<tbody id="hov2l"></tbody>
 1. <button id="hov2l"></button>
 2. <li id="hov2l"></li>
  <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

   我家的小烏龜

   小學生日記188字
   作者:常龍昊
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6. jiā
  7. yǎng
  8. le
  9. zhī
  10. xiǎo
  11. guī
  12.  
  13. xiǎo
  14.   我家養了一只小烏龜,它那小
  15. xiǎo
  16. de
  17. nǎo
  18. dài
  19.  
  20. shēn
  21. suō
  22.  
  23. zhēn
  24. yǒu
  25.  
  26. zhǎng
  27. zhe
  28. xiǎo
  29. 小的腦袋,一伸一縮,真有趣!它長著小
  30. xiǎo
  31. de
  32. yǎn
  33. jīng
  34.  
  35. xiǎo
  36. qiǎo
  37. de
  38. kǒng
  39.  
  40. dīng
  41. xíng
  42. de
  43. zuǐ
  44. ba
  45.  
  46. 小的眼睛,小巧的鼻孔,丁字形的嘴吧,
  47. róu
  48. ruǎn
  49. de
  50. wěi
  51.  
  52. hái
  53. yǒu
  54. shēn
  55. yìng
  56. kǎi
  57. jiǎ
  58.  
  59. hěn
  60. huān
  61. 柔軟的尾巴,還有一身硬凱甲。他很喜歡
  62. chī
  63. ròu
  64.  
  65. jīng
  66. cháng
  67. jiǎn
  68. ròu
  69. dōu
  70. gòu
  71. chī
  72. 吃魚和肉,媽媽經常剪魚和肉都不夠它吃
  73. de
  74.  
  75. suǒ
  76. jiù
  77. wèi
  78. dōng
  79. chī
  80. le
  81.  
  82. dāng
  83. chá
  84. yuè
  85. shū
  86. 的,所以就不喂它東西吃了。當我查越書
  87. de
  88. shí
  89. hòu
  90.  
  91. cái
  92. zhī
  93. dào
  94. guī
  95.    
  96. nián
  97. chī
  98. dōng
  99.  
  100. 籍的時后,才知到烏龜可已1年不吃東西。
  101. měi
  102. dāng
  103. wèi
  104. dōng
  105. de
  106. shí
  107. hòu
  108. dōu
  109. huì
  110. zài
  111. páng
  112. biān
  113. kàn
  114.  
  115. 每當我喂它東西的時候都會在旁邊看它,
  116. zhī
  117. jiàn
  118. gēn
  119. yǒu
  120. yàng
  121. de
  122. mén
  123.  
  124. jīn
  125. jīn
  126. yǒu
  127. wèi
  128. de
  129. 只見它跟我有一樣的大門牙,津津有味的
  130. chī
  131. zhe
  132.  
  133. zhè
  134. jiù
  135. shì
  136. jiā
  137. de
  138. xiǎo
  139. guī
  140.  
  141.  
  142. 吃著。這就是我家的小烏龜?!?/div>
  143.  
  144.  
  145.  
  146.  
  147.  
  148.  
  149.  
  150.  
  151.  
  152.  
  153.   
    
   無注音版:
    
    
    
    我家養了一只小烏龜,它那小小的腦袋,一伸一縮,真有趣!它長著小小的眼睛,小巧的鼻孔,丁字形的嘴吧,柔軟的尾巴,還有一身硬凱甲。他很喜歡吃魚和肉,媽媽經常剪魚和肉都不夠它吃的,所以就不喂它東西吃了。當我查越書籍的時后,才知到烏龜可已1年不吃東西。每當我喂它東西的時候都會在旁邊看它,只見它跟我有一樣的大門牙,津津有味的吃著。這就是我家的小烏龜。
    
    
    
    
    
    

    “狡猾”的小表弟

    小學生日記273字
    作者:未知
   •  
   • jiǎo
   • huá
   •  
   • de
   • xiǎo
   • biǎo
   • “狡猾”的小表弟
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • jiā
   •  
   • kàn
   • jiàn
   •    
   • suì
   • de
   • xiǎo
   •  今天去姑姑家,看見4歲的小弟弟一
   • shēn
   • táng
   • zhuāng
   •  
   • jiù
   • gēn
   • kāi
   • wán
   • xiào
   • le
   •  
   • 身唐裝,媽媽就跟他開起玩笑了。
   • 閱讀全文

    我家的小狗

    小學生日記342字
    作者:升平公主
   •  
   • jiā
   • yǎng
   • zhe
   • zhī
   • ài
   • de
   • xiǎo
   • gǒu
   •  
   • shì
   • zhǒng
   • sōng
   • 我家養著一只可愛的小狗。它是一種松
   • shǔ
   • gǒu
   •  
   • shì
   • de
   •  
   • de
   • míng
   • jiào
   •  
   • zhī
   • zhī
   •  
   •  
   • 鼠狗,它是女的。它的名字叫“芝芝”,
   • jīng
   • yǒu
   •    
   • yuè
   • le
   •  
   • zài
   • měi
   • nián
   • de
   • píng
   • ān
   • shēng
   • 她已經有3個月了,它在每年的平安夜生日
   • 閱讀全文

