<tbody id="hov2l"></tbody>
 1. <button id="hov2l"></button>
 2. <li id="hov2l"></li>
  <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

   小小監督員

   小學生日記156字
   作者:美嘟嘟
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6. jīn
  7. tiān
  8. zhēn
  9. gāo
  10. xìng
  11.  
  12. dài
  13. lǎo
  14.   今天我真高興,媽媽帶我去姥
  15. lǎo
  16. jiā
  17. chī
  18. fàn
  19.  
  20. chī
  21. de
  22. shì
  23. pái
  24. fàn
  25.  
  26. zhēn
  27. xiāng
  28. ya
  29. 姥家吃飯,吃的是排骨和米飯,可真香呀
  30.  
  31. !
  32.  
  33.  
  34.  
  35. de
  36. wǎn
  37. chī
  38. de
  39. gàn
  40. jìng
  41. le
  42.  
  43. shì
  44. lǎo
  45. lǎo
  46. lǎo
  47.  我的碗吃的可干凈了,于是姥姥姥
  48.  
  49. hái
  50. yǒu
  51. dōu
  52. xuǎn
  53. dāng
  54. xiǎo
  55. xiǎo
  56. jiān
  57. yuán
  58.  
  59. 爺,還有媽媽爸爸都選我當小小監督員,
  60. zhǔ
  61. yào
  62. rèn
  63. shì
  64. jiān
  65. jiā
  66. chī
  67. fàn
  68.  
  69. kàn
  70. shuí
  71. chī
  72. de
  73. gàn
  74. 主要責任是監督大家吃飯,看誰吃的不干
  75. jìng
  76.  
  77. jiù
  78. chéng
  79. shuí
  80. wǎn
  81.  
  82. shuō
  83.  
  84. nóng
  85. mín
  86. zhǒng
  87. 凈,就懲罰誰洗碗。媽媽說,農民伯伯種
  88. liáng
  89. shí
  90. xīn
  91. le
  92.  
  93. men
  94. yào
  95. jiē
  96. yuē
  97. liáng
  98. shí
  99.  
  100. néng
  101. làng
  102. 糧食可辛苦了,我們要節約糧食,不能浪
  103. fèi
  104. liáng
  105. shí
  106.  
  107. hái
  108. gěi
  109. jiā
  110. bèi
  111. le
  112. mǐn
  113. nóng
  114. de
  115. shī
  116. ne
  117.  
  118. 費糧食.我還給大家背了憫農的詩呢。
  119.  
  120.  
  121.  
  122.  
  123.  
  124.  
  125.  
  126.  
  127.  
  128.  
  129.   
    
   無注音版:
    
    
    
    今天我真高興,媽媽帶我去姥姥家吃飯,吃的是排骨和米飯,可真香呀!
    
    我的碗吃的可干凈了,于是姥姥姥爺,還有媽媽爸爸都選我當小小監督員,主要責任是監督大家吃飯,看誰吃的不干凈,就懲罰誰洗碗。媽媽說,農民伯伯種糧食可辛苦了,我們要節約糧食,不能浪費糧食.我還給大家背了憫農的詩呢。
    
    
    
    
     

    我是小小主持人

    小學生日記597字
    作者:容文倩
   •  
   •  
   •  
   •  
   • chū
   • chù
   •    
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • qíng
   •  
   • xīng
   •   出處1 2  2010416日 晴 星
   •  
   • shí
   • jiān
   •  
   • xià
   • bān
   • huì
   • 期一 時間:下午班會
   •  
   •  
   •  
   • róng
   • wén
   • qiàn
   •  
   • lián
   • xiǎo
   • tíng
   •  
   • wáng
   • xuān
   •  
   • men
   • guò
   •  “容文倩、連曉婷、王子軒,你們過
   • 閱讀全文

    我是小小桂林人

    小學生日記619字
    作者:PETERZ
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • chéng
   • wéi
   • le
   • xiǎo
   • xiǎo
   • guì
   • lín
   • rén
   •  
   • zhī
   • dào
   • wéi
   •  今天我成為了小小桂林人,知道我為
   • shí
   • me
   • shì
   • xiǎo
   • xiǎo
   • guì
   • lín
   • rén
   • ma
   •  
   • jiē
   • zhe
   • wǎng
   • xià
   • kàn
   • ba
   •  
   • 什么是小小桂林人嗎?那接著往下看吧!
   • 閱讀全文

