<tbody id="hov2l"></tbody>
 1. <button id="hov2l"></button>
 2. <li id="hov2l"></li>
  <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

   下雨

   小學生日記118字
   作者:曉曉軒
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.    
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  11. jīn
  12. tiān
  13. yòu
  14. shì
  15. xià
  16. tiān
  17.  
  18.   x  今天又是下雨天,我
  19. méi
  20. yǒu
  21. dài
  22. sǎn
  23.  
  24. gāi
  25. zěn
  26. me
  27. bàn
  28. ne
  29.  
  30. men
  31. zhī
  32. yǒu
  33. chōng
  34. 沒有帶雨傘,那該怎么辦呢?我們只有沖
  35. le
  36.  
  37. kuài
  38. dào
  39. zuì
  40. hòu
  41. jiē
  42. de
  43. shí
  44. hòu
  45.  
  46. jiù
  47. tíng
  48. le
  49.  
  50. 了??斓阶詈笠还澱n的時候,雨就停了,
  51. jiā
  52. dōu
  53. gāo
  54. gāo
  55. xìng
  56. xìng
  57. yíng
  58. jiē
  59. lǎo
  60. shī
  61.  
  62. zhī
  63. dào
  64. 大家都高高興興地迎接體育老師,不知道
  65. wéi
  66. shí
  67. me
  68. gǎi
  69. chéng
  70. le
  71. shù
  72. xué
  73.  
  74. men
  75. quán
  76. bān
  77. tóng
  78. xué
  79. dōu
  80. 為什么改成了數學課,我們全班同學都不
  81. gāo
  82. xìng
  83.  
  84. zhè
  85. zhēn
  86. tǎo
  87. yàn
  88.  
  89. 高興,這雨真討厭!
  90.  
  91.  
  92.  
  93.  
  94.  
  95.  
  96.  
  97.  
  98.  
  99.  
  100.  
  101.  
  102.  
  103.  
  104.  
  105.  
  106.   
    
   無注音版:
    
    
    
    x
    
    今天又是下雨天,我沒有帶雨傘,那該怎么辦呢?我們只有沖了??斓阶詈笠还澱n的時候,雨就停了,大家都高高興興地迎接體育老師,不知道為什么改成了數學課,我們全班同學都不高興,這雨真討厭!
    
    
    
    
    
    
    
     

    下雨了

    小學生日記159字
    作者:胡杰銘
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xià
   •  
   •  
   • le
   •  
   •  
   •    1  下 雨 了 
   •  
   •  
   •  
   • zuó
   • tiān
   • xià
   •  
   • dài
   • xiǎo
   • qín
   •  
   •  昨天下午,媽媽帶我去拉小提琴。
   • zài
   • huí
   • jiā
   • de
   • shàng
   •  
   • rán
   • xià
   • le
   •  
   • sǎn
   • shàng
   • de
   • 在回家的路上,突然下起了大雨,傘上的
   • 閱讀全文

    下雨

    小學生日記198字
    作者:JJ杰杰
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xiǎo
   • xué
   • zuò
   • wén
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • yáng
   • guāng
   • càn
   • làn
   •  
   •   小學作文 今天,陽光燦爛,
   • men
   • jiā
   • rén
   • yùn
   • dòng
   • chǎng
   • shàng
   • wán
   • shuǎ
   •  
   • yùn
   • dòng
   • chǎng
   • jīng
   • 我們一家人去運動場上玩耍。運動場已經
   • yǒu
   • hěn
   • duō
   • rén
   •  
   • yǒu
   • de
   • lán
   • qiú
   •  
   • yǒu
   • de
   • máo
   • qiú
   •  
   • 有很多人,有的打籃球、有的打羽毛球、
   • 閱讀全文

    下雨天

    小學生日記239字
    作者:陳天琪
   •  
   •  
   •  
   • xià
   • tiān
   •  
   •  下雨天 
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • yīn
   • tiān
   • yǒu
   •  2008413日 星期日 陰天有雨
   •  
   •  
   • zǎo
   • shàng
   • chuáng
   •  
   • kàn
   • jiàn
   • chuāng
   • wài
   • xià
   • zhe
   • máo
   • máo
   •  我早上起床,看見窗外下著毛毛細雨
   • 閱讀全文

