<tbody id="hov2l"></tbody>
 1. <button id="hov2l"></button>
 2. <li id="hov2l"></li>
  <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

   快樂的日子

   小學生日記255字
   作者:孫安琪
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.             
  9. nián
  10.    
  11. yuè
  12.       
  13.    2008326
  14.  
  15.  
  16.  
  17. jīn
  18. tiān
  19. xiū
  20.  
  21. wǎn
  22. shàng
  23. fàng
  24. xué
  25. hòu
  26.  
  27. xiān
  28.  今天媽媽休息.晚上放學后,我先
  29. chī
  30. le
  31. kuài
  32. ér
  33. píng
  34. guǒ
  35.  
  36. rán
  37. hòu
  38. kāi
  39. shǐ
  40. xiě
  41. zuò
  42.  
  43. 吃了一塊兒蘋果,然后開始寫作業,媽媽
  44. kāi
  45. shǐ
  46. zuò
  47. fàn
  48.  
  49. měi
  50.  
  51. dōu
  52. yào
  53. sài
  54.  
  55. 則開始做飯.每次,我都要和媽媽比賽,
  56. kàn
  57. men
  58. shuí
  59. néng
  60. zuò
  61. yòu
  62. kuài
  63. yòu
  64. hǎo
  65.  
  66. dāng
  67. rán
  68.  
  69. zhè
  70. yòu
  71. 看我們誰能做得又快又好.當然,這次又
  72. shì
  73.  
  74. zuò
  75. wéi
  76. jiǎng
  77.  
  78. kàn
  79. le
  80. huì
  81. ér
  82. dòng
  83. huà
  84. 是我第一!作為獎勵,我看了一會兒動畫
  85. piàn
  86.  
  87.  
  88. 片. 
  89.  
  90.  
  91. suí
  92. zhe
  93. zhèn
  94. zhèn
  95. xiāng
  96. wèi
  97. piāo
  98. lái
  99.  
  100. chú
  101. fáng
  102. xiǎng
  103. le
  104.  隨著陣陣香味飄來,廚房里響起了媽
  105. de
  106. shēng
  107. yīn
  108.  
  109.  
  110. chī
  111. fàn
  112.  
  113.  
  114. ō
  115.  
  116. yǒu
  117. ài
  118. chī
  119. de
  120. 媽的聲音:"吃飯啦".噢,有我愛吃的
  121. suān
  122. cài
  123. fěn
  124. ér
  125.    
  126. miǎo
  127. zhǐ
  128. mái
  129. shuō
  130. nǎi
  131.  
  132. jiē
  133. chī
  134. qiè
  135. jiáo
  136. cóng
  137. jiāo
  138. mèi
  139. shuǎ
  140. 酸菜粉兒*杪枳霾說乃?秸媸竊嚼叢膠昧耍
  141.  
  142. yuè
  143. méi
  144. gān
  145. tài
  146.  
  147. ?頁粵撕眉竿肽?!?/div>
  148.  
  149.  
  150. fàn
  151. hòu
  152.  
  153. shuā
  154. wǎn
  155.  
  156. shōu
  157. shí
  158. fáng
  159. jiān
  160.  
  161. zhī
  162. hòu
  163.  飯后,媽媽刷碗,我收拾房間.之后
  164. men
  165. xià
  166.  
  167. liàn
  168. dǎo
  169.  
  170. wán
  171. zhēn
  172. kāi
  173. xīn
  174. ā
  175. 我們一起下棋,練舞蹈,玩得可真開心啊
  176.  
  177. !
  178.  
  179.  
  180. zhēn
  181. wàng
  182. měi
  183. tiān
  184. dōu
  185. néng
  186. zài
  187. jiā
  188.  
  189. yǒu
  190. le
  191.  
  192.  真希望媽媽每天都能在家.有了她,
  193. de
  194. zǒng
  195. shì
  196. zhè
  197. me
  198. kuài
  199. yòu
  200. chōng
  201. shí
  202.  
  203.  
  204. 我的日子總是這么快樂又充實! 
  205.  
  206.  
  207.  
  208.  
  209.   
    
   無注音版:
    
    
    
    
    2008年3月26日
    
    今天媽媽休息.晚上放學后,我先吃了一塊兒蘋果,然后開始寫作業,媽媽則開始做飯.每次,我都要和媽媽比賽,看我們誰能做得又快又好.當然,這次又是我第一!作為獎勵,我看了一會兒動畫片.
    
    隨著陣陣香味飄來,廚房里響起了媽媽的聲音:"吃飯啦".噢,有我愛吃的酸菜粉兒*杪枳霾說乃?秸媸竊嚼叢膠昧耍?頁粵撕眉竿肽兀
    
    飯后,媽媽刷碗,我收拾房間.之后我們一起下棋,練舞蹈,玩得可真開心??!
     真希望媽媽每天都能在家.有了她,我的日子總是這么快樂又充實!
    
