<tbody id="hov2l"></tbody>
 1. <button id="hov2l"></button>
 2. <li id="hov2l"></li>
  <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

   音樂課上的小事

   小學生日記463字
   作者:60971577…
  1.  
  2.  
  3.  
  4. yīn
  5. shàng
  6. de
  7. xiǎo
  8. shì
  9.  音樂課上的小事
  10.  
  11.  
  12. jīn
  13. tiān
  14. shàng
  15. yīn
  16. lǎo
  17. shī
  18. ràng
  19. cān
  20. jiā
  21. le
  22. yīn
  23. xiǎo
  24.  今天上音樂課老師讓參加了音樂小組
  25. de
  26. tóng
  27. xué
  28. biǎo
  29. yǎn
  30. tiào
  31.  
  32. 的女同學表演跳舞。
  33.  
  34.  
  35. shí
  36. fèn
  37. yào
  38. hǎo
  39. de
  40. péng
  41. yǒu
  42. zuò
  43. xià
  44. lái
  45.  
  46. lǎo
  47.  我和一個十分要好的朋友坐下來,老
  48. shī
  49. shēng
  50. lìng
  51. xià
  52.  
  53. men
  54. kāi
  55. shǐ
  56. piān
  57. piān
  58.  
  59.  
  60. 師一聲令下,她們開始翩翩起舞……
  61.  
  62.  
  63. dōu
  64. shì
  65. shí
  66. me
  67. héng
  68. shù
  69. de
  70. ya
  71.  
  72. lìng
  73. péng
  74.  都是什么橫七豎八的舞呀,令我和朋
  75. yǒu
  76. nán
  77. yòng
  78. zhèng
  79. yǎn
  80. xiàng
  81. kàn
  82.  
  83.  
  84. ēi
  85.  
  86. liáo
  87. liáo
  88. yóu
  89. 友難以用正眼相看!“誒,可以聊聊游戲
  90. ma
  91.  
  92.  
  93. péng
  94. yǒu
  95. qīng
  96. shēng
  97. duì
  98. shuō
  99.  
  100. 嗎?”朋友輕聲對我說。
  101.  
  102.  
  103. shuǎng
  104. kuài
  105. tóng
  106. le
  107.  
  108.  我爽快地同意了。
  109.  
  110.  
  111.  
  112.  
  113.  ……
  114.  
  115.  
  116. men
  117. méi
  118. huī
  119. shuō
  120. le
  121. lái
  122.  
  123. guāng
  124. shǎn
  125. liàng
  126.  我們眉灰色舞地說了起來,目光閃亮
  127. quán
  128. tóu
  129. zài
  130. le
  131. duì
  132. fāng
  133. de
  134. shēn
  135. shàng
  136.  
  137. 地全投在了對方的身上。
  138.  
  139.  
  140. yīn
  141. wéi
  142. lǎo
  143. shì
  144. yòng
  145. shuāng
  146. jiǎo
  147. qián
  148. miàn
  149. guān
  150. kàn
  151. tiào
  152. de
  153.  因為我老是用雙腳踢前面觀看跳舞的
  154. hái
  155. de
  156.  
  157. huò
  158. yòng
  159. shǒu
  160. pāi
  161. xià
  162.  
  163. rán
  164. hòu
  165. zhuāng
  166. zuò
  167. 女孩子的椅子,或用手拍下她,然后裝做
  168. méi
  169. gàn
  170. yàng
  171. de
  172.  
  173. xiè
  174. liáo
  175. zhe
  176.  
  177. shàng
  178. zhuǎn
  179. guò
  180. 沒干樣的,不屑一顧地聊著。她馬上轉過
  181. shēn
  182. lái
  183.  
  184. shēng
  185. wèn
  186. dào
  187.  
  188.  
  189. shuí
  190. ya
  191.  
  192.  
  193. bìng
  194. chí
  195. zhe
  196. huái
  197. 身來,大聲問道:“誰呀?”并持著懷疑
  198. de
  199. guāng
  200. wàng
  201. zhe
  202.  
  203. 的目光望著我。
  204.  
  205.  
  206. shì
  207. bān
  208. shàng
  209. de
  210.  
  211. chāo
  212. xiào
  213. xīng
  214.  
  215.  
  216. liǎng
  217. jiǎn
  218.  我是班上的“超級笑星”,一兩個簡
  219. jiǎn
  220. dān
  221. dān
  222. de
  223. dōu
  224. néng
  225. xiào
  226. liǎng
  227. xiǎo
  228. shí
  229.  
  230. dāng
  231. rán
  232. 簡單單的字我都能笑一兩個小時,當然不
  233. yóu
  234. fèn
  235. shuō
  236. shì
  237. xiào
  238. le
  239.  
  240. zhī
  241. dào
  242. shì
  243. gàn
  244. de
  245.  
  246. 由分說是笑了,她立刻知道是我干的,氣
  247. fèn
  248. shuō
  249. dào
  250.  
  251.  
  252. shén
  253. jīng
  254. bìng
  255. ā
  256.  
  257.  
  258. 憤地說道:“神經病??!”
  259.  
  260.  
  261. bìng
  262. méi
  263. yǒu
  264.  
  265. dàn
  266. èr
  267. hái
  268. qiāo
  269. qiāo
  270.  我并沒有發氣,但第二個女孩悄悄地
  271. duì
  272. shuō
  273. le
  274. shí
  275. me
  276.  
  277. bìng
  278. xiàng
  279. dèng
  280. le
  281. yǎn
  282.  
  283. 對她說了什么,并向我瞪了一眼。
  284.  
  285.  
  286. men
  287. cǎi
  288.  
  289. yòu
  290. liáo
  291. le
  292.  
  293.  我們不理睬,又聊去了。
  294.  
  295.  
  296. xià
  297. le
  298.  
  299. de
  300. péng
  301. yǒu
  302. duì
  303. shuō
  304.  
  305.  
  306.          
  307. shuō
  308.  下課了,我的朋友對我說:“那個XXX
  309. de
  310. huài
  311. huà
  312.  
  313.  
  314. 你的壞話?!?/div>
  315.  
  316.  
  317. huǒ
  318. mào
  319. sān
  320. zhàng
  321.  
  322. zǒu
  323. guò
  324. zhòng
  325. zhòng
  326. le
  327.  我火冒三丈,走過去重重地打了她一
  328. xià
  329.  
  330. hǎo
  331.  
  332. bèi
  333. bān
  334. zhǔ
  335. rèn
  336. kàn
  337. jiàn
  338. le
  339.  
  340. kàn
  341. zhe
  342.  
  343. 下,不好,被班主任看見了,我看著她,
  344. xiào
  345. zhe
  346. shuō
  347. dào
  348.  
  349.  
  350. duì
  351. ā
  352.  
  353. shì
  354. de
  355.  
  356. 笑著說道:“對不起啊,我不是故意的!
  357.  
  358. shuō
  359. wán
  360.  
  361. fēi
  362. kuài
  363. xiàng
  364. jiāo
  365. shì
  366. bēn
  367.  
  368.  
  369. ”說完,飛快地向教室奔去……
  370.  
  371.  
  372.  
  373.  
  374.   
    
