<tbody id="hov2l"></tbody>
 1. <button id="hov2l"></button>
 2. <li id="hov2l"></li>
  <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

   我幫媽媽切洋蔥

   小學生日記192字
   作者:陳偉霖
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5. jīn
  6. tiān
  7. xià
  8.  
  9. bāng
  10. qiē
  11. yáng
  12. cōng
  13.  
  14. gāng
  15.   今天下午,我幫媽媽切洋蔥。剛
  16. kāi
  17. shǐ
  18.  
  19. hěn
  20. fàng
  21. xīn
  22.  
  23. qiē
  24. dào
  25. le
  26. de
  27. 開始,媽媽很不放心,怕我切到了自己的
  28. shǒu
  29. zhǐ
  30.  
  31. biàn
  32. màn
  33. màn
  34. de
  35. zhǐ
  36. dǎo
  37. gāi
  38. zěn
  39. me
  40. qiē
  41.  
  42. gāi
  43. xiǎo
  44. xīn
  45. 手指,便慢慢的指導我該怎么切,該小心
  46. xiē
  47. děng
  48. děng
  49.  
  50. 哪些等等。
  51.  
  52.  
  53. gāng
  54. kāi
  55. shǐ
  56. qiē
  57.  
  58. yáng
  59. cōng
  60. jiù
  61. hǎo
  62. xiàng
  63. hěn
  64. de
  65.  我剛開始切,洋蔥就好像很怕我似的
  66.  
  67. qiē
  68.  
  69. jiù
  70. shàng
  71. suì
  72. chéng
  73. le
  74. hǎo
  75. duō
  76. piàn
  77.  
  78. ,我一切,它就馬上碎成了好多片。我一
  79. kàn
  80.  
  81. biàn
  82. kāi
  83. shǐ
  84. wàng
  85. xíng
  86. le
  87.  
  88. shì
  89. guò
  90. le
  91. huì
  92.  
  93. 看,便開始得意忘形了??墒沁^了一會,
  94. yǎn
  95. jīng
  96. jiù
  97. kāi
  98. shǐ
  99. huǒ
  100. de
  101. tòng
  102. le
  103. lái
  104.  
  105. tòng
  106. dōu
  107. 我眼睛就開始火辣辣的痛了起來,痛得都
  108. zhēng
  109. kāi
  110. yǎn
  111. jīng
  112. le
  113.  
  114. 睜不開眼睛了。
  115.  
  116.  
  117. xīn
  118. àn
  119. àn
  120. de
  121. xiǎng
  122.  
  123.  
  124. yáng
  125. cōng
  126. yīng
  127. gāi
  128. shì
  129. zài
  130. chéng
  131.  我心里暗暗的想:“洋蔥應該是在懲
  132. ba
  133.  
  134.  
  135. yòu
  136. biān
  137. yán
  138. shuō
  139.  
  140.  
  141. qiē
  142. yáng
  143. cōng
  144. 罰我吧!”又一邊自言自語說:“切洋蔥
  145. zhēn
  146. yǒu
  147.  
  148.  
  149. 真有趣!”
  150.  
  151.  
  152.  
  153.  
  154.  
  155.  
  156.  
  157.   
    
   無注音版:
    
    
     今天下午,我幫媽媽切洋蔥。剛開始,媽媽很不放心,怕我切到了自己的手指,便慢慢的指導我該怎么切,該小心哪些等等。
     我剛開始切,洋蔥就好像很怕我似的,我一切,它就馬上碎成了好多片。我一看,便開始得意忘形了??墒沁^了一會,我眼睛就開始火辣辣的痛了起來,痛得都睜不開眼睛了。
     我心里暗暗的想:“洋蔥應該是在懲罰我吧!”又一邊自言自語說:“切洋蔥真有趣!”
    
    
    
    

    我跟媽媽換角色

    小學生日記720字
    作者:乖乖女AB…
   •  
   • shǔ
   • jiǎ
   • de
   • tiān
   •  
   • rán
   • xīn
   • xuè
   • lái
   • cháo
   •  
   • gēn
   • 暑假的一天,媽媽突然心血來潮,跟我
   • shuō
   •  
   •  
   • zán
   • men
   • huàn
   • huí
   • jiǎo
   • ba
   •  
   •  
   • 說:“咱們換一回角色吧?”
   •  
   •  
   • shí
   • me
   •  
   • shí
   • me
   •  
   • huàn
   • jiǎo
   •  
   •  
   • gǎn
   • dào
   • míng
   • “什么?什么?換角色?”我感到莫名
   • 閱讀全文