    我是小小賣報童

    小學生日記664字
    作者:PETERZ
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •     
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • shì
   • mài
   •  “啦!啦!啦!啦!啦!啦!我是賣
   • ?
   • de
   • xiǎo
   • háng
   • jiā
   •  
   •  
   •  
   •  
   • chàng
   • zhe
   • zhè
   • shǒu
   • sān
   • 報的小行家……”,唱著這首歌我和三個
   • 閱讀全文

    小小“帶路人”

    小學生日記888字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   •   Q  閱讀提示: 1、黑色字體
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 部分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文

    小小足球比賽

    小學生日記147字
    作者:杜西文
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • yuàn
   • de
   • xiǎo
   • péng
   • yǒu
   • lái
   • le
   •  今天,我和院子里的小朋友來了一
   • chǎng
   • liè
   • de
   • qiú
   • sài
   •  
   •  
   •  
   • 場激烈的足球比賽?! ?/div>
   • 閱讀全文

    小小足球比賽

    小學生日記147字
    作者:杜西文
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • yuàn
   • de
   • xiǎo
   • péng
   • yǒu
   • lái
   • le
   •  今天,我和院子里的小朋友來了一
   • chǎng
   • liè
   • de
   • qiú
   • sài
   •  
   •  
   •  
   • 場激烈的足球比賽?! ?/div>
   • 閱讀全文

    小小的種子

    小學生日記99字
    作者:范佳奇
   •  
   •  
   •  
   •  
   • shì
   • xiǎo
   • xiǎo
   • de
   • zhǒng
   • lǎo
   • shī
   • shì
   • xīn
   • qín
   •   我是一個小小的種子老師是辛勤
   • de
   • yuán
   • dīng
   • wéi
   • jiāo
   • shuǐ
   • shī
   • féi
   • ràng
   • zài
   • yáng
   • guāng
   • xià
   • shēng
   • 的園丁為我澆水施肥讓我在陽光雨露下生
   • gēn
   • 根發芽
   • 閱讀全文

    小小監督員

    小學生日記156字
    作者:美嘟嘟
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zhēn
   • gāo
   • xìng
   •  
   • dài
   • lǎo
   •   今天我真高興,媽媽帶我去姥
   • lǎo
   • jiā
   • chī
   • fàn
   •  
   • chī
   • de
   • shì
   • pái
   • fàn
   •  
   • zhēn
   • xiāng
   • ya
   • 姥家吃飯,吃的是排骨和米飯,可真香呀
   •  
   • !
   • 閱讀全文

    小小的我

    二年級日記:小小的我
    日記字數:190
    作者:張正正
   •  
   •  
   • jīn
   •  
   • nián
   • suì
   •  
   • le
   •  
   • shàng
   • xiǎo
   • xué
   • èr
   • nián
   •  
   •  我今 年八歲 了,上小學二年級,
   • jiào
   • zhāng
   • zhèng
   • zhèng
   •  
   • zhù
   • zài
   • wèi
   • xiào
   • xiǎo
   •  
   • 我叫張正正。住在衛校小區。
   •  
   •  
   • xiǎo
   • xiǎo
   • de
   • gāo
   • gāo
   •  
   • zhāng
   • yuán
   • pán
   • de
   • liǎn
   •  小小的我個子高高,一張圓盤似的臉
   • 閱讀全文
   极速3Dapp

   <tbody id="hov2l"></tbody>
   1. <button id="hov2l"></button>
   2. <li id="hov2l"></li>
    <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