    
    

    快樂的一天

    小學生日記393字
    作者:王志軍
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   •  
   • tiān
   •  
   • qíng
   • 200912日 星期五 天氣 晴
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • chuáng
   • zuò
   • wán
   • le
   • zuò
   •  
   • jiù
   • xià
   • lóu
   •  今天,我起床做完了作業,就下樓
   • máo
   • qiú
   • le
   •  
   • 打羽毛球了。
   • 閱讀全文

    快樂的春節

    小學生日記257字
    作者:施駿
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   •  
   •  
   •    215日 星期一 雨 
   •  
   •  
   •  
   • pàn
   • wàng
   • jiǔ
   • de
   • xīn
   • nián
   • zhōng
   • lái
   • dào
   • le
   •  
   •  我盼望已久的新年終于來到了,大
   • jiē
   • shàng
   • guà
   • mǎn
   • le
   • qìng
   • de
   • hóng
   • dēng
   • lóng
   •  
   • yuǎn
   • yuǎn
   • wàng
   • jiù
   • 街上掛滿了喜慶的大紅燈籠,遠遠望去就
   • 閱讀全文

    快樂的一天

    小學生日記231字
    作者:大波
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • qíng
   • lǎng
   • de
   •  
   • shì
   • zuì
   • kuài
   • de
   • 今天是個晴朗的日子,也是我最快樂的
   • tiān
   • 一天
   •  
   •  
   • zǎo
   • shàng
   •  
   • dài
   • lái
   • dào
   • xié
   • diàn
   •  
   • kàn
   • zhōng
   • le
   •  早上,媽媽帶我來到鞋店,我看中了
   • 閱讀全文

    快樂的夜晚

    小學生日記718字
    作者:許殿宇
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • guó
   • qìng
   • zhǎng
   • jiǎ
   • sān
   • tiān
   •  
   • wǎn
   • fàn
   • hòu
   • 今天是國慶長假第三天,晚飯后我和爸
   •  
   • chū
   • wán
   •  
   • 爸、媽媽出去玩。
   •  
   •  
   • tuō
   • chē
   • zǎi
   • zhe
   •  
   • háng
   • chē
   •  爸爸騎摩托車載著媽媽,我騎自行車
   • 閱讀全文

    快樂的一天

    小學生日記261字
    作者:bnm963
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • qíng
   • lǎng
   • de
   •  
   • shì
   •    今天是個晴朗的日子,也是
   • kuài
   • de
   • tiān
   •  
   •  
   • yuàn
   • de
   • xiǎo
   • hái
   • zhǎn
   • kāi
   • le
   • 我快樂的一天?!∥液驮豪锏男『⒄归_了
   • chǎng
   •  
   • léi
   • zhàn
   •  
   •  
   • yíng
   • yíng
   •  
   • kǎi
   •  
   • 一場“地雷戰”。我和盈盈、凱莉一組,
   • 閱讀全文

    快樂的體驗

    小學生日記1080字
    作者:peterz
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   • èr
   •  
   • qíng
   •  2009310日 星期二 晴
   •  
   •  
   •  
   • ràng
   • men
   • dàng
   • shuāng
   • jiāng
   •  
   • xiǎo
   • chuán
   • ér
   • tuī
   • kāi
   • ?
   • làng
   •  “讓我們蕩起雙漿,小船兒推開波浪
   •  
   •  
   •  
   •  
   • men
   • hēng
   • zhe
   • xiǎo
   • diào
   •  
   • zuò
   • zài
   • kāi
   • wǎng
   • yíng
   • ……,”我們哼著小調,坐在開往綠色營
   • 閱讀全文

    快樂的上午

    小學生日記406字
    作者:陳諾
   •  
   •  
   • kuài
   • de
   • shàng
   •  快樂的上午
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shàng
   •  
   •  
   • yǎn
   • yáng
   • zhī
   •  今天上午,我、何宜琰和楊之一起
   • gōng
   • yuán
   • wán
   •  
   • men
   • xiān
   • le
   • qiāng
   • chǎng
   •  
   • kāi
   • shǐ
   • qiāng
   • 去公園玩,我們先去了打槍場。開始打槍
   • 閱讀全文

    一個特殊的日子

    小學生日記619字
    作者:廖仁杰
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   • tiān
   • zhōng
   •  
   •  
   •  2009514日 星期四 天氣中雨 
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • yáng
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • yīn
   • de
   • yuè
   •  今天是陽歷 514日 ,陰歷的四月
   • èr
   • shí
   •  
   • duì
   • men
   • jiā
   • lái
   • shuō
   •  
   • zhè
   • shì
   • shū
   • de
   • 二十,對我們家來說,這是一個特殊的日
   • 閱讀全文

