<tbody id="hov2l"></tbody>
 1. <button id="hov2l"></button>
 2. <li id="hov2l"></li>
  <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

   觀察螞蟻搬食物

   小學生日記204字
   作者:葉佳慧
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6. jīn
  7. tiān
  8. xià
  9.  
  10. xiě
  11. hǎo
  12. zuò
  13. hòu
  14. xià
  15. lóu
  16.   今天下午,我寫好作業后下樓
  17. gěi
  18. ?g
  19. ér
  20. jiāo
  21. shuǐ
  22.  
  23. rán
  24.  
  25. kàn
  26. dào
  27. yǒu
  28. zhī
  29. zài
  30. 給花兒澆水。忽然,我看到有一只螞蟻在
  31. bān
  32. zhe
  33. xiǎo
  34. kuài
  35. táng
  36.  
  37. shì
  38.  
  39. guǎn
  40. shǐ
  41. chū
  42. duō
  43. 搬著一小塊糖粒,可是,不管它使出多大
  44. de
  45. jìn
  46. táng
  47. hái
  48. shì
  49. dài
  50. zài
  51. yuán
  52.  
  53. dòng
  54. dòng
  55.  
  56. shì
  57. 的勁糖粒還是待在原地,一動不動。于是
  58.  
  59. pǎo
  60. huí
  61. dòng
  62. xué
  63.  
  64. tóng
  65. bàn
  66. pèng
  67. pèng
  68. chù
  69. jiǎo
  70.  
  71. hǎo
  72. xiàng
  73. zài
  74. ,它跑回洞穴,和同伴碰碰觸角,好像在
  75. qiú
  76. zhù
  77.  
  78. guò
  79. le
  80. miǎo
  81. zhōng
  82.  
  83. pái
  84. pái
  85. zhe
  86. zhěng
  87. de
  88. 求助。過了幾秒鐘,一排螞蟻排著整齊的
  89. duì
  90. xiàng
  91. duì
  92. yàng
  93. hào
  94. hào
  95. dàng
  96. dàng
  97. lái
  98. le
  99.  
  100. men
  101. 隊伍像大部隊一樣浩浩蕩蕩地來了,它們
  102. yǒu
  103. de
  104. dào
  105. táng
  106. shàng
  107.  
  108. yǒu
  109. de
  110. zài
  111. xià
  112. miàn
  113. bān
  114. zhe
  115.  
  116. zhēn
  117. shì
  118. 有的爬到糖粒上,有的在下面搬著,真是
  119. tuán
  120. jié
  121. liàng
  122. ya
  123.  
  124. táng
  125. bèi
  126. bān
  127. dòng
  128. le
  129.  
  130. 團結力量大呀!糖粒被搬動了!
  131.  
  132.  
  133.  
  134. zhēn
  135. pèi
  136. yǒu
  137. zhè
  138. zhǒng
  139. tuán
  140. jié
  141. de
  142. jīng
  143. shén
  144.  
  145.  我真佩服螞蟻有這種團結的精神,
  146. gēn
  147.  
  148. yǒu
  149. shí
  150. hòu
  151. kuì
  152.  
  153. 跟螞蟻比,有時候我也自愧不如!
  154.  
  155.  
  156.  
  157.  
  158.  
  159.  
  160.  
  161.  
  162.  
  163.  
  164.   
    
   無注音版:
    
    
    
    今天下午,我寫好作業后下樓給花兒澆水。忽然,我看到有一只螞蟻在搬著一小塊糖粒,可是,不管它使出多大的勁糖粒還是待在原地,一動不動。于是,它跑回洞穴,和同伴碰碰觸角,好像在求助。過了幾秒鐘,一排螞蟻排著整齊的隊伍像大部隊一樣浩浩蕩蕩地來了,它們有的爬到糖粒上,有的在下面搬著,真是團結力量大呀!糖粒被搬動了!
    
    我真佩服螞蟻有這種團結的精神,跟螞蟻比,有時候我也自愧不如!
    
    
    
    
     

    螞蟻莊園

    小學生日記348字
    作者:小屁蟲蟲
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yǒu
   • zuò
   • měi
   • de
   • zhuāng
   • yuán
   •  ?。骸 ∮幸蛔利惖奈浵伹f園
   •  
   • xiǎo
   • niǎo
   • zài
   • shù
   • shàng
   • zhā
   • zhā
   • de
   • chàng
   • zhe
   •  
   •    
   • bāo
   • xiǎn
   • kuáng
   • ,小鳥在樹上吱吱喳喳的唱著歌,*煲顯誑
   • dùn
   • zhí
   • nài
   •  
   • tóu
   •  
   • nǐng
   •  
   • huī
   • xìng
   • huáng
   •  
   • tāo
   • dīng
   •  
   • 燉值耐嫠:屠投?擰:鋈揮幸黃?饕叮?
   • 閱讀全文

