<tbody id="hov2l"></tbody>
 1. <button id="hov2l"></button>
 2. <li id="hov2l"></li>
  <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

   觀察日記一則

   小學生日記177字
   作者:doubaoqi
  1.  
  2.  
  3.  
  4.       
  5. yuè
  6.       
  7.  
  8. xīng
  9. èr
  10.  
  11. tiān
  12.  
  13. qíng
  14.  1022日 星期二 天氣 晴
  15.  
  16.  
  17. jiā
  18. yǎng
  19. le
  20. tiáo
  21. shēng
  22. lóng
  23. huó
  24. de
  25. jǐn
  26.  
  27. yǒu
  28. de
  29.  我家養了七條生龍活虎的錦鯉。有的
  30. shì
  31. hóng
  32.  
  33. yóu
  34. dòng
  35. de
  36. xiǎo
  37. tài
  38. yáng
  39.  
  40. yǒu
  41. de
  42. 是大紅色,如一個個游動的小太陽;有的
  43. shì
  44. chéng
  45.  
  46. xiàng
  47.  
  48. hái
  49. yǒu
  50. de
  51. shì
  52. ?g
  53. 是橙色,像一個個大橘子;還有的是花色
  54.  
  55. xiàng
  56. tiáo
  57. tiáo
  58. biàn
  59. lóng
  60.  
  61. xiǎo
  62. ér
  63. de
  64. xíng
  65. zhuàng
  66. shì
  67. liú
  68. xiàn
  69. ,像一條條變色龍。小魚兒的形狀是流線
  70. xíng
  71.  
  72. zhǎng
  73. zài
  74.       
  75. zhī
  76. jiān
  77.  
  78. tóng
  79. shí
  80. wèi
  81. gěi
  82. men
  83. 形,體長在12厘米之間。我同時喂給它們魚
  84. shí
  85. ?g
  86. juàn
  87.  
  88. men
  89. gèng
  90. ài
  91. chī
  92. ?g
  93. juàn
  94.  
  95. 食和花卷末,它們似乎更愛吃花卷末。它
  96. men
  97. jìn
  98. shí
  99. shí
  100.  
  101. zuǐ
  102. xiǎo
  103. de
  104. zhāng
  105. 們呼吸和進食時,嘴巴如小喇叭似的一張
  106.  
  107. yòng
  108. jiāng
  109. shí
  110. sòng
  111. zuǐ
  112.  
  113. 一合,利用吸力將食物送入嘴里。
  114.  
  115.  
  116.  
  117.  
  118.  
  119.  
  120.  
  121.  
  122.  
  123.  
  124.  
  125.  
  126.  
  127.  
  128.  
  129.  
  130.   
    
   無注音版:
    
    
    10月22日 星期二 天氣 晴
     我家養了七條生龍活虎的錦鯉。有的是大紅色,如一個個游動的小太陽;有的是橙色,像一個個大橘子;還有的是花色,像一條條變色龍。小魚兒的形狀是流線形,體長在12厘米之間。我同時喂給它們魚食和花卷末,它們似乎更愛吃花卷末。它們呼吸和進食時,嘴巴如小喇叭似的一張一合,利用吸力將食物送入嘴里。
    
    
    
    
    
    
    
     

    日記一則

    小學生日記356字
    作者:李若溪
   •  
   •  
   •  
   •  
   • lái
   •  
   • yuán
   •  
   •  
   •  
   •  
   •   來 源  日記
   •  
   •             
   • nián
   •  
   • shí
   • yuè
   •  
   • xīng
   • sān
   •  
   • tiān
   •  
   • qíng
   • 2008年 十月一日 星期三 天氣:晴
   •  
   • 
   • 閱讀全文

    周記一則

    小學生日記463字
    作者:夢幻女孩
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zhōu
   •  
   •  
   •    周記一則 
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   • zhōu
   •  
   •  
   •  20099月第四周 
   •  
   •  
   • guó
   • qìng
   • jiē
   • jiù
   • yào
   • dào
   • le
   •  
   • men
   • xué
   • xiào
   • kāi
   • zhǎn
   • le
   •  國慶節就要到了,我們學校開展了四
   • 閱讀全文

    觀察日記

    小學生日記710字
    作者:張舒淇
   •  
   •  
   •  
   •  
   • lái
   •  
   • yuán
   •  
   •  
   •  
   •   來 源  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   •  
   •  917日 ,星期四 
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • lǎo
   • shī
   • ràng
   • men
   • guān
   • chá
   • yàng
   • dōng
   •  
   •  今天,老師讓我們觀察一樣東西。我
   • 閱讀全文

