<tbody id="hov2l"></tbody>
 1. <button id="hov2l"></button>
 2. <li id="hov2l"></li>
  <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

   生命更可貴

   小學生日記715字
   作者:賈婧一
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8. shì
  9. shàng
  10. nián
  11. yǒu
  12. tiān
  13. shàng
  14.    那是我上一年級有一天上
  15. xué
  16.  
  17. shì
  18. sòng
  19. de
  20. men
  21.  
  22. zǒu
  23. dào
  24. xiǎo
  25. yuàn
  26.  
  27. 學,是婆婆送的我們。走到小區院子,我
  28. zài
  29. rēng
  30. xiāng
  31. jiāo
  32. shí
  33.  
  34. rán
  35. xiàn
  36. tǒng
  37. yǒu
  38. 在扔香蕉皮時。忽然發現垃圾桶里有一個
  39. qián
  40. bāo
  41.  
  42. de
  43. yàng
  44.  
  45. shì
  46. mǎi
  47. diàn
  48. dòng
  49. chē
  50. 錢包。和我的一模一樣,是媽媽買電動車
  51. shì
  52. zèng
  53. sòng
  54. de
  55.  
  56. hěn
  57. míng
  58. xiǎn
  59. de
  60. xiě
  61. zhe
  62.  
  63. yuán
  64. diàn
  65. dòng
  66. chē
  67.  
  68. 是贈送的,很明顯的寫著“綠源電動車”
  69. biàn
  70. shēn
  71. shǒu
  72. chū
  73. kàn
  74. lái
  75.  
  76. guǒ
  77. zhēn
  78. shì
  79. de
  80.  
  81. hǎo
  82. 我便伸手拿出看來,果真是我的。我好奇
  83. guài
  84.  
  85. miàn
  86. míng
  87. míng
  88. zhuāng
  89. zhe
  90.       
  91. yuán
  92. de
  93. líng
  94. qián
  95.  
  96. shì
  97. zhè
  98. liǎng
  99. zhōu
  100. 怪,我里面明明裝著15元的零錢,是這兩周
  101. zǎn
  102. de
  103. líng
  104. ?g
  105. qián
  106.  
  107. kāi
  108. kàn
  109.  
  110. miàn
  111. zhī
  112. shèng
  113.    
  114. jiǎo
  115. 攢的零花錢,打開一看,里面只剩2個一角
  116. de
  117. yìng
  118.  
  119. dāng
  120. shí
  121. men
  122. méi
  123. yǒu
  124. duō
  125. xiǎng
  126.  
  127. 的硬幣。當時我們沒有多想,婆婆把我和
  128. sòng
  129. dào
  130. xué
  131. xiào
  132.  
  133. 姨姨送到學校。
  134.  
  135.  
  136. xià
  137. fàng
  138. xué
  139. huí
  140. jiā
  141.  
  142. kàn
  143. jiàn
  144. zài
  145. zhe
  146. shí
  147.  下午放學回家,看見婆婆在嘀咕著什
  148. me
  149.  
  150. hòu
  151. lái
  152.  
  153. zhī
  154. dào
  155. le
  156.  
  157. yuán
  158. lái
  159. shì
  160. zhōng
  161. jiāng
  162. 么。后來,我知道了,原來是姨姨中午將
  163. de
  164. qián
  165. bāo
  166. tōu
  167. zhe
  168. chū
  169. le
  170. ?g
  171. le
  172.  
  173. jiāng
  174. qián
  175. bāo
  176. réng
  177. zài
  178. 我的錢包偷著拿出去了花了,將錢包仍在
  179. tǒng
  180.  
  181. zài
  182. shū
  183. bāo
  184. xiàn
  185. le
  186. mǎi
  187. 垃圾桶里。婆婆在姨姨書包里發現了她買
  188. de
  189. xiē
  190. dōng
  191.  
  192. huí
  193. lái
  194. hòu
  195.  
  196. biàn
  197. zhuài
  198. 的一些東西。姨姨回來后,婆婆便一把拽
  199. zhe
  200. yào
  201.  
  202. yóu
  203. ?
  204. xiǎo
  205. biàn
  206. le
  207. lái
  208.  
  209. 著姨姨要打,姨姨由于膽小變哭了起來,
  210. shēn
  211. chū
  212.  
  213.  
  214.  
  215. de
  216. zhǎng
  217.  
  218. 婆婆伸出去打,“啪”的一巴掌,姨姨哭
  219. gèng
  220. hài
  221. le
  222.  
  223. zhuī
  224. zhe
  225.  
  226. jiào
  227. zhe
  228. shuō
  229.  
  230.  
  231. zhè
  232. me
  233. 得更厲害了,婆婆追著,叫著說,“這么
  234. xiǎo
  235.  
  236. jiù
  237. tōu
  238. zhe
  239. qián
  240.  
  241. gàn
  242. shá
  243.  
  244.  
  245.  
  246. kàn
  247. xíng
  248. shì
  249. 小,就偷著拿錢,干啥??”看形勢婆婆
  250. yòu
  251. yào
  252. zhe
  253. le
  254.  
  255. zhe
  256.  