    我的媽媽

    小學生日記161字
    作者:大海日出
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •  2009227日 星期五 晴
   •  
   •  
   •  
   • de
   •  我的媽媽
   •  
   •  
   •  
   • de
   • shì
   • jiā
   • tíng
   • zhǔ
   •  
   • zài
   • jiā
   •  我的媽媽是一個家庭主婦,在家里
   • 閱讀全文

    我幫媽媽和面

    小學生日記310字
    作者:晶晶熊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xiǎo
   • xué
   •  
   •  
   •  
   •  
   • bāng
   • miàn
   •   “小學”  我幫媽媽和面
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   • shuō
   •  
   •  
   • zán
   • men
   • miàn
   • bāo
   • bāo
   •  星期日,媽媽說:“咱們和面包包子
   • ba
   •  
   •  
   •  
   • hǎo
   • ba
   •  
   • shuō
   •  
   • 吧!”“好吧”我說。
   • 閱讀全文

    給爸爸媽媽的一封信

    小學生日記717字
    作者:月野初曦
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zhù
   • le
   • ma
   •  
   •  
   • qīn
   • ài
   • de
   •    記住了嗎? 親愛的爸爸媽
   •  
   • 媽:
   •  
   •  
   • zài
   • xiě
   • zhè
   • fēng
   • xìn
   • zhī
   • qián
   •  
   • yóu
   • le
   • jiǔ
   •  
   • dào
   •  在寫這封信之前,我猶豫了許久,到
   • 閱讀全文

    我為媽媽按摩

    小學生日記386字
    作者:李杰林
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • wéi
   • àn
   •     我為媽媽按摩
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • xīng
   • liù
   •    
   • kèn
   • hán
   • qiě
   • huán
   • shāo
   • liáo
   • yǒng
   • méi
   • méng
   • 今天是星期六/裉焓且桓鲅艄獠永玫暮萌
   • zhào
   • yìn
   •    
   • kèn
   • hán
   • qiě
   • huāng
   • kuí
   • huān
   • què
   •  
   •  
   •  
   • shuò
   • jiǔ
   •  
   • sōng
   • 兆印/裉焓且荒暌歡鵲摹???爍九?凇
   • 閱讀全文

    媽媽,我錯了

    小學生日記728字
    作者:鄭葉鑫
   •  
   •  
   • shǔ
   • jiǎ
   • dào
   • le
   •  
   • bēng
   • jǐn
   • de
   • shén
   • jīng
   • zhōng
   • dào
   •  暑假到了,我繃緊的神經也終于得到
   • le
   • fàng
   • sōng
   •  
   • suī
   • rán
   •  
   • dàn
   • guò
   • fàng
   • sōng
   • 了放松。雖然如此,但過于放松自己也不
   • shì
   • shí
   • me
   • hǎo
   • shì
   •    
   • kèn
   • hán
   • qiào
   • piǎn
   • huáng
   •  
   • miǎo
   • wěi
   •  
   • 是什么好事/裉焓鞘羆俚牡諞惶歟?杪韙?
   • 閱讀全文

    《媽媽的童年》(一)—— 美麗的老繭

    小學生日記496字
    作者:李哲鑫
   •  
   •  
   •       
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • tiān
   • qíng
   •  18 星期六 天氣晴
   •  
   • 
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • wǎn
   • shàng
   •  
   • shuō
   • shēn
   • hǎo
   •  
   • yào
   •  今天晚上,媽媽說她身體不好,要我
   • 閱讀全文

    《媽媽的童年》——(二)一個煎蛋

    小學生日記1000字
    作者:李哲鑫
   •  
   •  
   •  
   • xīng
   • sān
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   •  星期三 晴 
   •  
   •  
   • ?
   • èr
   •  
   • jiān
   • dàn
   •  
   •  
   • ?。ǘ┮粋€煎蛋 
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • yòu
   • gěi
   • jiǎng
   • le
   • tóng
   • nián
   • de
   •  今天,媽媽又給我講了一個她童年的
   • 閱讀全文

    幫媽媽拖地

    小學生日記314字
    作者:立立1140
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •       
   • yuè
   •    
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   • tiān
   •    2009118日 星期日 天氣
   •  
   • qíng
   • zhuǎn
   • duō
   • yún
   •  
   •  
   • :晴轉多云 
   •  
   • bāng
   • tuō
   • 幫媽媽拖地
   • 閱讀全文

    我的媽媽

    小學生日記386字
    作者:楊一龍
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zhàn
   • zhǎng
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • de
   • jīn
   • nián
   • sān
   •   站長 ?! ∥业膵寢尳衲耆?/div>
   • shí
   • duō
   • suì
   •  
   • suàn
   • gāo
   •  
   • hēi
   • hēi
   • de
   •  
   • nóng
   • nóng
   • 十多歲,個子不算高,黑黑的皮膚,濃濃
   • de
   • méi
   • máo
   • xià
   • zhǎng
   • zhe
   • shuāng
   • jiǒng
   • jiǒng
   • yǒu
   • shén
   • de
   • yǎn
   • jīng
   •  
   •  
   • 的眉毛下長著一雙炯炯有神的大眼睛?!?/div>
   • 閱讀全文

