<tbody id="hov2l"></tbody>
 1. <button id="hov2l"></button>
 2. <li id="hov2l"></li>
  <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

   下雨

   小學生日記118字
   作者:曉曉軒
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.    
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  11. jīn
  12. tiān
  13. yòu
  14. shì
  15. xià
  16. tiān
  17.  
  18.   x  今天又是下雨天,我
  19. méi
  20. yǒu
  21. dài
  22. sǎn
  23.  
  24. gāi
  25. zěn
  26. me
  27. bàn
  28. ne
  29.  
  30. men
  31. zhī
  32. yǒu
  33. chōng
  34. 沒有帶雨傘,那該怎么辦呢?我們只有沖
  35. le
  36.  
  37. kuài
  38. dào
  39. zuì
  40. hòu
  41. jiē
  42. de
  43. shí
  44. hòu
  45.  
  46. jiù
  47. tíng
  48. le
  49.  
  50. 了??斓阶詈笠还澱n的時候,雨就停了,
  51. jiā
  52. dōu
  53. gāo
  54. gāo
  55. xìng
  56. xìng
  57. yíng
  58. jiē
  59. lǎo
  60. shī
  61.  
  62. zhī
  63. dào
  64. 大家都高高興興地迎接體育老師,不知道
  65. wéi
  66. shí
  67. me
  68. gǎi
  69. chéng
  70. le
  71. shù
  72. xué
  73.  
  74. men
  75. quán
  76. bān
  77. tóng
  78. xué
  79. dōu
  80. 為什么改成了數學課,我們全班同學都不
  81. gāo
  82. xìng
  83.  
  84. zhè
  85. zhēn
  86. tǎo
  87. yàn
  88.  
  89. 高興,這雨真討厭!
  90.  
  91.  
  92.  
  93.  
  94.  
  95.  
  96.  
  97.  
  98.  
  99.  
  100.  
  101.  
  102.  
  103.  
  104.  
  105.  
  106.   
    
   無注音版:
    
    
    
    x
    
    今天又是下雨天,我沒有帶雨傘,那該怎么辦呢?我們只有沖了??斓阶詈笠还澱n的時候,雨就停了,大家都高高興興地迎接體育老師,不知道為什么改成了數學課,我們全班同學都不高興,這雨真討厭!
    
    
    
    
    
    
    
     

    下雨了

    小學生日記159字
    作者:胡杰銘
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xià
   •  
   •  
   • le
   •  
   •  
   •    1  下 雨 了 
   •  
   •  
   •  
   • zuó
   • tiān
   • xià
   •  
   • dài
   • xiǎo
   • qín
   •  
   •  昨天下午,媽媽帶我去拉小提琴。
   • zài
   • huí
   • jiā
   • de
   • shàng
   •  
   • rán
   • xià
   • le
   •  
   • sǎn
   • shàng
   • de
   • 在回家的路上,突然下起了大雨,傘上的
   • 閱讀全文

    下雨

    小學生日記198字
    作者:JJ杰杰
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xiǎo
   • xué
   • zuò
   • wén
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • yáng
   • guāng
   • càn
   • làn
   •  
   •   小學作文 今天,陽光燦爛,
   • men
   • jiā
   • rén
   • yùn
   • dòng
   • chǎng
   • shàng
   • wán
   • shuǎ
   •  
   • yùn
   • dòng
   • chǎng
   • jīng
   • 我們一家人去運動場上玩耍。運動場已經
   • yǒu
   • hěn
   • duō
   • rén
   •  
   • yǒu
   • de
   • lán
   • qiú
   •  
   • yǒu
   • de
   • máo
   • qiú
   •  
   • 有很多人,有的打籃球、有的打羽毛球、
   • 閱讀全文

    下雨天

    小學生日記239字
    作者:陳天琪
   •  
   •  
   •  
   • xià
   • tiān
   •  
   •  下雨天 
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • yīn
   • tiān
   • yǒu
   •  2008413日 星期日 陰天有雨
   •  
   •  
   • zǎo
   • shàng
   • chuáng
   •  
   • kàn
   • jiàn
   • chuāng
   • wài
   • xià
   • zhe
   • máo
   • máo
   •  我早上起床,看見窗外下著毛毛細雨
   • 閱讀全文