  257. zhàn
  258. zài
  259. qián
  260. miàn
  261. shēn
  262. 又要打著了,我一著急,站在姨姨前面伸
  263. kāi
  264. shuāng
  265. shǒu
  266.  
  267. zhe
  268.  
  269. shuō
  270.  
  271. zài
  272. qián
  273.  
  274. 開雙手,護著姨姨,婆婆說“你再拿錢,
  275. shǒu
  276. jiù
  277. duò
  278. le
  279.  
  280. le
  281. lái
  282.  
  283.  
  284. 我把你守就剁了”我急得哭了起來,“婆
  285.  
  286. bié
  287. duò
  288. shǒu
  289.  
  290. duò
  291. le
  292. shǒu
  293.  
  294. 婆,你別剁姨姨手,你剁了姨姨手,姨姨
  295. jiù
  296. tòng
  297. le
  298.  
  299. le
  300. jiù
  301. méi
  302. yǒu
  303. le
  304. méi
  305. rén
  306. 就痛死了,姨姨死了我就沒有姨姨了沒人
  307. wán
  308. le
  309.  
  310.  
  311. bié
  312.  
  313. hǎo
  314. ma
  315.  
  316. 和我玩了,婆婆,你別打姨姨,好嗎?我
  317. yào
  318. qián
  319.  
  320. yào
  321.  
  322. shuō
  323. qián
  324. zhēn
  325. guì
  326. hái
  327. shì
  328. shēng
  329. mìng
  330. 不要錢,我要姨姨,你說錢珍貴還是生命
  331. zhēn
  332. guì
  333.  
  334. qián
  335. zài
  336. zhèng
  337.  
  338. zhī
  339. yǒu
  340.  
  341.                
  342. 珍貴,錢可以再掙,可姨姨只有一個 -----
  343. biān
  344. biān
  345. shuō
  346.  
  347. guǒ
  348. rán
  349. le
  350.  
  351. zuò
  352. zài
  353. shā
  354. 一邊哭一邊說,果然婆婆不打了,坐在沙
  355. shàng
  356. le
  357.  
  358. guò
  359. le
  360. huì
  361. ér
  362.  
  363. zǒu
  364. guò
  365. lái
  366.  
  367. shǒu
  368. 發上哭了,過了一會兒她 走過來,一手
  369. bào
  370. zhe
  371.  
  372. shǒu
  373. zhe
  374.  
  375. duì
  376. shuō
  377.  
  378. niū
  379. niū
  380. 抱著我,一手拉著姨姨,對我說”我妞妞
  381. guāi
  382. de
  383.  
  384.  
  385. zài
  386. liǎn
  387. shàng
  388. qīn
  389. le
  390. yòu
  391. qīn
  392.  
  393. biān
  394. yòu
  395. zhe
  396. 乖的,”在我臉上親了又親。一邊又拉著
  397. de
  398. shǒu
  399.  
  400. shuō
  401.  
  402. hòu
  403. xiǎng
  404. chī
  405. shá
  406.  
  407. xiǎng
  408. yào
  409. shá
  410.  
  411. shuō
  412. 姨姨的手,說“以后想吃啥,想要啥,說
  413. néng
  414. zài
  415. qián
  416.  
  417.  
  418. jìn
  419. de
  420. diǎn
  421. tóu
  422.  
  423. 不能自己再拿錢?!币桃桃粋€勁的點頭。
  424. shì
  425. hòu
  426. cái
  427. zhī
  428. dào
  429. shì
  430. xià
  431.  
  432. huì
  433. duò
  434. le
  435. 事后我才知道是婆婆嚇唬她,她不會剁了
  436. de
  437. shǒu
  438.  
  439. 姨姨的手。
  440.  
  441.  
  442. cóng
  443. hòu
  444. qián
  445. gèng
  446. dǒng
  447. shì
  448.  
  449. měi
  450. měi
  451. shuō
  452.  從此以后姨姨比以前更懂事,每每說
  453. zhè
  454. jiàn
  455. shì
  456.  
  457. jiào
  458. hěn
  459. háo
  460.  
  461. zhōng
  462. yòng
  463. 起這件事,我覺得很自豪。我終于用自己
  464. de
  465. cōng
  466. míng
  467. bǎo
  468. le
  469.  
  470. gǎn
  471. dòng
  472. le
  473.  
  474. shì
  475. de
  476.  
  477. 的聰明保護了姨姨,感動了婆婆。是的,
  478. rén
  479. de
  480. shēng
  481. mìng
  482. shì
  483. yǒu
  484. xiàn
  485. de
  486.  
  487. men
  488. yào
  489. zhēn
  490.  
  491. céng
  492. 人的生命是有限的,我們要珍惜。媽媽曾
  493. gào
  494.  
  495. zǎo
  496. chén
  497. zhèng
  498.          
  499. wàn
  500.  
  501. dàn
  502.          
  503. wàn
  504. mǎi
  505. lái
  506. 告訴,一個早晨可以掙500萬,但500萬買不來一
  507. zǎo
  508. chén
  509.  
  510.  
  511.  
  512.  
  513.  
  514. 個早晨?!  ?/div>
    