    幫媽媽拖地

    小學生日記314字
    作者:立立1140
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •       
   • yuè
   •    
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   • tiān
   •    2009118日 星期日 天氣
   •  
   • qíng
   • zhuǎn
   • duō
   • yún
   •  
   •  
   • :晴轉多云 
   •  
   • bāng
   • tuō
   • 幫媽媽拖地
   • 閱讀全文

    我的媽媽

    小學生日記386字
    作者:楊一龍
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zhàn
   • zhǎng
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • de
   • jīn
   • nián
   • sān
   •   站長 ?! ∥业膵寢尳衲耆?/div>
   • shí
   • duō
   • suì
   •  
   • suàn
   • gāo
   •  
   • hēi
   • hēi
   • de
   •  
   • nóng
   • nóng
   • 十多歲,個子不算高,黑黑的皮膚,濃濃
   • de
   • méi
   • máo
   • xià
   • zhǎng
   • zhe
   • shuāng
   • jiǒng
   • jiǒng
   • yǒu
   • shén
   • de
   • yǎn
   • jīng
   •  
   •  
   • 的眉毛下長著一雙炯炯有神的大眼睛?!?/div>
   • 閱讀全文

    雨中的媽媽

    小學生日記320字
    作者:侯瑩瑩
   •  
   • qīng
   • chén
   • lái
   • wàng
   • wài
   • kàn
   • ā
   • shàng
   • me
   • shī
   • yuán
   • lái
   • 清晨起來我望外一看啊地上那么濕原來
   • zuó
   • tiān
   • wǎn
   • shàng
   • xià
   • le
   • chǎng
   • xiǎo
   • wài
   • miàn
   • hěn
   • lěng
   • shù
   • shàng
   • de
   • 昨天晚上下了一場小雨外面也很冷樹上的
   • luò
   • le
   • hòu
   • hòu
   • de
   • céng
   • 葉子已落了厚厚的一層
   • 閱讀全文

    媽媽,請您不要嘮叨了

    小學生日記313字
    作者:任婉瑋
   •  
   •  
   •  
   • qǐng
   • nín
   • yào
   • lào
   • dāo
   • le
   •  媽媽,請您不要嘮叨了
   •  
   •    
   • miǎo
   • mào
   •  
   • kèn
   • zhì
   •  
   • yáo
   •  
   •  
   • shuǎ
   •  
   •  
   • *杪瑁?裉煳矣痔?僥?倪脒渡?耍??
   • cōng
   • qìn
   • dǒu
   • luò
   • huáng
   • zǎn
   • huàn
   • shù
   •  
   •  
   • huāng
   • biàn
   •  
   •  
   • jiàn
   • 蓯沁脒陡雒煌昝渙?。?懿荒芐??健
   • 閱讀全文

    聰明的媽媽

    小學生日記322字
    作者:吳思佳
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •   ?! ?span>2009年51
   •  
   •  
   •  
   • de
   • shì
   • ǎi
   • yòu
   • chōng
   • mǎn
   • zhì
   • huì
   •  我的媽媽是一個既和藹又充滿智慧
   • de
   • rén
   •  
   • 的人。
   • 閱讀全文

    我的嘮叨媽媽

    小學生日記217字
    作者:鄭虎
   •  
   •  
   •  
   •  
   • huān
   • yíng
   • tóu
   • gǎo
   •  
   •  
   •  
   • shàng
   •  
   • xiě
   • wán
   •   歡迎你投稿  上午,我寫完
   • zuò
   • le
   •  
   • zhǔn
   • bèi
   • wán
   • wán
   •  
   • tīng
   • dào
   • lǎo
   • shuō
   •  
   • ér
   • 作業了,準備玩玩具,聽到老媽說:兒子
   •  
   • gāi
   • liàn
   • qín
   • le
   • ba
   •  
   • liàn
   • wán
   • qín
   • guò
   • hòu
   • xiǎng
   • wán
   • ,該去練琴了吧!練完琴過后你自己想玩
   • 閱讀全文

    賽場上的媽媽

    小學生日記880字
    作者:peterz
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shàng
   • wán
   •  
   • chī
   • wán
   • fàn
   • hòu
   •  今天上完課,和媽媽吃完午飯后媽媽
   • duì
   • shuō
   •  
   •  
   • men
   • gōng
   • xià
   • háng
   • yùn
   • dòng
   • huì
   •  
   • 對我說:“我們公司下午舉行運動會,你
   • gěi
   • zuò
   • duì
   • hǎo
   • ma
   •  
   •  
   • yǒu
   • xiē
   • xīn
   • ruò
   • 去給媽媽做拉拉隊好嗎?”我有些欣喜若
   • 閱讀全文