    我的小狗生病了

    小學生日記268字
    作者:未知
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xiǎo
   • xué
   •  
   •  
   •  
   • chūn
   • tiān
   • dào
   • le
   • zài
   • wēn
   • nuǎn
   •   “小學” 春天到了我在溫暖
   • de
   • yáng
   • guāng
   • xià
   • gěi
   • jiā
   • de
   • xiǎo
   • gǒu
   • zǎo
   •  
   • zhe
   • zhe
   •  
   • 的陽光下給家里的小狗洗澡。洗著洗著,
   • rán
   •  
   • xiàn
   • liǎn
   • pén
   • piāo
   • zhe
   • duō
   • duō
   • de
   • gōu
   • 我忽然,發現臉盆里漂浮著許許多多的溝
   • 閱讀全文

    可惡的小蟲子

    小學生日記457字
    作者:smhuyan
   •  
   •  
   •                            
   •  
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   •  2009-6-28 星期六 晴 
   •  
   •  
   • è
   • de
   • xiǎo
   • chóng
   •  
   •  
   •  可惡的小蟲子 
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • men
   • quán
   • jiā
   • kàn
   • wàng
   • nǎi
   • nǎi
   •  
   •  今天,我們全家去看望爺爺奶奶。我
   • 閱讀全文

    可惡的小蟲子

    小學生日記457字
    作者:smhuyan
   •  
   •  
   •                            
   •  
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   •  2009-6-28 星期六 晴 
   •  
   •  
   • è
   • de
   • xiǎo
   • chóng
   •  
   •  
   •  可惡的小蟲子 
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • men
   • quán
   • jiā
   • kàn
   • wàng
   • nǎi
   • nǎi
   •  
   •  今天,我們全家去看望爺爺奶奶。我
   • 閱讀全文

    我家的小雞

    小學生日記429字
    作者:韓源清
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •  
   •   X   925日 星期五 晴 
   •  
   • 
   •  
   •  
   •  
   • fàng
   • xué
   • huí
   • jiā
   • shí
   •  
   • kàn
   • jiàn
   • rén
   • zhèng
   • zài
   •  放學回家時,我看見一個人正在那
   • 閱讀全文

    我的小發明

    小學生日記352字
    作者:朱熹后代…
   •  
   • de
   • xiǎo
   • míng
   • 我的小發明
   •  
   •  
   • shì
   • tiān
   • shēng
   • ài
   • dòng
   • shǒu
   • de
   • hái
   • zài
   • jiā
   • zǒng
   •  我是一個天生愛動手的孩子在家里總
   • ài
   • kàn
   • xiē
   • guān
   • míng
   • zhī
   • lèi
   • de
   • shū
   • diàn
   • shì
   • zhè
   • zài
   • 愛看一些關于發明之類的書籍和電視這在
   • 閱讀全文

    我家的小烏龜

    小學生日記278字
    作者:¢嬌嬌愛
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • qíng
   •  200966日 今天:晴
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • xué
   • xiào
   • mén
   • kǒu
   • lái
   • le
   • mài
   • guī
   • de
   •  今天,學校門口來了一個賣烏龜的
   •  
   • hǎo
   • duō
   • tóng
   • xué
   • wéi
   • guān
   •  
   • yīn
   • wéi
   • xiǎo
   • guī
   • shí
   • zài
   • tài
   • ài
   • ,好多同學圍觀,因為小烏龜實在太可愛
   • 閱讀全文

    神奇的小臺燈

    小學生日記271字
    作者:何靜-涌泉…
   •  
   •  
   •  
   •  
   •       
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   • èr
   •  
   • xiǎo
   •   12  32日 星期二 小雨
   •  
   •  
   • fáng
   • jiān
   • de
   • zhào
   • míng
   • dēng
   • hěn
   • wēi
   • ruò
   •  
   • kàn
   • qīng
   •  我房間里的照明燈很微弱,看不清細
   • xiǎo
   • de
   • wén
   •  
   • měi
   • xiě
   • zuò
   • dōu
   • yào
   • zhēng
   • yǎn
   • jīng
   •  
   • cái
   • 小的文字。每次寫作業都要睜大眼睛,才
   • 閱讀全文

    放生烏龜

    小學生日記429字
    作者:海的邊緣
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • fàng
   • shēng
   • guī
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •   放生烏龜 512日 星期一 晴
   •  
   • 
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zǎo
   • shàng
   • zhēng
   • kāi
   • de
   • shuāng
   • yǎn
   • kàn
   • kàn
   • biǎo
   • ā
   • liù
   • 今天早上我睜開迷糊的雙眼看看表啊六
   • 閱讀全文