   無注音版:
    
    
    
    
    那是我上一年級有一天上學,是婆婆送的我們。走到小區院子,我在扔香蕉皮時。忽然發現垃圾桶里有一個錢包。和我的一模一樣,是媽媽買電動車是贈送的,很明顯的寫著“綠源電動車”我便伸手拿出看來,果真是我的。我好奇怪,我里面明明裝著15元的零錢,是這兩周攢的零花錢,打開一看,里面只剩2個一角的硬幣。當時我們沒有多想,婆婆把我和姨姨送到學校。
     下午放學回家,看見婆婆在嘀咕著什么。后來,我知道了,原來是姨姨中午將我的錢包偷著拿出去了花了,將錢包仍在垃圾桶里。婆婆在姨姨書包里發現了她買的一些東西。姨姨回來后,婆婆便一把拽著姨姨要打,姨姨由于膽小變哭了起來,婆婆伸出去打,“啪”的一巴掌,姨姨哭得更厲害了,婆婆追著,叫著說,“這么小,就偷著拿錢,干啥??”看形勢婆婆又要打著了,我一著急,站在姨姨前面伸開雙手,護著姨姨,婆婆說“你再拿錢,我把你守就剁了”我急得哭了起來,“婆婆,你別剁姨姨手,你剁了姨姨手,姨姨就痛死了,姨姨死了我就沒有姨姨了沒人和我玩了,婆婆,你別打姨姨,好嗎?我不要錢,我要姨姨,你說錢珍貴還是生命珍貴,錢可以再掙,可姨姨只有一個 -----我一邊哭一邊說,果然婆婆不打了,坐在沙發上哭了,過了一會兒她 走過來,一手抱著我,一手拉著姨姨,對我說”我妞妞乖的,”在我臉上親了又親。一邊又拉著姨姨的手,說“以后想吃啥,想要啥,說不能自己再拿錢?!币桃桃粋€勁的點頭。事后我才知道是婆婆嚇唬她,她不會剁了姨姨的手。
     從此以后姨姨比以前更懂事,每每說起這件事,我覺得很自豪。我終于用自己的聰明保護了姨姨,感動了婆婆。是的,人的生命是有限的,我們要珍惜。媽媽曾告訴,一個早晨可以掙500萬,但500萬買不來一個早晨。
    
    

    生命在于運動

    小學生日記1247字
    作者:施時栩
   •  
   •  
   • shēng
   • mìng
   • zài
   • yùn
   • dòng
   •  
   •  
   •  生命在于運動 
   •  
   •  
   • shí
   • yàn
   • xiǎo
   • xué
   • liù
   • bān
   •  
   • shī
   • shí
   •  
   •  
   •  實驗小學六班 施時栩 
   •  
   •  
   • měi
   • dāng
   • shēng
   • bìng
   •  
   • tǎng
   • zài
   • chuáng
   • shàng
   • dòng
   • xiǎng
   • dòng
   •  每當我生病,躺在床上一動也不想動
   • 閱讀全文