    觀察日記

    小學生日記710字
    作者:張舒淇
   •  
   •  
   •  
   •  
   • lái
   •  
   • yuán
   •  
   •  
   •  
   •   來 源  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   •  
   •  917日 ,星期四 
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • lǎo
   • shī
   • ràng
   • men
   • guān
   • chá
   • yàng
   • dōng
   •  
   •  今天,老師讓我們觀察一樣東西。我
   • 閱讀全文

    懷念螞蟻

    小學生日記381字
    作者:陳海霞
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zhè
   • zhōu
   •  
   • suí
   • zhe
   •     這周,我隨著爸爸媽
   • huí
   • le
   • lǎo
   • jiā
   •  
   • yóu
   • le
   • liǎng
   • jiān
   • fáng
   • gěi
   • bié
   • rén
   •  
   • 媽回了老家。由于租了兩間房子給別人,
   • suǒ
   • huí
   • dào
   • lǎo
   • jiā
   •  
   • rán
   • yǎn
   • kàn
   • dào
   • de
   • jiù
   • shì
   • 所以一回到老家,自然第一眼看到的就是
   • 閱讀全文

    觀察日記:螞蟻

    小學生日記240字
    作者:大波
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zhōng
   •  
   • guān
   • chá
   • le
   • zhōng
   • de
   •  
   • 今天中午,我觀察了一個中午的螞蟻。
   • xiān
   • shì
   • fàn
   • yǐn
   • zhe
   •  
   • xiān
   • shì
   • liǎng
   • 我先是拿一粒米飯吸引著螞蟻,先是兩字
   • zhī
   •  
   • pǎo
   • le
   • guò
   • lái
   • kàn
   • men
   • de
   • yàng
   • hǎo
   • xiàng
   • shì
   • 只螞蟻,跑了過來我看他們的樣子好像是
   • 閱讀全文

    螞蟻歷險記

    小學生日記328字
    作者:張雯
   •  
   •  
   • zài
   • xué
   • xiào
   • zuò
   • quán
   • xiě
   • wán
   • le
   •  
   • xià
   • fàng
   • xué
   • huí
   •  在學校把作業全寫完了,下午放學回
   • jiā
   •  
   • xián
   • de
   • liáo
   •  
   • zài
   • jiā
   • héng
   • sǎo
   • quān
   •  
   • xiàn
   • le
   • 家,閑的無聊。在家橫掃一圈,發現了弟
   • de
   • kuàng
   • quán
   • shuǐ
   • píng
   •  
   • píng
   • gài
   • shàng
   • yòng
   • dìng
   • zhā
   • le
   • 弟的礦泉水瓶,瓶蓋上弟弟用釘子扎了七
   • 閱讀全文

    螞蟻王國里的我

    小學生日記627字
    作者:PETERZ
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •     
   •  
   •  
   • zǎo
   • chén
   •  
   • zhèn
   • hào
   • jiǎo
   • shēng
   • chǎo
   • xǐng
   •  
   • kàn
   • jiàn
   •  早晨,一陣號角聲把我吵醒,看見自
   • qún
   • shuì
   • zài
   • kuān
   • ?
   • de
   •  
   • de
   • tóu
   • biàn
   • 己和一群螞蟻睡在寬敞的窩里,我的頭變
   • 閱讀全文

    螞蟻王國里的我

    小學生日記627字
    作者:PETERZ
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •     
   •  
   •  
   • zǎo
   • chén
   •  
   • zhèn
   • hào
   • jiǎo
   • shēng
   • chǎo
   • xǐng
   •  
   • kàn
   • jiàn
   •  早晨,一陣號角聲把我吵醒,看見自
   • qún
   • shuì
   • zài
   • kuān
   • ?
   • de
   •  
   • de
   • tóu
   • biàn
   • 己和一群螞蟻睡在寬敞的窩里,我的頭變
   • 閱讀全文

    觀察日記一春天

    小學生日記226字
    作者:李文
   •  
   •  
   • guān
   • chá
   • chūn
   • tiān
   •  
   •  
   •  觀察日記一春天 
   •  
   •  
   •  
   • chūn
   • tiān
   • qiāo
   • qiāo
   • lái
   • le
   •  
   • chū
   • mén
   •  
   • yáng
   • guāng
   • wēn
   •  春天悄悄地來了,一出門,陽光溫
   • nuǎn
   • de
   • zhào
   • yào
   • zhe
   •  
   • shàng
   • de
   • huǒ
   • men
   • huàn
   • shàng
   • piāo
   • liàng
   • 暖的照耀著大地。路上的伙們已換上漂亮
   • 閱讀全文

    觀察日記:熱脹冷縮?