    下雨

    小學生日記202字
    作者:郭一嗚
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zǎo
   • chén
   •  
   • bèi
   • zhèn
   • léi
   • shēng
   • jīng
   • xǐng
   •   今天早晨,我被一陣雷聲驚醒
   •  
   • wǎng
   • wài
   • kàn
   •  
   • cóng
   • tiān
   • ér
   • jiàng
   •  
   • yǒu
   • shí
   • xiàng
   • xiàn
   •  
   • ,往外一看,雨從天而降,有時像細線,
   • yǒu
   • shí
   • xiàng
   • niú
   • máo
   •  
   • jīng
   • yíng
   • xiù
   • liàng
   • de
   • zài
   • miàn
   • shàng
   • 有時像牛毛,晶瑩秀亮的雨滴滴在地面上
   • 閱讀全文

    下雨

    小學生日記118字
    作者:曉曉軒
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • yòu
   • shì
   • xià
   • tiān
   •  
   •   x  今天又是下雨天,我
   • méi
   • yǒu
   • dài
   • sǎn
   •  
   • gāi
   • zěn
   • me
   • bàn
   • ne
   •  
   • men
   • zhī
   • yǒu
   • chōng
   • 沒有帶雨傘,那該怎么辦呢?我們只有沖
   • le
   •  
   • kuài
   • dào
   • zuì
   • hòu
   • jiē
   • de
   • shí
   • hòu
   •  
   • jiù
   • tíng
   • le
   •  
   • 了??斓阶詈笠还澱n的時候,雨就停了,
   • 閱讀全文

    下雨了

    小學生日記106字
    作者:吳若冰
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xià
   • le
   •   下雨了
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • men
   • shàng
   • dào
   • èr
   • jiē
   • de
   • shí
   • hòu
   •  
   •  今天,我們上到第二節課的時候,
   • xià
   • le
   •  
   • xià
   • le
   •  
   • tíng
   • le
   •  
   • tiān
   • kōng
   • shàng
   • chū
   • xiàn
   • 下雨了。下課了,雨停了,天空上出現一
   • 閱讀全文

    下雨了

    小學生日記180字
    作者:潘南亦
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   •  
   •   53日 星期一 雨
   •  
   •  
   • xià
   • le
   •  下雨了
   •  
   •  
   • xià
   • le
   •  
   • xià
   • le
   •  
   • xiǎo
   • men
   •  下雨了,下雨了,小雨滴們一滴一滴
   • 閱讀全文

    讀《要下雨了》

    小學生日記169字
    作者:姚潤蕊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yào
   • xià
   • le
   •  
   •   讀《要下雨了》
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • yīn
   •  2010419日 星期一 陰
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • men
   • shàng
   • le
   •  
   • yào
   • xià
   • le
   •  
   • zhè
   • piān
   • wén
   •  今天我們上了《要下雨了》這篇課文
   • 閱讀全文

    下雨

    三年級日記:下雨
    日記字數:116
    作者:豐保林
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shàng
   • de
   • shí
   • hòu
   •  
   •  
   • kāi
   • diàn
   • nǎo
   •  
   • kàn
   •  今天上午的時候, 我打開電腦,看
   • jiàn
   • wǎng
   • zhàn
   • shàng
   • shuō
   • jīn
   • tiān
   • yào
   • xià
   • hěn
   • de
   •  
   • zhè
   • shí
   • 見網站上說今天要下很大的雨。這時爸爸
   • lái
   • le
   •  
   • duì
   • shuō
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   • shù
   • zhèn
   • táo
   • lín
   • cūn
   • xià
   • le
   • 來了,對我說:“618日大墅鎮桃林村下了
   • 閱讀全文
   极速3Dapp

   <tbody id="hov2l"></tbody>
   1. <button id="hov2l"></button>
   2. <li id="hov2l"></li>
    <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

