān
   • yíng
   • tóu
   • gǎo
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • qiú
   • bàn
   • yóu
   •   歡迎你投稿  月球半日游
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • xià
   • fàng
   • bàn
   • tiān
   • jiǎ
   • zhèng
   • dāng
   • zhī
   • dào
   • gàn
   • shí
   •  今天下午放半天假正當我不知道干什
   • me
   • de
   • shí
   • hòu
   • de
   • lǎo
   • péng
   • yǒu
   •                
   • yòu
   • lái
   • zhǎo
   • wán
   • le
   • 么的時候我的老朋友maili又來找我玩了
   • 閱讀全文

    天津一日游

    小學生日記1040字
    作者:王啟玄
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •       
   • yuè
   •       
   •  
   •     20091121日,我和媽媽去
   • le
   • tàng
   • tiān
   • jīn
   • yóu
   • wán
   •  
   • zǎo
   • chén
   • lái
   • le
   • xiān
   • kàn
   • 了趟天津游玩。早晨我和媽媽起來了先看
   • le
   • xià
   • nóng
   • chǎng
   •  
   • rán
   • hòu
   • shuō
   •  
   •  
   • gāi
   • chū
   • le
   •  
   • 了一下農場,然后媽媽說:“該出發了!
   • 閱讀全文

    天津一日游

    小學生日記1040字
    作者:王啟玄
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •       
   • yuè
   •       
   •  
   •     20091121日,我和媽媽去
   • le
   • tàng
   • tiān
   • jīn
   • yóu
   • wán
   •  
   • zǎo
   • chén
   • lái
   • le
   • xiān
   • kàn
   • 了趟天津游玩。早晨我和媽媽起來了先看
   • le
   • xià
   • nóng
   • chǎng
   •  
   • rán
   • hòu
   • shuō
   •  
   •  
   • gāi
   • chū
   • le
   •  
   • 了一下農場,然后媽媽說:“該出發了!
   • 閱讀全文

    金石灘一日游

    小學生日記444字
    作者:楊云迪
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •    
   •  
   •  
   • jīn
   • shí
   • tān
   • yóu
   •    1 2 金石灘一日游
   •  
   •  
   •  
   •  
   • lái
   • dào
   • lián
   • de
   • èr
   • tiān
   •  
   • le
   • lián
   • 來到大連的第二天,我和媽媽去了大連
   • 閱讀全文

    文軒書城半日游

    小學生日記346字
    作者:何璐航
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zhāng
   • lǎo
   • shī
   • shū
   •    今天我和張老師一起去書
   • chéng
   • kàn
   • shū
   •  
   • 城看書。
   •  
   •  
   • men
   • jìn
   • shū
   • chéng
   • jiù
   • bèi
   • shū
   • chéng
   • de
   • shū
   • yǐn
   • le
   •  我們一進書成就被書城里的書吸引了
   • 閱讀全文

    北京三日游

    小學生日記488字
    作者:王奕童
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • èr
   • líng
   • líng
   • jiǔ
   • nián
   • shí
   •   Q Q   二零零九年十一
   • yuè
   • sān
   •  
   • xīng
   • èr
   •  
   • qíng
   • 月三日 星期二 晴
   •  
   •  
   • běi
   • jīng
   • sān
   • yóu
   •  北京三日游
   • 閱讀全文

    鏈子崖一日游

    小學生日記511字
    作者:奧特曼
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   • ?
   • xīng
   • liù
   •  
   •  
   •  
   •     412日(星期六) 雨 
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • liàn
   • yóu
   •  
   •  鏈子崖一日游 
   • 閱讀全文

    紫清山一日游

    小學生日記306字
    作者:周雨萱
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • qīng
   • shān
   • yóu
   •  
   •  
   •   紫清山一日游 
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   •  201052日 星期日 晴 
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shàng
   •  
   • chē
   • dài
   • men
   • quán
   • jiā
   • méi
   •  今天上午,爸爸騎車帶我們全家去梅
   • 閱讀全文
   极速3Dapp

   <tbody id="hov2l"></tbody>
   1. <button id="hov2l"></button>
   2. <li id="hov2l"></li>
    <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

