<tbody id="hov2l"></tbody>
 1. <button id="hov2l"></button>
 2. <li id="hov2l"></li>
  <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

   回來晚了

   小學生日記406字
   作者:張予澳
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8. chī
  9. wán
  10. fàn
  11. chū
  12. wán
  13.  
  14. huí
  15. lái
  16.    我吃完飯出去玩,可回來
  17. wǎn
  18. le
  19.  
  20. 晚了。
  21.  
  22.  
  23. biān
  24. qiāo
  25. mén
  26. biān
  27. hǎn
  28. zhe
  29.  
  30.  
  31.  
  32.  我一邊敲門一邊喊著:“媽媽,媽媽
  33. kuài
  34. kāi
  35. mén
  36.  
  37.  
  38. shēng
  39. kēng
  40.  
  41. 你快開門那!“媽媽一聲不吭,理也不理
  42.  
  43. rán
  44. zuò
  45. zhe
  46. de
  47. shì
  48.  
  49. gàn
  50. zhe
  51. de
  52. 我,依然做著自己的事,自己干著自己的
  53. huó
  54. ér
  55.  
  56. dāng
  57. yǒu
  58. shēng
  59. de
  60. jiào
  61. dào
  62. shí
  63.  
  64. xīn
  65. 活兒。當我有一次大聲的叫道時,心里特
  66. bié
  67. jǐn
  68. zhāng
  69.  
  70. quán
  71. shēn
  72. dōu
  73. zài
  74. chàn
  75. dǒu
  76.  
  77. xīn
  78. xiǎng
  79.  
  80.  
  81. 別緊張!全身都在顫抖,心里想:”媽媽
  82. néng
  83. huì
  84. zhī
  85. mén
  86. wài
  87.  
  88.  
  89. yǒng
  90. 可能也許會把我拒之門外!”我鼓起勇氣
  91. zài
  92. jiào
  93. zhe
  94.  
  95.  
  96.  
  97. kuài
  98.  
  99. kuài
  100. kāi
  101. mén
  102. ba
  103.  
  104.  
  105. dāng
  106. shí
  107. 再次叫著:“媽,快,快開門吧!”當時
  108. de
  109. nǎo
  110. piàn
  111. kōng
  112. bái
  113.  
  114. zhī
  115. xiǎng
  116.  
  117. kěn
  118. ?
  119. huì
  120. 我的腦子一片空白,我只想:媽媽肯定會
  121. hěn
  122. hěn
  123. dùn
  124.  
  125. le
  126. zhè
  127. shí
  128. kāi
  129. le
  130. 狠狠地打我一頓。我哭了這時媽媽打開了
  131. mén
  132.  
  133. huí
  134. dào
  135. le
  136. de
  137. fáng
  138. jiān
  139.  
  140. liú
  141. xià
  142. le
  143. yòu
  144. 門,我回到了自己的房間,流下了一滴又
  145. de
  146. yǎn
  147. lèi
  148.  
  149. zǒu
  150. le
  151. jìn
  152. lái
  153.  
  154. yán
  155. ér
  156. 一滴的眼淚,媽媽走了進來。她嚴肅而怒
  157. chōng
  158. chōng
  159. shuō
  160.  
  161.  
  162. xǐng
  163.  
  164. kàn
  165. shí
  166. 氣沖沖地說:“我故意不提醒你,看你什
  167. me
  168. shí
  169. hòu
  170. huí
  171.  
  172.  
  173. zhe
  174. tóu
  175. shuō
  176.  
  177.  
  178. wéi
  179. shí
  180. me
  181. 么時候回?”我低著頭說:“你為什么不
  182. duō
  183. gěi
  184. xiē
  185. xǐng
  186. ne
  187.  
  188. shuō
  189.  
  190.  
  191. kàn
  192. zhī
  193. 多給我些提醒呢?媽媽說:”我看你知不
  194. zhī
  195. dào
  196. huí
  197.  
  198. ò
  199.  
  200.  
  201. hái
  202.  
  203. ò
  204. ò
  205.  
  206. zhī
  207. dào
  208. 知道自己回。哦”“還,哦哦!知道媽媽
  209. wéi
  210. shí
  211. me
  212. shēng
  213. ma
  214.  
  215.  
  216.  
  217. zhī
  218. dào
  219.  
  220.  
  221.  
  222. yīng
  223. 為什么生氣嗎?”“不知道?!薄澳愦饝?/div>
  224. guò
  225. shí
  226. me
  227. shì
  228. ya
  229.  
  230. jīn
  231. tiān
  232. yào
  233. zuò
  234. zuò
  235. wán
  236.  
  237. zuò
  238. 過我什么事呀?今天要把作業做完,你做
  239. wán
  240. méi
  241.  
  242. jīn
  243. tiān
  244. zuò
  245. wán
  246.  
  247. fǒu
  248.  
  249. 完沒?今天你必須做完,否則”
  250.  
  251.  
  252. shuō
  253. guò
  254.  
  255. yòu
  256. le
  257. lái
  258.  
  259.  我說不過媽媽,我又一次哭了起來。
  260.  
  261.  
  262. jīng
  263. guò
  264. zhè
  265. jiàn
  266. shì
  267. míng
  268. bái
  269. le
  270.  
  271. fán
  272. shì
  273. shuō
  274. dào
  275.  經過這件事我明白了:凡是自己說到
  276. de
  277. shì
  278. jiù
  279. yào
  280. zuò
  281. dào
  282.  
  283. fǒu
  284. jiù
  285. huì
  286. chū
  287. gèng
  288. duō
  289.  
  290. 的事就要做到,否則就會付出更多。
  291.  
  292.  
  293.  
  294.  
  295.   
    