    可愛的小鴨子

    小學生日記463字
    作者:海的邊緣
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zhù
   • le
   • ma
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •   記住了嗎?  五月11日 星期
   •  
   • qíng
   • 日 晴
   •  
   • 
   • 閱讀全文

    讀《窗邊的小豆豆》有感

    小學生日記1261字
    作者:劉宇琦
   •  
   •  
   • chuāng
   • biān
   • de
   • xiǎo
   • dòu
   • dòu
   •  
   • yǒu
   • gǎn
   • 讀《窗邊的小豆豆》有感
   •  
   •  
   • gāng
   • tīng
   • dào
   • zhè
   • shū
   • míng
   •  
   • hái
   • wéi
   •  
   • chuāng
   • biān
   • de
   • xiǎo
   •  剛聽到這個書名,還以為“窗邊的小
   • dòu
   • dòu
   •  
   • shì
   • zhǐ
   • zhǎng
   • zài
   • chuāng
   • biān
   • de
   • zhǒng
   • chī
   • de
   • zhí
   • 豆豆”是指長在窗邊的一種可以吃的植物
   • 閱讀全文

    家中的小事

    小學生日記625字
    作者:天使小寶…
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • jiā
   • wán
   •  
   • zhào
   • dōu
   • yào
   • shàng
   • lóu
   • 今天,我去姑姑家玩,照例我都要上樓
   • biǎo
   • jiě
   • zhāng
   • róu
   • ruǎn
   • de
   • chuáng
   • shàng
   • tǎng
   • huì
   •  
   • què
   • 去表姐那張柔軟的大床上躺一會,可我卻
   • wàng
   • le
   • biǎo
   • jiě
   • jīn
   • tiān
   • shàng
   • xué
   •  
   • gāng
   • dào
   •  
   • jiù
   • 忘記了表姐今天不上學,我剛到那屋,就
   • 閱讀全文

    我的小烏龜病了

    小學生日記182字
    作者:小怪熊
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xiǎo
   • xué
   • zuò
   • wén
   •  
   •  
   • de
   • xiǎo
   • guī
   • bìng
   • le
   •   小學作文 我的小烏龜病了
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • gěi
   • de
   • xiǎo
   • guī
   • huàn
   • shuǐ
   • de
   • shí
   • hòu
   • rán
   •  今天我給我的小烏龜換水的時候忽然
   • xiàn
   • bèi
   • bèi
   • shuāng
   • yǎn
   • zhí
   • zhēng
   • kāi
   • gěi
   • huàn
   • le
   • shuǐ
   • hòu
   • 發現貝貝雙眼一直不睜開我給它換了水后
   • 閱讀全文

    可惡的小偷

    小學生日記749字
    作者:廖仁杰
   •  
   •  
   •  
   • ā
   •  
   • de
   • shēng
   • jiào
   • cóng
   • lóu
   • xià
   • chuán
   • lái
   • yuán
   • lái
   • shì
   •  “啊”的一聲大叫從樓下傳來原來是
   •  
   • zǎo
   •  
   • cōng
   • cōng
   • pǎo
   • shàng
   • lóu
   •  
   • chuǎn
   • 爸爸。一大早,他急匆匆地跑上樓,氣喘
   • shuō
   •  
   •  
   • hǎo
   •  
   •  
   •  
   • men
   • de
   •  
   •  
   • 吁吁地說:“不好,我……我們的……摩
   • 閱讀全文

    不講衛生的小魚

    小學生日記489字
    作者:廖仁杰
   •             
   • nián
   •       
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • tiān
   • qíng
   • 20081115日 星期日 天氣晴
   •  
   • 
   •  
   •  
   • zǎo
   • lái
   •  
   • pǎo
   • dào
   • gāng
   • qián
   • kàn
   • kàn
   • xiǎo
   •  一大早起來,我跑到魚缸前去看看小
   • 閱讀全文

    小烏龜“逃跑了”

    小學生日記548字
    作者:廖仁杰
   •  
   •             
   • nián
   •       
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   •  
   • tiān
   • xiǎo
   • 2008116日 星期四 天氣小雨
   •  
   • 
   •  
   • qián
   • liǎng
   • tiān
   • de
   • tiān
   • zhēn
   • hǎo
   • ya
   • nuǎn
   • yáng
   • yáng
   • de
   • tài
   • yáng
   • zhào
   • 前兩天的天氣可真好呀暖洋洋的太陽照
   • 閱讀全文

    貪吃的小魚兒

    小學生日記438字
    作者:廖仁杰
   •  
   •             
   • nián
   •       
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   • tiān
   • qíng
   • 20081031日 星期五 天氣晴
   •  
   •  
   • gěi
   • xiǎo
   • ér
   • wèi
   • shí
   • shì
   • měi
   • tiān
   • de
   • xiū
   •  
   • yòu
   •  給小魚兒喂食是我每天的必修課。又
   • shì
   • xīn
   • de
   • tiān
   •  
   • gāi
   • gěi
   • xiǎo
   • ér
   • wèi
   • shí
   • le
   •  
   • 是新的一天,該給小魚兒喂食了。
   • 閱讀全文