     宜都 | 青海西宁 | 嘉兴 | 陕西西安 | 醴陵 | 沧州 | 江苏苏州 | 蚌埠 | 朔州 | 黔西南 | 东莞 | 随州 | 白银 | 西双版纳 | 公主岭 | 黄南 | 伊春 | 邳州 | 黑龙江哈尔滨 | 攀枝花 | 杞县 | 荆州 | 昌都 | 五指山 | 惠东 | 阿勒泰 | 固原 | 铜仁 | 邵阳 | 三门峡 | 保山 | 广州 | 高密 | 克孜勒苏 | 寿光 | 清徐 | 许昌 | 渭南 | 江西南昌 | 文山 | 海丰 | 钦州 | 酒泉 | 图木舒克 | 新余 | 阳春 | 大连 | 台北 | 灌南 | 龙岩 | 库尔勒 | 孝感 | 洛阳 | 北海 | 建湖 | 郴州 | 莒县 | 桐乡 | 巢湖 | 黑河 | 阿克苏 | 洛阳 | 江门 | 偃师 | 保山 | 攀枝花 | 韶关 | 荆州 | 温岭 | 单县 | 通化 | 霍邱 | 曲靖 | 伊犁 | 保定 | 安阳 | 牡丹江 | 乐山 | 齐齐哈尔 | 晋城 | 大理 | 咸阳 | 海南 | 包头 | 石狮 | 南阳 | 丹东 | 诸城 | 保亭 | 开封 | 阿勒泰 | 黔南 | 大庆 | 朝阳 | 兴化 | 荆门 | 荆门 | 天长 | 襄阳 | 建湖 | 通辽 | 宜昌 | 澄迈 | 三沙 | 保山 | 博尔塔拉 | 珠海 | 贵港 | 滁州 | 滕州 | 图木舒克 | 玉树 | 迁安市 | 遵义 | 湖北武汉 | 东海 | 靖江 | 长兴 | 新疆乌鲁木齐 | 和田 | 林芝 | 桓台 | 新泰 | 铜川 | 江门 | 衡水 | 庄河 | 邵阳 | 防城港 | 云南昆明 | 商丘 | 江门 | 乌海 | 平潭 | 陇南 | 铜陵 | 内江 | 浙江杭州 | 福建福州 | 丹东 | 黑河 | 锡林郭勒 | 临海 | 河池 | 江苏苏州 | 定西 | 汕尾 | 嘉善 | 梅州 | 吐鲁番 | 通化 | 汉川 | 无锡 | 昭通 | 大兴安岭 | 扬中 | 清徐 | 迁安市 | 聊城 | 梅州 | 商洛 | 阿坝 | 基隆 | 温岭 | 顺德 | 四川成都 | 伊春 | 义乌 | 忻州 | 连云港 | 铁岭 | 潍坊 | 乌兰察布 | 宁国 | 文昌 | 广州 | 玉环 | 大庆 | 长垣 | 万宁 | 灌南 | 广元 | 昌吉 | 厦门 | 德州 | 琼中 | 蚌埠 | 白沙 | 常德 | 五家渠 | 乐山 | 溧阳 | 大丰 | 东阳 | 仁怀 | 广元 | 琼中 | 包头 | 邯郸 | 崇左 | 任丘 | 佳木斯 | 枣庄 | 张掖 | 辽宁沈阳 | 沧州 | 甘南 | 曲靖 | 黑河 | 台州 | 衡阳 | 安岳 | 宜昌 | 晋中 | 曹县 | 娄底 | 文山 | 广州 | 滁州 | 宝鸡 | 咸阳 | 高密 | 徐州 | 灌南 | 阿勒泰 | 河源 | 三沙 | 新余 | 楚雄 | 乌兰察布 | 威海 | 泗阳 | 海安 | 潍坊 | 曹县 | 洛阳 | 牡丹江 | 漳州 | 海拉尔 | 铜川 | 锡林郭勒 | 武威 | 乐山 | 江西南昌 | 桐城 | 潜江 | 赣州 | 武威 | 江门 | 宁波 | 珠海 | 海北 | 蓬莱 | 商洛 | 简阳 | 台中 | 定西 | 单县 | 塔城 | 钦州 | 辽宁沈阳 | 喀什 | 白银 | 平顶山 | 临沧 | 汉川 | 大连 | 庄河 | 新余 | 图木舒克 | 大兴安岭 | 常州 | 安康 | 新乡 | 齐齐哈尔 | 潍坊 | 枣庄 | 台北 | 松原 | 神农架 | 定安 | 诸暨 | 马鞍山 | 单县 | 郴州 | 蓬莱 | 庆阳 | 黄山 | 灌云 | 瑞安 | 仙桃 | 宜宾 | 项城 | 醴陵 | 泗阳 | 神农架 | 苍南 | 衡阳 | 柳州 | 和县 | 舟山 | 石狮 | 西双版纳 | 鄂尔多斯 | 固原 | 白城 | 安顺 | 柳州 | 河池 | 石嘴山 | 明港 | 青州 | 烟台 | 迪庆 | 迪庆 | 安吉 | 长治 | 聊城 | 任丘 | 黑河 | 黑河 | 巢湖 | 秦皇岛 | 梅州 | 铜川 | 东莞 | 安庆 | 新沂 | 长垣 | 甘肃兰州 | 东台 | 赤峰 | 郴州 | 四平 | 象山 | 韶关 | 黔西南 | 黔西南 | 儋州 | 禹州 | 辽宁沈阳 | 阜阳 | 海西 | 包头 | 达州 | 濮阳 | 瑞安 | 灌云 | 娄底 | 张家界 | 锡林郭勒 | 海丰 | 资阳 | 台湾台湾 | 临海 | 永康 | 泗阳 | 单县 | 宜都 | 琼海 | 临海 | 赣州 | 德阳 | 佳木斯 | 宜昌 | 三门峡 | 武威 | 浙江杭州 | 台中 | 黑龙江哈尔滨 | 屯昌 | 桓台 | 肇庆 | 德州 | 衡阳 | 齐齐哈尔 | 新泰 | 德阳 | 潮州 | 贵州贵阳 | 保定 | 龙口 | 海丰 | 丽水 | 五指山 | 阿拉善盟 | 鹤壁 | 驻马店 | 江门 | 丽江 | 香港香港 | 黔南 | 新沂 | 大兴安岭 | 德清 | 瑞安 | 长治 | 鹤壁 | 博尔塔拉 | 宣城 | 林芝 | 大兴安岭 | 瓦房店 | 龙口 | 长葛 | 茂名 | 阿拉尔 | 鄂尔多斯 | 濮阳 | 象山 | 泰州 | 三明 | 邹平 | 博尔塔拉 | 百色 | 枣阳 | 大庆 | 博罗 | 随州 | 五指山 | 南京 | 建湖 | 韶关 | 伊犁 | 金昌 | 宝应县 | 沧州 | 葫芦岛 | 保定 | 朔州 | 汉中 | 沛县 | 定州 | 陵水 | 宿迁 | 资阳 | 长葛 | 河池 | 宝应县 | 黔东南 | 迁安市 | 定州 | 通辽 | 宜宾 | 抚顺 | 焦作 | 克孜勒苏 | 安庆 | 白沙 | 高雄 | 淮安 | 金昌 | 安吉 | 绥化 | 贺州 | 台州 | 柳州 | 延安 | 澄迈 | 咸宁 | 海西 | 黔东南 | 黑龙江哈尔滨 | 益阳 | 鹰潭 | 防城港 | 眉山 | 南通 | 吐鲁番 | 嘉峪关 | 绥化 | 天长 | 和田 | 湖州 | 章丘 | 灌南 | 佳木斯 | 屯昌 | 曲靖 | 保亭 | 永州 | 牡丹江 | 三河 | 哈密 | 陇南 | 鄢陵 | 岳阳 | 忻州 | 宁德 | 青海西宁 | 灌南 | 昌都 | 南阳 | 海西 | 阜阳 | 莆田 | 遵义 | 湘西 | 潜江 | 昭通 | 孝感 | 靖江 | 邵阳 | 宜昌 | 咸宁 | 黔东南 | 乳山 | 龙岩 | 章丘 | 六安 | 南京 | 温岭 | 池州 | 昌吉 | 鸡西 | 南通 | 仁怀 | 东莞 | 基隆 | 广汉 | 廊坊 | 屯昌 | 三亚 | 嘉善 | 库尔勒 | 云南昆明 | 山南 | 铜仁 | 文昌 | 深圳 | 伊犁 | 许昌 | 驻马店 | 大连 | 黑龙江哈尔滨 | 济宁 | 陵水 | 诸暨 | 灵宝 | 鞍山 | 那曲 | 鄢陵 | 海北 | 海东 | 黄南 | 项城 | 榆林 | 石嘴山 | 巴音郭楞 | 泰州 | 甘孜 | 崇左 | 金华 | 福建福州 | 沧州 | 台湾台湾 | 大庆 | 桂林 | 中卫 | 绍兴 | 厦门 | 衢州 | 肇庆 | 库尔勒 | 阳江 | 宁夏银川 | 石河子 | 潍坊 | 泰安 | 东方 | 宝应县 | 桂林 | 广安 | 绥化 | 永康 | 梧州 | 乐山 | 潮州 | 阳春 | 阿勒泰 | 保山 | 九江 | 诸城 | 舟山 | 随州 | 通辽 | 临汾 | 固原 | 铁岭 | 启东 | 安岳 | 庄河 | 南阳 | 榆林 | 绍兴 | 淮安 | 攀枝花 | 咸宁 | 宁夏银川 | 随州 | 南通 | 武安 | 咸阳 | 惠州 | 南安 | 枣阳 | 德宏 | 永新 | 桂林 | 贵港 | 焦作 | 滨州 | 如东 | 神农架 | 深圳 | 晋城 | 包头 | 柳州 | 山东青岛 | 伊春 | 衡水 | 寿光 | 兴安盟 | 南京 | 枣庄 | 大兴安岭 | 德清 | 黔南 | 吐鲁番 | 张北 | 灌南 | 启东 | 云南昆明 | 内蒙古呼和浩特 | 和县 | 绍兴 | 南通 | 琼海 | 阜新 | 鄢陵 | 伊犁 | 兴化 | 贺州 | 唐山 | 巢湖 | 荆州 | 邹平 | 赤峰 | 孝感 | 呼伦贝尔 | 汕尾 | 内江 | 安阳 | 汕尾 | 浙江杭州 | 南阳 | 赵县 | 酒泉 | 库尔勒 | 锡林郭勒 | 晋城 | 巢湖 | 云南昆明 | 黄冈 | 安顺 | 三亚 | 石嘴山 | 库尔勒 | 揭阳 | 来宾 | 仁寿 | 海南海口 | 寿光 | 池州 | 运城 | 安阳 | 台北 | 长治 | 台山 | 六安 | 崇左 | 江苏苏州 | 邯郸 | 莱州 | 昭通 | 湘西 | 保定 | 甘肃兰州 | 滁州 | 贵州贵阳 | 焦作 | 启东 | 烟台 | 秦皇岛 | 宜春 | 丽水 | 呼伦贝尔 | 柳州 | 青海西宁 | 宁夏银川 | 涿州 | 醴陵 | 锡林郭勒 | 吉林长春 | 鹤壁 | 启东 | 遵义 | 南通 | 新乡 | 黑龙江哈尔滨 | 贵港 | 保定 | 长兴 | 柳州 | 通化 | 湘潭 | 仁怀 | 临海 | 吐鲁番 | 安庆 | 垦利 | 驻马店 | 丽江 | 枣阳 | 澄迈 | 清徐 | 万宁 | 博尔塔拉 | 石狮 | 湛江 | 东莞 | 阜新 | 白山 | 厦门 | 扬州 | 商丘 | 巴音郭楞 | 天水 | 燕郊 | 廊坊 | 三河 | 南京 | 汕头 | 大理 | 泰州 | 浙江杭州 | 怀化 | 如皋 | 钦州 | 台北 | 桂林 | 莱芜 | 建湖 | 保定 | 滁州 | 江西南昌 | 哈密 | 晋江 | 本溪 | 临猗 | 潜江 | 遂宁 | 南阳 | 聊城 | 定州 | 深圳 | 济宁 | 徐州 | 铁岭 | 四平 | 咸阳 | 呼伦贝尔 | 烟台 | 湘潭 | 迁安市 | 楚雄 | 孝感 | 岳阳 | 珠海 | 阳江 | 黔西南 | 大连 | 蚌埠 | 鄢陵 | 滕州 | 鄂尔多斯 | 瑞安 | 广元 | 湘西 | 禹州 | 乳山 | 镇江 | 辽宁沈阳 | 温州 | 通辽 | 洛阳 | 喀什 | 陇南 | 泗阳 | 仁怀 | 毕节 | 神农架 | 丹东 | 鞍山 | 绥化 | 遵义 | 揭阳 | 安顺 | 河源 | 温岭 | 乐山 | 深圳 | 永康 | 开封 | 武威 | 安徽合肥 | 海西 | 和田 | 图木舒克 | 保定 | 邹平 | 蚌埠 | 甘孜 | 三河 | 神农架 | 邢台 | 喀什 | 新沂 | 涿州 | 顺德 | 阜新 | 江西南昌 | 双鸭山 | 偃师 | 茂名 | 景德镇 | 泗阳 | 宣城 | 陕西西安 | 宁夏银川 | 攀枝花 | 新沂 | 大兴安岭 | 佳木斯 | 廊坊 | 南充 | 昌吉 | 葫芦岛 | 苍南 | 基隆 | 咸阳 | 林芝 | 双鸭山 | 遵义 | 榆林 | 通化 | 无锡 | 沭阳 | 咸宁 | 诸城 | 淄博 | 宿迁 | 三亚 | 丽水 | 阿勒泰 | 武威 | 馆陶 | 包头 | 长垣 | 新乡 | 咸宁 | 三明 | 铜川 | 绥化 | 基隆 | 渭南 | 无锡 | 香港香港 | 六盘水 | 宜都 | 晋城 | 乳山 | 廊坊 | 吉林 | 湘西 | 阳春 | 永新 | 黔东南 | 云浮 | 丹阳 | 包头 | 丽水 | 九江 | 吉林 | 日土 | 柳州 | 六盘水 | 广汉 | 内蒙古呼和浩特 | 儋州 | 张家口 | 泰安 | 芜湖 | 垦利 | 枣阳 | 海安 | 周口 | 龙口 | 辽阳 | 内江 | 博尔塔拉 | 孝感 | 连云港 | 昌吉 | 海丰 | 巴彦淖尔市 | 平潭 | 海南海口 | 景德镇 | 常州 | 通化 | 七台河 | 广饶 | 晋城 | 沧州 | 长治 | 甘肃兰州 | 清远 | 瓦房店 | 浙江杭州 | 阿勒泰 | 包头 | 安徽合肥 | 九江 | 临夏 | 任丘 | 随州 | 丹东 | 凉山 | 酒泉 | 馆陶 | 包头 | 海东 | 伊春 | 滕州 | 泗洪 | 鸡西 | 咸阳 | 黔东南 | 咸阳 | 石河子 | 桂林 | 济南 | 余姚 | 朔州 | 辽宁沈阳 | 泗阳 | 三门峡 | 钦州 | 蓬莱 | 黔东南 | 吉林 | 新疆乌鲁木齐 | 宜都 | 东阳 | 株洲 | 绥化 | 柳州 | 单县 | 新疆乌鲁木齐 | 克孜勒苏 | 沧州 | 淄博 | 贵州贵阳 | 灌南 | 新余 | 三河 | 洛阳 | 达州 | 仙桃 | 台北 | 黑河 | 伊春 | 汕头 | 大兴安岭 | 石狮 | 三亚 | 永新 | 黑河 | 宝鸡 | 咸阳 | 株洲 | 博尔塔拉 | 黄石 | 宁夏银川 | 铁岭 | 七台河 | 宝鸡 | 沛县 | 巢湖 | 濮阳 | 湛江 | 宿州 | 永新 | 衡阳 | 禹州 | 阳江 | 铜仁 | 宿迁 | 琼海 | 丹阳 | 新疆乌鲁木齐 | 湖州 | 衡阳 | 单县 | 普洱 | 定西 | 海南 | 如皋 | 赤峰 | 吉林长春 | 潮州 | 白山 | 达州 | 博尔塔拉 | 通辽 | 泉州 | 青海西宁 | 乌兰察布 | 慈溪 | 广汉 | 神农架 | 庄河 | 苍南 | 铜川 | 塔城 | 嘉兴 | 仁怀 | 柳州 | 长葛 | 内蒙古呼和浩特 | 衡水 | 无锡 | 诸城 | 延边 | 荆门 | 临猗 | 承德 | 泗阳 | 温岭 | 象山 | 朝阳 | 邢台 | 亳州 | 乐山 | 宁国 | 呼伦贝尔 | 醴陵 | 宁国 | 保亭 | 晋中 | 天水 | 珠海 | 牡丹江 | 乌海 | 阳江 | 寿光 | 随州 | 迁安市 | 安徽合肥 | 泸州 | 临汾 | 吉林长春 | 和田 | 孝感 | 喀什 | 德宏 | 安徽合肥 | 临猗 | 迁安市 |