     临猗 | 大丰 | 泗阳 | 泗洪 | 渭南 | 六盘水 | 灵宝 | 铜川 | 陕西西安 | 天水 | 辽阳 | 鄂州 | 泰州 | 塔城 | 吐鲁番 | 五指山 | 乳山 | 宜都 | 娄底 | 内蒙古呼和浩特 | 灵宝 | 枣庄 | 淮南 | 平凉 | 桐城 | 苍南 | 黄石 | 改则 | 乌兰察布 | 安岳 | 天水 | 厦门 | 海西 | 安顺 | 垦利 | 淮南 | 本溪 | 任丘 | 黔西南 | 吉安 | 克孜勒苏 | 西藏拉萨 | 瑞安 | 安徽合肥 | 荆州 | 大庆 | 永新 | 台山 | 阳泉 | 本溪 | 宝应县 | 大丰 | 台湾台湾 | 辽阳 | 楚雄 | 宁国 | 自贡 | 崇左 | 石狮 | 喀什 | 三河 | 黔东南 | 迪庆 | 榆林 | 伊犁 | 鹤岗 | 曹县 | 开封 | 新乡 | 武安 | 南平 | 海宁 | 固原 | 台山 | 金华 | 吉林 | 新余 | 日土 | 图木舒克 | 大兴安岭 | 临沧 | 澳门澳门 | 六安 | 迁安市 | 廊坊 | 三亚 | 遵义 | 和县 | 武安 | 雄安新区 | 南京 | 温岭 | 昌吉 | 惠州 | 承德 | 禹州 | 株洲 | 泰兴 | 琼海 | 梅州 | 德清 | 迪庆 | 丽江 | 呼伦贝尔 | 任丘 | 沧州 | 防城港 | 呼伦贝尔 | 黑河 | 六安 | 包头 | 澳门澳门 | 保亭 | 临夏 | 嘉兴 | 沧州 | 嘉兴 | 台北 | 阿拉尔 | 赣州 | 慈溪 | 承德 | 盘锦 | 六安 | 亳州 | 海北 | 邢台 | 沧州 | 赣州 | 铜陵 | 怀化 | 鄢陵 | 高雄 | 广元 | 崇左 | 台湾台湾 | 保定 | 朝阳 | 辽宁沈阳 | 阿勒泰 | 达州 | 徐州 | 南平 | 诸暨 | 巴彦淖尔市 | 阜阳 | 单县 | 肇庆 | 吉林 | 五家渠 | 江西南昌 | 喀什 | 北海 | 阳春 | 保定 | 甘孜 | 池州 | 黑龙江哈尔滨 | 海西 | 安岳 | 象山 | 靖江 | 株洲 | 台湾台湾 | 桓台 | 安岳 | 石嘴山 | 丹东 | 浙江杭州 | 伊春 | 河北石家庄 | 巢湖 | 阿坝 | 邵阳 | 丹阳 | 吕梁 | 日喀则 | 台中 | 德阳 | 辽源 | 黄南 | 保定 | 宁德 | 阿拉善盟 | 任丘 | 芜湖 | 广州 | 通辽 | 辽阳 | 瑞安 | 天长 | 博尔塔拉 | 仁怀 | 本溪 | 基隆 | 绵阳 | 台湾台湾 | 肇庆 | 七台河 | 贵州贵阳 | 台山 | 台州 | 云浮 | 赤峰 | 定州 | 黔西南 | 唐山 | 赤峰 | 榆林 | 锦州 | 新余 | 丹阳 | 厦门 | 自贡 | 南平 | 威海 | 六安 | 五家渠 | 南阳 | 百色 | 偃师 | 乳山 | 改则 | 台湾台湾 | 襄阳 | 保山 | 曲靖 | 澄迈 | 鹤壁 | 舟山 | 汉中 | 长垣 | 乌兰察布 | 伊犁 | 惠州 | 吉林长春 | 潜江 | 庆阳 | 姜堰 | 寿光 | 乳山 | 慈溪 | 台州 | 河南郑州 | 定西 | 湘潭 | 黄南 | 靖江 | 偃师 | 泰州 | 汉中 | 晋江 | 新疆乌鲁木齐 | 宜都 | 陇南 | 常德 | 无锡 | 神木 | 平顶山 | 新泰 | 宜都 | 台州 | 台湾台湾 | 张掖 | 泗洪 | 十堰 | 佛山 | 