    我的媽媽

    小學生日記257字
    作者:陳慧玲
   •  
   •  
   • de
   •  我的媽媽
   •  
   •  
   •  
   • shì
   • jiè
   • shàng
   • de
   • téng
   • de
   •  世界上的媽媽那個媽媽不疼自己的
   • ér
   • ya
   •  
   • ài
   • ér
   • de
   • fāng
   • shì
   • xiàng
   • tóng
   •  
   • jiù
   • 兒女呀,可愛兒女的方式各不相同,就如
   • 閱讀全文

    我的媽媽

    小學生日記368字
    作者:psj98
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   • èr
   •  
   • tiān
   • qíng
   •  
   •  2009714日 星期二 天氣晴 
   •  
   •  
   •  
   • de
   •  我的媽媽
   •  
   • 
   • 閱讀全文

    我幫媽媽做家務

    小學生日記993字
    作者:未知
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • shǔ
   • jiǎ
   • de
   • tiān
   •  
   • àn
   •   今天是暑假的第一天,我按捺不
   • zhù
   • fàng
   • jiǎ
   • de
   • yuè
   • xīn
   • qíng
   •  
   • zǎo
   • chén
   • méi
   • děng
   • jiào
   •  
   • 住放假的喜悅心情,早晨沒等媽媽叫我,
   • jiù
   • zǎo
   • zǎo
   • lái
   • fáng
   • jiān
   • shōu
   • shí
   • gàn
   • gàn
   • jìng
   • jìng
   • de
   •  
   • 就早早地起來把房間收拾得干干凈凈的,
   • 閱讀全文

    媽媽過生日

    小學生日記513字
    作者:馬睿雯
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • dīng
   • dīng
   • dāng
   • dīng
   • dīng
   • dāng
   • líng
   • ér
   • xiǎng
   • dīng
   • dāng
   •  
   • nào
   •   “叮叮當叮叮當鈴兒響叮當”鬧
   • líng
   • cóng
   • shuì
   • mèng
   • zhōng
   • zhuài
   • le
   • chū
   • lái
   •  
   • zhēng
   • kāi
   • yǎn
   • jīng
   •  
   • zài
   • 鈴把我從睡夢中拽了出來。睜開眼睛,在
   • miàn
   • qián
   • de
   • shì
   • zhāng
   • de
   • liǎn
   •  
   •  
   • ya
   •  
   •  
   •  
   • 我面前的是一張大大的臉?!把健蔽?/div>
   • 閱讀全文

    我幫媽媽教弟弟

    小學生日記766字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •   Q    閱讀提示: 
   •    
   •  
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文

    爸爸媽媽很辛苦

    小學生日記333字
    作者:隨如意
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •       
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   • èr
   •  
   • tiān
   •  
   •  
   • qíng
   •   20081125日 星期二 天氣?。呵?/div>
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • men
   • fàng
   • xué
   • jiào
   • zǎo
   •  
   • dào
   • le
   • jiā
   • mén
   • kǒu
   •  今天我們放學比較早,到了家門口
   • 閱讀全文

    嘮叨的媽媽

    小學生日記481字
    作者:劉旭
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • cháng
   • tīng
   • rén
   • men
   • jiǎng
   •  
   •  
   • rén
   • dào
   • lǎo
   • le
   • huà
   •   常聽大人們講:“人到老了話
   • jiù
   • duō
   •  
   •  
   • de
   • cái
   • sān
   • shí
   • suì
   • jiù
   • chéng
   • le
   • huà
   • 就多!”可我的媽媽才三十幾歲就成了話
   • xiá
   •  
   •  
   • 匣子?!?/div>
   • 閱讀全文

    給媽媽的一封信

    小學生日記293字
    作者:袁毅
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  媽媽: 
   •  
   • nín
   • hǎo
   •  
   • nín
   • měi
   • dōu
   • shuō
   • xué
   • hǎo
   •  
   • shàng
   • 您好,您每次都說我學習不好,比不上
   • bān
   • shàng
   • xué
   • hǎo
   • de
   • tóng
   • xué
   •  
   • shí
   •  
   • měi
   • kǎo
   • shì
   • zhī
   • qián
   • 班上學習好的同學。其實,每次考試之前
   • 閱讀全文

    劉偉卿的媽媽真小氣

    小學生日記737字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   • huān
   • yíng
   • tóu
   • gǎo
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   •   歡迎你投稿    閱讀
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • 提示: 1、黑色字體部分為曾伊的原生態
   • wén
   •  
   • 文字;
   • 閱讀全文

