<tbody id="hov2l"></tbody>
 1. <button id="hov2l"></button>
 2. <li id="hov2l"></li>
  <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

   小小監督員

   小學生日記156字
   作者:美嘟嘟
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6. jīn
  7. tiān
  8. zhēn
  9. gāo
  10. xìng
  11.  
  12. dài
  13. lǎo
  14.   今天我真高興,媽媽帶我去姥
  15. lǎo
  16. jiā
  17. chī
  18. fàn
  19.  
  20. chī
  21. de
  22. shì
  23. pái
  24. fàn
  25.  
  26. zhēn
  27. xiāng
  28. ya
  29. 姥家吃飯,吃的是排骨和米飯,可真香呀
  30.  
  31. !
  32.  
  33.  
  34.  
  35. de
  36. wǎn
  37. chī
  38. de
  39. gàn
  40. jìng
  41. le
  42.  
  43. shì
  44. lǎo
  45. lǎo
  46. lǎo
  47.  我的碗吃的可干凈了,于是姥姥姥
  48.  
  49. hái
  50. yǒu
  51. dōu
  52. xuǎn
  53. dāng
  54. xiǎo
  55. xiǎo
  56. jiān
  57. yuán
  58.  
  59. 爺,還有媽媽爸爸都選我當小小監督員,
  60. zhǔ
  61. yào
  62. rèn
  63. shì
  64. jiān
  65. jiā
  66. chī
  67. fàn
  68.  
  69. kàn
  70. shuí
  71. chī
  72. de
  73. gàn
  74. 主要責任是監督大家吃飯,看誰吃的不干
  75. jìng
  76.  
  77. jiù
  78. chéng
  79. shuí
  80. wǎn
  81.  
  82. shuō
  83.  
  84. nóng
  85. mín
  86. zhǒng
  87. 凈,就懲罰誰洗碗。媽媽說,農民伯伯種
  88. liáng
  89. shí
  90. xīn
  91. le
  92.  
  93. men
  94. yào
  95. jiē
  96. yuē
  97. liáng
  98. shí
  99.  
  100. néng
  101. làng
  102. 糧食可辛苦了,我們要節約糧食,不能浪
  103. fèi
  104. liáng
  105. shí
  106.  
  107. hái
  108. gěi
  109. jiā
  110. bèi
  111. le
  112. mǐn
  113. nóng
  114. de
  115. shī
  116. ne
  117.  
  118. 費糧食.我還給大家背了憫農的詩呢。
  119.  
  120.  
  121.  
  122.  
  123.  
  124.  
  125.  
  126.  
  127.  
  128.  
  129.   
    
   無注音版:
    
    
    
    今天我真高興,媽媽帶我去姥姥家吃飯,吃的是排骨和米飯,可真香呀!
    
    我的碗吃的可干凈了,于是姥姥姥爺,還有媽媽爸爸都選我當小小監督員,主要責任是監督大家吃飯,看誰吃的不干凈,就懲罰誰洗碗。媽媽說,農民伯伯種糧食可辛苦了,我們要節約糧食,不能浪費糧食.我還給大家背了憫農的詩呢。
    
    
    
    
     

    我是小小主持人

    小學生日記597字
    作者:容文倩
   •  
   •  
   •  
   •  
   • chū
   • chù
   •    
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • qíng
   •  
   • xīng
   •   出處1 2  2010416日 晴 星
   •  
   • shí
   • jiān
   •  
   • xià
   • bān
   • huì
   • 期一 時間:下午班會
   •  
   •  
   •  
   • róng
   • wén
   • qiàn
   •  
   • lián
   • xiǎo
   • tíng
   •  
   • wáng
   • xuān
   •  
   • men
   • guò
   •  “容文倩、連曉婷、王子軒,你們過
   • 閱讀全文

    我是小小桂林人

    小學生日記619字
    作者:PETERZ
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • chéng
   • wéi
   • le
   • xiǎo
   • xiǎo
   • guì
   • lín
   • rén
   •  
   • zhī
   • dào
   • wéi
   •  今天我成為了小小桂林人,知道我為
   • shí
   • me
   • shì
   • xiǎo
   • xiǎo
   • guì
   • lín
   • rén
   • ma
   •  
   • jiē
   • zhe
   • wǎng
   • xià
   • kàn
   • ba
   •  
   • 什么是小小桂林人嗎?那接著往下看吧!
   • 閱讀全文