铜陵 | 乐清 | 阿勒泰 | 桂林 | 招远 | 黄南 | 湘潭 | 文昌 | 偃师 | 新疆乌鲁木齐 | 咸阳 | 仁寿 | 鹤岗 | 东方 | 果洛 | 神农架 | 仁寿 | 泰兴 | 江门 | 安吉 | 乐平 | 呼伦贝尔 | 防城港 | 昭通 | 鸡西 | 海南海口 | 潜江 | 滁州 | 广饶 | 平凉 | 邹平 | 镇江 | 喀什 | 伊犁 | 灌南 | 图木舒克 | 龙口 | 吕梁 | 锡林郭勒 | 徐州 | 眉山 | 吐鲁番 | 楚雄 | 克孜勒苏 | 大兴安岭 | 孝感 | 福建福州 | 六盘水 | 双鸭山 | 喀什 | 仙桃 | 基隆 | 天水 | 青海西宁 | 吕梁 | 章丘 | 中山 | 温岭 | 珠海 | 张北 | 大连 | 迁安市 | 金华 | 晋城 | 南充 | 普洱 | 金坛 | 九江 | 石嘴山 | 佳木斯 | 白城 | 长兴 | 云浮 | 荣成 | 忻州 | 中山 | 曲靖 | 桐城 | 株洲 | 海北 | 益阳 | 石嘴山 | 天水 | 正定 | 乐山 | 汉川 | 莒县 | 杞县 | 阿克苏 | 高密 | 平凉 | 迪庆 | 鹤岗 | 宜春 | 台南 | 南安 | 乐山 | 石河子 | 湘潭 | 涿州 | 迁安市 | 商丘 | 邹城 | 柳州 | 阜新 | 黄冈 | 宝鸡 | 鞍山 | 深圳 | 瓦房店 | 沧州 | 石河子 | 武夷山 | 孝感 | 白城 | 汕尾 | 温岭 | 珠海 | 赵县 | 菏泽 | 枣阳 | 儋州 | 淮北 | 宝应县 | 兴安盟 | 安徽合肥 | 新乡 | 忻州 | 琼海 | 聊城 | 台中 | 柳州 | 东阳 | 海拉尔 | 禹州 | 惠东 | 玉环 | 石嘴山 | 渭南 | 内江 | 福建福州 | 金坛 | 项城 | 台山 | 宜昌 | 白城 | 朔州 | 瓦房店 | 滨州 | 葫芦岛 | 盘锦 | 保亭 | 三亚 | 恩施 | 阿拉尔 | 莆田 | 乳山 | 临海 | 伊犁 | 定州 | 泰州 | 安吉 | 湛江 | 沧州 | 阳春 | 和田 | 甘南 | 怀化 | 顺德 | 汕头 | 基隆 | 江西南昌 | 汉川 | 阿克苏 | 伊犁 | 巴彦淖尔市 | 宜都 | 双鸭山 | 黄山 | 玉林 | 靖江 | 泗阳 | 三河 | 神农架 | 吐鲁番 | 泉州 | 朔州 | 唐山 | 昭通 | 新沂 | 宁波 | 和田 | 临海 | 新泰 | 克拉玛依 | 黄山 | 赣州 | 咸阳 | 章丘 | 邹城 | 蓬莱 | 湘潭 | 新乡 | 连云港 | 临海 | 沛县 | 宿迁 | 海拉尔 | 金坛 | 咸宁 | 台北 | 开封 | 桐乡 | 日照 | 阳春 | 甘孜 | 海西 | 大同 | 台湾台湾 | 阳江 | 仙桃 | 铜仁 | 金坛 | 台南 | 石河子 | 庆阳 | 黔西南 | 钦州 | 泰州 | 常州 | 毕节 | 阳泉 | 瓦房店 | 西双版纳 | 毕节 | 汕尾 | 昌吉 | 乌海 | 邢台 | 牡丹江 | 天水 | 白山 | 如皋 | 秦皇岛 | 江苏苏州 | 盘锦 | 单县 | 海西 | 潍坊 | 神木 | 保山 | 揭阳 | 克孜勒苏 | 如东 | 永州 | 延安 | 怒江 | 镇江 | 吕梁 | 襄阳 | 双鸭山 | 西藏拉萨 | 宿州 | 武夷山 | 阳春 | 阳江 | 青海西宁 | 马鞍山 | 灌云 | 平潭 | 金昌 | 高密 | 十堰 | 南京 | 邹城 | 宁德 | 四平 | 楚雄 | 十堰 | 宜宾 | 衡水 | 荣成 | 咸宁 | 那曲 | 柳州 | 河源 | 盘锦 | 潜江 | 正定 | 和田 | 巴彦淖尔市 | 楚雄 | 海东 | 台北 | 吉林长春 | 果洛 | 东营 | 张掖 | 东方 | 沧州 | 顺德 | 聊城 | 鹤壁 | 长兴 | 和田 | 四川成都 | 铜陵 | 朔州 | 包头 | 寿光 | 三明 | 广安 | 晋江 | 高雄 | 永州 | 山南 | 神农架 | 福建福州 | 海门 | 库尔勒 | 大丰 | 鄂尔多斯 | 改则 | 黑河 | 沛县 | 潮州 | 衢州 | 绍兴 | 石狮 | 日喀则 | 巴彦淖尔市 | 葫芦岛 | 灌云 | 日照 | 荆门 | 惠州 | 广州 | 澳门澳门 | 常州 | 乌兰察布 | 遵义 | 十堰 | 马鞍山 | 兴安盟 | 垦利 | 禹州 | 鞍山 | 海宁 | 新泰 | 湖州 | 天水 | 云浮 | 许昌 | 赣州 | 张掖 | 六盘水 | 江门 | 桓台 | 桐城 | 招远 | 抚顺 | 溧阳 | 平潭 | 新泰 | 娄底 | 宁夏银川 | 伊犁 | 基隆 | 娄底 | 库尔勒 | 湖州 | 贵港 | 喀什 | 曹县 | 楚雄 | 兴化 | 泗阳 | 怀化 | 喀什 | 岳阳 | 四平 | 余姚 | 德阳 | 芜湖 | 亳州 | 泰州 | 德阳 | 丹东 | 钦州 | 阳春 | 高雄 | 柳州 | 怒江 | 包头 | 东海 | 图木舒克 | 崇左 | 商丘 | 公主岭 | 莆田 | 果洛 | 广汉 | 济南 | 陕西西安 | 阿勒泰 | 瓦房店 | 阜新 | 东海 | 新泰 | 运城 | 定安 | 邹城 | 桓台 | 乌兰察布 | 天长 | 汉川 | 安顺 | 莆田 | 开封 | 绥化 | 北海 | 宁夏银川 | 双鸭山 | 台南 | 海门 | 潜江 | 贺州 | 海丰 | 六安 | 九江 | 临海 | 永康 | 海南海口 | 锡林郭勒 | 东营 | 临猗 | 玉林 | 安阳 | 南安 | 神木 | 甘孜 | 来宾 | 海门 | 正定 | 湖南长沙 | 正定 | 苍南 | 吐鲁番 | 江门 | 嘉兴 | 红河 | 大连 | 澳门澳门 | 辽阳 | 莒县 | 宜宾 | 酒泉 | 巢湖 | 肇庆 | 岳阳 | 义乌 | 安康 | 招远 | 苍南 | 鄂尔多斯 | 河池 | 亳州 | 中山 | 承德 | 榆林 | 济南 | 秦皇岛 | 雅安 | 天门 | 黄冈 | 三亚 | 灌云 | 宜都 | 公主岭 | 长垣 | 凉山 | 黄山 | 晋中 | 保定 | 台北 | 云浮 | 庆阳 | 绵阳 | 乌兰察布 | 汝州 | 那曲 | 莱州 | 泰安 | 临猗 | 香港香港 | 孝感 | 营口 | 济源 | 昆山 | 永新 | 泗洪 | 甘孜 | 平凉 | 江苏苏州 | 儋州 | 铁岭 | 河源 | 南平 | 泰兴 | 鹤岗 | 牡丹江 | 延边 | 娄底 | 五家渠 | 信阳 | 萍乡 | 周口 | 张家口 | 建湖 | 四平 | 舟山 | 山东青岛 | 东台 | 大连 | 遵义 | 盐城 | 攀枝花 | 正定 | 河池 | 嘉兴 | 江西南昌 | 呼伦贝尔 | 万宁 | 靖江 | 延安 | 昭通 | 盐城 | 鹤壁 | 巴中 | 甘孜 | 白沙 | 靖江 | 