    不快樂的小紙條

    小學生日記566字
    作者:杜苗苗
   •  
   •  
   • kuài
   • de
   • xiǎo
   • zhǐ
   • tiáo
   •  不快樂的小紙條
   •  
   •  
   •  
   • měi
   • dāng
   • lǎo
   • shī
   • zhèng
   • zài
   • jiǎng
   • tái
   • shàng
   • huì
   • shēng
   • huì
   • de
   • jiǎng
   •  每當老師正在講臺上繪聲繪色的講
   • shí
   •  
   • měi
   • dāng
   • lǎo
   • shī
   • zhèng
   • quán
   • shén
   • guàn
   • zhù
   • de
   • zhuǎn
   • shēn
   • xiě
   • bǎn
   • shū
   • 課時,每當老師正全神貫注的轉身寫板書
   • 閱讀全文

    快樂的一天

    小學生日記248字
    作者:田展赫
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • liù
   •  
   • tiān
   •    2009713日 星期:六 天氣
   •  
   • yīn
   •  
   • diǎn
   •  
   • guǎng
   • zhōu
   • zhōng
   • shān
   • :陰 地點:廣州中山
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shuì
   • le
   • lǎn
   • jiào
   •  
   • xǐng
   • lái
   • hòu
   • kàn
   • jiàn
   •  今天我睡了個懶覺,醒來后看見爸
   • 閱讀全文

    快樂的一天

    小學生日記258字
    作者:魔焰星星
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   • èr
   •  
   • qíng
   •    200998日 星期二 晴
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • xià
   • zhèng
   • zài
   • chuān
   • suō
   • wǎng
   • luò
   • shí
   •  
   • wài
   •  今天下午我正在穿梭網絡時,意外地
   • xiàn
   • le
   • shí
   • fèn
   • hǎo
   • wán
   • de
   • yóu
   • sài
   • ěr
   • hào
   •  
   • 發現了一個十分好玩的游戲賽爾號,我迫
   • 閱讀全文

    今天是個好日子

    小學生日記546字
    作者:大牙兔
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • shì
   • bié
   • hǎo
   • de
   • ā
   •   今天,可是一個特別好的日子啊
   •  
   • !
   •  
   •  
   • shǒu
   • xiān
   • ne
   •  
   • de
   • bìng
   • hǎo
   • le
   •  
   • cóng
   • jīn
   • tiān
   • yòng
   •  首先呢,我的病好了,從今天起不用
   • 閱讀全文

    快樂的一天

    小學生日記732字
    作者:鄢然
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •  200881日 星期五 晴
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • de
   • liú
   • huǒ
   • kàng
   • téng
   • téng
   •  
   •  今天的流火炕得大地熱氣騰騰,河堤
   • de
   • shù
   • shì
   • zhī
   • fán
   • mào
   •  
   • chán
   • xiǎng
   • liàng
   • de
   • chàng
   • zhe
   •  
   • zhī
   • le
   • 的樹是枝繁葉茂,蟬響亮的唱著歌,知了
   • 閱讀全文

    快樂的一天

    小學生日記365字
    作者:dongyixi…
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  2008929日 星期一
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • guó
   • qìng
   • jiē
   • de
   • jiǎ
   •  
   • shuō
   •  
   •  
   •  今天是國慶節的假期。媽媽說:“我
   • ràng
   • qīng
   • sōng
   • xià
   •  
   • xiān
   • kàn
   • shū
   • rán
   • hòu
   • chī
   • le
   • fàn
   • ràng
   • 讓你輕松一下,你先看書然后吃了午飯讓
   • 閱讀全文

    高考的日子

    小學生日記221字
    作者:陳奕銘
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •  
   •  200866日 星期五 晴 
   •  
   • nán
   • chēn
   • zhōu
   • shì
   • jiǔ
   • wán
   • xiǎo
   •          
   • bān
   •  
   • chén
   • míng
   • 湖南郴州市九完小209班 陳奕銘
   •  
   •  
   • wǎn
   • shàng
   • zài
   • liáo
   • tiān
   •  
   •  晚上和爸媽在一起聊天。
   • 閱讀全文

    快樂的一天

    小學生日記214字
    作者:孫浚峰
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • xià
   • fàng
   • xué
   • de
   • shí
   • hòu
   •     今天下午放學的時候
   •  
   • gēn
   • yáng
   • ?
   •  
   • jiàn
   • bǎo
   •  
   • xiù
   • cái
   • dào
   • xué
   •    
   •  
   • mèi
   • ,我跟楊波、健力寶、呂秀才到學/∩砥魅
   •  
   • jìn
   • ネ妗
   • 閱讀全文