    我是小小賣報童

    小學生日記664字
    作者:PETERZ
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •     
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • shì
   • mài
   •  “啦!啦!啦!啦!啦!啦!我是賣
   • ?
   • de
   • xiǎo
   • háng
   • jiā
   •  
   •  
   •  
   •  
   • chàng
   • zhe
   • zhè
   • shǒu
   • sān
   • 報的小行家……”,唱著這首歌我和三個
   • 閱讀全文

    小小“帶路人”

    小學生日記888字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   •   Q  閱讀提示: 1、黑色字體
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 部分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文

    小小足球比賽

    小學生日記147字
    作者:杜西文
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • yuàn
   • de
   • xiǎo
   • péng
   • yǒu
   • lái
   • le
   •  今天,我和院子里的小朋友來了一
   • chǎng
   • liè
   • de
   • qiú
   • sài
   •  
   •  
   •  
   • 場激烈的足球比賽?! ?/div>
   • 閱讀全文

    小小足球比賽

    小學生日記147字
    作者:杜西文
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • yuàn
   • de
   • xiǎo
   • péng
   • yǒu
   • lái
   • le
   •  今天,我和院子里的小朋友來了一
   • chǎng
   • liè
   • de
   • qiú
   • sài
   •  
   •  
   •  
   • 場激烈的足球比賽?! ?/div>
   • 閱讀全文

    小小的種子

    小學生日記99字
    作者:范佳奇
   •  
   •  
   •  
   •  
   • shì
   • xiǎo
   • xiǎo
   • de
   • zhǒng
   • lǎo
   • shī
   • shì
   • xīn
   • qín
   •   我是一個小小的種子老師是辛勤
   • de
   • yuán
   • dīng
   • wéi
   • jiāo
   • shuǐ
   • shī
   • féi
   • ràng
   • zài
   • yáng
   • guāng
   • xià
   • shēng
   • 的園丁為我澆水施肥讓我在陽光雨露下生
   • gēn
   • 根發芽
   • 閱讀全文

    小小監督員

    小學生日記156字
    作者:美嘟嘟
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zhēn
   • gāo
   • xìng
   •  
   • dài
   • lǎo
   •   今天我真高興,媽媽帶我去姥
   • lǎo
   • jiā
   • chī
   • fàn
   •  
   • chī
   • de
   • shì
   • pái
   • fàn
   •  
   • zhēn
   • xiāng
   • ya
   • 姥家吃飯,吃的是排骨和米飯,可真香呀
   •  
   • !
   • 閱讀全文

    小小的我

    二年級日記:小小的我
    日記字數:190
    作者:張正正
   •  
   •  
   • jīn
   •  
   • nián
   • suì
   •  
   • le
   •  
   • shàng
   • xiǎo
   • xué
   • èr
   • nián
   •  
   •  我今 年八歲 了,上小學二年級,
   • jiào
   • zhāng
   • zhèng
   • zhèng
   •  
   • zhù
   • zài
   • wèi
   • xiào
   • xiǎo
   •  
   • 我叫張正正。住在衛校小區。
   •  
   •  
   • xiǎo
   • xiǎo
   • de
   • gāo
   • gāo
   •  
   • zhāng
   • yuán
   • pán
   • de
   • liǎn
   •  小小的我個子高高,一張圓盤似的臉
   • 閱讀全文
   极速3Dapp

   <tbody id="hov2l"></tbody>
   1. <button id="hov2l"></button>
   2. <li id="hov2l"></li>
    <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