    小烏龜冬眠了

    小學生日記404字
    作者:廖仁杰
   •             
   • nián
   •       
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   • èr
   •  
   • tiān
   • duō
   • yún
   • 20081028日 星期二 天氣多云
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zǎo
   •  
   • biàn
   • chuáng
   • le
   •  
   • zhào
   •  今天一大早,我便起床了,我照例去
   • kàn
   • de
   • xiǎo
   • guī
   •  
   • èn
   •  
   • xiǎo
   • guī
   • jīng
   • chuáng
   • le
   •  
   • 看我的小烏龜。嗯,小烏龜已經起床了!
   • 閱讀全文

    我的小寵物---小綠龜

    小學生日記363字
    作者:廖仁杰
   •       
   • nián
   •       
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   • tiān
   •  
   • duō
   • yún
   •  
   •  
   • 081026日 星期日 天氣:多云 
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • xīng
   • tiān
   •  
   • zhǔn
   • bèi
   • guàng
   • jiē
   •  今天是星期天,我和媽媽準備去逛街
   • le
   •  
   • jīng
   • guò
   • jiā
   • xiǎo
   • chǒng
   • zhuān
   • mài
   • diàn
   • shí
   •  
   • qiú
   • 了。經過一家小寵物專賣店時,我乞求媽
   • 閱讀全文

    《賣火柴的小女孩》有感

    小學生日記766字
    作者:張天樂
   •  
   • mài
   • huǒ
   • chái
   • de
   • xiǎo
   • hái
   •  
   • yǒu
   • gǎn
   • 《賣火柴的小女孩》有感
   •  
   •  
   • yòu
   • shì
   • nián
   • shèng
   • dàn
   •  
   • yòu
   • fān
   • le
   • běn
   •  
   •  又是一年圣誕夜。我又翻起了那本《
   • mài
   • huǒ
   • chái
   • de
   • xiǎo
   • hái
   •  
   •  
   • zhè
   • běn
   • shū
   • de
   • nèi
   • róng
   • shì
   •  
   • 賣火柴的小女孩》。這本書的內容是:一
   • 閱讀全文

    小烏龜

    小學生日記295字
    作者:托婭
   •  
   •  
   • xiǎo
   • guī
   •  小烏龜
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • dài
   • mǎi
   • cài
   •  
   • xiàn
   • zài
   • cài
   •  今天媽媽帶我去買菜,我發現在菜
   • tān
   • páng
   • biān
   • yǒu
   • rén
   • zài
   • mài
   • xiǎo
   • guī
   •  
   • zuì
   • huān
   • xiǎo
   • 攤旁邊有個人在賣小烏龜,我最喜歡小烏
   • 閱讀全文

    不快樂的小紙條

    小學生日記566字
    作者:杜苗苗
   •  
   •  
   • kuài
   • de
   • xiǎo
   • zhǐ
   • tiáo
   •  不快樂的小紙條
   •  
   •  
   •  
   • měi
   • dāng
   • lǎo
   • shī
   • zhèng
   • zài
   • jiǎng
   • tái
   • shàng
   • huì
   • shēng
   • huì
   • de
   • jiǎng
   •  每當老師正在講臺上繪聲繪色的講
   • shí
   •  
   • měi
   • dāng
   • lǎo
   • shī
   • zhèng
   • quán
   • shén
   • guàn
   • zhù
   • de
   • zhuǎn
   • shēn
   • xiě
   • bǎn
   • shū
   • 課時,每當老師正全神貫注的轉身寫板書
   • 閱讀全文

    可愛的小貓

    小學生日記389字
    作者:潘雨蕾
   •  
   •  
   • zuì
   • huān
   • jiā
   • de
   • zhī
   •  
   • piāo
   • liàng
   •       
   •  
   • le
   •  
   •  我最喜歡我家的那只“漂亮at”了,它
   • míng
   • jiào
   •  
   • quán
   • shēn
   • xuě
   • bái
   •  
   • zhī
   • dài
   • zhe
   • xiǎo
   • ròu
   • diàn
   • de
   • 名叫咪咪,全身雪白,四只帶著小肉墊的
   • xiǎo
   • zhǎo
   •  
   • zǒu
   • lái
   • diǎn
   • shēng
   • yīn
   • dōu
   • méi
   • yǒu
   •  
   • liǎng
   • zhī
   • 小爪子,走起路來一點聲音都沒有,兩只
   • 閱讀全文

    可憐的小狗

    小學生日記542字
    作者:PETERZ
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zhè
   • tiān
   • wǎn
   • shàng
   •  
   • cóng
   • yóu
   • yǒng
   • guǎn
   • huí
   • lái
   •  
   • kàn
   • dào
   •  這天晚上,我從游泳館回來,看到
   • men
   • xiǎo
   • mén
   • de
   • jiǎo
   • luò
   • yǒu
   • hěn
   • duō
   • rén
   • wéi
   • guān
   • 我們小區大門的一個角落里有很多人圍觀
   • 閱讀全文