    和媽媽做三明治

    小學生日記1159字
    作者:陳君
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zhōng
   •  
   • shuō
   •  
   • měi
   • tiān
   • zài
   • jiā
   •   今天中午,爸爸說:每天在家
   • zuò
   • fàn
   • chī
   •  
   • yòu
   • shì
   • zuò
   • fàn
   • yòu
   • shì
   • shuā
   • guō
   • wǎn
   •  
   • tài
   • lèi
   • le
   • 做飯吃,又是做飯又是刷鍋洗碗,太累了
   • ?
   • zhè
   • tiān
   • chū
   • mén
   • chī
   • fàn
   •  
   • dōu
   • fǎn
   • 媽媽建議這幾天出門吃飯,我和爸爸都反
   • 閱讀全文

    今天幫媽媽做家務

    小學生日記993字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •       閱讀提示: 
   •    
   •  
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文

    媽媽摔跤了……

    小學生日記646字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •       閱讀提示: 
   •    
   •  
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文

    “煩人”的媽媽

    小學生日記415字
    作者:成長快樂
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • qíng
   •   2009425日 星期六 晴
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • wǎn
   • shàng
   • diǎn
   • zuǒ
   • yòu
   •  
   • zuò
   • wán
   • le
   • zhōu
   •  今天晚上七點左右,我做完了周末
   • zuò
   •  
   • jīng
   • guò
   • zhǔn
   •  
   • cóng
   • shū
   • jià
   • shàng
   • chū
   • le
   • 作業,經過媽媽批準,從書架上拿出了一
   • 閱讀全文
   极速3Dapp

   <tbody id="hov2l"></tbody>
   1. <button id="hov2l"></button>
   2. <li id="hov2l"></li>
    <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