    下雨

    小學生日記202字
    作者:郭一嗚
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zǎo
   • chén
   •  
   • bèi
   • zhèn
   • léi
   • shēng
   • jīng
   • xǐng
   •   今天早晨,我被一陣雷聲驚醒
   •  
   • wǎng
   • wài
   • kàn
   •  
   • cóng
   • tiān
   • ér
   • jiàng
   •  
   • yǒu
   • shí
   • xiàng
   • xiàn
   •  
   • ,往外一看,雨從天而降,有時像細線,
   • yǒu
   • shí
   • xiàng
   • niú
   • máo
   •  
   • jīng
   • yíng
   • xiù
   • liàng
   • de
   • zài
   • miàn
   • shàng
   • 有時像牛毛,晶瑩秀亮的雨滴滴在地面上
   • 閱讀全文

    下雨

    小學生日記118字
    作者:曉曉軒
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • yòu
   • shì
   • xià
   • tiān
   •  
   •   x  今天又是下雨天,我
   • méi
   • yǒu
   • dài
   • sǎn
   •  
   • gāi
   • zěn
   • me
   • bàn
   • ne
   •  
   • men
   • zhī
   • yǒu
   • chōng
   • 沒有帶雨傘,那該怎么辦呢?我們只有沖
   • le
   •  
   • kuài
   • dào
   • zuì
   • hòu
   • jiē
   • de
   • shí
   • hòu
   •  
   • jiù
   • tíng
   • le
   •  
   • 了??斓阶詈笠还澱n的時候,雨就停了,
   • 閱讀全文

    下雨了

    小學生日記106字
    作者:吳若冰
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xià
   • le
   •   下雨了
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • men
   • shàng
   • dào
   • èr
   • jiē
   • de
   • shí
   • hòu
   •  
   •  今天,我們上到第二節課的時候,
   • xià
   • le
   •  
   • xià
   • le
   •  
   • tíng
   • le
   •  
   • tiān
   • kōng
   • shàng
   • chū
   • xiàn
   • 下雨了。下課了,雨停了,天空上出現一
   • 閱讀全文

    下雨了

    小學生日記180字
    作者:潘南亦
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   •  
   •   53日 星期一 雨
   •  
   •  
   • xià
   • le
   •  下雨了
   •  
   •  
   • xià
   • le
   •  
   • xià
   • le
   •  
   • xiǎo
   • men
   •  下雨了,下雨了,小雨滴們一滴一滴
   • 閱讀全文

    讀《要下雨了》

    小學生日記169字
    作者:姚潤蕊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yào
   • xià
   • le
   •  
   •   讀《要下雨了》
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • yīn
   •  2010419日 星期一 陰
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • men
   • shàng
   • le
   •  
   • yào
   • xià
   • le
   •  
   • zhè
   • piān
   • wén
   •  今天我們上了《要下雨了》這篇課文
   • 閱讀全文

    下雨

    三年級日記:下雨
    日記字數:116
    作者:豐保林
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shàng
   • de
   • shí
   • hòu
   •  
   •  
   • kāi
   • diàn
   • nǎo
   •  
   • kàn
   •  今天上午的時候, 我打開電腦,看
   • jiàn
   • wǎng
   • zhàn
   • shàng
   • shuō
   • jīn
   • tiān
   • yào
   • xià
   • hěn
   • de
   •  
   • zhè
   • shí
   • 見網站上說今天要下很大的雨。這時爸爸
   • lái
   • le
   •  
   • duì
   • shuō
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   • shù
   • zhèn
   • táo
   • lín
   • cūn
   • xià
   • le
   • 來了,對我說:“618日大墅鎮桃林村下了
   • 閱讀全文
   极速3Dapp

   <tbody id="hov2l"></tbody>
   1. <button id="hov2l"></button>
   2. <li id="hov2l"></li>
    <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

