<tbody id="hov2l"></tbody>
 1. <button id="hov2l"></button>
 2. <li id="hov2l"></li>
  <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

   玉樹加油!

   六年級日記:玉樹加油!
   日記字數:414
   作者:任婉瑋
  1.  
  2.  
  3. zài
  4.             
  5. nián
  6.    
  7. yuè
  8.       
  9.    
  10. diǎn
  11.       
  12. fèn
  13.  
  14. shēng
  15. yīn
  16. xiǎng
  17. chè
  18. le
  19. zhōng
  20. huá
  21.  在2010414749分,一個聲音響徹了中華
  22.  
  23. shēng
  24. shēng
  25. huàn
  26. qiān
  27. dòng
  28. zhe
  29.       
  30. zhōng
  31. huá
  32. ér
  33. de
  34. xīn
  35. 大地,一聲聲呼喚牽動著13億中華兒女的心
  36.  
  37. qīng
  38. hǎi
  39. shěng
  40. shù
  41. xiàn
  42. de
  43.    
  44.  
  45.    
  46. qiáng
  47. liè
  48. zhèn
  49. ràng
  50. duō
  51. shǎo
  52. rén
  53. 。青海省玉樹縣的7、1級強烈地震讓多少人
  54. shī
  55. le
  56. shēng
  57. mìng
  58.  
  59. ràng
  60. duō
  61. shǎo
  62. rén
  63. shī
  64. le
  65. qīn
  66. rén
  67.  
  68. yòu
  69. ràng
  70. 失去了生命,讓多少人失去了親人,又讓
  71. duō
  72. shǎo
  73. rén
  74. jiā
  75. guī
  76.  
  77. men
  78. zhèng
  79. zuò
  80. zài
  81. jiāo
  82. shì
  83.  
  84. 多少人無家可歸。我們正坐在教室里,他
  85. men
  86. què
  87. zài
  88. shēng
  89. de
  90. biān
  91. yuán
  92.  
  93. men
  94. què
  95. néng
  96. wéi
  97.  
  98. 們卻在生與死的邊緣。我們卻無能為力,
  99. zhī
  100. néng
  101. wéi
  102. men
  103. dǎo
  104.  
  105. 只能默默地為他們祈禱。
  106.  
  107.  
  108.  
  109. jiù
  110. yuán
  111. rén
  112. yuán
  113. jìn
  114. zuì
  115. de
  116. liàng
  117. wǎn
  118. jiù
  119. xiē
  120. bèi
  121.  救援人員盡最大的力量挽救那些被
  122. fèi
  123. yǎn
  124. mái
  125. zhe
  126. de
  127. yǎn
  128. yǎn
  129. de
  130. shēng
  131. mìng
  132.  
  133. kàn
  134. zhe
  135. xiē
  136. 廢墟掩埋著的奄奄一息的生命,看著那些
  137. cán
  138. yuán
  139. duàn
  140.  
  141. xīn
  142. qíng
  143. chén
  144. zhòng
  145.  
  146. wéi
  147. shí
  148. me
  149. 殘垣斷壁,我心情無比沉重。為什么大自
  150. rán
  151. yào
  152. ràng
  153. men
  154. chéng
  155. shòu
  156. zhè
  157. xiē
  158. tòng
  159.  
  160. jīng
  161. zhè
  162. xiē
  163. zāi
  164. nán
  165. 然要讓我們承受這些痛苦,經歷這些災難
  166.  
  167. rán
  168. duì
  169. men