    快樂的午間休息

    小學生日記673字
    作者:AndyZhan…
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   • sān
   •  
   •  2009225日 星期三 雨
   •  
   • měi
   • zhōng
   •  
   • wǎng
   • jìng
   • yán
   • de
   • jiāo
   • shì
   •  
   • jiù
   • 每一個中午,以往靜寂嚴肅的教室,就
   • biàn
   • chéng
   • le
   • xiào
   • shēng
   • lián
   • tiān
   • de
   •  
   • tóng
   • xué
   • men
   • xiàng
   • wǎng
   • de
   •  
   • tiān
   • táng
   • 變成了笑聲連天的、同學們向往的“天堂
   • 閱讀全文

    快樂的一天

    小學生日記558字
    作者:李干
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • kuài
   • de
   • tiān
   •  
   •  
   •   快樂的一天 
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • tóng
   • xué
   • men
   • guò
   • le
   • kuài
   • de
   • tiān
   •  今天我和同學們度過了快樂的一天
   •  
   •  
   •  
   • ?! ?/div>
   • 閱讀全文

    給予是快樂的

    小學生日記348字
    作者:任暢航
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • gěi
   • shì
   • kuài
   • de
   •  
   •  
   •   給予是快樂的 
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •       
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   •  20091225日 星期五 晴 
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • wǎn
   • shàng
   •  
   • cān
   • jiā
   • yīng
   • xué
   •  今天晚上,我和爸爸去參加英孚學
   • 閱讀全文

    快樂的一天

    小學生日記213字
    作者:楊瀅而
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • yǒu
   • zhèn
   •  
   • xīng
   • sān
   •   2010421日 有陣雨 星期三
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • hěn
   • gāo
   • xìng
   •  
   • wéi
   • shí
   • me
   • ne
   •  
   •  
   •  今天,我很高興,為什么呢?呵呵!
   • men
   • cāi
   •  
   •  
   • hēng
   •  
   • liàng
   • men
   • dōu
   • cāi
   • dào
   • de
   • ne
   •  
   • yīn
   • 你們猜……哼!量你們都猜不到的呢,因
   • 閱讀全文

    快樂的六一

    小學生日記947字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xiǎo
   • xué
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •   “小學”   閱讀提示
   •  
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   • : 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文字
   •  
   • ;
   • 閱讀全文

    快樂的周末!

    小學生日記674字
    作者:廣東姚欣…
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shàng
   •  
   • xiǎo
   • zài
   • jiā
   • kàn
   • xiāng
   • gǎng
   • tái
   •  今天上午,我和小姑在家里看香港臺
   • chū
   • de
   • huǒ
   • jiē
   • huó
   • dòng
   •  
   • méi
   • yǒu
   • shí
   • me
   • gǎn
   • jiào
   •  
   • 播出的火炬接力活動,我沒有什么感覺,
   • 閱讀全文

    快樂的中秋節

    小學生日記286字
    作者:LD李鼎
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zhōng
   • qiū
   • jiē
   • shì
   • guó
   • de
   • chuán
   • tǒng
   • jiē
   • zhè
   • tiān
   • wǎn
   •   中秋節是我國的傳統節日這天晚
   • shàng
   • de
   • yuè
   • liàng
   • yuán
   • yuán
   • de
   • fēi
   • cháng
   • míng
   • liàng
   • rén
   • men
   • zài
   • zhè
   • ?li>jié
   • de
   • 上的月亮圓圓的非常明亮人們在這皎潔的
   • yuè
   • guāng
   • xià
   • biān
   • chī
   • yuè
   • bǐng
   • biān
   • shǎng
   • yuè
   • 月光下一邊吃月餅一邊賞月
   • 閱讀全文

    快樂的星期五

    小學生日記244字
    作者:秦皇島教…
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • kuài
   • de
   • xīng
   •  
   •  
   •   快樂的星期五 
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •       
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   •  
   •  20081024日 星期五 晴  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • shì
   • zuì
   • kuài
   • de
   • tiān
   •  
   • wéi
   • shí
   • me
   • shuō
   • jīn
   • tiān
   • 今天,是最快樂的一天。為什么說今天
   • 閱讀全文

    快樂的音樂課

    小學生日記294字
    作者:王蘊涵
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yòu
   • dào
   • shàng
   • xiǎo
   • wén
   • yīn
   • xué
   • xiào
   • shàng
   • de
   • shí
   •   又到我上曉雯音樂學校上課的時
   • jiān
   • le
   •  
   • lǎo
   • shī
   • àn
   • xià
   • qín
   • jiàn
   •  
   • zài
   • yīn
   • de
   • bàn
   • zòu
   • shēng
   • zhōng
   • 間了,老師按下琴鍵,在音樂的伴奏聲中
   •  
   • men
   • kāi
   • shǐ
   • shàng
   • le
   •  
   • ,我們開始上課了。
   • 閱讀全文