     长垣 | 焦作 | 项城 | 南通 | 汝州 | 黔东南 | 渭南 | 忻州 | 东方 | 玉环 | 包头 | 西藏拉萨 | 玉溪 | 漳州 | 九江 | 迁安市 | 衢州 | 赣州 | 石狮 | 绍兴 | 德清 | 襄阳 | 桐城 | 娄底 | 海拉尔 | 石狮 | 台北 | 台湾台湾 | 滨州 | 邢台 | 黔南 | 大同 | 山东青岛 | 迪庆 | 白城 | 张掖 | 天水 | 汉川 | 赣州 | 白城 | 梧州 | 大连 | 茂名 | 安阳 | 宣城 | 偃师 | 义乌 | 九江 | 福建福州 | 德宏 | 本溪 | 章丘 | 宁德 | 余姚 | 伊春 | 白山 | 舟山 | 葫芦岛 | 马鞍山 | 萍乡 | 张掖 | 赤峰 | 安康 | 禹州 | 龙岩 | 迁安市 | 保亭 | 内蒙古呼和浩特 | 兴化 | 绵阳 | 塔城 | 青州 | 揭阳 | 海西 | 海西 | 阜阳 | 柳州 | 台中 | 海南海口 | 建湖 | 丽水 | 信阳 | 那曲 | 张家口 | 霍邱 | 临猗 | 通辽 | 龙岩 | 桂林 | 常州 | 塔城 | 宣城 | 绥化 | 仁寿 | 恩施 | 禹州 | 灵宝 | 盘锦 | 三河 | 邵阳 | 项城 | 保山 | 朔州 | 柳州 | 黔南 | 偃师 | 德州 | 莱芜 | 燕郊 | 河南郑州 | 阿坝 | 广汉 | 浙江杭州 | 宁波 | 邳州 | 宜春 | 泰州 | 镇江 | 明港 | 赤峰 | 丹东 | 渭南 | 溧阳 | 海南 | 义乌 | 天水 | 克拉玛依 | 内江 | 阜阳 | 灌云 | 吉林长春 | 池州 | 南安 | 巴中 | 宝应县 | 安吉 | 巴彦淖尔市 | 莒县 | 舟山 | 张掖 | 安岳 | 招远 | 玉林 | 牡丹江 | 攀枝花 | 武安 | 黑河 | 涿州 | 泗阳 | 崇左 | 丹东 | 文山 | 荣成 | 博尔塔拉 | 厦门 | 枣阳 | 平凉 | 宝鸡 | 澳门澳门 | 那曲 | 昌吉 | 辽源 | 辽阳 | 阿拉尔 | 大庆 | 常州 | 潮州 | 锦州 | 海丰 | 包头 | 清远 | 海东 | 东阳 | 新疆乌鲁木齐 | 绥化 | 锡林郭勒 | 灵宝 | 台山 | 梧州 | 万宁 | 新余 | 库尔勒 | 包头 | 滨州 | 七台河 | 抚州 | 毕节 | 诸城 | 海东 | 潜江 | 定州 | 遵义 | 营口 | 天长 | 咸宁 | 嘉善 | 温岭 | 安庆 | 昭通 | 南阳 | 新余 | 西藏拉萨 | 湖北武汉 | 澳门澳门 | 曲靖 | 来宾 | 阜新 | 铜仁 | 邹城 | 临沂 | 永新 | 巢湖 | 遵义 | 宁德 | 江门 | 渭南 | 燕郊 | 保山 | 温州 | 姜堰 | 遂宁 | 石嘴山 | 海北 | 宁德 | 广元 | 石嘴山 | 汝州 | 喀什 | 白银 | 晋城 | 迪庆 | 章丘 | 菏泽 | 溧阳 | 宜春 | 德州 | 湖南长沙 | 泉州 | 大同 | 张北 | 咸阳 | 保定 | 杞县 | 博尔塔拉 | 琼中 | 黔东南 | 香港香港 | 昆山 | 孝感 | 牡丹江 | 保定 | 北海 | 莱芜 | 庄河 | 大理 | 德州 | 瓦房店 | 安徽合肥 | 临汾 | 随州 | 烟台 | 汉中 | 咸宁 | 衢州 | 开封 | 大同 | 开封 | 本溪 | 开封 | 遵义 | 