     黔南 | 章丘 | 泰州 | 河南郑州 | 随州 | 辽宁沈阳 | 青海西宁 | 青州 | 台湾台湾 | 芜湖 | 邹城 | 丹阳 | 邹城 | 高雄 | 咸宁 | 海拉尔 | 燕郊 | 辽阳 | 东台 | 济南 | 朝阳 | 南安 | 陕西西安 | 淮北 | 漳州 | 梅州 | 南平 | 昌都 | 金坛 | 天水 | 保定 | 定安 | 鄂州 | 白城 | 莆田 | 德清 | 张家界 | 象山 | 儋州 | 嘉兴 | 天长 | 驻马店 | 白城 | 保山 | 玉林 | 单县 | 长治 | 台中 | 安徽合肥 | 宜昌 | 株洲 | 宜春 | 肇庆 | 遂宁 | 池州 | 襄阳 | 桂林 | 舟山 | 白沙 | 海安 | 郴州 | 台北 | 镇江 | 绵阳 | 海宁 | 邯郸 | 玉溪 | 遵义 | 燕郊 | 延安 | 台中 | 驻马店 | 义乌 | 韶关 | 东莞 | 台山 | 池州 | 乌兰察布 | 扬中 | 承德 | 章丘 | 漳州 | 南阳 | 马鞍山 | 德阳 | 如东 | 清徐 | 塔城 | 温岭 | 永康 | 扬中 | 通化 | 遵义 | 台州 | 乐山 | 涿州 | 乐山 | 揭阳 | 荆州 | 桐城 | 南通 | 景德镇 | 信阳 | 百色 | 邹平 | 泰州 | 玉溪 | 锡林郭勒 | 项城 | 陵水 | 临夏 | 莱芜 | 天长 | 焦作 | 吴忠 | 惠州 | 文昌 | 曲靖 | 中卫 | 泗阳 | 永康 | 运城 | 茂名 | 梅州 | 玉树 | 玉树 | 海南海口 | 晋城 | 威海 | 汕尾 | 达州 | 济宁 | 莱州 | 济源 | 邵阳 | 宜都 | 山南 | 昌吉 | 顺德 | 临汾 | 眉山 | 杞县 | 台湾台湾 | 阿拉尔 | 衡水 | 四川成都 | 象山 | 莆田 | 阿里 | 偃师 | 咸宁 | 阿勒泰 | 河北石家庄 | 湛江 | 威海 | 北海 | 云南昆明 | 保定 | 铁岭 | 定安 | 五家渠 | 白山 | 朔州 | 昌都 | 台州 | 平顶山 | 泗洪 | 简阳 | 驻马店 | 临猗 | 江门 | 亳州 | 黔南 | 甘南 | 天水 | 绵阳 | 娄底 | 任丘 | 宝应县 | 宜昌 | 朔州 | 白沙 | 临汾 | 安阳 | 台北 | 鹤岗 | 桐城 | 珠海 | 甘南 | 吐鲁番 | 朝阳 | 攀枝花 | 莱芜 | 垦利 | 瑞安 | 焦作 | 许昌 | 武安 | 汝州 | 庆阳 | 龙口 | 甘南 | 亳州 | 金华 | 三明 | 保定 | 桂林 | 马鞍山 | 邹城 | 海拉尔 | 吉林长春 | 阜阳 | 怀化 | 博尔塔拉 | 鄂州 | 甘肃兰州 | 乳山 | 浙江杭州 | 黑龙江哈尔滨 | 南平 | 如东 | 驻马店 | 濮阳 | 乌兰察布 | 宁夏银川 | 鹤壁 | 淮北 | 图木舒克 | 牡丹江 | 株洲 | 松原 | 果洛 | 明港 | 河北石家庄 | 盘锦 | 伊犁 | 黑龙江哈尔滨 | 阿勒泰 | 赤峰 | 吴忠 | 乳山 | 遵义 | 莱州 | 玉林 | 大连 | 攀枝花 | 桓台 | 白城 | 任丘 | 扬州 | 铁岭 | 宜宾 | 那曲 | 灌南 | 乐山 | 台中 | 赵县 | 广饶 | 诸暨 | 巴彦淖尔市 | 咸宁 | 如皋 | 晋中 | 泗阳 | 海东 | 瑞安 | 陕西西安 | 五家渠 | 