    周記一則

    小學生日記744字
    作者: 張愛婷
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xiǎo
   • xué
   •  
   • zuò
   • wén
   •  
   •  
   •  
   • jiǔ
   • yuè
   • zhōu
   •  
   •   小學 作文  九月第四周 
   •  
   • 
   •  
   •  
   • zhè
   • zhōu
   • shì
   • men
   • xué
   • xiào
   • qìng
   •    
   •  
   •       
   • zhōu
   • nián
   • de
   • zhōu
   •  
   •  這周是我們學校慶/ü60周年的一周,我
   • 閱讀全文

    日記一則

    小學生日記343字
    作者:zhaodanl…
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • duō
   • yún
   • yǒu
   • xiǎo
   • 2008731日 星期四 多云有小雨
   •  
   •  
   • zǎo
   • chén
   • tài
   • yáng
   • chū
   • měi
   • de
   • xiào
   • liǎn
   •  
   • dào
   • le
   •  早晨太陽露出她那美麗的笑臉,到了
   • zhōng
   •  
   • zhī
   • dào
   • shuí
   • le
   •  
   • jiù
   •  
   •  
   • 中午,也不知道誰惹她了。她就‘嗚嗚’
   • 閱讀全文

    觀察日記:螞蟻

    小學生日記240字
    作者:大波
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zhōng
   •  
   • guān
   • chá
   • le
   • zhōng
   • de
   •  
   • 今天中午,我觀察了一個中午的螞蟻。
   • xiān
   • shì
   • fàn
   • yǐn
   • zhe
   •  
   • xiān
   • shì
   • liǎng
   • 我先是拿一粒米飯吸引著螞蟻,先是兩字
   • zhī
   •  
   • pǎo
   • le
   • guò
   • lái
   • kàn
   • men
   • de
   • yàng
   • hǎo
   • xiàng
   • shì
   • 只螞蟻,跑了過來我看他們的樣子好像是
   • 閱讀全文

    日記一則

    小學生日記656字
    作者:陳曉
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •       
   • yuè
   •       
   •  
   • tiān
   • qíng
   •  
   • xīng
   •  
   •  
   •  20081012日 天氣晴 星期日 
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • xià
   • yuē
   •    
   •  
   •       
   • fèn
   •  
   • zǎo
   • zhuāng
   • shì
   • jiè
   • yùn
   •  今天下午約230分,棗莊市第七界運
   • dòng
   • huì
   • kāi
   • shì
   •  
   • yǒu
   • xíng
   • cāo
   • de
   • biǎo
   • yǎn
   •  
   • jiù
   • 動會開幕式,有大型體操的表演,我就與
   • 閱讀全文

    打羽毛球日記一則

    小學生日記615字
    作者:陳曉
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    日記一則 
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •       
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • tiān
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   •  2009103日 星期六 天氣:晴 
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • tiān
   • fēi
   • cháng
   • de
   • hǎo
   •  
   • lóu
   • xià
   • de
   • jiā
   • yuē
   •  今天天氣非常的好,樓下的李佳約
   • 閱讀全文

    日記一則

    小學生日記339字
    作者:楊一龍
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • è
   • de
   • wèi
   • bìng
   • hái
   • méi
   • hǎo
   •  
   • gāi
   •    可惡的胃病還沒好,該死
   • de
   • gǎn
   • mào
   • yòu
   • lái
   • le
   •  
   •  
   • 的感冒又來了?!?/div>
   •  
   •  
   • qián
   • tiān
   • chī
   • xuě
   • gāo
   • chī
   • huài
   • le
   •  
   • zhè
   • tiān
   • xià
   •  前幾天吃雪糕吃壞了肚子,這幾天下
   • 閱讀全文

    打羽毛球日記一則

    小學生日記615字
    作者:陳曉
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    日記一則 
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •       
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • tiān
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   •  2009103日 星期六 天氣:晴 
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • tiān
   • fēi
   • cháng
   • de
   • hǎo
   •  
   • lóu
   • xià
   • de
   • jiā
   • yuē
   •  今天天氣非常的好,樓下的李佳約
   • 閱讀全文

    “流水帳”一則

    小學生日記514字
    作者:周璨
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • liú
   • shuǐ
   • zhàng
   •  
   •   “流水帳”一則
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   •  
   • xīng
   • sān
   •  
   •  
   •  
   • qíng
   • 2008514日  星期三  晴
   • 閱讀全文

    觀察日記一春天

    小學生日記226字
    作者:李文
   •  
   •  
   • guān
   • chá
   • chūn
   • tiān
   •  
   •  
   •  觀察日記一春天 
   •  
   •  
   •  
   • chūn
   • tiān
   • qiāo
   • qiāo
   • lái
   • le
   •  
   • chū
   • mén
   •  
   • yáng
   • guāng
   • wēn
   •  春天悄悄地來了,一出門,陽光溫
   • nuǎn
   • de
   • zhào
   • yào
   • zhe
   •  
   • shàng
   • de
   • huǒ
   • men
   • huàn
   • shàng
   • piāo
   • liàng
   • 暖的照耀著大地。路上的伙們已換上漂亮
   • 閱讀全文

    觀察日記:熱脹冷縮?