   無注音版:
    
    
    音樂課上的小事
     今天上音樂課老師讓參加了音樂小組的女同學表演跳舞。
     我和一個十分要好的朋友坐下來,老師一聲令下,她們開始翩翩起舞……
     都是什么橫七豎八的舞呀,令我和朋友難以用正眼相看!“誒,可以聊聊游戲嗎?”朋友輕聲對我說。
     我爽快地同意了。
     ……
     我們眉灰色舞地說了起來,目光閃亮地全投在了對方的身上。
     因為我老是用雙腳踢前面觀看跳舞的女孩子的椅子,或用手拍下她,然后裝做沒干樣的,不屑一顧地聊著。她馬上轉過身來,大聲問道:“誰呀?”并持著懷疑的目光望著我。
     我是班上的“超級笑星”,一兩個簡簡單單的字我都能笑一兩個小時,當然不由分說是笑了,她立刻知道是我干的,氣憤地說道:“神經病??!”
     我并沒有發氣,但第二個女孩悄悄地對她說了什么,并向我瞪了一眼。
     我們不理睬,又聊去了。
     下課了,我的朋友對我說:“那個XXX說你的壞話?!?br>  我火冒三丈,走過去重重地打了她一下,不好,被班主任看見了,我看著她,笑著說道:“對不起啊,我不是故意的!”說完,飛快地向教室奔去……
    
     