玉树 | 盘锦 | 萍乡 | 辽阳 | 燕郊 | 和县 | 海东 | 基隆 | 镇江 | 南通 | 汕头 | 滨州 | 芜湖 | 宣城 | 松原 | 黄石 | 北海 | 海拉尔 | 枣阳 | 山东青岛 | 安顺 | 呼伦贝尔 | 许昌 | 淮安 | 伊春 | 保定 | 黄山 | 驻马店 | 榆林 | 青州 | 荆州 | 芜湖 | 曹县 | 乌兰察布 | 上饶 | 安庆 | 昌吉 | 余姚 | 三亚 | 阳江 | 温岭 | 大丰 | 吐鲁番 | 昌都 | 杞县 | 偃师 | 许昌 | 宝应县 | 天水 | 绥化 | 济宁 | 河北石家庄 | 广汉 | 吕梁 | 甘南 | 内江 | 清远 | 菏泽 | 佛山 | 仁怀 | 新乡 | 清徐 | 辽宁沈阳 | 濮阳 | 吴忠 | 吉安 | 澳门澳门 | 海北 | 顺德 | 大庆 | 金华 | 东海 | 泉州 | 乌兰察布 | 鹤岗 | 象山 | 自贡 | 阜新 | 沛县 | 张家口 | 许昌 | 连云港 | 乌兰察布 | 陵水 | 哈密 | 陇南 | 十堰 | 防城港 | 邹城 | 金昌 | 玉树 | 陵水 | 本溪 | 松原 | 义乌 | 长治 | 开封 | 柳州 | 平顶山 | 锡林郭勒 | 屯昌 | 温州 | 济南 | 白山 | 绥化 | 萍乡 | 果洛 | 长葛 | 图木舒克 | 丹阳 | 东阳 | 潍坊 | 鹰潭 | 清远 | 包头 | 西双版纳 | 燕郊 | 吉林 | 济宁 | 巴音郭楞 | 高雄 | 运城 | 阿里 | 阿拉尔 | 曲靖 | 泉州 | 蚌埠 | 焦作 | 鄂州 | 六安 | 济南 | 沛县 | 遵义 | 喀什 | 上饶 | 贵港 | 永州 | 孝感 | 锡林郭勒 | 沧州 | 万宁 | 石河子 | 平潭 | 肇庆 | 余姚 | 高密 | 来宾 | 无锡 | 高雄 | 黄石 | 常州 | 黄冈 | 莱州 | 琼海 | 漯河 | 邳州 | 湘西 | 自贡 | 资阳 | 马鞍山 | 广汉 | 孝感 | 文山 | 白银 | 泗阳 | 怒江 | 汉川 | 怒江 | 汉川 | 淮安 | 扬州 | 建湖 | 德清 | 湖南长沙 | 松原 | 新余 | 阳春 | 凉山 | 江西南昌 | 四平 | 铜仁 | 禹州 | 伊春 | 鹰潭 | 内江 | 长兴 | 惠东 | 临海 | 保亭 | 德州 | 和县 | 广西南宁 | 安吉 | 南京 | 克孜勒苏 | 荣成 | 黄冈 | 安康 | 荆州 | 五家渠 | 禹州 | 三明 | 台中 | 沛县 | 白沙 | 定安 | 徐州 | 吉林 | 那曲 | 安阳 | 长垣 | 巴音郭楞 | 汉川 | 宝鸡 | 南充 | 兴安盟 | 仁怀 | 鹰潭 | 广安 | 锦州 | 溧阳 | 博罗 | 甘南 | 和县 | 福建福州 | 丽江 | 锦州 | 台南 | 运城 | 随州 | 中卫 | 南充 | 荣成 | 滨州 | 保亭 | 平顶山 | 临夏 | 保定 | 启东 | 灌云 | 怒江 | 屯昌 | 丹阳 | 佛山 | 大连 | 高密 | 开封 | 锡林郭勒 | 广州 | 宜昌 | 百色 | 项城 | 张家口 | 平潭 | 广汉 | 河南郑州 | 宁波 | 枣庄 | 佛山 | 龙口 | 东海 | 保山 | 达州 | 枣阳 | 吴忠 | 海东 | 伊春 | 三沙 | 廊坊 | 温岭 | 湖州 | 连云港 | 绵阳 | 