    生命

    小學生日記279字
    作者:孫燁南
   •  
   • shēng
   • mìng
   • zhōng
   • zǒng
   • yǒu
   • xiē
   • wài
   •  
   • ràng
   • men
   • shī
   •  
   •  
   • 生命中總有一些意外,讓我們失去——
   • jiā
   • yuán
   •  
   • cái
   • chǎn
   •  
   • shèn
   • zhì
   • shēng
   • mìng
   •  
   • miàn
   • duì
   • zāi
   • nán
   •  
   • jiē
   • 家園,財產,甚至生命。面對災難,接納
   • zāi
   • nán
   •  
   • yīn
   • wéi
   • men
   • de
   • shēng
   • mìng
   • jǐn
   • yǒu
   • de
   • shēng
   • 災難,因為我們的生命里不僅有自己的生
   • 閱讀全文
  515. 閱讀全文

    《生命 生命》讀后感

    小學生日記348字
    作者:楊雪晗
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • shēng
   • mìng
   •  
   • shēng
   • mìng
   •  
   • hòu
   • gǎn
   •   《生命 生命》讀后感
   •  
   •  
   •  
   • shēng
   • mìng
   • shì
   • duǎn
   • zàn
   • de
   •  
   • shì
   • bǎo
   • guì
   • de
   •  
   • men
   •  生命是短暫的,也是寶貴的,我們
   • yīng
   • gāi
   • zhēn
   • shēng
   • mìng
   •  
   • 應該珍惜生命。
   • 閱讀全文

    讀《生命 生命》有感

    小學生日記436字
    作者:我愛
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • qián
   • tiān
   •  
   • men
   • xué
   • le
   • piān
   • wén
   •  
   •   前幾天,我們學了一篇課文,
   • wén
   • de
   • wéi
   •  
   • shēng
   • mìng
   • shēng
   • mìng
   •  
   •  
   • shǐ
   • men
   • hěn
   • 課文的題目為《生命生命》,它使我們很
   • shòu
   • jiāo
   •  
   • ràng
   • men
   • zhī
   • dào
   • le
   • shēng
   • mìng
   • de
   • zài
   • 受教育,也讓我們知道了生命的意義在于
   • 閱讀全文

    生命

    小學生日記274字
    作者:高騰霄
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xiàn
   • zài
   • zhèng
   • shì
   • shēn
   • qiū
   • jiē
   •  
   • yǒu
   • hǎo
   • duō
   • shēng
   • mìng
   •   現在正是深秋季節,有好多生命
   • zhèng
   • zài
   • xiàng
   • zhè
   • shì
   • jiè
   • gào
   • bié
   •  
   • 正在向這個世界告別。
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • xià
   • dài
   • chū
   • wán
   •  
   • kàn
   • dào
   • le
   •  今天下午媽媽帶我出去玩,我看到了
   • 閱讀全文

    珍惜生命

    小學生日記229字
    作者:徐子惟
   •  
   •  
   •  
   •                            
   •  
   • xīng
   • èr
   •  
   • yīn
   •  2009-5-12 星期二 陰
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   •  
   •       
   •  
   • wèn
   • ?
   • zhèn
   • zhōu
   • nián
   • de
   •  今天是“12”汶川大地震一周年的日子
   •  
   • men
   • xué
   • xiào
   • háng
   • le
   • dào
   • niàn
   • huó
   • dòng
   •  
   • xià
   •       
   • diǎn
   •       
   • fèn
   •  
   • ,我們學校舉行了悼念活動,下午1428分,
   • 閱讀全文

    生命更可貴

    小學生日記715字
    作者:賈婧一
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • shì
   • shàng
   • nián
   • yǒu
   • tiān
   • shàng
   •    那是我上一年級有一天上
   • xué
   •  
   • shì
   • sòng
   • de
   • men
   •  
   • zǒu
   • dào
   • xiǎo
   • yuàn
   •  
   • 學,是婆婆送的我們。走到小區院子,我
   • zài
   • rēng
   • xiāng
   • jiāo
   • shí
   •  
   • rán
   • xiàn
   • tǒng
   • yǒu
   • 在扔香蕉皮時。忽然發現垃圾桶里有一個
   • 閱讀全文

    愛心可貴

    小學生日記217字
    作者:尹美伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •   日記一則 
   •  
   •  
   •  
   • ài
   • xīn
   • guì
   •  愛心可貴
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   •  
   • xīng
   • sān
   •  
   • qíng
   •  200924日 星期三 晴
   • 閱讀全文
  516. 极速3Dapp