    快樂的一天

    小學生日記270字
    作者: 任暢航
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • kuài
   • de
   • tiān
   •  
   •  
   •   快樂的一天 
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   •  
   • 200919日 星期五 晴  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • xià
   •  
   • fàng
   • le
   • xué
   • hòu
   •  
   • jiù
   • kuài
   •  今天下午,我放了學以后,我就快
   • 閱讀全文

    快樂的星期五

    小學生日記377字
    作者:任暢航
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • kuài
   • de
   • xīng
   •  
   •  
   •   快樂的星期五 
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   •  2009327日 星期五 晴 
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • xià
   •  
   • fàng
   • xué
   • huí
   • jiā
   •  
   • dōu
   •  
   •  今天下午,我放學回家,一摸兜,
   • 閱讀全文

    快樂的一天

    小學生日記393字
    作者:夢幻女孩
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • kuài
   • de
   • tiān
   •   快樂的一天
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • qíng
   •  328日 星期六 晴
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   •  
   • háng
   •  今天,我和爸爸、媽媽一起去步行
   • 閱讀全文

    快樂的星期五

    小學生日記290字
    作者:任暢航
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • kuài
   • de
   • xīng
   •  
   •  
   •   快樂的星期五 
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   •  2009529日 星期五 晴 
   •  
   •  
   •  
   • jiā
   • hǎo
   •  
   • jiā
   • kàn
   • zhè
   •  
   • kuài
   • de
   • xīng
   •  大家好!大家看我這個《快樂的星
   • 閱讀全文
   极速3Dapp

   <tbody id="hov2l"></tbody>
   1. <button id="hov2l"></button>
   2. <li id="hov2l"></li>
    <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