  170. jiù
  171. zhè
  172. me
  173. gōng
  174. píng
  175.  
  176.  
  177. suǒ
  178. yǒu
  179. ,大自然對我們就這么不公平。不!所有
  180. de
  181. zāi
  182. nán
  183. jiā
  184. káng
  185.  
  186. tòng
  187. jiā
  188. shòu
  189.  
  190. 的災難大家一起扛,痛苦大家一起受,玉
  191. shù
  192. rén
  193. mín
  194.  
  195. men
  196. yǒng
  197. yuǎn
  198. men
  199. zài
  200.  
  201. shí
  202.  
  203. 樹人民,我們永遠和你們在一起!此時,
  204. zāi
  205. nán
  206. shì
  207. zāi
  208. nán
  209.  
  210. shì
  211. kǎo
  212. yàn
  213. men
  214. zhōng
  215. guó
  216. rén
  217. de
  218.  
  219. 災難已不是災難,是考驗我們中國人的“
  220. shì
  221.  
  222.  
  223. men
  224. zhèng
  225. yòng
  226. háng
  227. dòng
  228. xiě
  229. zhāng
  230. mǎn
  231. fèn
  232. de
  233. shì
  234. 試題”,我們正用行動答寫一張滿分的試
  235. juàn
  236.  
  237. fāng
  238. yǒu
  239. nán
  240.  
  241. fāng
  242. zhī
  243. yuán
  244.  
  245. quán
  246. guó
  247. rén
  248. mín
  249. dōu
  250. zài
  251. 卷。一方有難,八方支援!全國人民都在
  252. wéi
  253. shù
  254. shòu
  255. zāi
  256. rén
  257. mín
  258. juān
  259. kuǎn
  260. juān
  261.  
  262. jiā
  263. shǒu
  264. qiān
  265. shǒu
  266.  
  267. 為玉樹受災人民捐款捐物,大家手牽手,
  268. xīn
  269. lián
  270. xīn
  271.  
  272. zhī
  273. yào
  274. jiā
  275. xīn
  276. xié
  277.  
  278. zhòng
  279. zhì
  280. chéng
  281. chéng
  282.  
  283. 心連心!只要大家齊心協力,眾志成城,
  284. jiù
  285. méi
  286. yǒu
  287. guò
  288. de
  289. kǎn
  290.  
  291. zhèng
  292. zǒng
  293. shū
  294. suǒ
  295. shuō
  296. de
  297.  
  298. 就沒有過不去的坎。正如總書記所說的:
  299.  
  300. xīn
  301. xiào
  302. yuán
  303.  
  304. huì
  305. yǒu
  306. de
  307.  
  308. xīn
  309. jiā
  310. yuán
  311.  
  312. huì
  313. yǒu
  314. de
  315.  
  316.  
  317. “新校園,會有的!新家園,會有的!”
  318. zāi
  319. nán
  320. yùn
  321. de
  322. shì
  323. qiáng
  324. zhuàng
  325.  
  326. bēi
  327. tòng
  328. yùn
  329. de
  330. shì
  331. jiān
  332. qiáng
  333.  
  334. 災難孕育的是強壯,悲痛孕育的是堅強!
  335.  
  336.  
  337.  
  338. qīng
  339. hǎi
  340. zhǎng
  341. qīng
  342.  
  343. shù
  344. jiā
  345. yóu
  346.  
  347.  青海長青!玉樹加油!
  348.  
  349. 
    