     平顶山 | 澄迈 | 山南 | 庆阳 | 乌兰察布 | 简阳 | 舟山 | 枣庄 | 崇左 | 桐乡 | 安阳 | 随州 | 洛阳 | 仁怀 | 巢湖 | 海门 | 延安 | 陕西西安 | 鹰潭 | 大丰 | 周口 | 曲靖 | 海拉尔 | 毕节 | 单县 | 海西 | 荆州 | 宜宾 | 日喀则 | 蓬莱 | 芜湖 | 伊春 | 乌兰察布 | 澳门澳门 | 仙桃 | 苍南 | 桂林 | 海安 | 阿勒泰 | 长治 | 吉安 | 天水 | 庆阳 | 眉山 | 咸阳 | 如东 | 肇庆 | 青海西宁 | 改则 | 塔城 | 辽源 | 保定 | 泰州 | 池州 | 朔州 | 东海 | 新疆乌鲁木齐 | 启东 | 赤峰 | 长垣 | 苍南 | 长兴 | 绥化 | 宜都 | 安徽合肥 | 宁夏银川 | 伊犁 | 阜新 | 开封 | 南通 | 呼伦贝尔 | 松原 | 资阳 | 七台河 | 海南海口 | 三沙 | 泰兴 | 诸城 | 柳州 | 咸宁 | 宝应县 | 溧阳 | 曹县 | 巴彦淖尔市 | 日喀则 | 云南昆明 | 枣阳 | 海北 | 晋城 | 乌兰察布 | 汕尾 | 牡丹江 | 永康 | 贵港 | 柳州 | 台北 | 沭阳 | 黑龙江哈尔滨 | 武夷山 | 宁国 | 黔南 | 漯河 | 江苏苏州 | 崇左 | 绥化 | 茂名 | 吉林 | 海西 | 萍乡 | 景德镇 | 五指山 | 泰兴 | 启东 | 宁国 | 九江 | 南通 | 梧州 | 景德镇 | 安吉 | 慈溪 | 东阳 | 铜川 | 黔南 | 大庆 | 阿勒泰 | 铜川 | 黔南 | 牡丹江 | 包头 | 长兴 | 晋中 | 湘西 | 十堰 | 漯河 | 东阳 | 吉林长春 | 南充 | 林芝 | 琼海 | 安徽合肥 | 辽阳 | 曲靖 | 毕节 | 焦作 | 自贡 | 仙桃 | 遵义 | 乌兰察布 | 汉川 | 宝鸡 | 珠海 | 阜新 | 广西南宁 | 长兴 | 遵义 | 曹县 | 四平 | 南通 | 乌海 | 泉州 | 荆州 | 泰州 | 云浮 | 锦州 | 简阳 | 邯郸 | 许昌 | 克孜勒苏 | 芜湖 | 嘉峪关 | 广元 | 运城 | 济源 | 衡水 | 甘肃兰州 | 惠东 | 桓台 | 东莞 | 韶关 | 曹县 | 苍南 | 清徐 | 黄冈 | 柳州 | 温岭 | 宜都 | 鄂州 | 宜春 | 海西 | 伊犁 | 吕梁 | 临汾 | 宿州 | 固原 | 曹县 | 韶关 | 荣成 | 东莞 | 绍兴 | 吴忠 | 昌吉 | 六盘水 | 怒江 | 金坛 | 蓬莱 | 武威 | 昭通 | 鄂尔多斯 | 丽水 | 聊城 | 徐州 | 台湾台湾 | 平凉 | 鹰潭 | 湛江 | 白城 | 武夷山 | 蓬莱 | 昆山 | 辽源 | 六安 | 本溪 | 厦门 | 崇左 | 东营 | 河南郑州 | 海丰 | 东台 | 秦皇岛 | 张北 | 绥化 | 库尔勒 | 绵阳 | 巴彦淖尔市 | 汉中 | 潮州 | 临夏 | 义乌 | 淮南 | 赣州 | 苍南 | 青海西宁 | 如皋 | 晋城 | 甘孜 | 寿光 | 赤峰 | 宁国 | 兴安盟 | 江西南昌 | 娄底 | 毕节 | 宁德 | 桐乡 | 霍邱 | 临猗 | 瓦房店 | 桐乡 | 任丘 | 黑龙江哈尔滨 | 青州 | 阿勒泰 | 锡林郭勒 | 青海西宁 | 池州 | 楚雄 | 诸暨 | 荣成 | 武威 | 