    小學生日記203字
    作者:葉彬杰
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zhù
   • le
   • ma
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • wán
   • yān
   • ?g
   •  
   •   記住了嗎? 今天我玩煙花,
   • rán
   • kàn
   • dào
   • guài
   • de
   • xiàn
   • xiàng
   •  
   • lǎo
   • shī
   • dōu
   • shuō
   • guò
   • zhàng
   • lěng
   • 居然看到奇怪的現象。老師都說過熱脹冷
   • suō
   •  
   • shì
   • jīn
   • tiān
   • xiàn
   • suō
   • le
   •  
   • 縮??墒俏医裉彀l現熱縮了。
   • 閱讀全文

    觀察日記

    小學生日記691字
    作者:夢幻女孩
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • xiǎo
   •  
   •  200937日 星期六 小雨 
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • zǎo
   • zǎo
   • jiù
   • chuáng
   • zhǒng
   • dòu
   • le
   •  
   • xiān
   • zhǎo
   •  今天,我早早就起床種豆了。我先找
   • lái
   • le
   • zhī
   • wǎn
   •  
   • rán
   • hòu
   • dào
   • nǎi
   • nǎi
   • de
   • cài
   • shàng
   • le
   • 來了一只碗,然后到奶奶的菜地上挖了一
   • 閱讀全文

    周記一則

    小學生日記399字
    作者:月亮仙子
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •    
   • zhōu
   •  9月第3
   •  
   • měi
   • nián
   •    
   • yuè
   • de
   •    
   • zhōu
   • shì
   • tōng
   • huà
   • xuān
   • chuán
   • zhōu
   •  
   • jué
   • xīn
   • 每年9月的第3周是普通話宣傳周。我決心
   • yào
   • dāng
   • míng
   • yōu
   • xiù
   • de
   • tōng
   • huà
   • xuān
   • chuán
   • yuán
   •  
   • hǎo
   • guò
   • 要當一名優秀的普通話宣傳員,好度過普
   • 閱讀全文

    觀察貓

    小學生日記352字
    作者:肖東
   •  
   •  
   •  
   • guān
   • chá
   • ?
   •  觀察貓
   •  
   •  
   • jiā
   • mén
   • kǒu
   • yǒu
   • zhī
   • ?
   •  
   • jīn
   •  
   • yòu
   • shēng
   • le
   • sān
   •  我家門口有幾只貓,如今,又生了三
   • zhī
   •  
   • zhè
   • zhī
   • ?
   • měi
   • tiān
   • zài
   • xiǎo
   • zǒu
   • lái
   • zǒu
   •  
   • 只。這幾只貓每天在小區里走來走去,不
   • 閱讀全文

    日記一則

    小學生日記526字
    作者:薛欣雨
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •       
   • yuè
   •       
   •  
   • xiǎo
   •  20081011日 小雨
   •  
   • 
   •  
   • shàng
   •  
   • tiān
   • zài
   • xià
   •  
   • rén
   • mèn
   • zài
   • jiā
   •  
   • 上午,天在下雨,我一個人悶在家里,
   • 閱讀全文

    觀察太陽花

    小學生日記371字
    作者:唐 嵩
   •  
   •  
   •  
   • guān
   • chá
   • tài
   • yáng
   • ?g
   •  
   •  觀察太陽花 
   •  
   • táng
   •  
   • sōng
   • 唐 嵩
   •  
   •             
   • nián
   •       
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   • 2008111日 星期六 晴 
   • 閱讀全文

    觀察日記——泡豆子

    小學生日記1958字
    作者:魏思夢
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • guān
   • chá
   • liù
   •  
   •  
   • pào
   •     觀察日記六則——泡
   • dòu
   •  
   •  
   • liào
   • chǎng
   • xiāng
   • zhōng
   • xīn
   • xiǎo
   • xué
   •  
   • nián
   •  
   • wèi
   • mèng
   •  廖場鄉中心小學 四年級 魏思夢
   • 閱讀全文