   無注音版:
    
    
    
    
    我吃完飯出去玩,可回來晚了。
     我一邊敲門一邊喊著:“媽媽,媽媽你快開門那!“媽媽一聲不吭,理也不理我,依然做著自己的事,自己干著自己的活兒。當我有一次大聲的叫道時,心里特別緊張!全身都在顫抖,心里想:”媽媽可能也許會把我拒之門外!”我鼓起勇氣再次叫著:“媽,快,快開門吧!”當時我的腦子一片空白,我只想:媽媽肯定會狠狠地打我一頓。我哭了這時媽媽打開了門,我回到了自己的房間,流下了一滴又一滴的眼淚,媽媽走了進來。她嚴肅而怒氣沖沖地說:“我故意不提醒你,看你什么時候回?”我低著頭說:“你為什么不多給我些提醒呢?媽媽說:”我看你知不知道自己回。哦”“還,哦哦!知道媽媽為什么生氣嗎?”“不知道?!薄澳愦饝^我什么事呀?今天要把作業做完,你做完沒?今天你必須做完,否則”
     我說不過媽媽,我又一次哭了起來。
     經過這件事我明白了:凡是自己說到的事就要做到,否則就會付出更多。
    
     

    今天回家晚了

    小學生日記863字
    作者:AndyZhan…
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   • sān
   •  
   •  
   •  
   •    2009311日 星期三 雨 
   •  
   • fàng
   • xué
   • le
   •  
   • bèi
   • shū
   • bāo
   •  
   • zhǔn
   • bèi
   • kāi
   •  
   • jiù
   • zài
   • 放學了,我背起書包,準備開路。就在
   • zhè
   • shí
   •  
   • kàn
   • jiàn
   • tóng
   • de
   • tóng
   • xué
   • zhèng
   • zhe
   • sǎo
   • 這時,我看見同組的幾個同學正拿著掃把
   • 閱讀全文

    媽媽,快回來吧!