   無注音版:
    
     在2010年4月14日7點49分,一個聲音響徹了中華大地,一聲聲呼喚牽動著13億中華兒女的心。青海省玉樹縣的7、1級強烈地震讓多少人失去了生命,讓多少人失去了親人,又讓多少人無家可歸。我們正坐在教室里,他們卻在生與死的邊緣。我們卻無能為力,只能默默地為他們祈禱。
    
    救援人員盡最大的力量挽救那些被廢墟掩埋著的奄奄一息的生命,看著那些殘垣斷壁,我心情無比沉重。為什么大自然要讓我們承受這些痛苦,經歷這些災難,大自然對我們就這么不公平。不!所有的災難大家一起扛,痛苦大家一起受,玉樹人民,我們永遠和你們在一起!此時,災難已不是災難,是考驗我們中國人的“試題”,我們正用行動答寫一張滿分的試卷。一方有難,八方支援!全國人民都在為玉樹受災人民捐款捐物,大家手牽手,心連心!只要大家齊心協力,眾志成城,就沒有過不去的坎。正如總書記所說的:“新校園,會有的!新家園,會有的!”災難孕育的是強壯,悲痛孕育的是堅強!
    
    青海長青!玉樹加油!
    

    中國,加油

    小學生日記948字
    作者:楊凱麗
   •  
   •  
   • zhōng
   • guó
   •  
   • jiā
   • yóu
   •  
   •  
   •  中國,加油 
   •  
   •  
   •  
   •  
   • lái
   •  
   • yuàn
   • zuò
   • de
   • rén
   • men
   •  
   •  “起來,不愿做奴隸的人們,把我
   • men
   • de
   • xuè
   • ròu
   •  
   • zhù
   • chéng
   • men
   • xīn
   • de
   • zhǎng
   • chéng
   •  
   •  
   •  
   • měi
   • dāng
   • 們的血肉,筑成我們新的長城……”每當
   • 閱讀全文

    玉樹加油!

    小學生日記451字
    作者:任婉瑋
   •  
   •  
   •  
   •  
   • chū
   • chù
   •    
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zài
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •    
   • diǎn
   •       
   • fèn
   •  
   •   出處1 2  在2010414749分,
   • shēng
   • yīn
   • xiǎng
   • chè
   • le
   • zhōng
   • huá
   •  
   • shēng
   • shēng
   • huàn
   • qiān
   • 一個聲音響徹了中華大地,一聲聲呼喚牽
   • dòng
   • zhe
   •       
   • zhōng
   • huá
   • ér
   • de
   • xīn
   •  
   • qīng
   • hǎi
   • shěng
   • shù
   • xiàn
   • de
   •    
   •  
   • 動著13億中華兒女的心。青海省玉樹縣的7、
   • 閱讀全文

    奧運健兒加油!

    小學生日記408字
    作者:王經瑋
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   • shì
   • guó
   • shēn
   • ào
   • chéng
   • gōng
   • de
   •  
   • shì
   • 2001713日是我國申奧成功的日子,是一個
   • zhí
   • men
   • huái
   • niàn
   • de
   •  
   • rán
   • ér
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   • hào
   • shì
   • ào
   • yùn
   • 值得我們懷念的日子!然而200888號是奧運
   • huì
   • kāi
   • de
   •  
   • shì
   • gèng
   • zhí
   • men
   • huái
   • niàn
   • 會開幕的日子,他豈不是更值得我們懷念
   • 閱讀全文

    為玉樹加油

    小學生日記295字
    作者:蔡則珉
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   •   x  201052日 星期日
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • ?
   • wèn
   • zhōu
   • de
   • zhèn
   •  
   • men
   •  2008512日,以四川汶州的大地震,他們
   •  
   • yīn
   • wéi
   • shì
   • yǒng
   • gǎn
   •  
   • tuán
   • jié
   • guò
   • le
   • zhè
   • quán
   • guò
   • chéng
   • ,因為是勇敢、團結度過了這個全部過程
   • 閱讀全文

    一起加油

    小學生日記203字
    作者:櫻狼
   •  
   •  
   •  
   • jiā
   • yóu
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   •  
   •  一起加油 200887日 星期四 
   •  
   • 
   •  
   • 
   • 閱讀全文

    玉樹

    小學生日記439字
    作者:陳子乾
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   •   421日 大雨 
   •  
   •  
   • ā
   • qīng
   • hǎi
   •  啊青海
   •  
   •  
   • rán
   • yòu
   • shēng
   • le
   • zhèn
   •  居然又一次發生了地震
   • 閱讀全文

    中國加油

    小學生日記169字
    作者:黃琛
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jié
   • zhì
   • jīn
   • tiān
   •  
   • men
   • zhōng
   • guó
   • jiàn
   • ér
   •   截至今天,我們中國體育健兒已
   • jīng
   • le
   •       
   • méi
   • jīn
   • pái
   •  
   •    
   • méi
   • yín
   • pái
   •  
   •    
   • méi
   • tóng
   • pái
   •  
   • liè
   • jiǎng
   • 經取得了22枚金牌,8枚銀牌,5枚銅牌,列獎
   • pái
   • bǎng
   • shǒu
   • wèi
   •  
   • zhōng
   • yǒu
   • sān
   • kuài
   • jīn
   • pái
   • shì
   • shān
   • dōng
   • niáng
   • 牌榜首位,其中有三塊金牌是山東姑娘取
   • 閱讀全文