    小學生日記203字
    作者:葉彬杰
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zhù
   • le
   • ma
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • wán
   • yān
   • ?g
   •  
   •   記住了嗎? 今天我玩煙花,
   • rán
   • kàn
   • dào
   • guài
   • de
   • xiàn
   • xiàng
   •  
   • lǎo
   • shī
   • dōu
   • shuō
   • guò
   • zhàng
   • lěng
   • 居然看到奇怪的現象。老師都說過熱脹冷
   • suō
   •  
   • shì
   • jīn
   • tiān
   • xiàn
   • suō
   • le
   •  
   • 縮??墒俏医裉彀l現熱縮了。
   • 閱讀全文

    觀察日記

    小學生日記691字
    作者:夢幻女孩
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • xiǎo
   •  
   •  200937日 星期六 小雨 
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • zǎo
   • zǎo
   • jiù
   • chuáng
   • zhǒng
   • dòu
   • le
   •  
   • xiān
   • zhǎo
   •  今天,我早早就起床種豆了。我先找
   • lái
   • le
   • zhī
   • wǎn
   •  
   • rán
   • hòu
   • dào
   • nǎi
   • nǎi
   • de
   • cài
   • shàng
   • le
   • 來了一只碗,然后到奶奶的菜地上挖了一
   • 閱讀全文

    看螞蟻搬運食物

    小學生日記549字
    作者:朱華
   •  
   •  
   •  
   • kàn
   • bān
   • yùn
   • shí
   •  看螞蟻搬運食物
   •  
   •  
   • zhū
   • huá
   •  
   •  朱華 
   •  
   •  
   • zhōng
   •  
   • zài
   • chē
   • biān
   • kàn
   • le
   • shì
   • lái
   •  中午,我在車庫邊看了螞蟻是如何來
   • 閱讀全文

    觀察貓

    小學生日記352字
    作者:肖東
   •  
   •  
   •  
   • guān
   • chá
   • ?
   •  觀察貓
   •  
   •  
   • jiā
   • mén
   • kǒu
   • yǒu
   • zhī
   • ?
   •  
   • jīn
   •  
   • yòu
   • shēng
   • le
   • sān
   •  我家門口有幾只貓,如今,又生了三
   • zhī
   •  
   • zhè
   • zhī
   • ?
   • měi
   • tiān
   • zài
   • xiǎo
   • zǒu
   • lái
   • zǒu
   •  
   • 只。這幾只貓每天在小區里走來走去,不
   • 閱讀全文

    觀察太陽花

    小學生日記371字
    作者:唐 嵩
   •  
   •  
   •  
   • guān
   • chá
   • tài
   • yáng
   • ?g
   •  
   •  觀察太陽花 
   •  
   • táng
   •  
   • sōng
   • 唐 嵩
   •  
   •             
   • nián
   •       
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   • 2008111日 星期六 晴 
   • 閱讀全文

    觀察日記——泡豆子

    小學生日記1958字
    作者:魏思夢
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • guān
   • chá
   • liù
   •  
   •  
   • pào
   •     觀察日記六則——泡
   • dòu
   •  
   •  
   • liào
   • chǎng
   • xiāng
   • zhōng
   • xīn
   • xiǎo
   • xué
   •  
   • nián
   •  
   • wèi
   • mèng
   •  廖場鄉中心小學 四年級 魏思夢
   • 閱讀全文

    豆芽觀察日記

    小學生日記1189字
    作者:薄荷愛麗…
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • tiān
   •  
   • qíng
   •    2006915日 星期五 天氣:晴
   •  
   • 
   •  
   • pào
   • dòu
   •  
   •  
   •  
   • xiǎo
   •  
   • 泡豆子  小荷 
   • 閱讀全文

    有趣的一次觀察

    小學生日記674字
    作者:謝悅洋
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   •  
   •    928日 星期日 
   •  
   •  
   • yǒu
   • de
   • guān
   • chá
   •  
   •  
   •  有趣的一次觀察 
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • yáng
   • guāng
   • càn
   • làn
   •  
   • tiān
   • qíng
   • lǎng
   •  
   • shì
   •  今天,陽光燦爛、天氣晴朗,是一個
   • 閱讀全文

    觀察日記—泡黃豆(四)

    小學生日記283字
    作者:曾雨清
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •   43日 星期五 晴
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zǎo
   • shàng
   • chuáng
   •  
   • cōng
   • máng
   • de
   • shuā
   • le
   •  今天早上我一起床,匆忙的地刷了
   •  
   • chī
   • le
   • zǎo
   • cān
   • jiù
   • pǎo
   • dào
   • lán
   • páng
   • le
   •  
   • chuāng
   • lián
   • 牙,吃了早餐就跑到籃子旁了,拉起窗簾
   • 閱讀全文

    觀察日記—泡黃豆(三)

    小學生日記362字
    作者:曾雨清
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   •  
   • yīn
   •   42日 星期四 陰
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zǎo
   • shàng
   •  
   • chuān
   • hǎo
   •  
   • shuā
   •  今天早上,我穿好衣服,顧不得刷
   •  
   • jiù
   • pǎo
   • dào
   • shuǐ
   • pén
   • páng
   • le
   •  
   • 牙,就跑到水盆旁了。
   • 閱讀全文