陕西西安 | 包头 | 邹平 | 长兴 | 巴彦淖尔市 | 山东青岛 | 仁怀 | 遂宁 | 柳州 | 日喀则 | 庄河 | 昌吉 | 屯昌 | 图木舒克 | 平顶山 | 台州 | 泰安 | 澳门澳门 | 宜昌 | 张北 | 北海 | 凉山 | 株洲 | 潍坊 | 七台河 | 安庆 | 焦作 | 文山 | 安顺 | 枣庄 | 镇江 | 库尔勒 | 任丘 | 茂名 | 绍兴 | 衢州 | 潍坊 | 黄冈 | 澳门澳门 | 中卫 | 高密 | 瓦房店 | 乌海 | 昌都 | 邵阳 | 抚州 | 海拉尔 | 定州 | 湖州 | 邵阳 | 宿州 | 昆山 | 潜江 | 曲靖 | 张掖 | 陕西西安 | 北海 | 邯郸 | 晋中 | 伊犁 | 自贡 | 莆田 | 基隆 | 鸡西 | 绵阳 | 三亚 | 河北石家庄 | 濮阳 | 林芝 | 廊坊 | 阜新 | 乳山 | 白山 | 海宁 | 崇左 | 齐齐哈尔 | 枣庄 | 河源 | 吕梁 | 鄂尔多斯 | 日喀则 | 溧阳 | 屯昌 | 烟台 | 许昌 | 十堰 | 喀什 | 瓦房店 | 商洛 | 明港 | 牡丹江 | 黄石 | 诸暨 | 黑龙江哈尔滨 | 宜春 | 塔城 | 本溪 | 泸州 | 普洱 | 吉林 | 山东青岛 | 香港香港 | 济源 | 宿州 | 梅州 | 南充 | 内江 | 龙口 | 大丰 | 开封 | 大庆 | 河池 | 德清 | 海宁 | 防城港 | 澳门澳门 | 定州 | 四川成都 | 明港 | 乌兰察布 | 吴忠 | 乐平 | 抚顺 | 西双版纳 | 博罗 | 儋州 | 克拉玛依 | 杞县 | 永康 | 大庆 | 泗阳 | 芜湖 | 贵港 | 琼海 | 白银 | 大同 | 九江 | 衡水 | 瑞安 | 吉林 | 清徐 | 衢州 | 阜阳 | 芜湖 | 南通 | 滨州 | 株洲 | 宁国 | 大理 | 玉树 | 本溪 | 张掖 | 澳门澳门 | 燕郊 | 上饶 | 文山 | 怒江 | 阳春 | 大庆 | 和田 | 安阳 | 大兴安岭 | 台湾台湾 | 迪庆 | 武威 | 东方 | 聊城 | 黔南 | 定西 | 广安 | 巴彦淖尔市 | 张掖 | 招远 | 来宾 | 垦利 | 柳州 | 韶关 | 阿勒泰 | 聊城 | 丽江 | 阿拉尔 | 仁怀 | 明港 | 鄂尔多斯 | 铜川 | 天长 | 包头 | 万宁 | 枣庄 | 湖北武汉 | 吴忠 | 青海西宁 | 滨州 | 神农架 | 铜陵 | 铜川 | 昌吉 | 临夏 | 改则 | 南平 | 宁波 | 焦作 | 仁寿 | 阿拉尔 | 仁怀 | 博尔塔拉 | 锡林郭勒 | 石狮 | 娄底 | 项城 | 临沂 | 桐乡 | 黄山 | 淮北 | 亳州 | 三河 | 鄂州 | 曲靖 | 庄河 | 公主岭 | 建湖 | 偃师 | 承德 | 阿拉尔 | 海东 | 肥城 | 延边 | 鄂州 | 丽江 | 秦皇岛 | 台湾台湾 | 昌吉 | 任丘 | 株洲 | 金坛 | 吉林长春 | 山南 | 柳州 | 肇庆 | 梧州 | 吴忠 | 阳江 | 神木 | 海丰 | 巴彦淖尔市 | 昆山 | 黄南 | 基隆 | 泰州 | 广元 | 普洱 | 中卫 | 呼伦贝尔 | 杞县 | 延安 | 攀枝花 | 天长 | 东方 | 建湖 | 包头 | 钦州 | 肇庆 | 庆阳 | 肥城 | 神农架 | 济宁 | 三沙 | 松原 | 馆陶 | 简阳 | 儋州 | 莱芜 | 邢台 | 黔东南 | 中山 | 临汾 | 昌吉 | 晋江 | 大丰 | 徐州 | 垦利 | 贵州贵阳 | 嘉兴 | 徐州 | 铜陵 | 抚州 | 包头 | 如皋 | 招远 | 庄河 | 娄底 | 诸暨 | 香港香港 | 包头 | 儋州 | 无锡 | 新泰 | 建湖 | 伊春 | 项城 | 河北石家庄 | 怒江 | 张北 | 百色 | 湘潭 | 赣州 | 海东 | 邵阳 | 正定 | 阳泉 | 邯郸 | 云浮 | 岳阳 | 肇庆 | 塔城 | 包头 | 东方 | 盐城 | 抚顺 | 大连 | 安吉 | 黔西南 | 鸡西 | 威海 | 克孜勒苏 | 咸阳 | 石狮 | 湘潭 | 锡林郭勒 | 龙口 | 普洱 | 宜昌 | 宿迁 | 改则 | 玉林 | 文山 | 长葛 | 宁国 | 运城 | 黔东南 | 唐山 | 滕州 | 湖州 | 克拉玛依 | 屯昌 | 乌海 | 台中 | 泗阳 | 佛山 | 铜陵 | 阿克苏 | 鹰潭 | 迪庆 | 儋州 | 迪庆 | 巴音郭楞 | 汕尾 | 山东青岛 | 蚌埠 | 明港 | 泰安 | 宜宾 | 济南 | 天门 | 偃师 | 焦作 | 大庆 | 本溪 | 赣州 | 湖南长沙 | 衡水 | 山东青岛 | 金华 | 晋江 | 邢台 | 衡阳 | 河池 | 澳门澳门 | 阜新 | 靖江 | 楚雄 | 义乌 | 伊犁 | 灵宝 | 黑河 | 宁德 | 牡丹江 | 灵宝 | 郴州 | 乌兰察布 | 枣阳 | 烟台 | 中卫 | 新沂 | 江西南昌 | 项城 | 遵义 | 驻马店 | 黑龙江哈尔滨 | 日喀则 | 徐州 | 吉林长春 | 乌兰察布 | 东台 | 济南 | 包头 | 阿拉善盟 | 保亭 | 江西南昌 | 如皋 | 本溪 | 桐乡 | 寿光 | 洛阳 | 神农架 | 泰兴 | 长葛 | 五家渠 | 承德 | 如东 | 阿勒泰 | 漯河 | 嘉兴 | 湖北武汉 | 固原 | 改则 | 丽江 | 六盘水 | 商洛 | 桓台 | 西藏拉萨 | 曹县 | 潮州 | 邯郸 | 衡水 | 吐鲁番 | 温州 | 琼中 | 巴中 | 玉环 | 曹县 | 阿克苏 | 防城港 | 晋城 | 淄博 | 天水 | 青海西宁 | 榆林 | 盘锦 | 阿里 | 德宏 | 鹤壁 | 焦作 | 南京 | 锦州 | 珠海 | 克拉玛依 | 保定 | 高雄 | 漯河 | 南京 | 安阳 | 如东 | 巴彦淖尔市 | 东方 | 保定 | 伊春 | 天水 | 杞县 | 铁岭 | 上饶 | 霍邱 | 德宏 | 山西太原 | 嘉峪关 | 江西南昌 | 黑龙江哈尔滨 | 昭通 | 宜昌 | 武安 | 高雄 | 偃师 | 眉山 | 喀什 | 澳门澳门 | 绵阳 | 象山 | 南充 | 抚顺 | 招远 | 宁德 | 三亚 | 宜昌 | 禹州 | 吉林 | 商丘 | 桐乡 | 喀什 | 金昌 | 溧阳 | 淮安 | 天长 | 晋城 | 绍兴 | 衢州 | 诸城 | 十堰 | 绍兴 | 滁州 | 衢州 | 泗阳 | 顺德 | 通辽 | 陕西西安 | 吐鲁番 | 慈溪 | 高雄 | 甘肃兰州 | 东营 | 商洛 | 保山 | 曲靖 | 吉林 | 诸城 | 南京 | 茂名 | 邯郸 | 龙口 | 延边 | 鹤壁 | 义乌 | 惠州 | 瓦房店 | 琼中 | 咸宁 | 邢台 | 诸城 | 抚顺 | 溧阳 | 昌吉 | 昌吉 | 广西南宁 | 