    勞動課上的鬧劇

    小學生日記434字
    作者:娃娃美人…
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • shàng
   • láo
   • dòng
   • de
   • shí
   • hòu
   •  
   • lǎo
   • shī
   • zài
   •  
   • qún
   • 今天,上勞動課的時候,老師不在,群
   • lóng
   • shǒu
   •  
   • quán
   • bān
   • tóng
   • xué
   • zhà
   • kāi
   • le
   • guō
   •  
   • sān
   • sān
   • liǎng
   • liǎng
   • 龍無首,全班同學炸開了鍋,三三兩兩地
   • wán
   • lái
   • le
   •  
   • 玩起來了。
   • 閱讀全文

    家中的小事

    小學生日記625字
    作者:天使小寶…
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • jiā
   • wán
   •  
   • zhào
   • dōu
   • yào
   • shàng
   • lóu
   • 今天,我去姑姑家玩,照例我都要上樓
   • biǎo
   • jiě
   • zhāng
   • róu
   • ruǎn
   • de
   • chuáng
   • shàng
   • tǎng
   • huì
   •  
   • què
   • 去表姐那張柔軟的大床上躺一會,可我卻
   • wàng
   • le
   • biǎo
   • jiě
   • jīn
   • tiān
   • shàng
   • xué
   •  
   • gāng
   • dào
   •  
   • jiù
   • 忘記了表姐今天不上學,我剛到那屋,就
   • 閱讀全文

    廣場上的快樂

    小學生日記789字
    作者:peterz
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  2009322
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • dài
   • zhe
   • yīn
   • zēng
   • háo
   •  嘟,嘟,嘟!媽媽帶著我和殷增豪
   • zhe
   • tuō
   • chē
   • zǒu
   • zài
   • yán
   • guǎng
   • chǎng
   • de
   • shàng
   •  
   •  
   •  
   • 騎著摩托車走在去炎帝廣場的路上?! ?/div>
   • 閱讀全文

    球場上的一小時

    小學生日記702字
    作者:peterz
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  2009412
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • dài
   • zhe
   • yǐn
   • qīng
   • quán
   • zhōu
   • háo
   •  今天,媽媽帶著我尹清泉和周力豪去
   • máo
   • qiú
   • guǎn
   • qiú
   •  
   •    
   • diǎn
   • bàn
   • le
   •  
   • zhe
   • tuō
   • chē
   • 羽毛球館打球,4點半了,媽媽騎著摩托車
   • 閱讀全文

    賽場上的媽媽

    小學生日記880字
    作者:peterz
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shàng
   • wán
   •  
   • chī
   • wán
   • fàn
   • hòu
   •  今天上完課,和媽媽吃完午飯后媽媽
   • duì
   • shuō
   •  
   •  
   • men
   • gōng
   • xià
   • háng
   • yùn
   • dòng
   • huì
   •  
   • 對我說:“我們公司下午舉行運動會,你
   • gěi
   • zuò
   • duì
   • hǎo
   • ma
   •  
   •  
   • yǒu
   • xiē
   • xīn
   • ruò
   • 去給媽媽做拉拉隊好嗎?”我有些欣喜若
   • 閱讀全文

    一件小事

    小學生日記583字
    作者:童欣悅
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • xiǎo
   •   200917日 星期六 小雨
   •  
   •  
   •  
   • píng
   • gāng
   • shuǐ
   • huì
   • yǒu
   • shí
   • me
   • hòu
   • guǒ
   • ne
   •  
   •  
   •  灑一瓶鋼筆水會有什么后果呢? 
   •  
   • 
   • 閱讀全文

    我今天遇到生活中的一件小事

    小學生日記543字
    作者:劉旭
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • dào
   • de
   • shēng
   • huó
   • zhōng
   • de
   • jiàn
   • xiǎo
   •   我今天遇到的生活中的一件小
   • shì
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • tiān
   •  
   • qíng
   •  
   •  2009314日 星期六 天氣 晴 
   • 閱讀全文

    《草原上的小木屋》讀后感

    小學生日記625字
    作者:金典
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •       
   •  
   •  
   •  
   •  
   • shàng
   •  
   • cǎo
   • yuán
   • shàng
   • de
   • xiǎo
   •   2 08  合上《草原上的小木
   •  
   • zuì
   • hòu
   •  
   • wàn
   • qiān
   •  
   • nǎo
   • hǎi
   • jìn
   • 屋》最后一頁,我思緒萬千,腦海里盡浮
   • xiàn
   • zhe
   • shū
   • zhōng
   • jiā
   • rén
   • de
   • yǐng
   •  
   •  
   • 現著書中一家人的影子 
   • 閱讀全文