    豆芽觀察日記

    小學生日記1189字
    作者:薄荷愛麗…
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • tiān
   •  
   • qíng
   •    2006915日 星期五 天氣:晴
   •  
   • 
   •  
   • pào
   • dòu
   •  
   •  
   •  
   • xiǎo
   •  
   • 泡豆子  小荷 
   • 閱讀全文

    有趣的一次觀察

    小學生日記674字
    作者:謝悅洋
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   •  
   •    928日 星期日 
   •  
   •  
   • yǒu
   • de
   • guān
   • chá
   •  
   •  
   •  有趣的一次觀察 
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • yáng
   • guāng
   • càn
   • làn
   •  
   • tiān
   • qíng
   • lǎng
   •  
   • shì
   •  今天,陽光燦爛、天氣晴朗,是一個
   • 閱讀全文

    觀察日記—泡黃豆(四)

    小學生日記283字
    作者:曾雨清
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •   43日 星期五 晴
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zǎo
   • shàng
   • chuáng
   •  
   • cōng
   • máng
   • de
   • shuā
   • le
   •  今天早上我一起床,匆忙的地刷了
   •  
   • chī
   • le
   • zǎo
   • cān
   • jiù
   • pǎo
   • dào
   • lán
   • páng
   • le
   •  
   • chuāng
   • lián
   • 牙,吃了早餐就跑到籃子旁了,拉起窗簾
   • 閱讀全文

    觀察日記—泡黃豆(三)

    小學生日記362字
    作者:曾雨清
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   •  
   • yīn
   •   42日 星期四 陰
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zǎo
   • shàng
   •  
   • chuān
   • hǎo
   •  
   • shuā
   •  今天早上,我穿好衣服,顧不得刷
   •  
   • jiù
   • pǎo
   • dào
   • shuǐ
   • pén
   • páng
   • le
   •  
   • 牙,就跑到水盆旁了。
   • 閱讀全文

    觀察日記—泡黃豆(二)

    小學生日記161字
    作者:曾雨清
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   • sān
   •  
   • yīn
   •   41日 星期三 陰
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • fàng
   • xué
   • hòu
   •  
   • xìng
   • fèn
   • de
   • kāi
   • jiā
   • mén
   •  
   •  今天放學后,我興奮的打開家門,把
   • shū
   • bāo
   • rēng
   • zài
   • shàng
   •  
   • dài
   • pǎo
   • dào
   • shuǐ
   • pén
   • páng
   • 書包扔在椅子上,迫不及待地跑到水盆旁
   • 閱讀全文

    觀察日記—泡黃豆(六)

    小學生日記236字
    作者:曾雨清
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   •  
   • yīn
   •   45日 星期日 陰
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zǎo
   • shàng
   • chuáng
   • hòu
   •  
   • yòu
   • xiàng
   • wǎng
   • cháng
   • yàng
   •  今天早上起床后,我又像往常一樣
   • lái
   • dào
   • lán
   • páng
   • gěi
   • dòu
   • bǎo
   • bǎo
   • shuǐ
   •  
   • 來到籃子旁給豆寶寶灑水。
   • 閱讀全文

    觀察日記—泡黃豆(五)

    小學生日記267字
    作者:曾雨清
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • yīn
   •  44日 星期六 陰
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • xīng
   • liù
   •  
   • zǎo
   • shàng
   • chuáng
   • bié
   •  今天是星期六,早上我起床起得特別
   • wǎn
   •  
   • děng
   • chuáng
   •  
   • dōu
   •       
   • diǎn
   • duō
   • le
   •  
   • láo
   • 晚,等我一起床,都10點多了,我摸摸疲勞
   • 閱讀全文

    日記一則

    小學生日記313字
    作者:何杼航
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • de
   • shì
   • chuāng
   • tái
   • shàng
   • yǒu
   • pén
   • diào
   • lán
   •  
   •   我的臥室窗臺上有一盆吊蘭。
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • gāng
   • zǒu
   • jìn
   • fáng
   • jiān
   • zhàn
   • zài
   • mén
   • qián
   •  
   • jiù
   • néng
   • kàn
   • jiàn
   •  剛走近房間站在門前,就能看見那
   • 閱讀全文

    觀察日記 蠶寶寶

    小學生日記543字
    作者:張舒淇
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • guān
   • chá
   •  
   •  
   •   觀察日記 
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   •  
   •  423日 ,星期五 
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • de
   • cán
   • bǎo
   • bǎo
   • yuè
   • lái
   • yuè
   •  
   • jīng
   •  今天,我的蠶寶寶越來越大,已經
   • 閱讀全文