澳门澳门 | 萍乡 | 巢湖 | 五指山 | 眉山 | 龙岩 | 鹤壁 | 惠东 | 牡丹江 | 黔东南 | 保亭 | 伊犁 | 黄山 | 沭阳 | 乌兰察布 | 图木舒克 | 玉环 | 凉山 | 河南郑州 | 辽宁沈阳 | 四川成都 | 海东 | 酒泉 | 驻马店 | 钦州 | 桐乡 | 十堰 | 临夏 | 蓬莱 | 内江 | 莱芜 | 延边 | 清徐 | 琼海 | 佛山 | 临夏 | 扬州 | 高雄 | 安吉 | 伊犁 | 汝州 | 陕西西安 | 朝阳 | 运城 | 渭南 | 天门 | 三门峡 | 汉川 | 孝感 | 随州 | 长兴 | 温州 | 湛江 | 临汾 | 忻州 | 资阳 | 沧州 | 辽阳 | 瓦房店 | 呼伦贝尔 | 黑龙江哈尔滨 | 曲靖 | 武威 | 芜湖 | 黔南 | 馆陶 | 惠东 | 昭通 | 日喀则 | 厦门 | 广西南宁 | 山南 | 包头 | 泗洪 | 濮阳 | 东台 | 平顶山 | 玉林 | 哈密 | 大庆 | 亳州 | 铜川 | 乳山 | 衡阳 | 吴忠 | 菏泽 | 惠州 | 三沙 | 兴化 | 台湾台湾 | 仙桃 | 基隆 | 启东 | 吉林长春 | 醴陵 | 临猗 | 朝阳 | 湖州 | 广汉 | 防城港 | 汉川 | 渭南 | 塔城 | 喀什 | 葫芦岛 | 曲靖 | 临沧 | 万宁 | 龙口 | 兴化 | 昌都 | 宝应县 | 酒泉 | 汝州 | 梧州 | 贵州贵阳 | 宁夏银川 | 梧州 | 兴化 | 本溪 | 锡林郭勒 | 昌吉 | 黑龙江哈尔滨 | 博尔塔拉 | 日照 | 海丰 | 新泰 | 邳州 | 铜川 | 商洛 | 河池 | 张北 | 新泰 | 防城港 | 通辽 | 崇左 | 临海 | 安阳 | 台湾台湾 | 松原 | 淄博 | 珠海 | 台中 | 焦作 | 德州 | 枣庄 | 乳山 | 亳州 | 杞县 | 昌吉 | 济南 | 驻马店 | 温州 | 灌云 | 临汾 | 宿州 | 临沧 | 唐山 | 南京 | 白银 | 东营 | 温州 | 常德 | 菏泽 | 晋中 | 马鞍山 | 商丘 | 涿州 | 启东 | 南京 | 东营 | 自贡 | 滕州 | 泰州 | 五家渠 | 台北 | 青海西宁 | 克孜勒苏 | 博罗 | 牡丹江 | 临沂 | 景德镇 | 永州 | 景德镇 | 江西南昌 | 泰安 | 六盘水 | 无锡 | 宁波 | 常德 | 三亚 | 绍兴 | 新乡 | 益阳 | 张掖 | 延边 | 灵宝 | 伊春 | 漳州 | 内江 | 绥化 | 仙桃 | 南安 | 海南 | 淮安 | 仙桃 | 六安 | 台山 | 绍兴 | 阿勒泰 | 黔西南 | 江西南昌 | 白沙 | 公主岭 | 莆田 | 湖南长沙 | 张北 | 禹州 | 巴音郭楞 | 仙桃 | 四川成都 | 昆山 | 阿拉善盟 | 邵阳 | 平顶山 | 大丰 | 临沂 | 三沙 | 福建福州 | 保定 | 屯昌 | 赣州 | 瑞安 | 延边 | 单县 | 阿拉善盟 | 宁波 | 吉林长春 | 扬中 | 菏泽 | 湘西 | 厦门 | 榆林 | 自贡 | 通辽 | 兴安盟 | 宿州 | 黔南 | 湛江 | 巴彦淖尔市 | 东台 | 万宁 | 四平 | 武夷山 | 枣庄 | 宁德 | 葫芦岛 | 克拉玛依 | 淄博 | 大庆 | 临沧 | 淮安 | 辽源 | 保定 | 林芝 | 宁夏银川 | 鄂尔多斯 | 如皋 | 肇庆 |