    觀察日記—泡黃豆(二)

    小學生日記161字
    作者:曾雨清
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   • sān
   •  
   • yīn
   •   41日 星期三 陰
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • fàng
   • xué
   • hòu
   •  
   • xìng
   • fèn
   • de
   • kāi
   • jiā
   • mén
   •  
   •  今天放學后,我興奮的打開家門,把
   • shū
   • bāo
   • rēng
   • zài
   • shàng
   •  
   • dài
   • pǎo
   • dào
   • shuǐ
   • pén
   • páng
   • 書包扔在椅子上,迫不及待地跑到水盆旁
   • 閱讀全文

    觀察日記—泡黃豆(六)

    小學生日記236字
    作者:曾雨清
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   •  
   • yīn
   •   45日 星期日 陰
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zǎo
   • shàng
   • chuáng
   • hòu
   •  
   • yòu
   • xiàng
   • wǎng
   • cháng
   • yàng
   •  今天早上起床后,我又像往常一樣
   • lái
   • dào
   • lán
   • páng
   • gěi
   • dòu
   • bǎo
   • bǎo
   • shuǐ
   •  
   • 來到籃子旁給豆寶寶灑水。
   • 閱讀全文

    觀察日記—泡黃豆(五)

    小學生日記267字
    作者:曾雨清
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • yīn
   •  44日 星期六 陰
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • xīng
   • liù
   •  
   • zǎo
   • shàng
   • chuáng
   • bié
   •  今天是星期六,早上我起床起得特別
   • wǎn
   •  
   • děng
   • chuáng
   •  
   • dōu
   •       
   • diǎn
   • duō
   • le
   •  
   • láo
   • 晚,等我一起床,都10點多了,我摸摸疲勞
   • 閱讀全文

    螞蟻不團結

    小學生日記150字
    作者:蔡則珉
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   • èr
   •  
   • qíng
   •  2009519日 星期二 晴
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • zài
   • gōng
   • jiāo
   • chē
   • zhàn
   • nǎi
   • nǎi
   • děng
   • chē
   •  
   •  今天,我在公交車站和奶奶等車,
   • 閱讀全文

    觀察日記 蠶寶寶

    小學生日記543字
    作者:張舒淇
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • guān
   • chá
   •  
   •  
   •   觀察日記 
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   •  
   •  423日 ,星期五 
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • de
   • cán
   • bǎo
   • bǎo
   • yuè
   • lái
   • yuè
   •  
   • jīng
   •  今天,我的蠶寶寶越來越大,已經
   • 閱讀全文

    小學生觀察日記

    小學生日記206字
    作者: 李響
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • qíng
   •  
   • xīng
   •  2008822日 晴 星期五
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • gěi
   • xuǎn
   • le
   • shí
   • bǎo
   • mǎn
   •  今天媽媽給我選擇了十幾個顆粒飽滿
   • de
   • dòu
   •  
   • men
   • fàng
   • zài
   • pán
   •  
   • rán
   • hòu
   • zài
   • pán
   • 的綠豆,把它們放在盤子里,然后在盤子
   • 閱讀全文

    觀察日記

    小學生日記266字
    作者:丁離池
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • guān
   • chá
   • de
   • shì
   • xiǎo
   • xiǎo
   •  
   •   我今天觀察的是小雞和小鴨,它
   • men
   • fēi
   • cháng
   • ài
   •  
   • fēi
   • cháng
   • de
   •  
   • diào
   •  
   •  
   • kàn
   • men
   • 們非??蓯?,也非常的“調皮”,看它們
   • bèng
   • lái
   • bèng
   • de
   • yàng
   •  
   • ?
   • hěn
   • kāi
   • xīn
   •  
   • 蹦來蹦去的樣子,一定很開心!
   • 閱讀全文

    大榕樹的觀察日記(三)

    小學生日記247字
    作者:李法臻
   •  
   •  
   •  
   •  
   • tiān
   • hòu
   •  
   • róng
   • shù
   • mào
   • le
   •  
   • sān
   •   幾天以后,大榕樹冒芽了,那三
   • zhǒng
   • yán
   • de
   • ér
   • xiàng
   •  
   • sān
   • gǒu
   • wěi
   • cǎo
   •  
   •  
   • 種顏色的芽兒像“三色狗尾巴草”,一不
   • liú
   • shén
   • hái
   • wéi
   • shì
   • gǒu
   • cháng
   • ne
   •  
   • hòu
   • lái
   • zhè
   • xiē
   • gǒu
   • 留神還以為那是熱狗腸呢!后來這些熱狗
   • 閱讀全文