    陽臺上的蔥

    小學生日記235字
    作者:澳寶
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yáng
   • tái
   • shàng
   • de
   • cōng
   •   陽臺上的蔥
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zài
   • jiā
   • de
   • yáng
   • tái
   • shàng
   •  
   • nǎi
   • nǎi
   • zhǒng
   • le
   • liǎng
   • pén
   • cōng
   •  
   • 在我家的陽臺上,奶奶種了兩盆蔥。
   • 閱讀全文

    我愛鳳凰廣場上的人工湖

    小學生日記245字
    作者:我愛鳳凰…
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • tiān
   • qíng
   •  
   •  
   •  2009228日 星期六 天氣晴 
   •  
   •  
   •  
   • ài
   • fèng
   • huáng
   • guǎng
   • chǎng
   • shàng
   • de
   • rén
   • gōng
   •  
   •  
   •  我愛鳳凰廣場上的人工湖 
   •  
   •  
   •  
   • liú
   • jiā
   •  
   •  
   •  劉嘉琪 
   • 閱讀全文

    今天晚上的事情

    小學生日記165字
    作者:黃曾
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • chī
   • guò
   • wǎn
   • fàn
   • hòu
   •  
   • xiān
   • xiě
   • shàng
   • jiāo
   • zuò
   •   吃過晚飯后,我先寫上交作業
   •    
   • kèn
   • lán
   • xiá
   • huí
   • tāo
   • dèng
   • qiě
   • huáng
   •  
   • chī
   • duàn
   • luǎn
   •  
   • jié
   • qióng
   • /裉斕納轄蛔饕凳且黃?魑摹緞卵?詰拇蛩
   •  
   • yán
   • hún
   •  
   • chī
   • nào
   • guǐ
   •  
   • sōu
   • huái
   • luó
   •  
   • miǎo
   • 恪罰?野顏餛?魑鬧匭魯?艘槐欏B杪榪
   • 閱讀全文

    如果我是車上的喇叭......

    小學生日記183字
    作者:陳偉霖
   •  
   •  
   •  
   •  
   • hái
   • shàng
   •   我還記得上次我和爸爸媽媽一起
   • rùn
   • zuò
   • chē
   • huí
   • lái
   • de
   • shí
   • hòu
   •  
   • shí
   •  
   • jiā
   • quán
   • 去大潤發坐車回來的時候。那時,大家全
   • dōu
   • yōng
   • ér
   • shàng
   •  
   • men
   • zhī
   • néng
   • děng
   • rén
   • shǎo
   • diǎn
   • zài
   • 都一擁而上,擠得我們只能等人少一點再
   • 閱讀全文

    音樂課上的小事

    小學生日記463字
    作者:60971577…
   •  
   •  
   •  
   • yīn
   • shàng
   • de
   • xiǎo
   • shì
   •  音樂課上的小事
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shàng
   • yīn
   • lǎo
   • shī
   • ràng
   • cān
   • jiā
   • le
   • yīn
   • xiǎo
   •  今天上音樂課老師讓參加了音樂小組
   • de
   • tóng
   • xué
   • biǎo
   • yǎn
   • tiào
   •  
   • 的女同學表演跳舞。
   • 閱讀全文

    一件小事

    小學生日記133字
    作者:李禹升
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • xià
   • shàng
   • xué
   • shí
   •  
   • xiàn
   • wáng
   • shào
   •   今天下午上學時,我發現王邵博
   • dài
   • wán
   • ?
   • shèng
   • dàn
   • lǎo
   • rén
   •  
   •  
   • shǒu
   • hái
   • zhe
   • píng
   • 帶玩具(圣誕老人),他手里還拿著一瓶
   • yǐn
   • liào
   •  
   • 飲料.
   • 閱讀全文

    舞臺上的我

    小學生日記255字
    作者:趙詩怡
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • yào
   • dēng
   • tái
   • yǎn
   • chū
   •  
   •   今天,我要第一次登臺演出,
   • hěn
   • jǐn
   • zhāng
   •  
   • shì
   • dāng
   • zhēn
   • de
   • zǒu
   • shàng
   • le
   • tái
   • shí
   •  
   • 我很緊張??墒钱斘艺娴淖呱狭宋枧_時,
   • jǐn
   • zhāng
   • de
   • xīn
   • qíng
   • què
   • xiāo
   • shī
   • le
   •  
   • shì
   • yīn
   • wéi
   • 緊張的心情卻消失了,那是因為我特意不
   • 閱讀全文
   极速3Dapp