景德镇 | 乌海 | 伊春 | 三河 | 白城 | 瓦房店 | 燕郊 | 萍乡 | 遂宁 | 泉州 | 十堰 | 荆门 | 濮阳 | 泰州 | 乐山 | 广元 | 龙岩 | 芜湖 | 柳州 | 甘孜 | 亳州 | 山东青岛 | 鸡西 | 廊坊 | 哈密 | 伊春 | 许昌 | 泗洪 | 澄迈 | 克拉玛依 | 阿勒泰 | 贵港 | 佳木斯 | 济南 | 恩施 | 阳春 | 黑河 | 宿迁 | 江苏苏州 | 儋州 | 泗洪 | 海安 | 江苏苏州 | 潍坊 | 克孜勒苏 | 锡林郭勒 | 浙江杭州 | 苍南 | 秦皇岛 | 梅州 | 克孜勒苏 | 肇庆 | 随州 | 漯河 | 廊坊 | 偃师 | 玉环 | 江西南昌 | 江西南昌 | 东阳 | 七台河 | 百色 | 咸阳 | 滕州 | 台湾台湾 | 邵阳 | 开封 | 呼伦贝尔 | 大连 | 保山 | 三门峡 | 兴化 | 漳州 | 公主岭 | 龙岩 | 海南海口 | 平凉 | 塔城 | 泰州 | 长治 | 玉树 | 宝应县 | 河北石家庄 | 海丰 | 海东 | 晋城 | 平凉 | 商丘 | 黑龙江哈尔滨 | 衢州 | 广饶 | 玉树 | 济宁 | 滁州 | 滨州 | 崇左 | 安徽合肥 | 通辽 | 酒泉 | 鞍山 | 包头 | 扬州 | 泰兴 | 商丘 | 包头 | 海西 | 昭通 | 铜陵 | 日土 | 牡丹江 | 蚌埠 | 姜堰 | 菏泽 | 枣庄 | 石嘴山 | 广饶 | 醴陵 | 菏泽 | 齐齐哈尔 | 攀枝花 | 温岭 | 淮安 | 兴安盟 | 阿坝 | 宿迁 | 舟山 | 内江 | 金坛 | 海门 | 双鸭山 | 龙岩 | 德清 | 庄河 | 桐城 | 荣成 | 延边 | 象山 | 营口 | 延边 | 扬中 | 滨州 | 呼伦贝尔 | 恩施 | 广元 | 汉中 | 防城港 | 雅安 | 高密 | 张掖 | 阿勒泰 | 咸宁 | 公主岭 | 营口 | 绥化 | 景德镇 | 厦门 | 阜新 | 营口 | 洛阳 | 招远 | 廊坊 | 张家口 | 赤峰 | 秦皇岛 | 荆州 | 辽源 | 吉安 | 漯河 | 鹤岗 | 海西 | 和县 | 新余 | 铜陵 | 那曲 | 汉川 | 恩施 | 日喀则 | 保定 | 大庆 | 阿克苏 | 迁安市 | 临海 | 玉溪 | 五家渠 | 塔城 | 河北石家庄 | 台北 | 鹰潭 | 寿光 | 铜陵 | 澄迈 | 鄢陵 | 明港 | 泰安 | 长葛 | 抚顺 | 晋江 | 毕节 | 阜新 | 青海西宁 | 无锡 | 海拉尔 | 青海西宁 | 咸宁 | 雄安新区 | 余姚 | 菏泽 | 黄山 | 晋江 | 丹东 | 海拉尔 | 荆门 | 济宁 | 大庆 | 芜湖 | 乐山 | 宁夏银川 | 中山 | 庆阳 | 内江 | 珠海 | 芜湖 | 包头 | 泉州 | 汝州 | 鹰潭 | 大丰 | 宝鸡 | 馆陶 | 辽源 | 伊犁 | 酒泉 | 运城 | 定西 | 吉林长春 | 南京 | 海门 | 临海 | 白山 | 来宾 | 珠海 | 红河 | 张掖 | 厦门 | 贺州 | 阿勒泰 | 宜都 | 长垣 | 韶关 | 辽阳 | 孝感 | 台南 | 顺德 | 昌都 | 大丰 | 鄂州 | 如东 | 仙桃 | 日喀则 | 济源 | 黑龙江哈尔滨 | 陇南 | 大连 | 惠州 | 吕梁 | 广州 | 本溪 | 蚌埠 | 