     咸阳 | 灌南 | 乐平 | 蓬莱 | 文山 | 包头 | 邯郸 | 义乌 | 宣城 | 秦皇岛 | 泗阳 | 喀什 | 永康 | 阿勒泰 | 琼中 | 莱芜 | 荆门 | 泰兴 | 四平 | 黔南 | 临猗 | 临沧 | 延边 | 琼中 | 湘潭 | 灌南 | 安庆 | 长治 | 锡林郭勒 | 邳州 | 惠州 | 宁波 | 德阳 | 岳阳 | 温岭 | 株洲 | 攀枝花 | 莱州 | 昆山 | 玉溪 | 信阳 | 马鞍山 | 宁波 | 资阳 | 绵阳 | 池州 | 宁波 | 安岳 | 漳州 | 大庆 | 汉中 | 河池 | 迪庆 | 六安 | 曲靖 | 齐齐哈尔 | 兴安盟 | 宿迁 | 平顶山 | 乐清 | 青海西宁 | 禹州 | 临汾 | 岳阳 | 河南郑州 | 包头 | 涿州 | 泰兴 | 通辽 | 绵阳 | 岳阳 | 南安 | 绥化 | 靖江 | 嘉兴 | 岳阳 | 万宁 | 广州 | 平潭 | 大理 | 朔州 | 海丰 | 台北 | 德阳 | 保定 | 定西 | 厦门 | 建湖 | 焦作 | 赣州 | 安吉 | 德宏 | 黑河 | 四平 | 达州 | 泗洪 | 邢台 | 丹东 | 玉树 | 三沙 | 安岳 | 包头 | 本溪 | 东方 | 宜都 | 安阳 | 亳州 | 邹城 | 金华 | 雅安 | 兴化 | 天水 | 三亚 | 澳门澳门 | 阿拉尔 | 黔西南 | 如皋 | 镇江 | 迁安市 | 禹州 | 扬中 | 威海 | 庆阳 | 晋中 | 海拉尔 | 醴陵 | 来宾 | 亳州 | 鹰潭 | 云浮 | 鄂尔多斯 | 保定 | 南京 | 图木舒克 | 河源 | 南充 | 和田 | 溧阳 | 贵港 | 黄山 | 朝阳 | 黄冈 | 巴音郭楞 | 绥化 | 江西南昌 | 本溪 | 章丘 | 昌都 | 嘉善 | 海宁 | 淮北 | 浙江杭州 | 茂名 | 恩施 | 青州 | 灌云 | 福建福州 | 内蒙古呼和浩特 | 任丘 | 昭通 | 南安 | 天水 | 诸暨 | 北海 | 泰州 | 广西南宁 | 枣庄 | 禹州 | 靖江 | 岳阳 | 泗阳 | 宜都 | 庄河 | 宿迁 | 邵阳 | 台湾台湾 | 昆山 | 梧州 | 铜仁 | 朔州 | 吴忠 | 黄石 | 包头 | 大庆 | 佳木斯 | 广饶 | 凉山 | 铜川 | 长垣 | 百色 | 晋城 | 荆州 | 黔南 | 东阳 | 琼中 | 荆州 | 东营 | 黄石 | 咸宁 | 云浮 | 江苏苏州 | 陕西西安 | 锡林郭勒 | 泰安 | 汉川 | 日喀则 | 燕郊 | 德宏 | 景德镇 | 黔东南 | 徐州 | 七台河 | 新余 | 嘉善 | 任丘 | 澄迈 | 仁寿 | 通化 | 台北 | 肥城 | 大庆 | 东莞 | 甘肃兰州 | 诸城 | 晋中 | 嘉峪关 | 公主岭 | 渭南 | 庄河 | 绍兴 | 舟山 | 泸州 | 莒县 | 阿克苏 | 鸡西 | 玉溪 | 白银 | 垦利 | 桐乡 | 永康 | 宁德 | 宜昌 | 台北 | 和田 | 葫芦岛 | 武夷山 | 深圳 | 定西 | 汝州 | 大理 | 万宁 | 儋州 | 江西南昌 | 项城 | 防城港 | 三明 | 天水 | 海丰 | 那曲 | 清徐 | 诸暨 | 巢湖 | 博尔塔拉 | 余姚 | 丽水 | 阜新 | 台北 | 北海 | 嘉峪关 | 随州 | 海拉尔 | 龙口 | 姜堰 | 固原 | 定西 | 山南 | 长葛 | 眉山 | 阿勒泰 | 临夏 | 诸城 | 肥城 | 陕西西安 | 安吉 | 兴安盟 | 鹤岗 | 济南 | 防城港 | 儋州 | 黔东南 | 基隆 | 定安 | 武安 | 塔城 | 濮阳 | 呼伦贝尔 | 沧州 | 日喀则 | 库尔勒 | 怀化 | 呼伦贝尔 | 燕郊 | 五指山 | 延边 | 衡水 | 屯昌 | 迪庆 | 杞县 | 辽宁沈阳 | 承德 | 德宏 | 宁国 | 莱芜 | 平潭 | 包头 | 通辽 | 慈溪 | 海宁 | 常州 | 宣城 | 澄迈 | 长治 | 醴陵 | 乌海 | 德宏 | 昭通 | 郴州 | 武威 | 桐乡 | 克拉玛依 | 潍坊 | 阿拉善盟 | 泸州 | 滕州 | 安岳 | 改则 | 果洛 | 大同 | 昭通 | 邹城 | 河池 | 任丘 | 连云港 | 山西太原 | 丹阳 | 益阳 | 九江 | 台南 | 阿拉善盟 | 泰州 | 赣州 | 海安 | 台北 | 兴安盟 | 黔东南 | 诸城 | 三河 | 台湾台湾 | 塔城 | 温州 | 鸡西 | 五指山 | 鄂尔多斯 | 宝应县 | 保定 | 莱州 | 博尔塔拉 | 那曲 | 广汉 | 迁安市 | 启东 | 淮安 | 天长 | 香港香港 | 盘锦 | 兴化 | 延边 | 琼海 | 新乡 | 惠州 | 龙口 | 河池 | 吐鲁番 | 象山 | 辽宁沈阳 | 阳江 | 黔南 | 淮北 | 张北 | 如皋 | 晋中 | 眉山 | 锡林郭勒 | 浙江杭州 | 江苏苏州 | 韶关 | 赵县 | 神木 | 包头 | 鸡西 | 大理 | 百色 | 滨州 | 武安 | 咸宁 | 黑河 | 博罗 | 六安 | 河北石家庄 | 辽阳 | 安顺 | 台北 | 武安 | 海南 | 云浮 | 枣庄 | 昌都 | 吕梁 | 百色 | 高雄 | 中卫 | 怀化 | 肇庆 | 江门 | 哈密 | 泸州 | 普洱 | 咸阳 | 石狮 | 牡丹江 | 乐山 | 吴忠 | 陇南 | 义乌 | 保定 | 玉环 | 上饶 | 乌海 | 韶关 | 濮阳 | 亳州 | 定州 | 玉林 | 天门 | 延边 | 馆陶 | 昌吉 | 东阳 | 长兴 | 灌云 | 抚州 | 宝鸡 | 新余 | 酒泉 | 金坛 | 南安 | 固原 | 遂宁 | 南京 | 陇南 | 枣阳 | 湖南长沙 | 阳泉 | 邹平 | 海南 | 新沂 | 鞍山 | 台中 | 三亚 | 蓬莱 | 南平 | 台州 | 固原 | 明港 | 牡丹江 | 承德 | 镇江 | 青海西宁 | 海南海口 | 芜湖 | 明港 | 伊春 | 济源 | 寿光 | 万宁 | 宜春 | 甘孜 | 咸宁 | 明港 | 朝阳 | 吴忠 | 河池 | 池州 | 广元 | 临海 | 湖州 | 遂宁 | 马鞍山 | 潜江 | 昌吉 | 德州 | 海东 | 泗洪 | 神木 | 防城港 | 清远 | 改则 | 河池 | 张掖 | 四川成都 | 朔州 | 泰州 | 吴忠 | 巴彦淖尔市 | 丽水 | 林芝 | 贵州贵阳 | 河池 | 新余 | 九江 | 百色 | 东方 | 乌兰察布 | 亳州 | 梧州 | 新余 | 灌南 | 湘潭 | 文昌 | 阿里 | 嘉兴 | 公主岭 | 青州 | 邹城 | 江西南昌 | 邹平 | 晋城 | 启东 | 赵县 | 三亚 | 凉山 | 宁波 | 襄阳 | 石河子 | 内江 | 泰州 | 漯河 | 枣庄 | 山西太原 | 三明 | 铁岭 | 河北石家庄 | 呼伦贝尔 | 贵港 | 铁岭 | 梅州 | 台州 | 昌吉 | 济源 | 高雄 | 海北 | 清徐 | 玉林 | 湖州 | 湖州 | 南通 | 伊犁 | 衡阳 | 宁夏银川 | 项城 | 海拉尔 | 济源 | 长兴 | 迁安市 | 西双版纳 | 南安 | 保定 | 铜陵 | 乌兰察布 | 迪庆 | 鸡西 | 定安 | 宜春 | 任丘 | 库尔勒 | 金华 | 镇江 | 宿迁 | 果洛 | 邹城 | 渭南 | 林芝 | 万宁 | 大连 | 平凉 | 扬州 | 泸州 | 迪庆 | 金昌 | 宁德 | 抚州 | 东莞 | 洛阳 | 淮北 | 禹州 | 海拉尔 | 丹东 | 五指山 | 无锡 | 三明 | 河北石家庄 | 六安 | 大同 | 鸡西 | 南充 | 孝感 | 咸阳 | 吉安 | 本溪 | 德宏 | 河北石家庄 | 凉山 | 吴忠 | 白银 | 如东 | 喀什 | 益阳 | 孝感 | 昌吉 | 海拉尔 | 靖江 | 大兴安岭 | 平凉 | 湖北武汉 | 保定 | 芜湖 | 邹平 | 武安 | 镇江 | 张北 | 淮北 | 阿拉尔 | 菏泽 | 濮阳 | 荣成 | 丽水 | 朔州 | 龙口 | 阳泉 | 黄南 | 乌海 | 揭阳 | 陵水 | 肥城 | 铜陵 | 姜堰 | 高雄 | 阜新 | 儋州 | 德清 | 桓台 | 宁夏银川 | 朝阳 | 临汾 | 黑河 | 靖江 | 德宏 | 无锡 | 恩施 | 包头 | 仁怀 | 厦门 | 泰兴 | 林芝 | 海宁 | 阿勒泰 | 宝应县 | 巴彦淖尔市 | 常德 | 启东 | 永州 | 洛阳 | 邳州 | 鄢陵 | 吐鲁番 | 普洱 | 吉林长春 | 安庆 | 丹东 | 茂名 | 河池 | 大连 | 宜宾 | 海宁 | 汕头 | 余姚 | 呼伦贝尔 | 济宁 | 葫芦岛 | 潮州 | 济南 | 德阳 | 扬州 | 广西南宁 | 邹平 | 章丘 | 通辽 | 滁州 | 海宁 | 丹阳 | 巴彦淖尔市 | 六盘水 | 郴州 | 攀枝花 | 荆门 | 白银 | 玉树 | 汉川 | 赣州 | 诸暨 | 象山 | 沭阳 | 咸宁 | 潍坊 | 昆山 | 枣庄 | 吕梁 | 定州 | 霍邱 | 昭通 | 吕梁 | 毕节 | 资阳 | 张掖 | 绵阳 | 海北 | 韶关 | 池州 | 渭南 | 桐乡 | 酒泉 | 台北 | 贵州贵阳 | 莱芜 | 佳木斯 | 芜湖 | 天水 | 哈密 | 丽水 | 临沧 | 台南 | 固原 | 梅州 | 宜春 | 公主岭 | 阜阳 | 黔西南 | 雅安 | 深圳 | 海安 | 江门 | 巴彦淖尔市 | 云南昆明 | 和田 | 秦皇岛 | 揭阳 | 鹤壁 | 内蒙古呼和浩特 | 资阳 | 余姚 | 昭通 | 广元 | 阿克苏 | 阿里 | 巴音郭楞 | 永州 | 德宏 | 阳江 | 顺德 | 临海 | 呼伦贝尔 | 佳木斯 | 东台 | 肇庆 | 四平 | 神木 | 承德 | 石狮 | 溧阳 | 嘉兴 | 河池 | 淮北 | 库尔勒 | 山东青岛 | 沧州 | 珠海 | 诸城 | 岳阳 | 济南 | 澄迈 | 平潭 | 邢台 | 曹县 | 德州 | 乐平 | 珠海 | 赣州 | 安顺 | 新疆乌鲁木齐 | 慈溪 | 金昌 | 赣州 | 启东 | 海拉尔 | 潍坊 | 庄河 | 巴中 | 玉环 | 阿拉善盟 | 澳门澳门 | 武安 | 温州 | 达州 | 郴州 | 海东 | 通辽 | 德清 | 改则 | 苍南 | 运城 | 慈溪 | 儋州 | 泸州 | 河源 | 茂名 | 荣成 | 绥化 | 泗阳 | 贺州 | 泗洪 | 清徐 | 舟山 | 台北 | 梅州 | 石河子 | 济南 | 巴彦淖尔市 | 贺州 | 驻马店 | 昭通 | 保定 | 灵宝 | 牡丹江 | 宁德 | 陵水 | 酒泉 | 湖南长沙 | 郴州 | 延边 | 招远 | 义乌 | 阿里 | 惠州 | 鄢陵 | 吕梁 | 任丘 | 大同 | 亳州 | 永州 | 库尔勒 | 台南 | 天水 | 儋州 | 鄢陵 | 五家渠 | 芜湖 | 宿州 | 阳春 | 惠东 | 乌兰察布 | 韶关 | 塔城 | 邳州 | 吉林长春 | 神木 | 长兴 | 娄底 | 本溪 | 定州 | 衡水 | 濮阳 | 馆陶 | 东海 | 天长 | 五指山 | 晋江 | 连云港 | 安阳 | 鹰潭 | 通化 | 遂宁 | 宝应县 | 沭阳 | 玉树 | 忻州 | 建湖 | 佛山 | 嘉兴 | 葫芦岛 | 湘潭 | 天水 | 山东青岛 | 海拉尔 | 江苏苏州 | 宝应县 | 锡林郭勒 | 通化 | 日照 | 昌吉 | 包头 | 慈溪 | 巴彦淖尔市 | 眉山 | 开封 | 玉林 | 黄南 | 日喀则 | 嘉兴 | 三亚 | 肇庆 | 秦皇岛 | 安顺 | 马鞍山 | 阳江 | 广州 | 阜新 | 抚州 | 河池 | 舟山 | 湖北武汉 | 梅州 | 金坛 | 昭通 | 永新 | 佛山 | 绥化 | 昭通 | 黑河 | 白山 | 新泰 | 乐山 | 吴忠 | 东台 | 庆阳 | 博尔塔拉 | 忻州 | 鄂州 | 阿拉尔 | 黄山 | 新余 | 五家渠 | 白城 | 临海 | 喀什 | 台湾台湾 | 渭南 | 资阳 | 博尔塔拉 | 汉川 | 绍兴 | 蓬莱 | 台南 | 瑞安 | 朔州 | 鹤岗 | 河北石家庄 | 三沙 | 清徐 | 濮阳 | 东方 | 丽水 | 安岳 | 青海西宁 | 株洲 | 南平 | 图木舒克 | 海南海口 | 安徽合肥 | 呼伦贝尔 | 揭阳 | 台湾台湾 | 广州 | 防城港 | 河北石家庄 | 鞍山 | 长兴 | 日喀则 | 邹平 | 漯河 | 山西太原 | 阜阳 | 永州 | 西藏拉萨 | 五指山 | 喀什 | 衡水 | 连云港 | 张北 | 浙江杭州 | 黄南 | 西双版纳 | 泰安 | 遵义 | 海西 | 芜湖 | 偃师 | 辽宁沈阳 | 张北 | 玉环 | 郴州 | 河南郑州 | 涿州 | 新沂 | 保定 | 广汉 | 齐齐哈尔 | 忻州 | 绵阳 | 图木舒克 | 咸阳 | 辽宁沈阳 | 五家渠 | 漳州 | 绵阳 | 绥化 | 青州 | 北海 | 肇庆 | 湖州 | 海南 | 长葛 | 玉树 | 益阳 | 乌兰察布 | 南充 | 扬中 | 南安 | 蓬莱 | 甘孜 | 云浮 | 澳门澳门 | 盐城 | 通化 | 张家界 | 赣州 | 大庆 | 陕西西安 | 上饶 | 龙口 | 十堰 | 安庆 | 衢州 | 改则 | 惠州 | 平顶山 | 大兴安岭 | 吉林长春 | 乌兰察布 | 象山 | 和县 | 湘潭 | 兴化 | 承德 | 南阳 | 雅安 | 鹤壁 | 阳泉 | 宜春 | 鹤岗 | 瓦房店 |