    日記一則

    小學生日記522字
    作者:王緒嵩
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • qián
   • jiā
   • biān
   • shì
   • kuài
   • kōng
   •     以前我家西邊是一塊空
   •  
   • shàng
   • dōu
   • shì
   • xiē
   • suì
   • zhuān
   • tóu
   • shí
   •  
   • yòng
   • 地,地上都是些碎磚頭和石子。媽媽利用
   • xiū
   • shí
   • jiān
   • men
   • qīng
   • gàn
   • jìng
   • hòu
   •  
   • yòu
   • yùn
   • lái
   • le
   • 休息時間把它們清理干凈后,又運來了一
   • 閱讀全文

    小學生觀察日記

    小學生日記206字
    作者: 李響
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • qíng
   •  
   • xīng
   •  2008822日 晴 星期五
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • gěi
   • xuǎn
   • le
   • shí
   • bǎo
   • mǎn
   •  今天媽媽給我選擇了十幾個顆粒飽滿
   • de
   • dòu
   •  
   • men
   • fàng
   • zài
   • pán
   •  
   • rán
   • hòu
   • zài
   • pán
   • 的綠豆,把它們放在盤子里,然后在盤子
   • 閱讀全文
   极速3Dapp

   <tbody id="hov2l"></tbody>
   1. <button id="hov2l"></button>
   2. <li id="hov2l"></li>
    <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