    奧運 加油

    小學生日記302字
    作者:徐雨寒
   •  
   •  
   •  
   •  
   • ào
   • yùn
   •  
   • jiā
   • yóu
   •  
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • qíng
   •   奧運 加油 88日 晴
   •  
   • 
   •  
   • jīn
   • tiān
   • wǎn
   • shàng
   • gāng
   • guò
   •    
   • diǎn
   •  
   • men
   • quán
   • jiā
   • jiù
   • zuò
   • zài
   • diàn
   • shì
   • 今天晚上剛過7點,我們全家就坐在電視
   • 閱讀全文

    為玉樹地震災區捐款

    小學生日記234字
    作者:陳俊彥
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   •   426日 星期一 晴 
   •  
   •  
   •  
   • měi
   • xīng
   •  
   • xué
   • xiào
   • dōu
   • yào
   • háng
   • shēng
   •  每個星期一,學校都要舉行升旗儀
   • shì
   •  
   • guò
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • chú
   • le
   • shēng
   • shì
   •  
   • hái
   • háng
   • 式。不過,今天,除了升旗儀式,還舉行
   • 閱讀全文

    繼續加油!

    小學生日記142字
    作者:曹馨月
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jiā
   • yóu
   •  
   •  
   •  
   •   繼續加油! 
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   • tiān
   •  
   •  
   •  
   •  419日 星期天 雨 
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • xué
   • yīng
   • cóng
   • yòu
   • ér
   • bān
   • zhuǎn
   • dào
   • le
   • shǎo
   •  今天,我學英語從幼兒班轉到了少
   • 閱讀全文

    加油

    小學生日記92字
    作者:王帥琪
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   • sān
   •  
   • duō
   • yún
   •   2009923日 星期三 多云
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • tōu
   • de
   • mǎi
   • le
   • dōu
   • qiú
   •  
   •  今天我偷摸的買了一兜子玻璃球,
   • què
   • bèi
   • bié
   • de
   • tóng
   • xué
   • yíng
   • zǒu
   •    
   •  
   • xià
   • ?
   • yíng
   • huí
   • lái
   • 卻被別的同學贏走5個。下次我一定贏回來
   • 閱讀全文

    玉樹加油!

    六年級日記:玉樹加油!
    日記字數:414
    作者:任婉瑋
   •  
   •  
   • zài
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •    
   • diǎn
   •       
   • fèn
   •  
   • shēng
   • yīn
   • xiǎng
   • chè
   • le
   • zhōng
   • huá
   •  在2010414749分,一個聲音響徹了中華
   •  
   • shēng
   • shēng
   • huàn
   • qiān
   • dòng
   • zhe
   •       
   • zhōng
   • huá
   • ér
   • de
   • xīn
   • 大地,一聲聲呼喚牽動著13億中華兒女的心
   •  
   • qīng
   • hǎi
   • shěng
   • shù
   • xiàn
   • de
   •    
   •  
   •    
   • qiáng
   • liè
   • zhèn
   • ràng
   • duō
   • shǎo
   • rén
   • 。青海省玉樹縣的7、1級強烈地震讓多少人
   • 閱讀全文
   极速3Dapp

   <tbody id="hov2l"></tbody>
   1. <button id="hov2l"></button>
   2. <li id="hov2l"></li>
    <th id="hov2l"></th><nav id="hov2l"></nav>