    可憐的小動物

    小學生日記187字
    作者:蔡則珉
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •  
   •   Q 
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •       
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   • èr
   •  20091020日 星期二
   •  
   • 
   • 閱讀全文

    我家的小倉鼠

    小學生日記391字
    作者:可伶
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xiǎo
   • xué
   • zuò
   • wén
   •  
   •  
   •  
   • jiā
   • yǎng
   • le
   • zhī
   • xiǎo
   •   小學作文  我家養了一只小
   • cāng
   • shǔ
   •  
   • de
   • míng
   • jiào
   • líng
   • líng
   •  
   • yǒu
   • bái
   • bái
   • de
   • máo
   •  
   • 倉鼠,它的名字叫伶伶。它有白白的毛,
   • yuán
   • liū
   • liū
   • de
   • yǎn
   • jīng
   •  
   • xiǎo
   • xiǎo
   • de
   • zuǐ
   • liǎn
   • jiá
   •  
   • hěn
   • 圓溜溜的眼睛,小小的嘴巴和臉頰。它很
   • 閱讀全文

    可憐的小朋友

    小學生日記882字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   •      閱讀提示: 1、
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文

    可憐的小動物

    小學生日記609字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •       閱讀提示:
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文

    我家的小狗

    小學生日記490字
    作者:高詩涵
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xiǎo
   • gǒu
   •   小狗
   •  
   •  
   •  
   • men
   • jiā
   • yǒu
   • zhī
   • gǒu
   • jiào
   • jun1
   • jun1
   •  
   • jīng
   • cháng
   • kàn
   • dào
   •  我們家有只狗叫君君,我經??吹?/div>
   • zài
   • cáng
   • tóu
   •  
   • xīn
   • xiǎng
   •  
   •  
   • hǎo
   • cōng
   • míng
   • de
   • xiǎo
   • jiā
   • 它在藏骨頭,心想:“好一個聰明的小家
   • 閱讀全文
   极速3Dapp

   <tbody id="hov2l"></tbody>
   1. <button id="hov2l"></button>
   2. <li id="hov2l"></li>
    <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