    蠶寶寶的觀察日記

    小學生日記306字
    作者:李法臻
   •  
   •  
   •  
   • xué
   • xiào
   • zhōng
   • cán
   • bǎo
   • bǎo
   • le
   •  
   • xìng
   • fèn
   • le
   •  學校終于發蠶寶寶了,我興奮極了
   •  
   • shēn
   • cái
   • yòu
   • duǎn
   • yòu
   •  
   • zuǐ
   • de
   •  
   • wěi
   • hái
   • !它身材又短又細,嘴巴大大的,尾巴還
   • yǒu
   • gēn
   • ròu
   •  
   • néng
   • shì
   • yòng
   • lái
   • xià
   • rén
   • de
   • ba
   •  
   • 有一根肉刺,可能是用來嚇人的吧?爬起
   • 閱讀全文

    觀察日記一則

    小學生日記177字
    作者:doubaoqi
   •  
   •  
   •  
   •       
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   • èr
   •  
   • tiān
   •  
   • qíng
   •  1022日 星期二 天氣 晴
   •  
   •  
   • jiā
   • yǎng
   • le
   • tiáo
   • shēng
   • lóng
   • huó
   • de
   • jǐn
   •  
   • yǒu
   • de
   •  我家養了七條生龍活虎的錦鯉。有的
   • shì
   • hóng
   •  
   • yóu
   • dòng
   • de
   • xiǎo
   • tài
   • yáng
   •  
   • yǒu
   • de
   • 是大紅色,如一個個游動的小太陽;有的
   • 閱讀全文

    觀察日記

    小學生日記340字
    作者:李玉潔
   •  
   •  
   •  
   • guān
   • chá
   •  觀察日記
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •       
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   • sān
   •  
   • qíng
   •  20081224日 星期三 晴
   •  
   • 
   • 閱讀全文

    有趣的觀察

    小學生日記385字
    作者:段玉茹
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •   
   •  
   •  
   • yǒu
   • de
   • guān
   • chá
   •  有趣的觀察
   • rén
   • mín
   • xiǎo
   • xué
   • sān
   • nián
   • bān
   •  
   • duàn
   • 人民小學三年級四班 段玉茹
   • 閱讀全文
   极速3Dapp

   <tbody id="hov2l"></tbody>
   1. <button id="hov2l"></button>
   2. <li id="hov2l"></li>
    <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