     铜川 | 安顺 | 公主岭 | 台北 | 榆林 | 包头 | 鄂州 | 灌南 | 忻州 | 巢湖 | 漯河 | 酒泉 | 溧阳 | 永康 | 潮州 | 吉林长春 | 通辽 | 林芝 | 义乌 | 漯河 | 陕西西安 | 塔城 | 丹阳 | 德清 | 衡水 | 抚顺 | 菏泽 | 诸暨 | 娄底 | 海拉尔 | 漯河 | 锦州 | 阿拉尔 | 安康 | 高雄 | 桓台 | 仙桃 | 资阳 | 贵港 | 潮州 | 扬州 | 惠州 | 黔南 | 保定 | 黄南 | 甘南 | 昆山 | 台湾台湾 | 株洲 | 长兴 | 灌南 | 包头 | 阿拉尔 | 高密 | 荆门 | 厦门 | 乐山 | 玉林 | 克拉玛依 | 铜仁 | 陇南 | 青州 | 自贡 | 喀什 | 克孜勒苏 | 海东 | 山东青岛 | 灌云 | 贵港 | 南平 | 梧州 | 兴安盟 | 佳木斯 | 乐清 | 塔城 | 昭通 | 济宁 | 阿拉尔 | 漯河 | 邹城 | 乐山 | 六盘水 | 靖江 | 沛县 | 许昌 | 黔南 | 驻马店 | 温州 | 阿坝 | 宝应县 | 鹤岗 | 黑河 | 嘉峪关 | 晋城 | 邹平 | 宜宾 | 昌都 | 义乌 | 临海 | 武夷山 | 宜春 | 齐齐哈尔 | 三沙 | 镇江 | 南平 | 伊春 | 长垣 | 基隆 | 潍坊 | 海拉尔 | 鹰潭 | 山东青岛 | 莱芜 | 甘孜 | 铜川 | 南充 | 吉林 | 广西南宁 | 厦门 | 十堰 | 铜陵 | 荆州 | 济南 | 贵州贵阳 | 灵宝 | 鄂尔多斯 | 毕节 | 内江 | 河源 | 沧州 | 如东 | 鹰潭 | 武威 | 醴陵 | 崇左 | 荣成 | 东海 | 无锡 | 益阳 | 伊犁 | 涿州 | 新沂 | 随州 | 桐乡 | 建湖 | 白沙 | 佳木斯 | 海拉尔 | 东台 | 诸暨 | 徐州 | 青海西宁 | 三明 | 周口 | 乌海 | 永康 | 武威 | 衡水 | 周口 | 汉川 | 图木舒克 | 温岭 | 柳州 | 博尔塔拉 | 义乌 | 台北 | 黔南 | 安徽合肥 | 云南昆明 | 铜陵 | 定州 | 宜昌 | 开封 | 毕节 | 嘉兴 | 慈溪 | 达州 | 阳江 | 海北 | 吉林长春 | 海南 | 大理 | 温州 | 基隆 | 巴中 | 来宾 | 北海 | 白城 | 北海 | 项城 | 沛县 | 海宁 | 台湾台湾 | 遂宁 | 滕州 | 铁岭 | 十堰 | 大庆 | 大丰 | 白沙 | 衡水 | 邢台 | 海拉尔 | 大兴安岭 | 云南昆明 | 仁寿 | 山西太原 | 黑龙江哈尔滨 | 钦州 | 吉林长春 | 许昌 | 黔南 | 十堰 | 眉山 | 武威 | 广安 | 毕节 | 张家口 | 兴化 | 阿坝 | 亳州 | 沧州 | 泗阳 | 崇左 | 连云港 | 库尔勒 | 云南昆明 | 乌兰察布 | 铜陵 | 新乡 | 湘西 | 延边 | 龙口 | 扬州 | 宁德 | 临猗 | 株洲 | 日照 | 日照 | 平顶山 | 长葛 | 鄂州 | 库尔勒 | 迁安市 | 长垣 | 临沧 | 安康 | 娄底 | 南安 | 绥化 | 承德 | 宁波 | 六盘水 | 湘潭 | 陵水 | 甘南 | 灌南 | 来宾 | 岳阳 | 澳门澳门 | 衡水 | 章丘 | 滨州 | 阿拉善盟 | 中卫 | 江门 | 宝鸡 | 单县 | 乳山 | 湖南长沙 | 常州 | 绍兴 | 铜川 | 安徽合肥 | 湘潭 | 铜川 | 平潭 | 淮北 | 海宁 | 平顶山 | 青海西宁 | 铜川 | 灌南 | 海门 | 莱州 | 西藏拉萨 | 永康 | 包头 | 黄山 | 朔州 | 宁波 | 常州 | 娄底 | 伊春 | 改则 | 眉山 | 延边 | 章丘 | 霍邱 | 宁国 | 沛县 | 宜昌 | 六安 | 如皋 | 伊犁 | 铜川 | 汝州 | 江苏苏州 | 凉山 | 菏泽 | 淄博 | 阜新 | 桐乡 | 牡丹江 | 广州 | 铁岭 | 扬中 | 三河 | 乌兰察布 | 广元 | 三沙 | 滨州 | 克拉玛依 | 海安 | 浙江杭州 | 营口 | 梅州 | 西双版纳 | 青州 | 台北 | 牡丹江 | 如东 | 清徐 | 汕头 | 三沙 | 万宁 | 沛县 | 曹县 | 杞县 | 吉安 | 玉环 | 东莞 | 东海 | 毕节 | 金华 | 河源 | 襄阳 | 神木 | 广饶 | 防城港 | 攀枝花 | 茂名 | 吐鲁番 | 姜堰 | 阿拉尔 | 慈溪 | 温岭 | 济南 | 五家渠 | 山西太原 | 宁波 | 唐山 | 芜湖 | 庄河 | 辽源 | 咸阳 | 内蒙古呼和浩特 | 海安 | 周口 | 潍坊 | 佛山 | 桐乡 | 西藏拉萨 | 益阳 | 吉林 | 延安 | 梧州 | 河北石家庄 | 新余 | 黄山 | 铜川 | 桐城 | 徐州 | 包头 | 五家渠 | 沭阳 | 绥化 | 公主岭 | 慈溪 | 泗阳 | 佳木斯 | 绵阳 | 许昌 | 红河 | 图木舒克 | 宜春 | 嘉善 | 阳春 | 吉林 | 瑞安 | 和县 | 山西太原 | 咸阳 | 遵义 | 台中 | 咸阳 | 温岭 | 许昌 | 喀什 | 包头 | 大庆 | 锡林郭勒 | 牡丹江 | 南安 | 新余 | 燕郊 | 江门 | 黑龙江哈尔滨 | 海门 | 临汾 | 图木舒克 | 昭通 | 三沙 | 泉州 | 定西 | 博尔塔拉 | 正定 | 五家渠 | 兴安盟 | 临海 | 顺德 | 赣州 | 蚌埠 | 白银 | 乐山 | 平潭 | 简阳 | 朔州 | 贵港 | 台南 | 宝应县 | 阿坝 | 盐城 | 锡林郭勒 | 阿拉善盟 | 巴中 | 桐乡 | 乌海 | 湘西 | 芜湖 | 株洲 | 扬中 | 洛阳 | 衢州 | 乌兰察布 | 灵宝 | 苍南 | 永康 | 保亭 | 亳州 | 辽源 | 西藏拉萨 | 鞍山 | 保定 | 张北 | 三亚 | 张掖 | 商丘 | 盘锦 | 庄河 | 广饶 | 晋城 | 西双版纳 | 海西 | 凉山 | 海南海口 | 萍乡 | 瑞安 | 乐清 | 长垣 | 济宁 | 寿光 | 朔州 | 诸城 | 诸城 | 简阳 | 定州 | 海南海口 | 清徐 | 和田 | 阿拉尔 | 秦皇岛 | 宜都 | 伊犁 | 广州 | 韶关 | 雄安新区 | 柳州 | 阿拉善盟 | 赵县 | 潜江 | 绵阳 | 醴陵 | 丹东 | 兴安盟 | 黔南 | 汕尾 | 雄安新区 | 庆阳 | 毕节 | 江门 | 东营 | 新泰 | 琼海 | 五指山 | 铁岭 | 广西南宁 | 株洲 | 泰州 | 乐山 | 燕郊 | 崇左 | 眉山 | 鹰潭 | 泰州 | 温州 | 吕梁 | 惠州 | 改则 | 沭阳 | 怀化 | 周口 | 楚雄 | 张家界 | 泸州 | 天长 | 克拉玛依 | 慈溪 | 宁德 | 绵阳 | 鄢陵 | 龙口 | 东营 | 株洲 | 桐城 | 文昌 | 通化 | 庄河 | 兴安盟 | 余姚 | 揭阳 | 海门 | 天水 | 抚州 | 宁波 | 保定 | 青海西宁 | 扬中 | 崇左 | 周口 | 广元 | 儋州 | 嘉峪关 | 娄底 | 汕头 | 汉川 | 公主岭 | 黔南 | 儋州 | 寿光 | 东海 | 海南海口 | 桐乡 | 南京 | 广元 | 甘南 | 沛县 | 杞县 | 大连 | 临海 | 沧州 | 阿拉尔 | 博尔塔拉 | 灵宝 | 梅州 | 达州 | 霍邱 | 新余 | 石狮 | 三沙 | 黑龙江哈尔滨 | 巢湖 | 台州 | 驻马店 | 咸阳 | 大理 | 定州 | 阿拉尔 | 崇左 | 营口 | 海北 | 安康 | 普洱 | 阜新 | 琼海 | 荆州 | 博尔塔拉 | 天水 | 通化 | 廊坊 | 慈溪 | 惠州 | 抚顺 | 三沙 | 海安 | 西双版纳 | 晋中 | 大兴安岭 | 遵义 | 大庆 | 大庆 | 哈密 | 许昌 | 临海 | 武威 | 白沙 | 招远 | 顺德 | 醴陵 | 衡水 | 淮安 | 武夷山 | 温岭 | 南安 | 岳阳 | 保定 | 广州 | 宿迁 | 通辽 | 海南 | 烟台 | 喀什 | 保定 | 南阳 | 山南 | 洛阳 | 内蒙古呼和浩特 | 包头 | 辽阳 | 漳州 | 四平 | 库尔勒 | 海西 | 高雄 | 肇庆 | 阿拉善盟 | 邢台 | 眉山 | 任丘 | 临沂 | 黔南 | 陕西西安 | 临汾 | 南阳 | 河南郑州 | 秦皇岛 | 苍南 | 深圳 | 山南 | 阳泉 | 灌云 | 大庆 | 河源 | 德州 | 文山 | 昌吉 | 邹城 | 文山 | 张掖 | 榆林 | 禹州 | 广饶 | 张家口 | 金昌 | 张掖 | 天门 | 乌海 | 乳山 | 长兴 | 瑞安 | 阜阳 | 永康 | 鹤岗 | 巢湖 | 张北 | 任丘 | 文昌 | 阳泉 | 甘南 | 垦利 | 张家界 | 本溪 | 吐鲁番 | 焦作 | 达州 | 东海 | 石嘴山 | 铜陵 | 安阳 | 五家渠 | 晋江 | 黄冈 | 龙口 | 泰安 | 醴陵 | 安徽合肥 | 赵县 | 宜都 | 果洛 | 通辽 | 西双版纳 | 海丰 | 梅州 | 山东青岛 | 襄阳 | 杞县 | 潮州 | 保亭 | 凉山 | 西藏拉萨 | 赣州 | 诸城 | 张掖 | 白山 | 阳泉 | 新疆乌鲁木齐 | 蚌埠 | 日土 | 临猗 | 大丰 | 德州 | 白山 | 单县 | 咸宁 | 资阳 | 武威 | 宜昌 | 梅州 | 秦皇岛 | 台湾台湾 | 枣庄 | 山南 | 宜都 | 辽源 | 汉川 | 兴安盟 | 毕节 | 无锡 | 阿勒泰 | 青海西宁 | 神木 | 甘南 | 广汉 | 益阳 | 烟台 | 晋城 | 灵宝 | 阳春 | 海门 | 大连 | 瑞安 | 武安 | 连云港 | 黄石 | 馆陶 | 克拉玛依 | 海西 | 眉山 | 昭通 | 惠东 | 安庆 | 衡水 | 商丘 | 泗阳 | 宁波 | 项城 | 雄安新区 | 包头 | 石河子 | 玉溪 | 苍南 | 中山 | 汕尾 | 金坛 | 德州 | 海南 | 威海 | 攀枝花 | 来宾 | 临汾 | 阳江 | 常州 | 东台 | 邵阳 | 库尔勒 | 石嘴山 | 运城 | 益阳 | 