     惠州 | 瑞安 | 鞍山 | 德宏 | 嘉兴 | 溧阳 | 佛山 | 酒泉 | 鸡西 | 五指山 | 邳州 | 兴安盟 | 海门 | 天门 | 海拉尔 | 宝应县 | 晋江 | 怒江 | 锡林郭勒 | 丽水 | 台州 | 哈密 | 和县 | 溧阳 | 内蒙古呼和浩特 | 迁安市 | 西双版纳 | 宁国 | 淄博 | 阜新 | 文昌 | 黔南 | 喀什 | 三沙 | 大丰 | 白沙 | 南安 | 宁波 | 广州 | 临沧 | 江门 | 怒江 | 鹰潭 | 章丘 | 安岳 | 白沙 | 莱州 | 寿光 | 克拉玛依 | 通辽 | 仁寿 | 枣阳 | 抚州 | 阳江 | 景德镇 | 抚州 | 巴音郭楞 | 平潭 | 神农架 | 高密 | 吉安 | 日土 | 漯河 | 桂林 | 乌兰察布 | 莆田 | 嘉善 | 海西 | 那曲 | 江门 | 甘孜 | 淮南 | 大丰 | 甘肃兰州 | 日喀则 | 邹城 | 文山 | 常州 | 基隆 | 榆林 | 绥化 | 大连 | 海北 | 吕梁 | 白城 | 松原 | 香港香港 | 余姚 | 大理 | 邯郸 | 呼伦贝尔 | 滁州 | 海安 | 馆陶 | 扬州 | 来宾 | 公主岭 | 宜都 | 迪庆 | 呼伦贝尔 | 辽源 | 那曲 | 昌吉 | 舟山 | 莆田 | 乌兰察布 | 和田 | 项城 | 绥化 | 吐鲁番 | 海安 | 安庆 | 建湖 | 朝阳 | 鄢陵 | 锦州 | 仁寿 | 眉山 | 烟台 | 仙桃 | 韶关 | 长治 | 玉溪 | 天门 | 鞍山 | 三河 | 通辽 | 朝阳 | 青海西宁 | 长治 | 绥化 | 乌兰察布 | 黄山 | 铜川 | 肇庆 | 苍南 | 达州 | 东阳 | 江门 | 新乡 | 兴化 | 兴安盟 | 晋江 | 楚雄 | 乌兰察布 | 伊春 | 金华 | 博罗 | 绵阳 | 昆山 | 海安 | 深圳 | 柳州 | 东海 | 安庆 | 伊春 | 滁州 | 新沂 | 葫芦岛 | 寿光 | 泉州 | 松原 | 崇左 | 楚雄 | 荆州 | 宜春 | 葫芦岛 | 乐清 | 衡水 | 莱州 | 大同 | 枣阳 | 梅州 | 宿州 | 宿迁 | 衡水 | 儋州 | 六盘水 | 雄安新区 | 南通 | 东台 | 信阳 | 和县 | 铜陵 | 陕西西安 | 洛阳 | 酒泉 | 如东 | 邯郸 | 平顶山 | 清远 | 山南 | 曲靖 | 河源 | 燕郊 | 临汾 | 衡水 | 黔西南 | 宁波 | 喀什 | 昭通 | 晋中 | 乐平 | 莆田 | 宜宾 | 山南 | 寿光 | 香港香港 | 白山 | 澳门澳门 | 马鞍山 | 台北 | 临猗 | 抚州 | 三河 | 安阳 | 馆陶 | 寿光 | 三沙 | 日土 | 安阳 | 邵阳 | 烟台 | 黔东南 | 瓦房店 | 曲靖 | 黔南 | 吉林 | 兴安盟 | 驻马店 | 邳州 | 吐鲁番 | 昭通 | 池州 | 金坛 | 三亚 | 库尔勒 | 昌都 | 大丰 | 博尔塔拉 | 临沧 | 玉树 | 东海 | 吉安 | 宁德 | 商丘 | 楚雄 | 铜陵 | 海南海口 | 来宾 | 济宁 | 玉环 | 吉林长春 | 陕西西安 | 湖南长沙 | 包头 | 武威 | 柳州 | 鞍山 | 泗洪 | 泗阳 | 兴安盟 | 杞县 | 巢湖 | 金坛 | 毕节 | 山西太原 | 乐山 | 楚雄 | 三明 | 淮南 | 山西太原 | 吐鲁番 | 怀化 | 西双版纳 | 阿勒泰 | 黄山 | 偃师 | 鹤壁 | 宜昌 | 燕郊 | 金昌 | 锦州 | 娄底 | 中卫 | 盘锦 | 义乌 | 孝感 | 广汉 | 抚顺 | 塔城 | 池州 | 中卫 | 如东 | 菏泽 | 酒泉 | 齐齐哈尔 | 遂宁 | 海南 | 莱州 | 济南 | 淮北 | 玉溪 | 大丰 | 抚顺 | 贺州 | 赤峰 | 海东 | 汉川 | 邹城 | 萍乡 | 梧州 | 河北石家庄 | 公主岭 | 东营 | 周口 | 中卫 | 改则 | 黄南 | 西藏拉萨 | 楚雄 | 江西南昌 | 山西太原 | 那曲 | 神农架 | 青州 | 文昌 | 昭通 | 东阳 | 晋中 | 淮安 | 广饶 | 万宁 | 溧阳 | 如皋 | 松原 | 大庆 | 楚雄 | 肥城 | 大连 | 定安 | 牡丹江 | 台山 | 迁安市 | 黄石 | 枣庄 | 伊春 | 芜湖 | 黄南 | 临夏 | 贵州贵阳 | 青海西宁 | 沧州 | 桐城 | 资阳 | 临汾 | 承德 | 赣州 | 金昌 | 汕尾 | 巴音郭楞 | 淮北 | 乌海 | 塔城 | 招远 | 马鞍山 | 潍坊 | 雄安新区 | 济宁 | 南通 | 大兴安岭 | 安岳 | 乌兰察布 | 佛山 | 柳州 | 宜昌 | 荆门 | 象山 | 珠海 | 安徽合肥 | 巴中 | 禹州 | 临海 | 龙口 | 七台河 | 嘉善 | 海拉尔 | 大庆 | 克拉玛依 | 济宁 | 泗阳 | 本溪 | 攀枝花 | 乌海 | 六安 | 台山 | 安吉 | 南安 | 香港香港 | 桓台 | 改则 | 抚州 | 丹东 | 哈密 | 贵州贵阳 | 霍邱 | 泰安 | 博尔塔拉 | 山西太原 | 黄南 | 株洲 | 武威 | 西藏拉萨 | 昌吉 | 广元 | 保亭 | 阜阳 | 台湾台湾 | 廊坊 | 晋城 | 文昌 | 寿光 | 长兴 | 吐鲁番 | 襄阳 | 宿州 | 晋城 | 张掖 | 黑龙江哈尔滨 | 秦皇岛 | 梅州 | 灌南 | 阳江 | 玉环 | 防城港 | 达州 | 芜湖 | 威海 | 梅州 | 阿拉尔 | 内江 | 淮北 | 金坛 | 如皋 | 延安 | 兴化 | 来宾 | 临沧 | 漯河 | 宜宾 | 白山 | 长垣 | 七台河 | 黑龙江哈尔滨 | 琼海 | 广西南宁 | 汉中 | 淮北 | 三亚 | 日土 | 绍兴 | 浙江杭州 | 库尔勒 | 桐城 | 瑞安 | 恩施 | 上饶 | 北海 | 哈密 | 荆州 | 明港 | 中卫 | 诸城 | 库尔勒 | 台山 | 霍邱 | 邹城 | 青海西宁 | 保山 | 绵阳 | 三明 | 张家界 | 揭阳 | 乌海 | 安吉 | 海西 | 雅安 | 清远 | 常州 | 金坛 | 铁岭 | 龙口 | 黔南 | 攀枝花 | 通化 | 招远 | 通化 | 齐齐哈尔 | 泗洪 | 锡林郭勒 | 石河子 | 台北 | 潮州 | 陕西西安 | 金昌 | 眉山 | 昭通 | 驻马店 | 长治 | 株洲 | 萍乡 | 邳州 | 万宁 | 中卫 | 漳州 | 洛阳 | 贵州贵阳 | 喀什 | 西双版纳 | 清徐 | 鹤岗 | 潍坊 | 汕头 | 雅安 | 永康 | 吕梁 | 香港香港 | 醴陵 | 三亚 | 大理 | 肇庆 | 烟台 | 长兴 | 阿勒泰 | 台山 | 湘西 | 漳州 | 喀什 | 乐山 | 新泰 | 桐乡 | 三沙 | 驻马店 | 潮州 | 安康 | 永康 | 孝感 | 内蒙古呼和浩特 | 泗洪 | 大庆 | 宁德 | 厦门 | 伊春 | 儋州 | 抚州 | 瓦房店 | 益阳 | 福建福州 | 垦利 | 廊坊 | 德宏 | 昭通 | 红河 | 通化 | 鄂州 | 辽源 | 东方 | 淮北 | 固原 | 茂名 | 东海 | 酒泉 | 玉环 | 山东青岛 | 新泰 | 邵阳 | 随州 | 资阳 | 肥城 | 衢州 | 仁怀 | 资阳 | 上饶 | 台中 | 亳州 | 庆阳 | 阿克苏 | 湖州 | 怒江 | 邯郸 | 澄迈 | 海南 | 佛山 | 葫芦岛 | 七台河 | 建湖 | 湛江 | 赣州 | 单县 | 漳州 | 三亚 | 邹平 | 呼伦贝尔 | 大兴安岭 | 邹平 | 鄂州 | 武安 | 泗洪 | 乳山 | 乌兰察布 | 阿拉善盟 | 盘锦 | 庆阳 | 庄河 | 宿迁 | 湘西 | 周口 | 台湾台湾 | 邹平 | 日土 | 怒江 | 安康 | 武威 | 石狮 | 乐清 | 海北 | 东莞 | 延边 | 山东青岛 | 临猗 | 晋城 | 邵阳 | 防城港 | 淄博 | 七台河 | 台中 | 漯河 | 新沂 | 东阳 | 邯郸 | 山西太原 | 安阳 | 临猗 | 澳门澳门 | 咸阳 | 内江 | 晋城 | 连云港 | 遵义 | 湘西 | 湛江 | 商丘 | 甘南 | 启东 | 泸州 | 台北 | 三明 | 南平 | 南通 | 简阳 | 广西南宁 | 来宾 | 安徽合肥 | 陵水 | 南充 | 枣庄 | 本溪 | 汝州 | 保定 | 营口 | 四平 | 随州 | 呼伦贝尔 | 黑河 | 云浮 | 图木舒克 | 沭阳 | 定西 | 商丘 | 五指山 | 库尔勒 | 丽江 | 琼海 | 承德 | 西藏拉萨 | 宁德 | 阿坝 | 邢台 | 楚雄 | 姜堰 | 常德 | 黄山 | 仁怀 | 浙江杭州 | 如东 | 和县 | 资阳 | 屯昌 | 永州 | 晋城 | 安吉 | 德州 | 伊犁 | 德清 | 如皋 | 曹县 | 寿光 | 开封 | 肥城 | 博罗 | 顺德 | 宿州 | 普洱 | 黔南 | 东方 | 南阳 | 