   <tbody id="hov2l"></tbody>
   1. <button id="hov2l"></button>
   2. <li id="hov2l"></li>
    <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

     百色 | 咸阳 | 河源 | 松原 | 保山 | 巴中 | 盘锦 | 大兴安岭 | 任丘 | 湘潭 | 杞县 | 仙桃 | 嘉兴 | 新疆乌鲁木齐 | 邳州 | 临沧 | 吉林长春 | 白银 | 宁国 | 丹东 | 安庆 | 广元 | 东台 | 肥城 | 咸阳 | 文山 | 青州 | 灵宝 | 果洛 | 金昌 | 陕西西安 | 定安 | 仙桃 | 巴彦淖尔市 | 宜昌 | 铜陵 | 遂宁 | 任丘 | 三门峡 | 曲靖 | 改则 | 常州 | 宜都 | 昌吉 | 东营 | 永新 | 邹城 | 普洱 | 图木舒克 | 新乡 | 台南 | 昌吉 | 阳春 | 安顺 | 昆山 | 仁怀 | 灌南 | 固原 | 铜仁 | 牡丹江 | 宿州 | 龙口 | 保定 | 葫芦岛 | 巴彦淖尔市 | 铁岭 | 锦州 | 新泰 | 庄河 | 龙岩 | 黄山 | 汕尾 | 乳山 | 灌南 | 南安 | 张家口 | 如东 | 宜春 | 临沂 | 大连 | 焦作 | 常德 | 吴忠 | 昌吉 | 中山 | 德清 | 福建福州 | 天长 | 呼伦贝尔 | 湘潭 | 曹县 | 龙口 | 莱芜 | 锡林郭勒 | 东营 | 宜昌 | 徐州 | 仙桃 | 阳泉 | 吉林 | 汝州 | 滨州 | 鹤岗 | 岳阳 | 四川成都 | 灌云 | 三河 | 佛山 | 云南昆明 | 烟台 | 随州 | 上饶 | 柳州 | 衢州 | 曹县 | 陕西西安 | 巴彦淖尔市 | 廊坊 | 淄博 | 松原 | 阿拉尔 | 定安 | 涿州 | 阿里 | 宣城 | 高密 | 济宁 | 通辽 | 沛县 | 扬中 | 伊春 | 娄底 | 台北 | 宜宾 | 巴中 | 扬中 | 果洛 | 博罗 | 和田 | 漯河 | 晋城 | 宣城 | 改则 | 永康 | 金华 | 青海西宁 | 泰安 | 垦利 | 文山 | 江西南昌 | 福建福州 | 咸宁 | 阜阳 | 铜陵 | 阿勒泰 | 枣阳 | 保定 | 日土 | 灌云 | 万宁 | 桂林 | 茂名 | 江门 | 唐山 | 兴安盟 | 晋中 | 霍邱 | 赣州 | 芜湖 | 山西太原 | 姜堰 | 赤峰 | 改则 | 喀什 | 淮南 | 荆州 | 南京 | 张家界 | 山南 | 清徐 | 霍邱 | 启东 | 百色 | 丽江 | 徐州 | 灌云 | 酒泉 | 安岳 | 厦门 | 嘉善 | 南京 | 赣州 | 南京 | 平潭 | 北海 | 吕梁 | 改则 | 吐鲁番 | 鄢陵 | 辽阳 | 牡丹江 | 北海 | 廊坊 | 钦州 | 乳山 | 湘潭 | 包头 | 赣州 | 泉州 | 呼伦贝尔 | 寿光 | 济南 | 清远 | 临猗 | 昭通 | 灵宝 | 西藏拉萨 | 内江 | 株洲 | 信阳 | 温岭 | 德宏 | 红河 | 贺州 | 台北 | 桓台 | 象山 | 湘潭 | 屯昌 | 乐山 | 正定 | 温岭 | 大庆 | 济南 | 玉环 | 张北 | 曲靖 | 通辽 | 湘潭 | 汝州 | 宿州 | 招远 | 崇左 | 荣成 | 桂林 | 阿拉尔 | 阿勒泰 | 枣庄 | 曲靖 | 崇左 | 诸暨 | 汉中 | 汉中 | 仁怀 | 简阳 | 丹阳 | 阿勒泰 | 吐鲁番 | 灌南 | 陕西西安 | 文山 | 周口 | 柳州 | 泗阳 | 凉山 | 朔州 | 天长 | 义乌 | 任丘 | 上饶 | 宜宾 | 绥化 | 安阳 | 高密 | 玉环 | 义乌 | 山东青岛 | 宜宾 | 台北 | 琼海 | 东营 | 诸城 | 禹州 | 临沧 | 东阳 | 大同 | 山南 | 西藏拉萨 | 吉林 | 中山 | 长兴 | 攀枝花 | 景德镇 | 寿光 | 招远 | 江西南昌 | 淮南 | 阿拉尔 | 海拉尔 | 黄石 | 东台 | 包头 | 陕西西安 | 海南海口 | 中卫 | 迁安市 | 开封 | 巢湖 | 大连 | 石狮 | 黔东南 | 荆门 | 日土 | 扬中 | 黔东南 | 铁岭 | 唐山 | 南京 | 汉中 | 平凉 | 长葛 | 无锡 | 台湾台湾 | 渭南 | 高雄 | 盐城 | 牡丹江 | 伊春 | 雅安 | 南阳 | 济南 | 莱芜 | 淮安 | 万宁 | 桐乡 | 阿拉尔 | 邳州 | 东台 | 荣成 | 雄安新区 | 巴中 | 济南 | 三沙 | 延边 | 开封 | 兴安盟 | 呼伦贝尔 | 天门 | 河池 | 东方 | 驻马店 | 石狮 | 万宁 | 通化 | 包头 | 安吉 | 赣州 | 库尔勒 | 和县 | 昭通 | 黔东南 | 简阳 | 龙口 | 大丰 | 酒泉 | 海门 | 赣州 | 泉州 | 攀枝花 | 黔南 | 怒江 | 营口 | 毕节 | 铜川 | 琼中 | 广元 | 海西 | 天长 | 武夷山 | 桂林 | 延边 | 屯昌 | 武安 | 新乡 | 通辽 | 包头 | 偃师 | 厦门 | 宿州 | 云南昆明 | 白城 | 辽宁沈阳 | 普洱 | 寿光 | 柳州 | 酒泉 | 绍兴 | 和县 | 库尔勒 | 台南 | 上饶 | 台山 | 新泰 | 辽阳 | 南通 | 克拉玛依 | 图木舒克 | 果洛 | 迁安市 | 伊春 | 通辽 | 林芝 | 广饶 | 山东青岛 | 黄石 | 泰安 | 如皋 | 池州 | 东莞 | 莒县 | 六安 | 顺德 | 兴化 | 茂名 | 绥化 | 常德 | 肇庆 | 中卫 | 林芝 | 宜昌 | 衡阳 | 东阳 | 葫芦岛 | 蚌埠 | 新余 | 海门 | 沛县 | 楚雄 | 新余 | 白城 | 乌兰察布 | 娄底 | 厦门 | 湛江 | 广西南宁 | 汕尾 | 梧州 | 五家渠 | 酒泉 | 邯郸 | 垦利 | 沛县 | 果洛 | 晋江 | 溧阳 | 黑河 | 中山 | 红河 | 通化 | 武威 | 锡林郭勒 | 长葛 | 灌云 | 河北石家庄 | 珠海 | 焦作 | 西藏拉萨 | 湘西 | 鄂尔多斯 | 秦皇岛 | 丹东 | 阜阳 | 百色 | 库尔勒 | 遵义 | 江西南昌 | 泗阳 | 吉林 | 乐山 | 新沂 | 湖州 | 滨州 | 安阳 | 兴化 | 任丘 | 临海 | 伊犁 | 宁夏银川 | 保定 | 涿州 | 招远 | 湘西 | 广元 | 锦州 | 简阳 | 许昌 | 昌吉 | 开封 | 广州 | 金华 | 大庆 | 金昌 | 菏泽 | 马鞍山 | 五指山 | 醴陵 | 博尔塔拉 | 曲靖 | 黔东南 | 铜川 | 承德 | 阿克苏 | 德州 | 琼海 | 安阳 | 长治 | 济宁 | 湛江 | 固原 | 义乌 | 辽源 | 绵阳 | 惠州 | 铜陵 | 五家渠 | 博罗 | 五指山 | 吐鲁番 | 珠海 | 阿拉尔 | 鄂州 | 永州 | 博尔塔拉 | 儋州 | 荣成 | 广安 | 厦门 | 乌兰察布 | 仁怀 | 烟台 | 四平 | 嘉兴 | 曲靖 | 灌南 | 九江 | 桐乡 | 深圳 | 延边 | 德阳 | 济宁 | 荣成 | 吉安 | 白沙 | 百色 | 嘉峪关 | 武安 | 青海西宁 | 靖江 | 梅州 | 绥化 | 巴彦淖尔市 | 凉山 | 甘南 | 天水 | 张北 | 大理 | 喀什 | 建湖 | 铜陵 | 鹰潭 | 文昌 | 湘潭 | 佛山 | 乐平 | 嘉兴 | 建湖 | 陕西西安 | 广汉 | 乳山 | 中山 | 临沧 | 衡水 | 醴陵 | 昭通 | 白银 | 文山 | 红河 | 澳门澳门 | 甘南 | 禹州 | 曹县 | 河池 | 克拉玛依 | 嘉善 | 天门 | 招远 | 丽江 | 和田 | 迪庆 | 宁夏银川 | 清远 | 固原 | 乐平 | 曲靖 | 沧州 | 吐鲁番 | 安岳 | 铜川 | 林芝 | 台北 | 梅州 | 忻州 | 内江 | 丽水 | 葫芦岛 | 温岭 | 宿迁 | 定州 | 青州 | 东阳 | 双鸭山 | 宿迁 | 昌吉 | 大庆 | 舟山 | 日喀则 | 晋江 | 杞县 | 赣州 | 锡林郭勒 | 石河子 | 锦州 | 铜仁 | 宁波 | 天水 | 鞍山 | 淮北 | 镇江 | 钦州 | 秦皇岛 | 绍兴 | 中卫 | 哈密 | 平顶山 | 昌吉 | 昌吉 | 潍坊 | 吐鲁番 | 邳州 | 资阳 | 玉溪 | 无锡 | 江苏苏州 | 澄迈 | 来宾 | 万宁 | 延边 | 泉州 | 抚州 | 西双版纳 | 濮阳 | 博尔塔拉 | 天长 | 赣州 | 阳泉 | 青海西宁 | 崇左 | 大同 | 灌南 | 河北石家庄 | 固原 | 诸城 | 定州 | 新沂 | 宣城 | 晋城 | 五家渠 | 昌吉 | 七台河 | 云南昆明 | 高雄 | 桂林 | 自贡 | 舟山 | 屯昌 | 贵州贵阳 | 遂宁 | 如东 | 安徽合肥 | 乌兰察布 | 公主岭 | 曹县 | 陵水 | 通辽 | 肇庆 | 青海西宁 | 无锡 | 东营 | 昌吉 | 偃师 | 山东青岛 | 萍乡 | 滨州 | 漳州 | 广元 | 赤峰 | 保定 | 吉林长春 | 保定 | 蓬莱 | 韶关 | 湘潭 | 巴音郭楞 | 南阳 | 五家渠 | 邢台 | 东莞 | 中山 | 海北 | 镇江 | 临汾 | 邹平 | 泉州 | 杞县 | 果洛 | 桐乡 | 无锡 | 寿光 | 金华 | 大兴安岭 | 鸡西 | 红河 | 忻州 | 新余 | 舟山 | 启东 | 安顺 | 通辽 | 廊坊 | 四平 | 河北石家庄 | 公主岭 | 甘南 | 开封 | 仁怀 | 浙江杭州 | 庄河 | 延安 | 溧阳 | 云浮 | 庄河 | 永州 | 湖北武汉 | 锦州 | 百色 | 图木舒克 | 海安 | 五家渠 | 安顺 | 诸暨 | 滁州 | 淮北 | 台湾台湾 | 湛江 | 张家口 | 惠州 | 无锡 | 云浮 | 运城 | 沧州 | 兴安盟 | 盘锦 | 龙岩 | 深圳 | 怒江 | 湘潭 | 常德 | 泰安 | 姜堰 | 林芝 | 宿迁 | 朝阳 | 丹阳 | 汕头 | 石河子 | 桐乡 | 永康 | 白山 | 锡林郭勒 | 吴忠 | 中山 | 和县 | 珠海 | 包头 | 临海 | 玉环 | 吉林长春 | 玉环 | 大丰 | 宣城 | 渭南 | 黑龙江哈尔滨 | 乌海 | 贵港 | 吴忠 | 德州 | 邹平 | 嘉善 | 五家渠 | 日喀则 | 大兴安岭 | 宝鸡 | 德州 | 长兴 | 大连 | 灌南 | 临沂 | 菏泽 | 邯郸 | 镇江 | 朝阳 | 赣州 | 安吉 | 通辽 | 阳春 | 丽江 | 泗阳 | 阿克苏 | 贵港 | 朝阳 | 阜阳 | 云南昆明 | 义乌 | 海拉尔 | 莱州 | 南京 | 玉溪 | 诸城 | 河池 | 正定 | 延安 | 咸阳 | 锦州 | 金昌 | 黔东南 | 汕尾 | 鹤岗 | 曲靖 | 辽宁沈阳 | 赣州 | 武安 | 漯河 | 西藏拉萨 | 塔城 | 珠海 | 河池 | 保山 | 河南郑州 | 大庆 | 海东 | 南平 | 锡林郭勒 | 滁州 | 双鸭山 | 恩施 | 南阳 | 随州 | 邳州 | 通化 | 克孜勒苏 | 营口 | 吐鲁番 | 石狮 | 日喀则 | 聊城 | 景德镇 | 安康 | 醴陵 | 博罗 | 邹平 | 简阳 | 寿光 | 三河 | 衡水 | 舟山 | 黄南 | 定安 | 陇南 | 兴安盟 | 玉树 | 崇左 | 池州 | 五指山 | 宝鸡 | 莆田 | 阳江 | 开封 | 扬州 | 荣成 | 河南郑州 | 台湾台湾 | 广西南宁 | 克孜勒苏 | 漯河 | 单县 | 诸暨 | 肥城 | 萍乡 | 曹县 | 黑龙江哈尔滨 | 牡丹江 | 扬州 | 阿拉善盟 | 香港香港 | 赣州 | 东方 | 恩施 | 海西 | 无锡 | 泰兴 | 霍邱 | 寿光 | 潮州 | 惠州 | 芜湖 | 上饶 | 随州 | 中卫 | 乐山 | 肥城 | 淮安 | 营口 | 益阳 | 温岭 | 天长 | 宁波 | 内江 | 南京 | 承德 | 厦门 | 河南郑州 | 丹东 | 丹东 | 芜湖 | 白城 | 乌兰察布 | 益阳 | 泰兴 | 石狮 | 新泰 | 慈溪 | 赣州 | 湖南长沙 | 大同 | 盐城 | 庄河 | 文昌 | 泉州 | 吉安 | 涿州 | 新泰 | 白沙 | 三明 | 靖江 | 广汉 | 山南 | 惠东 | 怒江 | 咸宁 | 宁夏银川 | 大同 | 芜湖 | 牡丹江 | 博尔塔拉 | 阜阳 | 保定 | 金坛 | 吉安 | 惠州 | 伊犁 | 沭阳 | 十堰 | 和县 | 宜昌 | 双鸭山 | 宁国 | 长垣 | 灵宝 | 明港 | 六安 | 丹东 | 赤峰 | 鸡西 | 义乌 | 营口 | 安康 | 曲靖 | 大同 | 台中 | 温岭 | 嘉兴 | 张家口 | 乌海 | 抚州 | 湖州 | 中山 | 丹东 | 咸阳 | 荣成 | 南充 | 神农架 | 宜春 | 张北 | 吕梁 | 株洲 | 湘潭 | 白银 | 池州 | 和县 | 承德 | 厦门 | 衡水 | 德宏 | 抚顺 | 鸡西 | 长葛 | 湘西 | 灌云 | 邵阳 | 燕郊 | 任丘 | 昌吉 | 眉山 | 咸宁 | 南通 | 乌海 | 包头 | 高雄 | 咸阳 | 三沙 | 定州 | 葫芦岛 | 惠州 | 邳州 | 昆山 | 晋城 | 驻马店 | 大兴安岭 | 遵义 | 昌吉 | 邹城 | 燕郊 | 玉溪 | 固原 | 宜昌 | 甘南 | 桂林 | 长治 | 南平 | 绵阳 | 东阳 | 七台河 | 四川成都 | 宁国 | 黄南 | 蓬莱 | 安顺 | 香港香港 | 陕西西安 | 防城港 | 通化 | 揭阳 | 湘西 | 文昌 | 荣成 | 攀枝花 | 潍坊 | 濮阳 | 邢台 | 咸宁 |