阿坝 | 德宏 | 眉山 | 万宁 | 东方 | 阳江 | 景德镇 | 宁国 | 阿拉尔 | 惠东 | 广州 | 阜新 | 万宁 | 定安 | 大同 | 武夷山 | 鹤岗 | 宜昌 | 开封 | 包头 | 温州 | 香港香港 | 鞍山 | 宁波 | 惠州 | 酒泉 | 抚州 | 张家口 | 黔西南 | 七台河 | 泗洪 | 安阳 | 临海 | 三亚 | 南平 | 海北 | 丽水 | 仁寿 | 铁岭 | 楚雄 | 禹州 | 武夷山 | 百色 | 章丘 | 哈密 | 大同 | 通化 | 白城 | 海南海口 | 瓦房店 | 贺州 | 海宁 | 普洱 | 果洛 | 任丘 | 广元 | 中山 | 枣阳 | 邵阳 | 眉山 | 芜湖 | 和田 | 白银 | 铜仁 | 和田 | 台北 | 承德 | 呼伦贝尔 | 福建福州 | 湘西 | 广西南宁 | 晋江 | 温岭 | 山南 | 东台 | 衡水 | 香港香港 | 镇江 | 泗阳 | 乐山 | 义乌 | 信阳 | 新泰 | 温岭 | 保亭 | 灌南 | 海拉尔 | 许昌 | 驻马店 | 德宏 | 滕州 | 晋城 | 揭阳 | 平潭 | 大庆 | 萍乡 | 乐平 | 山东青岛 | 库尔勒 | 果洛 | 日土 | 楚雄 | 淮北 | 株洲 | 黑龙江哈尔滨 | 海门 | 林芝 | 张掖 | 改则 | 临夏 | 通辽 | 屯昌 | 大庆 | 庄河 | 衡阳 | 白山 | 锡林郭勒 | 常德 | 宿州 | 毕节 | 鹤岗 | 蚌埠 | 基隆 | 丹东 | 宁波 | 扬中 | 邹城 | 通化 | 黄冈 | 长兴 | 迪庆 | 陇南 | 馆陶 | 清远 | 保山 | 南阳 | 高密 | 宝应县 | 霍邱 | 天水 | 六安 | 雄安新区 | 靖江 | 昆山 | 钦州 | 永州 | 济南 | 宜昌 | 包头 | 绥化 | 西藏拉萨 | 锡林郭勒 | 邳州 | 保亭 | 盘锦 | 宜都 | 眉山 | 黄冈 | 曹县 | 茂名 | 肇庆 | 德宏 | 乳山 | 凉山 | 石狮 | 凉山 | 甘孜 | 忻州 | 四川成都 | 防城港 | 商丘 | 武夷山 | 余姚 | 莒县 | 招远 | 自贡 | 韶关 | 兴化 | 九江 | 德宏 | 五家渠 | 保定 | 遵义 | 运城 | 鹤岗 | 寿光 | 平潭 | 湖南长沙 | 巢湖 | 绍兴 | 新乡 | 柳州 | 迪庆 | 潍坊 | 毕节 | 济南 | 崇左 | 厦门 | 泗洪 | 姜堰 | 日喀则 | 阜新 | 曲靖 | 齐齐哈尔 | 汉中 | 阳江 | 蚌埠 | 临沧 | 单县 | 乌海 | 宁国 | 巴中 | 湘西 | 涿州 | 澄迈 | 阿拉善盟 | 香港香港 | 鞍山 | 海安 | 抚顺 | 乌海 | 东海 | 垦利 | 衡阳 | 宝应县 | 宁夏银川 | 三沙 | 焦作 | 六安 | 湖北武汉 | 象山 | 和田 | 锡林郭勒 | 通辽 | 长兴 | 雄安新区 | 连云港 | 舟山 | 绍兴 | 佛山 | 黄山 | 喀什 | 南平 | 黔南 | 毕节 | 日喀则 | 漯河 | 沛县 | 沧州 | 佳木斯 | 黑河 | 蓬莱 | 邳州 | 果洛 | 包头 | 海安 | 潜江 | 衡水 | 瓦房店 | 景德镇 | 十堰 | 定安 | 周口 | 兴安盟 | 九江 | 河池 | 庆阳 | 慈溪 | 玉树 | 南充 | 巴彦淖尔市 | 青州 |