   <tbody id="hov2l"></tbody>
   1. <button id="hov2l"></button>
   2. <li id="hov2l"></li>
    <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

     启东 | 衢州 | 伊犁 | 中山 | 明港 | 琼海 | 项城 | 新余 | 绍兴 | 武夷山 | 宜昌 | 安阳 | 灌云 | 梅州 | 芜湖 | 青海西宁 | 牡丹江 | 德州 | 朝阳 | 佳木斯 | 南平 | 琼中 | 象山 | 徐州 | 仁寿 | 昌吉 | 灌南 | 常州 | 象山 | 黔南 | 本溪 | 乐山 | 营口 | 乐平 | 丹阳 | 改则 | 泉州 | 台南 | 济南 | 惠东 | 绵阳 | 仁怀 | 万宁 | 保定 | 包头 | 岳阳 | 宁德 | 乐清 | 珠海 | 通辽 | 宿州 | 泉州 | 浙江杭州 | 黔东南 | 崇左 | 河北石家庄 | 荆州 | 锦州 | 宜宾 | 丹东 | 启东 | 邹平 | 醴陵 | 神农架 | 清徐 | 石河子 | 肇庆 | 肥城 | 曹县 | 澄迈 | 昌都 | 兴安盟 | 任丘 | 汝州 | 大庆 | 晋中 | 常德 | 佳木斯 | 海丰 | 平凉 | 那曲 | 醴陵 | 德阳 | 晋江 | 本溪 | 西双版纳 | 如皋 | 林芝 | 燕郊 | 章丘 | 定安 | 滁州 | 吴忠 | 塔城 | 澄迈 | 来宾 | 安阳 | 日喀则 | 厦门 | 怀化 | 琼海 | 宁国 | 昆山 | 公主岭 | 滨州 | 鹰潭 | 灌云 | 河池 | 姜堰 | 鄂州 | 海宁 | 甘南 | 汉川 | 邢台 | 海南 | 保亭 | 邢台 | 五指山 | 锡林郭勒 | 保定 | 六盘水 | 安岳 | 灵宝 | 临沂 | 运城 | 洛阳 | 汕头 | 普洱 | 宝鸡 | 吉林 | 马鞍山 | 淮安 | 酒泉 | 宁夏银川 | 灌云 | 琼中 | 三门峡 | 丽水 | 江门 | 锡林郭勒 | 鹤岗 | 枣庄 | 漳州 | 单县 | 山南 | 桓台 | 神木 | 改则 | 黄石 | 梧州 | 滨州 | 博罗 | 九江 | 桐城 | 晋江 | 宁波 | 林芝 | 海拉尔 | 株洲 | 三河 | 宁波 | 佛山 | 余姚 | 益阳 | 西藏拉萨 | 东阳 | 安顺 | 葫芦岛 | 黄山 | 毕节 | 玉树 | 泸州 | 张家口 | 辽源 | 汉中 | 上饶 | 咸宁 | 濮阳 | 高密 | 三沙 | 白沙 | 中山 | 新泰 | 临汾 | 孝感 | 许昌 | 延边 | 濮阳 | 焦作 | 白沙 | 六安 | 衡阳 | 泸州 | 博尔塔拉 | 辽宁沈阳 | 大连 | 临汾 | 台北 | 海安 | 万宁 | 长垣 | 沧州 | 石河子 | 马鞍山 | 迁安市 | 钦州 | 汉中 | 昌都 | 陇南 | 阿里 | 包头 | 晋城 | 安阳 | 廊坊 | 湘西 | 黑河 | 铜川 | 辽宁沈阳 | 迁安市 | 嘉峪关 | 偃师 | 萍乡 | 九江 | 仁怀 | 莒县 | 吴忠 | 眉山 | 万宁 | 兴安盟 | 宜昌 | 南京 | 咸宁 | 海西 | 诸暨 | 包头 | 台湾台湾 | 广元 | 玉环 | 博罗 | 七台河 | 宁波 | 台北 | 天门 | 惠州 | 河池 | 上饶 | 甘南 | 章丘 | 龙口 | 仁寿 | 河南郑州 | 株洲 | 宜都 | 铜仁 | 河北石家庄 | 丽水 | 天水 | 铁岭 | 临猗 | 洛阳 | 厦门 | 九江 | 琼中 | 招远 | 灌南 | 蚌埠 | 长垣 | 建湖 | 海北 | 淮南 | 南通 | 丹东 | 灵宝 | 琼海 | 肥城 | 包头 | 图木舒克 | 赣州 | 铜川 | 赤峰 | 柳州 | 五家渠 | 舟山 | 宜春 | 禹州 | 宜春 | 普洱 | 新余 | 保山 | 亳州 | 海丰 | 株洲 | 桂林 | 临汾 | 东莞 | 朔州 | 项城 | 台北 | 信阳 | 任丘 | 亳州 | 枣庄 | 大庆 | 荆州 | 玉溪 | 潍坊 | 舟山 | 德清 | 新乡 | 贵州贵阳 | 巴音郭楞 | 崇左 | 佳木斯 | 沧州 | 吐鲁番 | 永新 | 漳州 | 嘉善 | 海北 | 荣成 | 保山 | 珠海 | 泗阳 | 泗阳 | 儋州 | 遵义 | 乳山 | 仁怀 | 乌兰察布 | 孝感 | 泗洪 | 湖州 | 宁德 | 驻马店 | 象山 | 宁波 | 台北 | 安阳 | 六安 | 克拉玛依 | 阿拉善盟 | 广西南宁 | 安阳 | 台山 | 陕西西安 | 七台河 | 鸡西 | 长葛 | 东阳 | 大兴安岭 | 宁国 | 临沂 | 鞍山 | 肇庆 | 抚顺 | 甘南 | 伊春 | 宣城 | 六安 | 澳门澳门 | 咸阳 | 甘肃兰州 | 延安 | 秦皇岛 | 赤峰 | 漯河 | 宁波 | 济源 | 大丰 | 保定 | 柳州 | 开封 | 安康 | 通辽 | 澳门澳门 | 桂林 | 郴州 | 延安 | 湛江 | 河南郑州 | 本溪 | 瓦房店 | 随州 | 咸宁 | 克拉玛依 | 邹城 | 永新 | 甘孜 | 邵阳 | 攀枝花 | 亳州 | 濮阳 | 宁波 | 杞县 | 垦利 | 三亚 | 秦皇岛 | 衡水 | 泸州 | 昭通 | 忻州 | 明港 | 温州 | 义乌 | 杞县 | 威海 | 万宁 | 六盘水 | 清徐 | 广安 | 莒县 | 黄山 | 金昌 | 大丰 | 泰安 | 海南海口 | 三河 | 博尔塔拉 | 三河 | 荆州 | 连云港 | 呼伦贝尔 | 宁德 | 桓台 | 余姚 | 图木舒克 | 德阳 | 临汾 | 湘潭 | 武夷山 | 菏泽 | 莱州 | 赤峰 | 六盘水 | 乐清 | 池州 | 龙岩 | 江西南昌 | 汝州 | 文昌 | 铁岭 | 天水 | 昌吉 | 馆陶 | 钦州 | 贵州贵阳 | 毕节 | 仁怀 | 赣州 | 台南 | 和县 | 临沧 | 东莞 | 江西南昌 | 东台 | 北海 | 鹤岗 | 宁夏银川 | 惠东 | 辽阳 | 宁波 | 秦皇岛 | 巴中 | 偃师 | 桐乡 | 晋江 | 雅安 | 揭阳 | 阜新 | 庆阳 | 柳州 | 海拉尔 | 晋城 | 商丘 | 垦利 | 高雄 | 三明 | 河源 | 呼伦贝尔 | 安阳 | 湖南长沙 | 惠东 | 阜阳 | 许昌 | 正定 | 大兴安岭 | 十堰 | 昌吉 | 毕节 | 益阳 | 大连 | 鹤岗 | 海安 | 黄石 | 吴忠 | 梧州 | 邵阳 | 揭阳 | 阿勒泰 | 焦作 | 南京 | 永新 | 鄂州 | 塔城 | 萍乡 | 正定 | 阿拉尔 | 莒县 | 宣城 | 景德镇 | 贵州贵阳 | 章丘 | 瑞安 | 安庆 | 宜都 | 石狮 | 博尔塔拉 | 绵阳 | 杞县 | 广州 | 台北 | 肥城 | 陵水 | 南平 | 秦皇岛 | 济源 | 五家渠 | 