     随州 | 北海 | 武安 | 吕梁 | 黑龙江哈尔滨 | 山西太原 | 金坛 | 鞍山 | 广安 | 娄底 | 桂林 | 汕头 | 濮阳 | 阜阳 | 灌南 | 昌都 | 新泰 | 伊春 | 邢台 | 阜新 | 天水 | 南京 | 济南 | 曹县 | 四川成都 | 柳州 | 秦皇岛 | 霍邱 | 渭南 | 陕西西安 | 内蒙古呼和浩特 | 塔城 | 黄山 | 博尔塔拉 | 汉川 | 玉溪 | 黄石 | 武安 | 慈溪 | 定州 | 牡丹江 | 诸城 | 四平 | 邹城 | 大连 | 通辽 | 宜昌 | 金坛 | 汉川 | 黄冈 | 深圳 | 天长 | 巴中 | 赵县 | 澳门澳门 | 甘肃兰州 | 乌兰察布 | 张家口 | 贵州贵阳 | 洛阳 | 玉环 | 湘潭 | 云南昆明 | 吉林长春 | 陵水 | 杞县 | 晋中 | 黔南 | 广安 | 黔东南 | 启东 | 吉林 | 玉环 | 石狮 | 台山 | 三门峡 | 滨州 | 锦州 | 湛江 | 娄底 | 广元 | 巢湖 | 单县 | 大庆 | 玉环 | 赣州 | 鞍山 | 海北 | 衢州 | 阿里 | 阿克苏 | 澳门澳门 | 咸阳 | 如皋 | 梅州 | 灵宝 | 日喀则 | 河源 | 萍乡 | 泰州 | 石狮 | 淄博 | 临猗 | 临猗 | 汉中 | 章丘 | 汉川 | 吴忠 | 贺州 | 呼伦贝尔 | 丽江 | 通辽 | 昆山 | 汕尾 | 梅州 | 齐齐哈尔 | 广安 | 临猗 | 昌吉 | 鹤壁 | 朝阳 | 赵县 | 江苏苏州 | 梧州 | 邢台 | 临沂 | 武安 | 周口 | 新乡 | 灌南 | 茂名 | 锡林郭勒 | 金昌 | 南安 | 甘孜 | 长垣 | 芜湖 | 南平 | 启东 | 启东 | 黄南 | 南安 | 吉林 | 宁国 | 荆州 | 赤峰 | 石狮 | 招远 | 赣州 | 平顶山 | 陇南 | 果洛 | 锦州 | 宁夏银川 | 宜都 | 巢湖 | 新余 | 灵宝 | 阳泉 | 红河 | 池州 | 琼海 | 澳门澳门 | 岳阳 | 六安 | 酒泉 | 启东 | 抚顺 | 龙岩 | 蚌埠 | 玉树 | 庆阳 | 台中 | 伊春 | 德宏 | 东台 | 台山 | 肇庆 | 滨州 | 包头 | 海南海口 | 潍坊 | 滁州 | 吕梁 | 烟台 | 菏泽 | 镇江 | 丽水 | 和县 | 沛县 | 昌吉 | 晋江 | 泰兴 | 塔城 | 宜春 | 沧州 | 肇庆 | 武安 | 宜宾 | 枣庄 | 阿里 | 澄迈 | 宁夏银川 | 象山 | 红河 | 芜湖 | 东台 | 泸州 | 新乡 | 三亚 | 鸡西 | 白银 | 南阳 | 建湖 | 衡阳 | 来宾 | 新沂 | 晋江 | 酒泉 | 梧州 | 萍乡 | 德州 | 湘西 | 云浮 | 醴陵 | 沭阳 | 张家界 | 四川成都 | 锡林郭勒 | 桓台 | 邹城 | 长葛 | 普洱 | 湖北武汉 | 嘉峪关 | 临汾 | 宁国 | 阳江 | 张北 | 海西 | 固原 | 上饶 | 基隆 | 保定 | 澳门澳门 | 柳州 | 楚雄 | 巴彦淖尔市 | 黄南 | 海拉尔 | 海南 | 深圳 | 渭南 | 通辽 | 毕节 | 济南 | 通辽 | 曲靖 | 海西 | 曲靖 | 晋中 | 石河子 | 保定 | 西双版纳 | 晋中 | 吕梁 | 吉林 | 遵义 | 清徐 | 六安 | 库尔勒 | 澄迈 | 南充 | 防城港 | 伊犁 | 清远 | 灵宝 | 衡阳 | 宜都 | 吐鲁番 | 晋城 | 巴彦淖尔市 | 驻马店 | 三亚 | 韶关 | 巴音郭楞 | 黑河 | 齐齐哈尔 | 通化 | 明港 | 常州 | 海拉尔 | 海安 | 渭南 | 白山 | 灌云 | 仙桃 | 攀枝花 | 温州 | 海南海口 | 广饶 | 林芝 | 长兴 | 茂名 | 玉林 | 唐山 | 马鞍山 | 惠东 | 保定 | 巢湖 | 泗洪 | 开封 | 枣庄 | 丽水 | 公主岭 | 中山 | 图木舒克 | 靖江 | 台北 | 齐齐哈尔 | 余姚 | 宜都 | 青海西宁 | 鸡西 | 邹城 | 黔东南 | 肇庆 | 馆陶 | 昆山 | 台中 | 江西南昌 | 中卫 | 和田 | 盐城 | 南京 | 株洲 | 清远 | 台北 | 自贡 | 蓬莱 | 安阳 | 南京 | 济南 | 云浮 | 凉山 | 仁寿 | 通辽 | 铁岭 | 南京 | 荆州 | 昌都 | 铜陵 | 福建福州 | 绵阳 | 定西 | 神木 | 厦门 | 江门 | 张家界 | 云浮 | 北海 | 武夷山 | 惠东 | 兴化 | 大丰 | 咸阳 | 库尔勒 | 广汉 | 菏泽 | 海北 | 曲靖 | 桐城 | 六安 | 泉州 | 乐清 | 镇江 | 钦州 | 黔西南 | 衢州 | 娄底 | 禹州 | 黄南 | 通辽 | 辽源 | 澳门澳门 | 海西 | 包头 | 正定 | 荆州 | 临海 | 迪庆 | 安吉 | 昌吉 | 巴音郭楞 | 金坛 | 毕节 | 汕尾 | 莆田 | 诸暨 | 清徐 | 烟台 | 寿光 | 揭阳 | 马鞍山 | 灌云 | 山南 | 海丰 | 巢湖 | 吉林 | 乌兰察布 | 昌吉 | 镇江 | 梧州 | 石河子 | 招远 | 三沙 | 聊城 | 巴彦淖尔市 | 汕头 | 武安 | 沭阳 | 台山 | 兴安盟 | 怒江 | 青州 | 保定 | 云南昆明 | 随州 | 赤峰 | 沧州 | 宁夏银川 | 潜江 | 昌吉 | 宜都 | 溧阳 | 丹阳 | 乳山 | 滨州 | 东阳 | 巴彦淖尔市 | 钦州 | 龙口 | 灵宝 | 吐鲁番 | 迪庆 | 运城 | 龙岩 | 平潭 | 惠东 | 吴忠 | 廊坊 | 博罗 | 常德 | 阿拉尔 | 仁怀 | 赣州 | 义乌 | 淮南 | 贺州 | 威海 | 承德 | 中卫 | 澳门澳门 | 芜湖 | 陇南 | 建湖 | 南充 | 衡阳 | 海东 | 台山 | 盐城 | 吕梁 | 儋州 | 昭通 | 漳州 | 内江 | 鹤壁 | 临夏 | 林芝 | 青州 | 永康 | 大同 | 三亚 | 赤峰 | 赵县 | 七台河 | 益阳 | 阿拉尔 | 雅安 | 商丘 | 宁波 | 四川成都 | 荆州 | 酒泉 | 定安 | 大连 | 德宏 | 临猗 | 鹰潭 | 焦作 | 新余 | 湖州 | 池州 | 安徽合肥 | 承德 | 盘锦 | 河北石家庄 | 宿州 | 盐城 | 吉林 | 石狮 | 临猗 | 金坛 | 内蒙古呼和浩特 | 滁州 | 禹州 | 牡丹江 | 四川成都 | 广西南宁 | 随州 | 洛阳 | 阿克苏 | 百色 | 沭阳 | 景德镇 | 承德 | 毕节 | 潜江 | 山东青岛 | 黄南 | 来宾 | 偃师 | 垦利 | 和县 | 阜阳 | 金昌 | 沛县 | 新疆乌鲁木齐 | 库尔勒 | 宁波 | 常德 | 邢台 | 吉林长春 | 乌兰察布 | 马鞍山 | 武夷山 | 甘肃兰州 | 长兴 | 厦门 | 山西太原 | 海南海口 | 日喀则 | 靖江 | 商丘 | 嘉兴 | 盘锦 | 山南 | 贵港 | 日喀则 | 武安 | 曹县 | 吉安 | 昆山 | 台北 | 邵阳 | 萍乡 | 石狮 | 佛山 | 改则 | 瑞安 | 邢台 | 临海 | 齐齐哈尔 | 招远 | 濮阳 | 甘孜 | 安康 | 桂林 | 汕尾 | 义乌 | 禹州 | 滕州 | 临汾 | 兴化 | 日照 | 日土 | 温岭 | 灌云 | 象山 | 佳木斯 | 新余 | 酒泉 | 江苏苏州 | 阿拉善盟 | 郴州 | 柳州 | 临海 | 禹州 | 阜阳 | 营口 | 简阳 | 宜都 | 乐平 | 周口 | 漳州 | 义乌 | 泰州 | 莱芜 | 昭通 | 吕梁 | 河北石家庄 | 眉山 | 桓台 | 阿克苏 | 蚌埠 | 澳门澳门 | 济宁 | 枣庄 | 涿州 | 阿拉尔 | 赣州 | 湘潭 | 基隆 | 马鞍山 | 喀什 | 鄢陵 | 平凉 | 定安 | 遂宁 | 三沙 | 承德 | 毕节 | 乐山 | 泰州 | 垦利 | 镇江 | 惠东 | 如皋 | 郴州 | 临汾 | 江苏苏州 | 鹰潭 | 贵州贵阳 | 桓台 | 揭阳 | 眉山 | 甘肃兰州 | 定州 | 南阳 | 阿里 | 珠海 | 临汾 | 海南海口 | 云浮 | 保定 | 楚雄 | 单县 | 台北 | 广西南宁 | 潮州 | 眉山 | 桂林 | 大连 | 沧州 | 漯河 | 图木舒克 | 清徐 | 辽宁沈阳 | 吉安 | 东方 | 宁国 | 安庆 | 洛阳 | 永州 | 云浮 | 黔南 | 宜昌 | 钦州 | 白沙 | 迪庆 | 晋中 | 丽水 | 南通 | 陇南 | 邹城 | 南充 | 新沂 | 阿拉尔 | 三门峡 | 偃师 | 海宁 | 双鸭山 | 长垣 | 张家口 | 孝感 | 七台河 | 大丰 | 广汉 | 文山 | 清徐 | 包头 | 盐城 | 兴安盟 | 日土 | 百色 | 福建福州 | 廊坊 | 靖江 | 溧阳 | 常州 | 灌南 | 文昌 | 宝应县 | 三亚 | 琼中 | 灌南 | 新泰 | 新乡 | 云浮 | 大理 | 宁夏银川 | 宿迁 | 永康 | 宜宾 | 乐山 | 巴彦淖尔市 | 淮北 | 齐齐哈尔 | 邯郸 | 台中 | 安康 | 莒县 | 湘潭 | 抚顺 | 阿克苏 | 承德 | 庄河 | 三河 | 保山 | 海拉尔 | 云南昆明 | 正定 | 台北 | 顺德 | 襄阳 | 来宾 | 酒泉 | 林芝 | 和县 | 东海 | 曹县 | 酒泉 | 长治 | 贵州贵阳 | 南通 | 承德 | 洛阳 | 如东 | 衡阳 | 马鞍山 | 新余 | 济南 | 萍乡 | 萍乡 | 仁怀 | 渭南 | 六安 | 涿州 | 五指山 | 浙江杭州 | 玉树 | 杞县 | 建湖 | 扬中 | 巢湖 | 大庆 | 四川成都 | 吉安 | 燕郊 | 德宏 | 日照 | 杞县 | 吕梁 | 庄河 | 伊犁 | 和田 | 瓦房店 | 海南 | 日土 | 灵宝 | 南阳 | 靖江 | 瓦房店 | 莆田 | 珠海 | 江门 | 神木 | 内蒙古呼和浩特 | 屯昌 | 日土 | 淮北 | 安庆 | 达州 | 阿里 | 阜新 | 燕郊 | 漳州 | 庆阳 | 绍兴 | 河南郑州 | 定西 | 大庆 | 武安 | 青海西宁 | 东营 | 景德镇 | 台湾台湾 | 靖江 | 长葛 | 自贡 | 廊坊 | 七台河 | 黔南 | 湘西 | 嘉峪关 | 图木舒克 | 渭南 | 临汾 | 延边 | 本溪 | 东台 | 灌南 | 台南 | 台州 | 澳门澳门 | 漳州 | 伊春 | 昌吉 | 灌南 | 象山 | 安庆 | 贺州 | 盘锦 | 宁波 | 襄阳 | 绥化 | 辽源 | 宿迁 | 凉山 | 龙岩 | 廊坊 | 鞍山 | 文山 | 韶关 | 平凉 | 扬中 | 保定 | 连云港 | 神农架 | 巴音郭楞 | 德州 | 黔南 | 衡水 | 晋中 | 图木舒克 | 鹤壁 | 海宁 | 荆州 | 大兴安岭 | 梧州 | 靖江 | 大庆 | 象山 | 邵阳 | 红河 | 河池 | 万宁 | 威海 | 定州 | 宝鸡 | 本溪 | 梅州 | 醴陵 | 海丰 | 黄冈 | 铜仁 | 克孜勒苏 | 鄂尔多斯 | 慈溪 | 金华 | 延安 | 巴彦淖尔市 | 吉林长春 | 江西南昌 | 绵阳 | 阜新 | 嘉善 | 茂名 | 五家渠 | 长兴 | 赵县 | 温州 | 库尔勒 | 宣城 | 南通 | 怒江 | 黄石 | 大连 | 梅州 | 如皋 | 云浮 | 任丘 | 茂名 | 阿克苏 | 临海 | 迪庆 | 温岭 | 澳门澳门 | 石嘴山 | 甘孜 | 朔州 | 荆州 | 阿坝 | 阿里 | 东营 | 宁国 | 巴中 | 丹东 | 永新 | 如东 | 酒泉 | 孝感 | 台湾台湾 | 朝阳 | 台南 | 汉川 | 荣成 | 洛阳 | 辽阳 | 淮北 | 永州 | 鹤岗 | 嘉峪关 | 孝感 | 德州 | 南阳 | 吐鲁番 | 如东 | 泰兴 | 阳泉 | 西藏拉萨 | 邹平 | 青州 | 黔西南 | 基隆 | 肥城 | 靖江 | 南平 | 保山 | 汉川 | 张北 | 西双版纳 | 神农架 | 三亚 | 嘉善 | 锡林郭勒 | 烟台 | 乌海 | 江门 | 台山 | 娄底 | 吉林长春 | 丽水 | 台中 | 汕尾 | 东台 | 明港 | 青州 | 大丰 | 兴化 | 蚌埠 | 三门峡 | 张家界 | 湛江 | 肇庆 | 哈密 | 泰州 | 衡水 | 鄢陵 | 鄢陵 | 衡阳 | 涿州 | 扬中 | 任丘 | 安康 | 中卫 | 仙桃 | 辽宁沈阳 | 德清 | 图木舒克 | 嘉兴 | 嘉善 | 益阳 | 安吉 | 泸州 | 绥化 | 昌都 | 邹城 | 宜都 | 临沧 | 吕梁 | 余姚 | 包头 | 通辽 | 阜新 | 中卫 | 镇江 | 咸宁 | 曲靖 | 赣州 | 扬州 | 鹰潭 | 济南 | 烟台 | 桐城 | 喀什 | 运城 | 招远 | 果洛 | 固原 | 慈溪 | 东台 | 天门 | 任丘 | 武威 | 红河 | 乐山 | 江门 | 资阳 | 阳江 | 海西 | 燕郊 | 汉中 | 昌都 | 海南海口 | 怀化 | 海南 | 铁岭 | 安康 | 自贡 | 曲靖 | 亳州 | 大兴安岭 | 红河 | 固原 | 大同 | 新乡 | 新沂 | 锡林郭勒 | 漯河 | 泗洪 | 昆山 | 东莞 | 中山 | 宣城 | 广元 | 宁夏银川 | 陕西西安 | 玉溪 | 澳门澳门 | 慈溪 | 阿拉善盟 | 宜都 | 长治 | 沧州 | 淮南 | 汕头 | 乌海 | 宜昌 | 章丘 |