     芜湖 | 防城港 | 泰安 | 三沙 | 霍邱 | 邵阳 | 新乡 | 上饶 | 嘉兴 | 昆山 | 安阳 | 张北 | 来宾 | 佳木斯 | 齐齐哈尔 | 晋城 | 福建福州 | 甘南 | 垦利 | 宝鸡 | 龙岩 | 天长 | 温州 | 琼海 | 屯昌 | 香港香港 | 库尔勒 | 象山 | 长兴 | 济源 | 雅安 | 邵阳 | 深圳 | 镇江 | 莒县 | 舟山 | 潍坊 | 马鞍山 | 梅州 | 邯郸 | 扬中 | 玉树 | 益阳 | 通化 | 昭通 | 六盘水 | 威海 | 广元 | 厦门 | 山南 | 湖州 | 台湾台湾 | 潮州 | 章丘 | 宝鸡 | 宝鸡 | 和县 | 三沙 | 日喀则 | 那曲 | 乌兰察布 | 象山 | 靖江 | 四平 | 金昌 | 长兴 | 东台 | 克孜勒苏 | 新沂 | 汉中 | 朔州 | 桐城 | 灌南 | 泰安 | 深圳 | 怀化 | 琼海 | 安岳 | 燕郊 | 基隆 | 屯昌 | 鹤壁 | 滕州 | 七台河 | 兴化 | 商丘 | 淮北 | 宜春 | 新疆乌鲁木齐 | 茂名 | 湛江 | 湛江 | 日喀则 | 醴陵 | 鹤壁 | 白银 | 德宏 | 铁岭 | 五指山 | 鞍山 | 新泰 | 广州 | 遵义 | 邹城 | 德宏 | 雅安 | 霍邱 | 淮南 | 大兴安岭 | 伊犁 | 忻州 | 资阳 | 陇南 | 朔州 | 南京 | 淮安 | 汕头 | 台湾台湾 | 屯昌 | 大庆 | 长兴 | 鹤岗 | 佛山 | 怀化 | 天门 | 辽阳 | 如东 | 天长 | 肇庆 | 中山 | 沧州 | 淮南 | 晋江 | 迁安市 | 巴中 | 四川成都 | 哈密 | 瓦房店 | 阳江 | 固原 | 阿里 | 厦门 | 崇左 | 泰州 | 晋江 | 香港香港 | 海拉尔 | 临夏 | 洛阳 | 五家渠 | 忻州 | 丹东 | 图木舒克 | 张家口 | 宜昌 | 张掖 | 青海西宁 | 抚顺 | 石河子 | 枣庄 | 文昌 | 宁国 | 中卫 | 正定 | 眉山 | 漯河 | 攀枝花 | 吐鲁番 | 神木 | 迪庆 | 台北 | 庄河 | 德阳 | 西双版纳 | 宜昌 | 琼海 | 咸阳 | 十堰 | 台湾台湾 | 库尔勒 | 内蒙古呼和浩特 | 辽阳 | 西双版纳 | 唐山 | 东台 | 六盘水 | 资阳 | 基隆 | 包头 | 温州 | 扬中 | 昌都 | 乌海 | 燕郊 | 临汾 | 桓台 | 资阳 | 晋中 | 襄阳 | 澳门澳门 | 项城 | 西双版纳 | 济源 | 淄博 | 吴忠 | 雄安新区 | 百色 | 桐乡 | 呼伦贝尔 | 黄石 | 铁岭 | 慈溪 | 喀什 | 阳泉 | 曲靖 | 丽江 | 济源 | 烟台 | 玉环 | 南充 | 克孜勒苏 | 曹县 | 常德 | 章丘 | 许昌 | 长治 | 沭阳 | 迪庆 | 三门峡 | 那曲 | 乌兰察布 | 黔西南 | 石狮 | 中山 | 库尔勒 | 晋中 | 渭南 | 通辽 | 台南 | 高密 | 那曲 | 安吉 | 阿拉尔 | 信阳 | 青海西宁 | 商丘 | 淮北 | 普洱 | 洛阳 | 达州 | 克孜勒苏 | 玉树 | 玉树 | 杞县 | 保山 | 宜昌 | 长兴 | 莒县 | 长葛 | 仁怀 | 宁夏银川 | 桐城 | 仁寿 | 鹤岗 | 吴忠 | 日土 | 五家渠 | 张掖 | 曲靖 | 浙江杭州 | 沭阳 | 济源 | 邹城 | 淮南 | 江西南昌 | 遂宁 | 承德 | 辽宁沈阳 | 张家口 | 神木 | 临汾 | 宿迁 | 甘南 | 玉树 | 启东 | 博尔塔拉 | 丽水 | 辽阳 | 衢州 | 湖州 | 晋中 | 日喀则 | 大庆 | 香港香港 | 湛江 | 莱州 | 神农架 | 青州 | 靖江 | 偃师 | 济源 | 东海 | 郴州 | 茂名 | 汉川 | 昌吉 | 神农架 | 眉山 | 六安 | 延安 | 运城 | 开封 | 简阳 | 博尔塔拉 | 鹤壁 | 仁寿 | 海西 | 邯郸 | 内蒙古呼和浩特 | 福建福州 | 盘锦 | 浙江杭州 | 枣阳 | 澄迈 | 屯昌 | 石狮 | 宜昌 | 德宏 | 香港香港 | 牡丹江 | 洛阳 | 邢台 | 保定 | 招远 | 玉溪 | 洛阳 | 甘肃兰州 | 海拉尔 | 衡水 | 桂林 | 芜湖 | 东台 | 鄂尔多斯 | 巴音郭楞 | 宝应县 | 广安 | 高雄 | 霍邱 | 吉林长春 | 黔南 | 汉川 | 攀枝花 | 孝感 | 海宁 | 扬州 | 铜陵 | 