章丘 | 聊城 | 嘉峪关 | 丹东 | 济南 | 怀化 | 白银 | 温州 | 广西南宁 | 汉中 | 图木舒克 | 许昌 | 衡阳 | 东海 | 淄博 | 遵义 | 巴音郭楞 | 建湖 | 厦门 | 日土 | 黄南 | 神农架 | 汕尾 | 舟山 | 汉中 | 自贡 | 巴彦淖尔市 | 铜仁 | 荣成 | 山西太原 | 博尔塔拉 | 威海 | 南阳 | 海安 | 百色 | 日土 | 宿迁 | 神木 | 白城 | 临夏 | 长兴 | 江门 | 高密 | 衡阳 | 临夏 | 白银 | 简阳 | 湖南长沙 | 锦州 | 包头 | 灌云 | 凉山 | 海西 | 台州 | 灵宝 | 平顶山 | 迪庆 | 嘉峪关 | 天水 | 滕州 | 日喀则 | 大理 | 衡阳 | 宜春 | 黄冈 | 溧阳 | 株洲 | 乐山 | 广元 | 包头 | 九江 | 广州 | 丹阳 | 庄河 | 阿里 | 寿光 | 崇左 | 荆门 | 广西南宁 | 吴忠 | 大连 | 邹城 | 岳阳 | 达州 | 玉林 | 牡丹江 | 和县 | 燕郊 | 杞县 | 普洱 | 锡林郭勒 | 韶关 | 怀化 | 任丘 | 湖南长沙 | 禹州 | 绵阳 | 台山 | 呼伦贝尔 | 库尔勒 | 镇江 | 葫芦岛 | 延安 | 汕尾 | 鄂州 | 海丰 | 曲靖 | 黑龙江哈尔滨 | 泰州 | 克拉玛依 | 垦利 | 白山 | 滨州 | 襄阳 | 招远 | 济宁 | 汕头 | 武安 | 池州 | 高雄 | 庄河 | 株洲 | 吕梁 | 阿克苏 | 临海 | 沛县 | 正定 | 滨州 | 苍南 | 阿里 | 钦州 | 张北 | 寿光 | 潮州 | 广元 | 乳山 | 甘南 | 临猗 | 防城港 | 张掖 | 山南 | 香港香港 | 庆阳 | 鹤壁 | 随州 | 三河 | 克孜勒苏 | 绵阳 | 南充 | 张北 | 博尔塔拉 | 日照 | 白城 | 海南海口 | 仁寿 | 黄冈 | 昭通 | 曹县 | 玉林 | 柳州 | 天水 | 平潭 | 怀化 | 阿拉尔 | 保亭 | 林芝 | 包头 | 儋州 | 新泰 | 晋江 | 果洛 | 营口 | 玉环 | 宁波 | 商洛 | 长治 | 陵水 | 垦利 | 佛山 | 巴音郭楞 | 阳泉 | 白城 | 黔东南 | 乌海 | 诸暨 | 莱州 | 桐城 | 菏泽 | 株洲 | 池州 | 池州 | 佳木斯 | 山东青岛 | 宜昌 | 榆林 | 秦皇岛 | 陕西西安 | 图木舒克 | 琼海 | 汕头 | 桐乡 | 周口 | 咸宁 | 固原 | 顺德 | 阿里 | 梅州 | 安吉 | 惠东 | 三明 | 云南昆明 | 深圳 | 阿坝 | 扬中 | 资阳 | 寿光 | 鸡西 | 秦皇岛 | 伊犁 | 珠海 | 新泰 | 漳州 | 长垣 | 昌吉 | 西藏拉萨 | 三亚 | 阳江 | 海西 | 海丰 | 凉山 | 滨州 | 朔州 | 黔西南 | 九江 | 昌都 | 濮阳 | 惠州 | 绥化 | 大同 | 商洛 | 淮南 | 邯郸 | 项城 | 淮北 | 宜宾 | 铜川 | 万宁 | 岳阳 | 乳山 | 潍坊 | 常州 | 亳州 | 揭阳 | 葫芦岛 | 浙江杭州 | 黑龙江哈尔滨 | 昌吉 | 霍邱 | 长葛 | 娄底 | 庄河 | 仁寿 | 六安 | 东阳 | 福建福州 | 曹县 | 襄阳 | 乐清 | 广汉 | 平顶山 | 潮州 |