锡林郭勒 | 襄阳 | 黔南 | 果洛 | 丽水 | 铜陵 | 赤峰 | 莱芜 | 牡丹江 | 日照 | 南京 | 青海西宁 | 三亚 | 武安 | 益阳 | 黔东南 | 新余 | 厦门 | 海东 | 泰州 | 嘉善 | 金坛 | 淮北 | 遂宁 | 吐鲁番 | 汕尾 | 克拉玛依 | 禹州 | 玉溪 | 韶关 | 蓬莱 | 章丘 | 包头 | 昭通 | 四平 | 上饶 | 菏泽 | 禹州 | 雄安新区 | 海西 | 绍兴 | 龙口 | 青州 | 巴彦淖尔市 | 十堰 | 吐鲁番 | 邯郸 | 泰州 | 宁德 | 长治 | 忻州 | 湖州 | 锡林郭勒 | 建湖 | 濮阳 | 兴安盟 | 普洱 | 安庆 | 临猗 | 昌都 | 改则 | 株洲 | 海门 | 福建福州 | 咸阳 | 朝阳 | 海西 | 蚌埠 | 德阳 | 九江 | 恩施 | 肥城 | 宁德 | 诸城 | 玉树 | 香港香港 | 文昌 | 诸城 | 定西 | 巴彦淖尔市 | 怒江 | 梅州 | 云浮 | 崇左 | 昭通 | 湘西 | 海北 | 黄冈 | 河南郑州 | 晋江 | 琼海 | 那曲 | 安徽合肥 | 常德 | 南通 | 慈溪 | 廊坊 | 河池 | 石狮 | 辽宁沈阳 | 淄博 | 乳山 | 黔西南 | 漯河 | 山南 | 武威 | 蚌埠 | 海北 | 阿里 | 宝鸡 | 保亭 | 桂林 | 桓台 | 武安 | 天水 | 博尔塔拉 | 本溪 | 诸暨 | 蓬莱 | 莆田 | 甘南 | 宜宾 | 许昌 | 泰兴 | 巴彦淖尔市 | 赣州 | 南京 | 瓦房店 | 高密 | 天水 | 涿州 | 延边 | 荣成 | 赣州 | 通化 | 汕头 | 宜春 | 平潭 | 珠海 | 保定 | 大连 | 龙口 | 吉林 | 宿州 | 宜昌 | 云浮 | 岳阳 | 安吉 | 济宁 | 焦作 | 宁夏银川 | 伊犁 | 邹城 | 吐鲁番 | 大理 | 无锡 | 平凉 | 中卫 | 平凉 | 张家口 | 临海 | 泰州 | 昭通 | 保定 | 遂宁 | 柳州 | 张北 | 昆山 | 固原 | 南充 | 嘉善 | 儋州 | 如东 | 连云港 | 灌南 | 文昌 | 铜仁 | 济宁 | 黑龙江哈尔滨 | 燕郊 | 湖北武汉 | 百色 | 灵宝 | 阳江 | 河北石家庄 | 新泰 | 济宁 | 乌兰察布 | 寿光 | 天水 | 山东青岛 | 三亚 | 南充 | 通辽 | 三河 | 呼伦贝尔 | 陵水 | 巴彦淖尔市 | 三门峡 | 永州 | 高雄 | 娄底 | 崇左 | 松原 | 山西太原 | 渭南 | 湖州 | 茂名 | 吴忠 | 德州 | 莱州 | 贵州贵阳 | 济宁 | 博罗 | 偃师 | 东方 | 无锡 | 乐平 | 东营 | 基隆 | 泸州 | 庄河 | 娄底 | 安吉 | 吉林长春 | 莱芜 | 崇左 | 广元 | 宝应县 | 山西太原 | 吉林 | 洛阳 | 淄博 | 海南 | 海北 | 荣成 | 深圳 | 瓦房店 | 单县 | 曹县 | 巴彦淖尔市 | 嘉兴 | 德阳 | 红河 | 抚顺 | 鄂尔多斯 | 荣成 | 海拉尔 | 阳春 | 鹤岗 | 安阳 | 天水 | 桂林 | 黔南 | 长兴 | 营口 | 淮北 | 和县 | 恩施 | 贵港 | 河池 | 基隆 | 洛阳 | 阳泉 | 北海 | 遂宁 | 来宾 | 澳门澳门 | 安康 | 庆阳 | 瑞安 | 攀枝花 | 商丘 | 恩施 | 天长 | 延安 | 