昭通 | 枣阳 | 开封 | 通辽 | 景德镇 | 哈密 | 大庆 | 聊城 | 马鞍山 | 柳州 | 普洱 | 安阳 | 鸡西 | 潮州 | 珠海 | 通化 | 高密 | 商洛 | 玉林 | 云南昆明 | 柳州 | 汕尾 | 寿光 | 张家界 | 台山 | 海拉尔 | 自贡 | 泸州 | 台州 | 武安 | 泰安 | 鹰潭 | 莒县 | 诸暨 | 百色 | 梧州 | 乐平 | 诸暨 | 本溪 | 辽宁沈阳 | 洛阳 | 仁怀 | 东营 | 黑河 | 本溪 | 陇南 | 白城 | 淮北 | 山西太原 | 醴陵 | 石狮 | 澳门澳门 | 曲靖 | 榆林 | 喀什 | 长治 | 绍兴 | 许昌 | 北海 | 遵义 | 开封 | 建湖 | 百色 | 鄂州 | 邹平 | 和县 | 宜春 | 岳阳 | 潮州 | 神木 | 湘潭 | 武安 | 阿克苏 | 吉林长春 | 克拉玛依 | 龙口 | 榆林 | 杞县 | 山南 | 汉中 | 黄冈 | 阳春 | 迪庆 | 洛阳 | 衡水 | 阿坝 | 新余 | 海安 | 忻州 | 淮北 | 通辽 | 白银 | 慈溪 | 鹤岗 | 湘西 | 张家口 | 玉溪 | 包头 | 资阳 | 庄河 | 阿克苏 | 宁夏银川 | 南安 | 如皋 | 海安 | 赣州 | 郴州 | 自贡 | 三沙 | 仁寿 | 莒县 | 黄南 | 改则 | 云浮 | 榆林 | 莱芜 | 枣庄 | 盘锦 | 泸州 | 锡林郭勒 | 眉山 | 赣州 | 荆门 | 大庆 | 宜昌 | 东营 | 大庆 | 博尔塔拉 | 韶关 | 唐山 | 武威 | 长治 | 甘南 | 东方 | 德宏 | 台南 | 张家界 | 晋江 | 山西太原 | 衡水 | 山南 | 济南 | 哈密 | 营口 | 嘉峪关 | 垦利 | 潍坊 | 连云港 | 台北 | 海西 | 鹤岗 | 黔南 | 和田 | 自贡 | 保定 | 长治 | 临沧 | 淄博 | 大丰 | 库尔勒 | 金坛 | 开封 | 达州 | 丹阳 | 巢湖 | 临沧 | 黑河 | 辽阳 | 东莞 | 晋江 | 巴彦淖尔市 | 凉山 | 枣庄 | 辽源 | 保亭 | 丹东 | 五指山 | 昭通 | 常州 | 安顺 | 南京 | 温州 | 文昌 | 吐鲁番 | 泗阳 | 长治 | 宁波 | 靖江 | 明港 | 朔州 | 商丘 | 台州 | 单县 | 伊犁 | 承德 | 南通 | 黄冈 | 瑞安 | 南京 | 临沧 | 阿勒泰 | 宁夏银川 | 渭南 | 包头 | 武安 | 沛县 | 吐鲁番 | 安吉 | 大理 | 保亭 | 昌吉 | 桓台 | 台北 | 醴陵 | 牡丹江 | 简阳 | 莒县 | 甘肃兰州 | 铜陵 | 楚雄 | 绥化 | 巢湖 | 玉环 | 改则 | 长垣 | 南通 | 巴音郭楞 | 丽水 | 陕西西安 | 日土 | 海东 | 百色 | 常州 | 乐清 | 武安 | 资阳 | 双鸭山 | 曹县 | 香港香港 | 六安 | 大庆 | 鹰潭 | 东方 | 白山 | 寿光 | 淄博 | 贺州 | 仙桃 | 滁州 | 黔东南 | 揭阳 | 青海西宁 | 宁国 | 娄底 | 河北石家庄 | 唐山 | 灌云 | 承德 | 吉林 | 吉安 | 库尔勒 | 东台 | 张掖 | 宿州 | 枣阳 | 大连 | 慈溪 | 宜都 | 汉川 | 鸡西 | 内江 | 上饶 | 普洱 | 玉林 | 来宾 | 武安 | 开封 | 酒泉 | 吉林 | 临夏 | 那曲 | 台湾台湾 | 海拉尔 | 临沂 | 博罗 | 开封 | 松原 | 铜川 | 绵阳 | 镇江 | 招远 | 通辽 | 南充 | 山西太原 | 金昌 | 吉林长春 | 梅州 | 邢台 | 儋州 | 湘潭 | 山西太原 | 汝州 | 新疆乌鲁木齐 | 香港香港 | 安庆 | 常德 | 张家口 | 海宁 | 包头 | 廊坊 | 吐鲁番 | 醴陵 | 吕梁 | 肥城 | 邯郸 | 锡林郭勒 | 新泰 | 博尔塔拉 | 基隆 | 绍兴 | 景德镇 | 乳山 | 白山 | 梅州 | 衢州 | 中卫 | 滕州 | 盐城 | 启东 | 开封 | 汝州 | 临汾 | 泗洪 | 迁安市 | 河池 | 抚顺 | 新余 | 鹰潭 | 温岭 | 鄂尔多斯 | 博尔塔拉 | 达州 | 佳木斯 | 商洛 | 海南 | 黄南 | 文山 | 安吉 | 铜陵 | 四川成都 | 迪庆 | 马鞍山 | 咸阳 | 日喀则 | 清徐 | 汝州 | 瓦房店 | 嘉峪关 | 包头 | 广州 | 潜江 | 安庆 | 佳木斯 | 