     台山 | 正定 | 安吉 | 锦州 | 台北 | 龙岩 | 燕郊 | 吴忠 | 南京 | 灌云 | 北海 | 青海西宁 | 三沙 | 衡阳 | 朝阳 | 钦州 | 迁安市 | 包头 | 神木 | 滁州 | 博罗 | 黄南 | 安岳 | 大庆 | 平顶山 | 简阳 | 兴安盟 | 大兴安岭 | 吴忠 | 绵阳 | 朝阳 | 固原 | 株洲 | 铜陵 | 吐鲁番 | 广安 | 莱州 | 包头 | 义乌 | 绥化 | 吐鲁番 | 辽阳 | 焦作 | 石河子 | 商丘 | 信阳 | 漯河 | 澳门澳门 | 山西太原 | 德州 | 锡林郭勒 | 泰兴 | 台山 | 辽源 | 辽阳 | 揭阳 | 襄阳 | 大庆 | 蚌埠 | 宜都 | 瑞安 | 保定 | 吴忠 | 安庆 | 宜宾 | 海东 | 赣州 | 咸阳 | 酒泉 | 渭南 | 南通 | 阿勒泰 | 云浮 | 武威 | 澳门澳门 | 浙江杭州 | 宿迁 | 迪庆 | 西藏拉萨 | 仁怀 | 鸡西 | 湘西 | 哈密 | 菏泽 | 衡阳 | 塔城 | 开封 | 益阳 | 东方 | 通辽 | 博尔塔拉 | 临沂 | 延安 | 凉山 | 宿州 | 衡水 | 和田 | 邢台 | 松原 | 永州 | 甘南 | 如东 | 酒泉 | 沭阳 | 如皋 | 神农架 | 株洲 | 黔南 | 茂名 | 西藏拉萨 | 阜阳 | 梧州 | 嘉善 | 迁安市 | 玉环 | 恩施 | 滨州 | 嘉兴 | 台州 | 燕郊 | 松原 | 山西太原 | 汝州 | 邢台 | 保定 | 濮阳 | 燕郊 | 漳州 | 宁夏银川 | 台湾台湾 | 仙桃 | 偃师 | 瑞安 | 百色 | 定西 | 宿州 | 伊犁 | 安徽合肥 | 保山 | 启东 | 河北石家庄 | 汕尾 | 四川成都 | 包头 | 安吉 | 伊犁 | 明港 | 项城 | 仁怀 | 牡丹江 | 改则 | 鞍山 | 海南 | 唐山 | 三亚 | 九江 | 丽水 | 德阳 | 安顺 | 三亚 | 塔城 | 四平 | 雅安 | 柳州 | 安徽合肥 | 凉山 | 东莞 | 临海 | 枣庄 | 阿拉尔 | 如东 | 三河 | 随州 | 芜湖 | 濮阳 | 益阳 | 崇左 | 仙桃 | 日土 | 江苏苏州 | 崇左 | 三沙 | 包头 | 莒县 | 湖南长沙 | 包头 | 昭通 | 湖州 | 包头 | 塔城 | 浙江杭州 | 阿拉善盟 | 新余 | 垦利 | 商洛 | 河南郑州 | 澳门澳门 | 吐鲁番 | 阜新 | 安吉 | 柳州 | 宁波 | 正定 | 梧州 | 涿州 | 朔州 | 昌都 | 汉川 | 阜阳 | 定安 | 本溪 | 阿里 | 汉川 | 三河 | 赤峰 | 新余 | 塔城 | 通辽 | 酒泉 | 安徽合肥 | 博尔塔拉 | 新疆乌鲁木齐 | 顺德 | 青州 | 榆林 | 大同 | 安顺 | 吉林 | 延安 | 鄂州 | 曹县 | 嘉峪关 | 平潭 | 馆陶 | 兴安盟 | 常德 | 湛江 | 垦利 | 吴忠 | 伊春 | 日土 | 安顺 | 延安 | 招远 | 济宁 | 盘锦 | 白山 | 改则 | 建湖 | 辽阳 | 东方 | 威海 | 那曲 | 朝阳 | 招远 | 广汉 | 丹东 | 湛江 | 滁州 | 延边 | 伊犁 | 本溪 | 河南郑州 | 六安 | 潜江 | 石嘴山 | 鄢陵 | 温州 | 阿勒泰 | 徐州 | 大连 | 乌兰察布 | 嘉善 | 宜昌 | 新乡 | 丽江 | 毕节 | 齐齐哈尔 | 蓬莱 | 怒江 | 茂名 | 乳山 | 阿克苏 | 保亭 | 垦利 | 梅州 | 金昌 | 海丰 | 蚌埠 | 巴彦淖尔市 | 中山 | 焦作 | 邹平 | 郴州 | 长治 | 陕西西安 | 赵县 | 芜湖 | 新疆乌鲁木齐 | 南安 | 济源 | 临汾 | 白山 | 甘肃兰州 | 淮安 | 张北 | 玉林 | 随州 | 台北 | 衡水 | 黄山 | 普洱 | 肥城 | 兴安盟 | 宣城 | 阜阳 | 宁国 | 甘肃兰州 | 柳州 | 昭通 | 吕梁 | 山东青岛 | 枣庄 | 渭南 | 黑河 | 石河子 | 玉林 | 大丰 | 金华 | 防城港 | 长治 | 新沂 | 澄迈 | 眉山 | 玉溪 | 库尔勒 | 浙江杭州 | 馆陶 | 福建福州 | 寿光 | 阿拉尔 | 邢台 | 海拉尔 | 萍乡 | 广安 | 哈密 | 无锡 | 启东 | 白银 | 揭阳 | 海丰 | 鹤岗 | 阿拉尔 | 蚌埠 | 伊犁 | 乐山 | 吴忠 | 泗洪 | 大兴安岭 | 遵义 | 