六安 | 金华 | 沭阳 | 铜仁 | 琼中 | 乳山 | 湘潭 | 威海 | 西双版纳 | 白山 | 宣城 | 忻州 | 台南 | 眉山 | 临沧 | 桂林 | 寿光 | 南通 | 商洛 | 东海 | 台湾台湾 | 茂名 | 晋城 | 朔州 | 蚌埠 | 海安 | 海拉尔 | 石嘴山 | 禹州 | 珠海 | 宿迁 | 泗洪 | 吴忠 | 周口 | 商丘 | 那曲 | 阿拉善盟 | 仙桃 | 清远 | 中山 | 兴安盟 | 乌兰察布 | 喀什 | 周口 | 玉林 | 咸阳 | 晋城 | 甘孜 | 柳州 | 南京 | 十堰 | 寿光 | 张掖 | 三沙 | 靖江 | 马鞍山 | 日喀则 | 塔城 | 台南 | 南安 | 天门 | 垦利 | 澄迈 | 瑞安 | 乐清 | 崇左 | 靖江 | 南安 | 临猗 | 三沙 | 宁国 | 仁寿 | 象山 | 库尔勒 | 神农架 | 吕梁 | 汝州 | 淮北 | 乐山 | 定西 | 舟山 | 江门 | 阿勒泰 | 阿里 | 临汾 | 保亭 | 怒江 | 益阳 | 宜昌 | 扬中 | 沧州 | 苍南 | 湖州 | 东台 | 长兴 | 漳州 | 海门 | 屯昌 | 保定 | 象山 | 醴陵 | 鹤岗 | 宿迁 | 苍南 | 江门 | 连云港 | 安吉 | 巢湖 | 黄山 | 灌云 | 铁岭 | 涿州 | 广西南宁 | 桐城 | 张家界 | 台南 | 铜仁 | 乌兰察布 | 潍坊 | 邵阳 | 和田 | 亳州 | 宁波 | 怀化 | 白山 | 齐齐哈尔 | 桂林 | 兴安盟 | 宜昌 | 威海 | 瑞安 | 双鸭山 | 和田 | 改则 | 普洱 | 内蒙古呼和浩特 | 乌海 | 天水 | 吴忠 | 新疆乌鲁木齐 | 三亚 | 大同 | 临汾 | 海北 | 延安 | 临沧 | 绥化 | 陕西西安 | 南京 | 蚌埠 | 林芝 | 阿拉尔 | 宜宾 | 苍南 | 唐山 | 鄂州 | 黑河 | 常德 | 克拉玛依 | 雅安 | 昌都 | 山西太原 | 单县 | 宜宾 | 海安 | 厦门 | 克孜勒苏 | 昆山 | 济宁 | 陵水 | 张家界 | 长垣 | 长治 | 商丘 | 铁岭 | 巴中 | 阿坝 | 丽江 | 湘潭 | 丹阳 | 靖江 | 丽水 | 随州 | 溧阳 | 临汾 | 金坛 | 塔城 | 阳春 | 南充 | 济南 | 海拉尔 | 顺德 | 迁安市 | 果洛 | 九江 | 鄂尔多斯 | 定西 | 株洲 | 固原 | 自贡 | 宜春 | 鞍山 | 曹县 | 新余 | 琼海 | 塔城 | 宿迁 | 乐山 | 濮阳 | 张家界 | 惠州 | 黄冈 | 营口 | 宜都 | 塔城 | 保定 | 陕西西安 | 宝鸡 | 邯郸 | 桓台 | 亳州 | 新疆乌鲁木齐 | 厦门 | 诸暨 | 资阳 | 晋江 | 邹平 | 淮安 | 宿州 | 泸州 | 宜昌 | 齐齐哈尔 | 澳门澳门 | 辽源 | 黄南 | 宜都 | 巴音郭楞 | 龙口 | 四川成都 | 雅安 | 十堰 | 曲靖 | 平凉 | 清远 | 东方 | 娄底 | 日喀则 | 遂宁 | 邵阳 | 衡水 | 玉环 | 昌都 | 天水 | 中卫 | 宜春 | 青海西宁 | 荣成 | 蓬莱 | 新余 | 宣城 | 象山 | 岳阳 | 常德 | 葫芦岛 | 松原 | 临汾 | 天水 | 丹东 | 内蒙古呼和浩特 | 临夏 | 单县 | 韶关 | 海宁 | 仙桃 | 铜陵 | 日喀则 | 黑龙江哈尔滨 |