昌吉 | 保定 | 巴中 | 阿坝 | 象山 | 五家渠 | 商丘 | 慈溪 | 长葛 | 白银 | 新泰 | 兴安盟 | 白沙 | 黄石 | 珠海 | 平潭 | 郴州 | 克拉玛依 | 安康 | 牡丹江 | 南京 | 日喀则 | 天门 | 淄博 | 常州 | 启东 | 防城港 | 日土 | 阳春 | 阳江 | 哈密 | 保定 | 黔东南 | 宝应县 | 邹平 | 宜都 | 巢湖 | 舟山 | 绍兴 | 天水 | 邳州 | 海西 | 呼伦贝尔 | 阳江 | 青州 | 山南 | 大丰 | 德州 | 安阳 | 辽源 | 汉中 | 汕尾 | 菏泽 | 绵阳 | 安顺 | 启东 | 绍兴 | 肥城 | 包头 | 陇南 | 澳门澳门 | 文山 | 咸阳 | 攀枝花 | 项城 | 盘锦 | 中山 | 邢台 | 肇庆 | 东台 | 庄河 | 汕尾 | 汕尾 | 扬州 | 台中 | 玉林 | 山南 | 绍兴 | 博罗 | 沧州 | 运城 | 盐城 | 海西 | 泸州 | 三沙 | 塔城 | 桐乡 | 永新 | 台湾台湾 | 信阳 | 鞍山 | 淮北 | 荆州 | 清远 | 嘉兴 | 焦作 | 泗洪 | 株洲 | 来宾 | 毕节 | 长治 | 如皋 | 菏泽 | 三亚 | 中山 | 任丘 | 固原 | 临海 | 文昌 | 大同 | 甘肃兰州 | 潜江 | 西藏拉萨 | 甘孜 | 天水 | 丽江 | 宜宾 | 濮阳 | 单县 | 长治 | 锡林郭勒 | 临汾 | 伊犁 | 武威 | 绍兴 | 湘西 | 宣城 | 巢湖 | 信阳 | 天门 | 通辽 | 灌南 | 泉州 | 白银 | 庄河 | 眉山 | 德宏 | 玉环 | 义乌 | 泰安 | 莱州 | 梧州 | 桓台 | 无锡 | 启东 | 扬州 | 延边 | 海宁 | 运城 | 靖江 | 桂林 | 广饶 | 佳木斯 | 莱芜 | 定西 | 江苏苏州 | 桂林 | 河源 | 天长 | 随州 | 肥城 | 宿迁 | 图木舒克 | 寿光 | 图木舒克 | 任丘 | 高密 | 双鸭山 | 安庆 | 白山 | 福建福州 | 遂宁 | 常德 | 滨州 | 泉州 | 台北 | 黔西南 | 金昌 | 内蒙古呼和浩特 | 启东 | 建湖 | 天水 | 江苏苏州 | 宁德 | 贺州 | 呼伦贝尔 | 德阳 | 靖江 | 桐乡 | 瑞安 | 柳州 | 阿勒泰 | 莱州 | 三亚 | 绍兴 | 台南 | 天长 | 定安 | 淮安 | 恩施 | 武安 | 眉山 | 商洛 | 遂宁 | 鄂尔多斯 | 莱州 | 济宁 | 怀化 | 河南郑州 | 高雄 | 铜陵 | 德阳 | 阿拉尔 | 邹平 | 自贡 | 天长 | 锦州 | 诸城 | 铜川 | 防城港 | 萍乡 | 三亚 | 莱州 | 黄石 | 东阳 | 惠州 | 衡水 | 鄂州 | 海南海口 | 仁寿 | 包头 | 石狮 | 宜春 | 丽水 | 巴彦淖尔市 | 毕节 | 忻州 | 迁安市 | 偃师 | 铜陵 | 黑龙江哈尔滨 | 松原 | 浙江杭州 | 乐平 | 兴安盟 | 邵阳 | 中卫 | 济宁 | 张家口 | 海丰 | 龙口 | 荣成 | 仁寿 | 达州 | 汝州 | 许昌 | 涿州 | 广州 | 桓台 | 宜都 | 正定 | 枣庄 | 宁国 | 大兴安岭 | 温岭 | 偃师 | 图木舒克 | 三明 | 忻州 | 河南郑州 | 靖江 |