阿坝 | 涿州 | 和田 | 通化 | 和田 | 张家界 | 菏泽 | 梧州 | 滨州 | 四平 | 顺德 | 湖北武汉 | 杞县 | 巴彦淖尔市 | 遂宁 | 永州 | 普洱 | 铜仁 | 辽宁沈阳 | 禹州 | 大庆 | 眉山 | 山西太原 | 防城港 | 偃师 | 神农架 | 铜仁 | 东台 | 鄂尔多斯 | 百色 | 宜都 | 娄底 | 营口 | 曲靖 | 阜新 | 南平 | 湖州 | 邹城 | 仁寿 | 潮州 | 辽源 | 南阳 | 台南 | 萍乡 | 霍邱 | 义乌 | 红河 | 泗洪 | 石狮 | 改则 | 遵义 | 景德镇 | 东营 | 琼海 | 白沙 | 淮南 | 黑龙江哈尔滨 | 丽水 | 韶关 | 德州 | 抚州 | 海安 | 丽江 | 安阳 | 乌海 | 慈溪 | 昌吉 | 包头 | 武安 | 澳门澳门 | 大庆 | 定西 | 锡林郭勒 | 宜都 | 定州 | 海南海口 | 安徽合肥 | 通辽 | 株洲 | 甘孜 | 云浮 | 滕州 | 丹东 | 河源 | 台州 | 林芝 | 广饶 | 衢州 | 海南 | 甘肃兰州 | 张北 | 七台河 | 克孜勒苏 | 邹平 | 诸暨 | 长垣 | 三沙 | 柳州 | 陵水 | 乌海 | 双鸭山 | 常德 | 日喀则 | 株洲 | 广安 | 三沙 | 宝鸡 | 阿拉善盟 | 葫芦岛 | 东莞 | 南京 | 南京 | 广西南宁 | 溧阳 | 海西 | 五指山 | 白城 | 盐城 | 诸暨 | 姜堰 | 明港 | 邯郸 | 娄底 | 广饶 | 莱州 | 桂林 | 来宾 | 六盘水 | 六盘水 | 济南 | 鄂尔多斯 | 连云港 | 焦作 | 台北 | 焦作 | 大同 | 郴州 | 济南 | 临夏 | 东海 | 怒江 | 蚌埠 | 绥化 | 阜阳 | 象山 | 泰兴 | 蚌埠 | 泰安 | 朝阳 | 温州 | 台中 | 福建福州 | 厦门 | 池州 | 承德 | 山南 | 乐平 | 湘西 | 诸暨 | 吉林长春 | 驻马店 | 神木 | 巴音郭楞 | 扬州 | 芜湖 | 亳州 | 阳春 | 抚州 | 商丘 | 绵阳 | 朔州 | 怒江 | 抚顺 | 大兴安岭 | 天长 | 天门 | 漯河 | 大理 | 迁安市 | 甘肃兰州 | 德清 | 临夏 | 昌吉 | 金昌 | 果洛 | 连云港 | 来宾 | 济南 | 龙岩 | 抚顺 | 定西 | 连云港 | 任丘 | 枣庄 | 遂宁 | 怒江 | 娄底 | 阳春 | 扬州 | 鸡西 | 湖州 | 海西 | 日喀则 | 安徽合肥 | 黑龙江哈尔滨 | 东海 | 本溪 | 南安 | 随州 | 安康 | 咸阳 | 三亚 | 大同 | 伊犁 | 襄阳 | 曲靖 | 扬州 | 安康 | 玉环 | 大兴安岭 | 江西南昌 | 宁国 | 阿里 | 定安 | 赵县 | 雄安新区 | 凉山 | 深圳 | 博尔塔拉 | 海南 | 邢台 | 屯昌 | 南京 | 广饶 | 三沙 | 乌兰察布 | 明港 | 崇左 | 湘潭 | 新疆乌鲁木齐 | 乐清 | 台中 | 保定 | 万宁 | 明港 | 三明 | 楚雄 | 诸暨 | 义乌 | 保山 | 株洲 | 庆阳 | 辽阳 | 厦门 | 巢湖 | 如皋 | 儋州 | 赵县 | 抚州 | 阿拉善盟 | 章丘 | 德宏 | 菏泽 | 泗阳 | 南通 | 佳木斯 | 沧州 | 连云港 | 