    小學生日記904字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •       閱讀提示:
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文

    今天去同學家玩回來挨罵了

    小學生日記909字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   •    閱讀提示: 1、黑色字體
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 部分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文

    回來晚了

    小學生日記406字
    作者:張予澳
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • chī
   • wán
   • fàn
   • chū
   • wán
   •  
   • huí
   • lái
   •    我吃完飯出去玩,可回來
   • wǎn
   • le
   •  
   • 晚了。
   •  
   •  
   • biān
   • qiāo
   • mén
   • biān
   • hǎn
   • zhe
   •  
   •  
   •  
   •  我一邊敲門一邊喊著:“媽媽,媽媽
   • 閱讀全文

    鄭宇學寫日記---媽媽旅游回來了

    小學生日記209字
    作者:xiaoxing…
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •    
   • tiān
   • xīng
   •   37日天氣雨星期日
   •  
   • 
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • dài
   • tīng
   • jiǎng
   • zuò
   •  
   • kàn
   • diàn
   • yǐng
   •  
   •  今天媽媽帶我去聽講座,看電影。我
   • 閱讀全文

    電視機回來了

    小學生日記310字
    作者:甜葉子
   •  
   •  
   •  
   •  
   •   
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • qíng
   •  200952日 星期六 晴
   •  
   •  
   •  
   • diàn
   • shì
   • huí
   • lái
   • le
   •  
   •  電視回來了 
   • 閱讀全文

    爸爸出差回來了

    小學生日記135字
    作者:李林蔚10…
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • èr
   • líng
   • líng
   • jiǔ
   • nián
   • liù
   • yuè
   • èr
   • shí
   • jiǔ
   •  
   • xīng
   •   二零零九年六月二十九日 星
   •  
   • yīn
   • 期一 陰
   •  
   •  
   •  
   • de
   • dào
   • wài
   • chū
   • chà
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zhōng
   • huí
   •  我的爸爸到外地出差,今天終于回
   • 閱讀全文

    我爺爺回來了

    小學生日記249字
    作者:李林蔚10…
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • èr
   • líng
   • líng
   • jiǔ
   • nián
   • yuè
   • èr
   • shí
   •  
   • xīng
   •   二零零九年七月二十一日 星
   • èr
   • qíng
   • 期二晴
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • de
   • cóng
   • yuán
   • ?
   • de
   • zāi
   • huí
   • lái
   •  今天我的爺爺從他援建的災區回來
   • 閱讀全文
   极速3Dapp

   <tbody id="hov2l"></tbody>
   1. <button id="hov2l"></button>
   2. <li id="hov2l"></li>
    <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