无锡 | 泗阳 | 宜宾 | 靖江 | 营口 | 林芝 | 安岳 | 普洱 | 楚雄 | 莒县 | 黄南 | 宜春 | 承德 | 海安 | 来宾 | 深圳 | 山西太原 | 林芝 | 安庆 | 阜新 | 定西 | 海东 | 新余 | 文昌 | 德清 | 张家口 | 阿拉善盟 | 佛山 | 茂名 | 雅安 | 张家界 | 单县 | 宿州 | 江西南昌 | 绥化 | 扬中 | 吐鲁番 | 济南 | 铜川 | 长葛 | 淄博 | 雄安新区 | 牡丹江 | 兴安盟 | 通辽 | 海东 | 湖州 | 阜新 | 十堰 | 邵阳 | 衡阳 | 济南 | 内江 | 如皋 | 肇庆 | 厦门 | 中山 | 广元 | 攀枝花 | 如皋 | 金坛 | 台北 | 常德 | 青州 | 定西 | 衢州 | 河源 | 顺德 | 文山 | 大丰 | 曲靖 | 九江 | 如东 | 武夷山 | 白银 | 榆林 | 长葛 | 揭阳 | 辽阳 | 资阳 | 阿拉尔 | 固原 | 泗洪 | 海南海口 | 烟台 | 阳泉 | 怒江 | 湖北武汉 | 咸阳 | 菏泽 | 公主岭 | 河南郑州 | 仙桃 | 焦作 | 宁国 | 任丘 | 大兴安岭 | 宁德 | 海南 | 韶关 | 滕州 | 日照 | 衢州 | 辽宁沈阳 | 琼海 | 广饶 | 澳门澳门 | 大理 | 台山 | 临猗 | 澄迈 | 衢州 | 南平 | 喀什 | 日土 | 兴安盟 | 公主岭 | 普洱 | 宝应县 | 顺德 | 兴化 | 毕节 | 崇左 | 岳阳 | 毕节 | 高密 | 常州 | 马鞍山 | 白沙 | 广汉 | 江苏苏州 | 佳木斯 | 襄阳 | 无锡 | 日喀则 | 丽江 | 姜堰 | 神农架 | 霍邱 | 鹤壁 | 岳阳 | 湖北武汉 | 巴彦淖尔市 | 雅安 | 恩施 | 毕节 | 邯郸 | 广饶 | 鹤岗 | 湖州 | 通辽 | 十堰 | 汉川 | 任丘 | 定州 | 滕州 | 齐齐哈尔 | 余姚 | 龙岩 | 绵阳 | 浙江杭州 | 宝应县 | 德清 | 蓬莱 | 延安 | 乳山 | 甘南 | 商丘 | 济南 | 内蒙古呼和浩特 | 张家口 | 台湾台湾 | 商丘 | 内蒙古呼和浩特 | 珠海 | 公主岭 | 乐清 | 塔城 | 台中 | 抚顺 | 嘉兴 | 阿拉尔 | 蓬莱 | 伊春 | 大理 | 潍坊 | 石嘴山 | 改则 | 东阳 | 淮安 | 德宏 | 临夏 | 云浮 | 连云港 | 防城港 | 神农架 | 丽水 | 鄂尔多斯 | 六安 | 长兴 | 丽江 | 陕西西安 | 山南 | 高密 | 厦门 | 雄安新区 | 商丘 | 新沂 | 保山 | 乐山 | 姜堰 | 海拉尔 | 庄河 | 莒县 | 塔城 | 青州 | 日照 | 来宾 | 武安 | 日喀则 | 河北石家庄 | 大丰 | 东台 | 宜都 | 吴忠 | 神木 | 江苏苏州 | 昌吉 | 濮阳 | 宝应县 | 阿拉尔 | 金华 | 怀化 | 海东 | 阜新 | 柳州 | 扬中 | 漳州 | 忻州 | 张家界 | 武威 | 铜川 | 云浮 | 汕头 | 宣城 | 吕梁 | 平顶山 | 湘西 | 寿光 | 阜新 | 平顶山 | 防城港 | 阳春 | 齐齐哈尔 | 怒江 | 阳泉 | 海南 | 庆阳 | 钦州 | 海南海口 | 乐山 | 义乌 | 靖江 | 钦州 | 朝阳 | 荆州 | 随州 | 邵阳 | 烟台 | 杞县 | 大庆 | 高雄 | 漳州 | 沧州 | 抚州 | 铜川 | 喀什 | 东阳 | 赵县 | 四平 | 菏泽 | 邯郸 | 黔南 | 武夷山 | 宁国 | 灌云 | 南通 | 桓台 | 宁国 | 广饶 | 大庆 | 常德 | 吴忠 | 邵阳 | 安庆 | 昌吉 | 十堰 | 五家渠 | 晋江 | 巴彦淖尔市 | 沛县 | 锦州 | 绵阳 | 上饶 | 吴忠 | 章丘 | 景德镇 | 哈密 | 和县 | 哈密 | 桂林 | 果洛 | 唐山 | 佳木斯 | 咸宁 | 梧州 | 云浮 | 宜春 | 海拉尔 | 包头 | 溧阳 | 眉山 | 武安 | 绵阳 | 孝感 | 北海 | 泰安 | 唐山 | 吉林长春 | 株洲 | 文昌 | 伊春 | 大丰 | 南阳 | 果洛 | 乐清 | 宜都 | 来宾 | 荆门 | 揭阳 | 淮南 | 绍兴 | 九江 | 深圳 | 常德 | 陕西西安 | 本溪 | 琼海 | 南京 | 鹤岗 | 淮安 | 新沂 | 资阳 | 铁岭 | 永新 | 乐清 | 亳州 | 临汾 | 溧阳 | 七台河 | 益阳 |