图木舒克 | 黄山 | 黑河 | 武夷山 | 新泰 | 内江 | 海北 | 黄冈 | 廊坊 | 东阳 | 长葛 | 昭通 | 玉林 | 岳阳 | 淄博 | 项城 | 绍兴 | 承德 | 海西 | 珠海 | 神木 | 大兴安岭 | 克孜勒苏 | 渭南 | 新乡 | 昌吉 | 福建福州 | 山南 | 昌都 | 丹阳 | 萍乡 | 聊城 | 莆田 | 甘南 | 泗阳 | 兴安盟 | 黔西南 | 澳门澳门 | 亳州 | 温州 | 泰兴 | 鸡西 | 鸡西 | 江西南昌 | 泸州 | 丹东 | 阿坝 | 黑河 | 玉环 | 吉林长春 | 新余 | 嘉兴 | 南通 | 厦门 | 姜堰 | 克孜勒苏 | 酒泉 | 迪庆 | 淮安 | 三沙 | 阳春 | 遵义 | 山东青岛 | 保山 | 吐鲁番 | 上饶 | 海宁 | 咸宁 | 苍南 | 鹤壁 | 赣州 | 长葛 | 五指山 | 淄博 | 延安 | 东莞 | 晋中 | 东方 | 雄安新区 | 赣州 | 平顶山 | 图木舒克 | 济南 | 周口 | 绵阳 | 自贡 | 海拉尔 | 兴安盟 | 迪庆 | 浙江杭州 | 聊城 | 防城港 | 白沙 | 连云港 | 承德 | 济南 | 肇庆 | 云浮 | 海北 | 大连 | 高密 | 临沧 | 白银 | 江西南昌 | 泰兴 | 绵阳 | 新泰 | 荆门 | 辽阳 | 文山 | 兴安盟 | 辽宁沈阳 | 十堰 | 河源 | 琼海 | 常州 | 南充 | 定州 | 廊坊 | 保亭 | 扬中 | 长葛 | 台湾台湾 | 宜春 | 白山 | 大连 | 铜川 | 明港 | 塔城 | 七台河 | 迪庆 | 临夏 | 兴安盟 | 瑞安 | 雅安 | 四川成都 | 淮北 | 河北石家庄 | 济南 | 乌海 | 齐齐哈尔 | 广汉 | 龙岩 | 德阳 | 灵宝 | 大庆 | 宜昌 | 南平 | 馆陶 | 巴音郭楞 | 常德 | 咸阳 | 甘南 | 铁岭 | 聊城 | 昌吉 | 广安 | 那曲 | 福建福州 | 赵县 | 淮安 | 开封 | 瑞安 | 雄安新区 | 义乌 | 万宁 | 柳州 | 吉林 | 湖南长沙 | 鄢陵 | 永州 | 乌海 | 东方 | 宜昌 | 嘉峪关 | 玉溪 | 邵阳 | 桐城 | 大连 | 惠州 | 博罗 | 榆林 | 白山 | 漯河 | 遂宁 | 池州 | 鹤壁 | 资阳 | 张北 | 哈密 | 平凉 | 宁波 | 东方 | 日喀则 | 白山 | 灌云 | 大庆 | 庄河 | 玉树 | 自贡 | 长治 | 泗阳 | 宜都 | 石狮 | 宿州 | 孝感 | 泸州 | 任丘 | 枣庄 | 咸阳 | 平潭 | 保定 | 玉树 | 伊犁 | 海东 | 慈溪 | 四川成都 | 兴化 | 肥城 | 营口 | 广饶 | 基隆 | 达州 | 江苏苏州 | 慈溪 | 寿光 | 邳州 | 甘孜 | 六盘水 | 运城 | 东营 | 襄阳 | 武威 | 平凉 | 乳山 | 大兴安岭 | 广安 | 石狮 | 鹰潭 | 阿坝 | 襄阳 | 许昌 | 巢湖 | 遵义 | 温岭 | 山西太原 | 浙江杭州 | 临猗 | 嘉善 | 河南郑州 | 张家口 | 曲靖 | 六安 | 大庆 | 馆陶 | 广安 | 常州 | 神木 | 简阳 | 天长 | 贺州 | 儋州 | 大连 | 四平 | 庆阳 | 蓬莱 | 衢州 | 果洛 | 赣州 | 玉环 | 建湖 | 平潭 | 项城 | 芜湖 | 营口 | 临沧 | 洛阳 | 海北 | 三明 | 广元 | 阜阳 | 扬中 | 泉州 | 泰州 | 大兴安岭 | 海丰 | 天门 | 毕节 | 恩施 | 抚州 | 承德 | 三沙 | 长垣 | 桐城 | 定州 | 阿拉尔 | 台湾台湾 | 贵州贵阳 | 郴州 | 扬州 | 嘉峪关 | 济南 | 南通 | 果洛 | 河北石家庄 | 神农架 | 平顶山 | 临汾 | 包头 | 雅安 | 潍坊 | 茂名 | 定州 | 大丰 | 赣州 | 庆阳 | 雅安 | 新乡 | 湘西 | 洛阳 | 宝鸡 | 眉山 | 湖北武汉 | 泉州 | 枣阳 | 宜昌 | 海南 | 七台河 | 伊春 | 莆田 | 呼伦贝尔 | 常州 | 渭南 | 鹤岗 | 雄安新区 | 六安 | 象山 | 湖州 | 嘉善 | 遵义 | 宣城 | 泰安 | 南阳 | 酒泉 | 宜昌 | 内蒙古呼和浩特 | 五指山 | 瓦房店 | 淄博 | 临海 | 烟台 | 莱州 | 邯郸 | 喀什 | 平凉 | 永州 | 白银 | 大庆 | 赣州 | 山南 | 松原 | 晋城 | 寿光 | 海宁 | 福建福州 | 徐州 | 安顺 | 渭南 | 济南 | 定州 | 定安 | 贵港 | 泰州 | 娄底 | 巴中 | 黔南 | 果洛 | 晋江 | 三明 | 湖州 | 喀什 | 新沂 | 铜川 | 牡丹江 | 安阳 | 铜陵 | 湘潭 | 锦州 | 石狮 | 蓬莱 | 琼中 | 三河 | 赣州 | 海东 | 五指山 | 宜宾 | 攀枝花 | 阿拉尔 | 桐乡 | 云浮 | 临海 | 温岭 | 淄博 | 衢州 | 克孜勒苏 | 临汾 | 九江 | 明港 | 运城 | 丽江 | 宝应县 | 象山 | 大理 | 巴音郭楞 | 潜江 | 兴安盟 | 盘锦 | 安阳 | 梧州 | 保定 | 德清 | 枣阳 | 惠州 | 辽源 | 临夏 | 湖北武汉 | 台山 | 宁波 | 禹州 | 邳州 | 宿州 | 如东 | 承德 | 伊犁 | 泉州 | 大庆 | 慈溪 | 安岳 | 高雄 | 启东 | 梧州 | 定州 | 青州 | 普洱 | 孝感 | 包头 | 枣庄 | 青州 | 吉林长春 | 莆田 | 宜昌 | 乐平 | 张家口 | 南平 | 深圳 | 池州 | 临汾 | 眉山 | 黄冈 | 承德 | 黔西南 | 黑河 | 那曲 | 海丰 | 嘉兴 | 无锡 | 德清 | 郴州 | 台湾台湾 | 海宁 | 塔城 | 如皋 | 哈密 | 吐鲁番 | 靖江 | 任丘 | 天水 | 岳阳 | 河南郑州 | 盐城 | 三沙 | 永新 | 固原 | 韶关 | 台湾台湾 | 章丘 | 宜都 | 白城 | 大丰 | 定州 | 辽宁沈阳 | 巴彦淖尔市 | 烟台 | 姜堰 | 庆阳 | 三明 | 曲靖 | 宁夏银川 | 霍邱 | 天门 | 阿克苏 | 台湾台湾 | 三亚 | 阿拉善盟 | 台州 | 宿州 | 庄河 | 聊城 | 四川成都 | 锡林郭勒 | 廊坊 | 咸阳 | 来宾 | 大庆 | 阳江 | 南平 | 铁岭 | 垦利 | 信阳 | 大连 | 灵宝 | 乐清 | 象山 | 运城 | 诸暨 | 鸡西 | 舟山 | 漯河 | 南京 | 乳山 | 乌海 | 鸡西 | 章丘 | 金华 | 滕州 | 肥城 | 盘锦 | 改则 | 赣州 | 深圳 | 改则 | 上饶 |