     阳泉 | 荆门 | 大同 | 伊犁 | 九江 | 邳州 | 长垣 | 铜仁 | 焦作 | 锦州 | 迪庆 | 广安 | 许昌 | 日喀则 | 定西 | 垦利 | 永康 | 南京 | 宜宾 | 泰兴 | 张家口 | 焦作 | 廊坊 | 泗阳 | 龙岩 | 锡林郭勒 | 张北 | 河南郑州 | 泗洪 | 海宁 | 巴音郭楞 | 定州 | 黄山 | 张掖 | 临猗 | 威海 | 嘉善 | 象山 | 芜湖 | 柳州 | 陕西西安 | 洛阳 | 淮北 | 阳泉 | 沧州 | 武安 | 余姚 | 南阳 | 如东 | 新疆乌鲁木齐 | 咸宁 | 周口 | 酒泉 | 迪庆 | 景德镇 | 韶关 | 蚌埠 | 扬州 | 邯郸 | 中山 | 新泰 | 甘南 | 包头 | 烟台 | 白银 | 大理 | 大理 | 昌都 | 牡丹江 | 保定 | 招远 | 保定 | 洛阳 | 温岭 | 泸州 | 汉中 | 任丘 | 阜新 | 迁安市 | 张家界 | 丹东 | 阿勒泰 | 大丰 | 平潭 | 玉溪 | 衡水 | 西藏拉萨 | 河源 | 辽阳 | 遵义 | 蚌埠 | 塔城 | 遂宁 | 丹阳 | 东台 | 阿拉尔 | 安阳 | 昌都 | 高雄 | 嘉善 | 东方 | 大连 | 巢湖 | 台山 | 昌吉 | 洛阳 | 海拉尔 | 清徐 | 济源 | 大连 | 保定 | 山东青岛 | 甘肃兰州 | 东营 | 肥城 | 攀枝花 | 铜陵 | 襄阳 | 通辽 | 绍兴 | 安徽合肥 | 盐城 | 乐平 | 博尔塔拉 | 招远 | 南阳 | 吉林长春 | 镇江 | 娄底 | 黑龙江哈尔滨 | 文昌 | 慈溪 | 慈溪 | 瑞安 | 绍兴 | 桂林 | 酒泉 | 芜湖 | 广西南宁 | 德宏 | 巴彦淖尔市 | 大同 | 塔城 | 汕头 | 白山 | 德宏 | 林芝 | 怒江 | 天门 | 岳阳 | 金坛 | 湖北武汉 | 通辽 | 东方 | 台湾台湾 | 鄂尔多斯 | 曲靖 | 株洲 | 黄冈 | 三亚 | 乳山 | 包头 | 武威 | 佛山 | 怀化 | 曲靖 | 任丘 | 泗阳 | 宝应县 | 邹城 | 毕节 | 招远 | 双鸭山 | 台山 | 黔东南 | 阿克苏 | 伊春 | 白城 | 庆阳 | 溧阳 | 黔东南 | 怀化 | 海南海口 | 陵水 | 崇左 | 天水 | 昌吉 | 安康 | 馆陶 | 柳州 | 桂林 | 临沂 | 日喀则 | 昌吉 | 宣城 | 庆阳 | 眉山 | 石河子 | 霍邱 | 渭南 | 眉山 | 五指山 | 常州 | 宿州 | 新泰 | 克孜勒苏 | 湛江 | 防城港 | 常州 | 和田 | 延安 | 广汉 | 香港香港 | 贵州贵阳 | 鹰潭 | 泰兴 | 朔州 | 台北 | 黄南 | 辽宁沈阳 | 清徐 | 龙岩 | 那曲 | 吉安 | 普洱 | 张掖 | 广汉 | 宝鸡 | 宝应县 | 石河子 | 宿迁 | 平凉 | 宜都 | 博尔塔拉 | 果洛 | 株洲 | 孝感 | 吴忠 | 天长 | 大理 | 乐平 | 兴安盟 | 莒县 | 海门 | 汉中 | 平顶山 | 泰安 | 益阳 | 九江 | 宁国 | 济宁 | 丽水 | 高雄 | 三明 | 海南海口 | 山南 | 玉林 | 天长 | 孝感 | 博尔塔拉 | 荆州 | 襄阳 | 东莞 | 和田 | 霍邱 | 巴中 | 阿拉尔 | 珠海 | 六安 | 柳州 | 上饶 | 丹东 | 简阳 | 兴安盟 | 齐齐哈尔 | 阳泉 | 保定 | 漳州 | 梅州 | 曲靖 | 铜仁 | 绍兴 | 固原 | 长兴 | 醴陵 | 灌南 | 松原 | 襄阳 | 石狮 | 启东 | 白沙 | 玉林 | 黄南 | 鞍山 | 张掖 | 汕头 | 雄安新区 | 大同 | 桓台 | 庄河 | 姜堰 | 湘潭 | 新泰 | 十堰 | 馆陶 | 巴中 | 昭通 | 烟台 | 澄迈 | 蓬莱 | 延安 | 黄南 | 靖江 | 防城港 | 长兴 | 毕节 | 常德 | 镇江 | 沧州 | 钦州 | 乐山 | 铜川 | 亳州 | 琼海 | 宁夏银川 | 崇左 | 眉山 | 蚌埠 | 泰州 | 中卫 | 万宁 | 承德 | 永州 | 燕郊 | 大兴安岭 | 图木舒克 | 贵州贵阳 | 襄阳 | 柳州 | 昭通 | 湖南长沙 | 温岭 | 建湖 | 菏泽 | 鹤壁 | 简阳 | 阳春 | 湖南长沙 | 扬中 | 吉林长春 | 潍坊 | 甘孜 | 龙口 | 荆门 | 德宏 | 巴彦淖尔市 | 大庆 | 大连 | 怒江 | 乐山 | 德宏 | 乌兰察布 | 滁州 | 西藏拉萨 | 东莞 | 汕头 | 泰兴 | 茂名 | 海南海口 | 昌吉 | 莱州 | 任丘 | 三明 | 广西南宁 | 慈溪 | 宜春 | 攀枝花 | 燕郊 | 阿拉尔 | 鄢陵 | 福建福州 | 苍南 | 马鞍山 | 阿拉尔 | 庄河 | 长垣 | 贵州贵阳 | 章丘 | 昌都 | 漯河 | 庆阳 | 安阳 | 潮州 | 宣城 | 内蒙古呼和浩特 | 常州 | 广元 | 石嘴山 | 大兴安岭 | 三河 | 昭通 | 揭阳 | 乌兰察布 | 丽江 | 周口 | 赵县 | 昭通 | 馆陶 | 延边 | 许昌 | 澳门澳门 | 招远 | 汕头 | 忻州 | 阳江 | 石狮 | 西双版纳 | 永新 | 天水 | 襄阳 | 松原 | 东莞 | 巴中 | 呼伦贝尔 | 东海 | 阿克苏 | 克拉玛依 | 厦门 | 本溪 | 梅州 | 南安 | 绵阳 | 包头 | 沧州 | 韶关 | 东莞 | 仁寿 | 大庆 | 漳州 | 郴州 | 济宁 | 宁国 | 邵阳 | 台北 | 章丘 | 定西 | 深圳 | 泰安 | 上饶 | 厦门 | 余姚 | 内蒙古呼和浩特 | 辽阳 | 阿克苏 | 荆门 | 鹤岗 | 张家口 | 怀化 | 曲靖 | 金坛 | 辽阳 | 承德 | 荣成 | 荆州 | 济南 | 台山 | 十堰 | 东阳 | 漯河 | 丽水 | 韶关 | 惠州 | 马鞍山 | 高密 | 达州 | 黄南 | 汕尾 | 营口 | 桐城 | 正定 | 石狮 | 凉山 | 揭阳 | 辽宁沈阳 | 荣成 | 东海 | 图木舒克 | 安顺 | 偃师 | 宁波 | 吴忠 | 信阳 | 营口 | 惠东 | 宁德 | 鹤壁 | 南京 | 佳木斯 | 伊春 | 海西 | 东海 | 三沙 | 巴音郭楞 | 承德 | 丽江 | 黔东南 | 新余 | 辽宁沈阳 | 黄南 | 台湾台湾 | 绵阳 | 吴忠 | 克拉玛依 | 山西太原 | 鞍山 | 威海 | 永新 | 潮州 | 秦皇岛 | 金坛 | 天长 | 双鸭山 | 文昌 | 日土 | 溧阳 | 白沙 | 深圳 | 乐清 | 保定 | 武威 | 库尔勒 | 济源 | 金华 | 陵水 | 松原 | 广安 | 吴忠 | 台山 | 茂名 | 长治 | 儋州 | 三明 | 濮阳 | 江苏苏州 | 衡阳 | 宁德 | 枣阳 | 莒县 | 和县 | 牡丹江 | 东海 | 滨州 | 十堰 | 乐山 | 钦州 | 三亚 | 万宁 | 枣阳 | 廊坊 | 果洛 | 龙口 | 台北 | 湛江 | 顺德 | 宜春 | 湖北武汉 | 扬州 | 黔西南 | 保定 | 商洛 | 新沂 | 东莞 | 顺德 | 桐乡 | 平顶山 | 灵宝 | 丽江 | 甘南 | 临沧 | 定安 | 攀枝花 | 南京 | 金华 | 鹤岗 | 清远 | 安吉 | 张掖 | 安吉 | 溧阳 | 明港 | 黑河 | 武威 | 和田 | 陕西西安 | 亳州 | 凉山 | 招远 | 江西南昌 | 天长 | 六安 | 深圳 | 大庆 | 中山 | 汉川 | 宝鸡 | 揭阳 | 日照 | 萍乡 | 江苏苏州 | 临猗 | 池州 | 淮南 | 株洲 | 六盘水 | 保山 | 温岭 | 象山 | 淮北 | 永州 | 桂林 | 晋江 | 鸡西 | 黑河 | 昌吉 | 招远 | 芜湖 | 韶关 | 临汾 | 湖北武汉 | 淮安 | 德宏 | 潍坊 | 柳州 | 泉州 | 天长 | 永新 | 惠州 | 临沂 | 惠东 | 曲靖 | 东阳 | 渭南 | 宁波 | 五家渠 | 新疆乌鲁木齐 | 迪庆 | 大兴安岭 | 章丘 | 台湾台湾 | 黄石 | 吉林长春 | 周口 | 博罗 | 怀化 | 庆阳 | 保定 | 内江 | 莆田 | 武安 | 泸州 | 漳州 | 内江 | 保定 | 柳州 | 枣庄 | 石嘴山 | 固原 | 玉林 | 咸阳 | 凉山 | 巴音郭楞 | 儋州 | 昆山 | 济源 | 白城 | 六盘水 | 商洛 | 玉树 | 大丰 | 延边 | 神农架 | 淮南 | 广安 | 咸阳 | 蚌埠 | 河北石家庄 | 苍南 | 海门 | 茂名 | 陕西西安 | 来宾 | 鹰潭 | 阿拉尔 | 邢台 | 瑞安 | 东营 | 玉树 | 公主岭 | 怀化 | 松原 | 无锡 | 吉安 | 绥化 | 佳木斯 | 眉山 | 长葛 | 莆田 | 三门峡 | 潍坊 | 永州 | 毕节 | 武威 | 南充 | 北海 | 屯昌 | 葫芦岛 | 琼海 | 吉林长春 | 扬州 | 运城 | 溧阳 | 遵义 | 乌海 | 泰安 | 克孜勒苏 | 滁州 | 扬中 | 吉林 | 澄迈 | 阿拉尔 | 海东 | 偃师 | 垦利 | 南充 | 厦门 | 亳州 | 钦州 | 铜陵 | 吉安 | 安吉 | 伊春 | 克拉玛依 | 安岳 | 咸阳 | 龙岩 | 菏泽 | 江西南昌 | 肇庆 | 海宁 | 榆林 | 日喀则 | 邯郸 | 淮安 | 本溪 | 清徐 | 德宏 | 蓬莱 | 汝州 | 天水 | 曲靖 | 台南 | 延安 | 大兴安岭 | 鞍山 | 天长 | 徐州 | 吉林长春 | 山西太原 | 汉川 | 鄢陵 | 宜都 | 铜仁 | 九江 | 景德镇 | 海北 | 汉中 | 大理 | 呼伦贝尔 | 阿坝 | 阿坝 | 兴安盟 | 博尔塔拉 | 牡丹江 | 柳州 | 台湾台湾 | 南充 | 淮安 | 新泰 | 延安 | 日照 | 随州 | 铁岭 | 安顺 | 南通 | 浙江杭州 | 江门 | 来宾 | 烟台 | 遂宁 | 扬州 | 柳州 | 鞍山 | 赤峰 | 临夏 | 白城 | 吉林 | 衡水 | 庆阳 | 巴音郭楞 | 改则 | 