基隆 | 邢台 | 黄南 | 金昌 | 潍坊 | 苍南 | 萍乡 | 汉川 | 阿拉尔 | 佳木斯 | 玉环 | 佛山 | 甘肃兰州 | 河源 | 伊春 | 保亭 | 仙桃 | 榆林 | 贵港 | 慈溪 | 博尔塔拉 | 昭通 | 三亚 | 瓦房店 | 濮阳 | 文山 | 张北 | 阳泉 | 安阳 | 滨州 | 丽江 | 汝州 | 漳州 | 河南郑州 | 晋城 | 威海 | 日照 | 五家渠 | 海东 | 蓬莱 | 金坛 | 陕西西安 | 台北 | 锡林郭勒 | 安阳 | 正定 | 黔西南 | 安吉 | 五家渠 | 开封 | 神木 | 垦利 | 山东青岛 | 贵港 | 海安 | 七台河 | 海西 | 海南海口 | 临猗 | 台北 | 启东 | 天门 | 乌海 | 阜新 | 南京 | 齐齐哈尔 | 湖北武汉 | 昌吉 | 双鸭山 | 北海 | 荆州 | 灌南 | 丹东 | 临沂 | 东莞 | 台山 | 南平 | 醴陵 | 益阳 | 新余 | 邳州 | 惠州 | 梧州 | 巴中 | 赵县 | 阿拉尔 | 湘潭 | 固原 | 绵阳 | 濮阳 | 海拉尔 | 林芝 | 台北 | 萍乡 | 莒县 | 无锡 | 黔南 | 安徽合肥 | 东海 | 绵阳 | 馆陶 | 醴陵 | 廊坊 | 滁州 | 乌兰察布 | 吉林 | 金昌 | 乐清 | 济宁 | 鹤壁 | 北海 | 宜春 | 白山 | 白银 | 临海 | 保亭 | 连云港 | 塔城 | 玉林 | 巴彦淖尔市 | 韶关 | 天门 | 百色 | 葫芦岛 | 厦门 | 泗洪 | 巴音郭楞 | 鹰潭 | 济南 | 昌吉 | 廊坊 | 信阳 | 乐山 | 临海 | 宣城 | 图木舒克 | 三明 | 青海西宁 | 江西南昌 | 百色 | 昌吉 | 遂宁 | 临海 | 寿光 | 昭通 | 南阳 | 甘肃兰州 | 新泰 | 海门 | 曲靖 | 唐山 | 福建福州 | 安阳 | 广安 | 白银 | 榆林 | 襄阳 | 连云港 | 朝阳 | 公主岭 | 乐清 | 遵义 | 阳泉 | 大兴安岭 | 海北 | 甘孜 | 株洲 | 晋中 | 昆山 | 五家渠 | 邳州 | 海西 | 克孜勒苏 | 池州 | 韶关 | 咸阳 | 邹平 | 宁夏银川 | 哈密 | 辽阳 | 桓台 | 海北 | 邹平 | 新沂 | 葫芦岛 | 霍邱 | 湛江 | 绍兴 | 江苏苏州 | 阿坝 | 普洱 | 珠海 | 永新 | 定西 | 燕郊 | 滨州 | 湖州 | 孝感 | 蓬莱 | 定安 | 鞍山 | 西双版纳 | 宜昌 | 崇左 | 林芝 | 吐鲁番 | 临沧 | 蚌埠 | 渭南 | 呼伦贝尔 | 广饶 | 吉林长春 | 齐齐哈尔 | 伊犁 | 平顶山 | 普洱 | 伊犁 | 抚顺 | 潮州 | 本溪 | 蚌埠 | 崇左 | 阜新 | 崇左 | 兴安盟 | 金坛 | 雅安 | 公主岭 | 顺德 | 南安 | 滕州 | 大庆 | 晋城 | 金昌 | 寿光 | 三沙 | 乳山 | 信阳 | 大连 | 巴中 | 雄安新区 | 铜川 | 乌海 | 长兴 | 三沙 | 信阳 | 淮安 | 日喀则 | 中卫 | 吉林长春 | 遂宁 | 邵阳 | 昭通 | 烟台 | 四平 | 营口 | 南安 | 达州 | 吕梁 | 梧州 | 吉林 | 克拉玛依 | 平潭 | 黄冈 | 杞县 | 黔西南 | 台南 | 张家口 | 仁寿 | 辽阳 | 永康 | 白沙 | 包头 | 灌南 | 海南海口 | 吉安 | 通化 | 瑞安 | 烟台 | 百色 | 博罗 | 邢台 | 哈密 | 仙桃 | 大理 | 平凉 | 新余 | 宜昌 | 大连 | 自贡 | 和田 | 通辽 | 枣庄 | 如皋 | 镇江 | 泉州 | 秦皇岛 | 昌吉 | 天水 | 邳州 | 新乡 | 昌吉 | 阜新 | 吐鲁番 | 张北 | 凉山 | 包头 | 垦利 | 保山 | 涿州 | 佳木斯 | 澄迈 | 鹤岗 | 绵阳 | 沛县 | 赣州 | 武威 | 博尔塔拉 | 曲靖 | 沧州 | 长垣 | 西藏拉萨 | 白山 | 龙口 | 台湾台湾 | 洛阳 | 巴彦淖尔市 | 海西 | 亳州 | 单县 | 龙口 | 黑龙江哈尔滨 | 崇左 | 雄安新区 | 溧阳 | 巢湖 | 保定 | 贵港 | 怒江 | 东台 | 三沙 | 新疆乌鲁木齐 | 蚌埠 | 迪庆 | 资阳 | 沭阳 | 广安 | 承德 | 琼海 | 诸城 | 喀什 | 德州 | 诸暨 | 杞县 | 梧州 | 枣阳 | 庆阳 | 延安 | 嘉峪关 | 文昌 | 临猗 | 