吴忠 | 南平 | 苍南 | 南阳 | 新泰 | 秦皇岛 | 漯河 | 三沙 | 海门 | 台南 | 泰兴 | 长兴 | 盐城 | 上饶 | 海南海口 | 三门峡 | 白银 | 昭通 | 东台 | 锦州 | 慈溪 | 诸暨 | 龙口 | 定州 | 澄迈 | 清远 | 辽宁沈阳 | 鹤岗 | 兴化 | 清徐 | 漯河 | 九江 | 沭阳 | 宿州 | 昆山 | 廊坊 | 吉林 | 克孜勒苏 | 济南 | 肥城 | 阳江 | 阜新 | 玉树 | 营口 | 东莞 | 库尔勒 | 通化 | 云浮 | 白城 | 青州 | 陇南 | 承德 | 巴彦淖尔市 | 和田 | 张家界 | 宁德 | 吉林长春 | 六盘水 | 新沂 | 松原 | 株洲 | 台山 | 昆山 | 石河子 | 榆林 | 宜昌 | 江门 | 江门 | 岳阳 | 唐山 | 青海西宁 | 扬州 | 桐城 | 迁安市 | 黑龙江哈尔滨 | 济宁 | 滨州 | 承德 | 那曲 | 天门 | 永康 | 惠州 | 曲靖 | 喀什 | 屯昌 | 宿州 | 商洛 | 章丘 | 燕郊 | 公主岭 | 江西南昌 | 安康 | 沭阳 | 张掖 | 公主岭 | 大连 | 达州 | 章丘 | 芜湖 | 台北 | 丽江 | 凉山 | 中山 | 衡水 | 寿光 | 平潭 | 贵港 | 吴忠 | 黄石 | 靖江 | 陕西西安 | 黔南 | 黔东南 | 张北 | 临夏 | 通辽 | 汕尾 | 梧州 | 焦作 | 杞县 | 乌海 | 阿勒泰 | 平潭 | 德州 | 龙岩 | 宿州 | 宁德 | 顺德 | 如皋 | 遂宁 | 临夏 | 平凉 | 济源 | 白山 | 邢台 | 通辽 | 三明 | 三河 | 柳州 | 吉林 | 靖江 | 宜宾 | 克拉玛依 | 滁州 | 定州 | 肥城 | 南平 | 迪庆 | 酒泉 | 大同 | 曲靖 | 林芝 | 姜堰 | 广安 | 慈溪 | 孝感 | 安徽合肥 | 昆山 | 延边 | 哈密 | 包头 | 枣庄 | 屯昌 | 日土 | 延边 | 马鞍山 | 乐平 | 榆林 | 醴陵 | 梧州 | 昭通 | 沧州 | 安岳 | 雄安新区 | 贵州贵阳 | 邵阳 | 绵阳 | 高雄 | 毕节 | 神农架 | 泉州 | 高雄 | 吉林 | 大同 | 宜都 | 白银 | 宁波 | 郴州 | 吉林长春 | 延边 | 肥城 | 常德 | 巴彦淖尔市 | 芜湖 | 信阳 | 景德镇 | 酒泉 | 安康 | 北海 | 五家渠 | 梅州 | 邵阳 | 铜川 | 长垣 | 启东 | 馆陶 | 四川成都 | 崇左 | 朔州 | 昌吉 | 包头 | 黑龙江哈尔滨 | 荆州 | 云南昆明 | 贺州 | 大连 | 眉山 | 垦利 | 盐城 | 四平 | 铁岭 | 阜阳 | 滨州 | 神木 | 黄冈 | 镇江 | 巴中 | 白银 | 广汉 | 珠海 | 肇庆 | 海宁 | 衡阳 | 吐鲁番 | 东营 | 桐城 | 浙江杭州 | 阳泉 | 东阳 | 淮北 | 红河 | 莱芜 | 晋江 | 金昌 | 廊坊 | 鄂州 | 石嘴山 | 运城 | 博尔塔拉 | 淄博 | 临夏 | 汝州 | 淮安 | 宣城 | 青海西宁 | 长垣 | 儋州 | 沧州 | 三明 | 荆门 | 武安 | 福建福州 | 乐清 | 巢湖 | 内江 | 红河 | 钦州 | 丽江 | 衡水 | 东营 | 淮北 | 盘锦 | 保亭 | 和县 | 怀化 | 鸡西 | 海宁 | 邹平 | 鸡西 | 洛阳 | 东方 | 单县 | 长垣 | 桓台 | 固原 | 临沧 | 汉中 | 汉中 | 武夷山 | 茂名 | 朝阳 | 山东青岛 | 海西 | 平凉 | 山西太原 | 五家渠 | 玉树 | 榆林 | 赣州 | 焦作 | 灵宝 | 德州 | 湖州 | 邢台 | 新乡 | 菏泽 | 宝应县 | 张北 | 达州 | 抚州 | 平凉 | 曹县 | 曲靖 | 抚州 | 临沧 | 安阳 | 铜仁 | 鹤壁 | 宜昌 | 东方 | 滁州 | 盘锦 | 大理 | 高雄 | 和田 | 哈密 | 延边 | 新余 | 宝应县 | 昌吉 | 晋中 | 博尔塔拉 | 长葛 | 抚顺 | 上饶 | 宜都 | 乐清 | 青州 | 吐鲁番 | 沧州 | 长治 | 娄底 | 金华 | 云浮 | 宿州 | 秦皇岛 | 泰兴 | 辽源 | 和县 | 泸州 | 灵宝 | 塔城 | 邹平 | 海拉尔 | 曹县 | 昌吉 | 宜昌 | 曹县 | 鄢陵 | 固原 | 榆林 | 朔州 | 包头 | 随州 |