瑞安 | 泸州 | 绥化 | 商洛 | 赤峰 | 清远 | 桂林 | 平顶山 | 黄冈 | 包头 | 东海 | 招远 | 定州 | 芜湖 | 东台 | 鸡西 | 廊坊 | 张北 | 安顺 | 三亚 | 晋中 | 江西南昌 | 济源 | 滁州 | 威海 | 清远 | 黑龙江哈尔滨 | 涿州 | 防城港 | 新沂 | 林芝 | 北海 | 沧州 | 唐山 | 怒江 | 永康 | 甘孜 | 大兴安岭 | 库尔勒 | 天长 | 丽江 | 平潭 | 海南 | 大连 | 玉林 | 南京 | 乐清 | 宿迁 | 凉山 | 海西 | 克孜勒苏 | 唐山 | 呼伦贝尔 | 崇左 | 东海 | 陕西西安 | 霍邱 | 永州 | 雅安 | 宁波 | 瑞安 | 河池 | 河北石家庄 | 绵阳 | 怀化 | 黑河 | 鄂州 | 武威 | 深圳 | 新余 | 湛江 | 十堰 | 巴音郭楞 | 吴忠 | 台北 | 黄南 | 龙岩 | 吕梁 | 琼海 | 武安 | 清徐 | 信阳 | 湖南长沙 | 吉安 | 临沧 | 白山 | 晋城 | 鸡西 | 招远 | 承德 | 安徽合肥 | 甘孜 | 吴忠 | 濮阳 | 宿州 | 内江 | 天水 | 台州 | 伊春 | 灌云 | 铁岭 | 阿拉尔 | 马鞍山 | 遂宁 | 定州 | 惠东 | 双鸭山 | 来宾 | 湘潭 | 盘锦 | 南平 | 桓台 | 绵阳 | 泸州 | 云南昆明 | 洛阳 | 运城 | 怀化 | 四川成都 | 临汾 | 金坛 | 泉州 | 赵县 | 广元 | 包头 | 锡林郭勒 | 寿光 | 阿拉善盟 | 琼中 | 昌吉 | 无锡 | 汕头 | 河北石家庄 | 湖州 | 莆田 | 吉林 | 漳州 | 酒泉 | 济南 | 迪庆 | 汕头 | 秦皇岛 | 眉山 | 高密 | 伊春 | 广安 | 眉山 | 池州 | 河南郑州 | 鹤壁 | 包头 | 陕西西安 | 滁州 | 河池 | 阿坝 | 武威 | 芜湖 | 台湾台湾 | 资阳 | 高密 | 仁怀 | 平凉 | 襄阳 | 泉州 | 宿迁 | 信阳 | 澄迈 | 基隆 | 哈密 | 榆林 | 雄安新区 | 大连 | 晋城 | 周口 | 张家口 | 林芝 | 内蒙古呼和浩特 | 滕州 | 池州 | 柳州 | 乐平 | 单县 | 营口 | 湖南长沙 | 锡林郭勒 | 包头 | 镇江 | 衡水 | 宜昌 | 三门峡 | 辽宁沈阳 | 襄阳 | 兴安盟 | 东阳 | 简阳 | 柳州 | 溧阳 | 齐齐哈尔 | 五家渠 | 定安 | 枣阳 | 安徽合肥 | 如皋 | 金昌 | 伊犁 | 忻州 | 佳木斯 | 威海 | 兴化 | 南充 | 宜都 | 大同 | 十堰 | 安徽合肥 | 运城 | 鞍山 | 博尔塔拉 | 烟台 | 铜陵 | 信阳 | 三亚 | 湘潭 | 天门 | 本溪 | 汝州 | 茂名 | 迁安市 | 通辽 | 云浮 | 内江 | 海安 | 章丘 | 河池 | 惠东 | 宁波 | 通辽 | 台湾台湾 | 延安 | 安顺 | 盐城 | 潍坊 | 南安 | 丽江 | 黑河 | 建湖 | 常州 | 吐鲁番 | 定安 | 铜仁 | 大同 | 开封 | 香港香港 | 温岭 | 邢台 | 乐山 | 顺德 | 克孜勒苏 | 蓬莱 | 厦门 | 安吉 | 安康 | 滕州 | 屯昌 | 惠东 | 澄迈 | 厦门 | 商丘 | 东海 | 包头 | 鄂尔多斯 |