南安 | 白城 | 舟山 | 忻州 | 营口 | 三亚 | 临夏 | 榆林 | 永州 | 保亭 | 如东 | 包头 | 深圳 | 德阳 | 上饶 | 五家渠 | 日喀则 | 铜川 | 湖南长沙 | 仁寿 | 阿拉尔 | 苍南 | 葫芦岛 | 漳州 | 忻州 | 淮北 | 张掖 | 迁安市 | 赣州 | 青州 | 伊春 | 大连 | 晋江 | 崇左 | 龙口 | 台北 | 上饶 | 鸡西 | 黔西南 | 蓬莱 | 三门峡 | 常州 | 雅安 | 丽水 | 三河 | 苍南 | 桐乡 | 改则 | 汕尾 | 七台河 | 蓬莱 | 宜都 | 萍乡 | 濮阳 | 广汉 | 遂宁 | 怒江 | 日土 | 七台河 | 安庆 | 海宁 | 宁波 | 滨州 | 秦皇岛 | 枣庄 | 遂宁 | 建湖 | 台中 | 济宁 | 咸宁 | 达州 | 巴彦淖尔市 | 南京 | 陕西西安 | 南通 | 三门峡 | 灌云 | 高雄 | 宝鸡 | 宿州 | 燕郊 | 鄂尔多斯 | 江门 | 余姚 | 台山 | 赤峰 | 嘉善 | 五家渠 | 吐鲁番 | 连云港 | 唐山 | 博尔塔拉 | 慈溪 | 淄博 | 遵义 | 桓台 | 大同 | 阿拉尔 | 湖北武汉 | 德阳 | 巴中 | 迪庆 | 西藏拉萨 | 商丘 | 安顺 | 秦皇岛 | 铜川 | 商洛 | 定州 | 湖北武汉 | 惠州 | 承德 | 酒泉 | 诸暨 | 衡阳 | 莱芜 | 石狮 | 荆州 | 张掖 | 江苏苏州 | 葫芦岛 | 东营 | 四川成都 | 武威 | 玉溪 | 西藏拉萨 | 酒泉 | 湖南长沙 | 济南 | 资阳 | 厦门 | 攀枝花 | 浙江杭州 | 咸阳 | 甘南 | 阿拉尔 | 衡水 | 如皋 | 东方 | 大庆 | 咸阳 | 昌吉 | 镇江 | 西藏拉萨 | 金华 | 安阳 | 平潭 | 燕郊 | 随州 | 自贡 | 鄂尔多斯 | 海南海口 | 日喀则 | 揭阳 | 怒江 | 珠海 | 六盘水 | 大理 | 潜江 | 泉州 | 崇左 | 吉林 | 佳木斯 | 澳门澳门 | 东台 | 兴化 | 昭通 | 清远 | 台湾台湾 | 芜湖 | 亳州 | 通辽 | 黑龙江哈尔滨 | 晋中 | 东营 | 赣州 | 汉中 | 湛江 | 晋城 | 白城 | 垦利 | 三门峡 | 灵宝 | 陇南 | 临海 | 莆田 | 新泰 | 乐平 | 苍南 | 嘉峪关 | 吉林 | 襄阳 | 汉中 | 阿坝 | 保定 | 南阳 | 山东青岛 | 深圳 | 邢台 | 顺德 | 招远 | 阿坝 | 许昌 | 沧州 | 贵港 | 巴中 | 赵县 | 文山 | 七台河 | 毕节 | 黑河 | 三沙 | 定安 | 新疆乌鲁木齐 | 鞍山 | 台山 | 佛山 | 日喀则 | 绍兴 | 焦作 | 宿州 | 东台 | 广元 | 滁州 | 鹤壁 | 鹤壁 | 龙口 | 保亭 | 阿拉尔 | 万宁 | 三亚 | 铜川 | 驻马店 | 红河 | 乐山 | 灵宝 | 常德 | 德阳 | 桐乡 | 仙桃 | 阿克苏 | 慈溪 | 呼伦贝尔 | 双鸭山 | 潮州 | 盐城 | 黄冈 | 雅安 | 大兴安岭 | 惠东 | 渭南 | 潍坊 | 昌都 | 衡水 | 晋城 | 白山 | 湖州 | 枣阳 | 三门峡 | 邢台 | 青州 | 济南 | 定州 | 固原 | 济源 | 宁夏银川 | 白银 | 舟山 | 贵州贵阳 | 如东 | 潍坊 | 酒泉 | 黑龙江哈尔滨 | 遵义 | 大同 | 鹤壁 | 云南昆明 | 沭阳 | 东台 | 济宁 | 沧州 | 自贡 | 淮北 | 博尔塔拉 | 济源 | 茂名 | 丽水 | 徐州 | 四川成都 | 资阳 | 湘西 | 临汾 | 温州 | 攀枝花 | 肥城 | 上饶 | 项城 | 永康 | 溧阳 | 吐鲁番 | 汕尾 | 晋江 | 南安 | 大连 | 赵县 | 玉环 | 迪庆 | 亳州 | 凉山 | 吕梁 | 十堰 | 绥化 | 陵水 | 克拉玛依 | 莒县 | 株洲 | 玉树 | 余姚 | 黄冈 | 黔西南 | 延边 | 明港 | 潮州 | 昭通 | 武夷山 | 天水 | 如皋 | 葫芦岛 | 济南 | 晋城 | 株洲 | 陕西西安 | 青州 | 项城 | 任丘 | 黄冈 | 河南郑州 | 石狮 | 浙江杭州 | 鄂尔多斯 | 梧州 | 黄冈 | 迪庆 | 德宏 | 怀化 | 黔东南 | 平凉 | 义乌 | 日照 | 泉州 | 铜陵 | 云南昆明 | 通化 | 七台河 | 佛山 | 吕梁 | 石嘴山 | 聊城 | 河北石家庄 |